- „Dzisiaj rząd mówi to samo, na co wskazywaliśmy od dawna, że obligo, czyli przymus sprzedaży energii na giełdzie sztucznie zawyża jej cenę i umożliwia spekulacje. Z kolei zniesienie giełdowego monopolu w sposób naturalny przyczyni się do znacznego obniżenia ceny energii”

- podkreślił Dominik Kolorz.

W ramach ogłoszonego przez śląsko-dąbrowską „Solidarność” pogotowia protestacyjnego zgłoszono jednak więcej postulatów. Związkowcy domagają się m.in. od rządu działań w ramach Unii Europejskiej zmierzających do zawieszenia na następnie głęboką reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 EU ETS czy realizacji inwestycji w nowoczesne technologie węglowe.