Kopia listu, który otrzymał Synodalny Komitet Nadzorujący, „zbierający i podsumowujący odpowiedzi na pytania postawione w ostatnich ankietach”, została też wysłana biskupom Irlandii. Autorzy dokumentu wyrazili swoje pragnienie, by usłyszano ich opinię odnośnie powstawania „syntezy synodalnej”. Sygnatariusze obawiają się, że może ona przedstawiać „fałszywy wniosek, a mianowicie taki, że sensus fidei jest w konflikcie z obecnym nauczaniem i praktyką Kościoła. Odnosi się to w szczególności do seksualności człowieka, małżeństwa i posługi kapłańskiej”.

„Wśród ludzi, którzy faktycznie praktykują i starają się najlepiej, jak mogą, żyć swoją wiarą, nie ma pragnienia [zmian w nauczaniu Kościoła] – powiedział Peadar Hand, jeden z inicjatorów listu, w rozmowie z „Irish Catholic”. – Powinnością Kościoła nie jest zmieniać się wraz ze światem, ale zmieniać świat”.

Synod o synodalności został ogłoszony przez papieża Franciszka w marcu 2020 r. Jego celem jest rozeznanie, jak Kościół mógłby stać się bardziej synodalny. Cały proces zaczął się w październiku 2021 r. na poziomie diecezjalnym od konsultacji w diecezjach. Zwieńczeniem ma być XVI Zwykłe Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które ma się odbyć w październiku 2023 r.