Swoją oceną obecnej sytuacji na Ukrainie czeski przywódca podzielił się w rozmowie ze Sky News.

- „Ukraina nie będzie w stanie w dającej się przewidzieć przyszłości odzyskać kontroli nad utraconymi terytoriami, dlatego teraz konieczne jest przerwanie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych”

- stwierdził Pavel, którego cytuje portal DoRzeczy.pl.

Oznaczałoby to, że Ukraina miałaby dążyć do pokoju za cenę pozostawienia pod kontrolą Rosjan części swojego terytorium.