W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys zapytano, czy jego uczestnicy zgadzają się z tym, że rząd PO-PSL w latach 2007-2015 prowadził politykę sprzyjającą Rosji. 31,9 proc. respondentów odpowiedziało: „zdecydowanie tak”. 17,6 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Podsumowując – 49,5 proc. negatywnie ocenia politykę rządu w tej kwestii.

Zdecydowanie nie” to odpowiedź wybrana przez 24,7 proc. uczestników sondażu. „Raczej nie” podziela takiego zdania 11,5 proc. badanych. Zdania nie ma 14,3 proc. Polaków, którzy wzięli udział w badaniu.

Dodano, że odpowiedzi skrajnie różniły się w zależności od sympatii politycznych. 83 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy odpowiedziało twierdząco, a wśród osób deklarujących głosowanie na Koalicję Obywatelską było to 22 proc. Sondaż przeprowadzono w dniach 2-4 grudnia.