Jak przekonuje ukraińska cerkiew, propagowana przez patriarchę Cyryla ideologia jest przejawem herezji etnofiletyzmu, wywyższającego określony naród i została ona oficjalnie potępiona przez prawosławny Sobór Konstantynopolitański już w 1872 roku.

Zwierzchnik ukraińskiej Cerkwi, metropolita kijowski Epifaniusz zwrócił się już zarówno do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola - Bartłomieja, jak i do zwierzchników lokalnych Kościołów prawosławnych, by potępić Cyryla i złożyć z urzędu, jeśli ten nie wyrzeknie się wspomnianej herezji.

„Nie może przecież trzymać Eucharystii i pastorału ten, którego ręce są splamione krwią ofiar rosyjskiego wojska i który sam pobłogosławił tę masakrę” – napisał metropolita Epifaniusz.