Minister środowiska prof. Jan Szyszko mówił na antenie "Aktualności dnia" Radia Maryja o tym, co Polska przynosi ze sobą na szczyt klimatyczny rozpoczynający się dziś w Paryżu. Minister zamierza między innymi przedstawić sukces, jaki odniósł w Toruniu o. Tadeusz Rydzyk, pozyskując energię dzięki infrastrukturze geotermalnej.

Oto fragmenty jego wystąpienia na antenie "Radia Maryja". Całość można wysłuchać lub przeczytać na stronie Radia (TUTAJ). 

"Z jednej strony chodzi o to, żeby racjonalnie użytkować zasoby energetyczne i w ten sposób, korzystając z nowych technologii oraz nowych źródeł energii, doprowadzić do tego, aby emitować mniej CO2 do atmosfery. Z drugiej strony CO2 jest niezwykle potrzebne do życia, jest gazem życia. W związku z tym trzeba nim racjonalnie gospodarować, żeby regenerować gleby rolne, aby te gleby rolne miały możliwość produkcji żywności o wysokiej jakości, aby regenerować lasy, a regeneracja lasów to nie tylko ich sadzenie, ale również odtwarzanie lasów zdegradowanych po to, żeby te lasy były w ten sposób przygotowane do produkowania dobrego powietrza, żeby miały wpływ na jakość wody i chroniły bioróżnorodność. To jest typowy przykład zrównoważonego rozwoju.

To jest to, co Polska mówiła od kilkunastu lat, że za wszelką cenę trzeba uruchomić sprawy związane z pochłanianiem CO2 przez żywe zespoły przyrodnicze, takie jak lasy czy gleby. Uzyskało to dużą aprobatę i w tej chwili każda ze stron mówi o tym, że należy wykorzystać możliwość pochłaniania CO2 przez lasy, aby prawidłowo funkcjonowały. Żeby działały w tym kierunku, żeby efektem tego była lepsza woda, lepsze powietrze czy ochrona bioróżnorodności. Równocześnie,  chodzi o to, żeby te lasy tworzyły miejsca pracy.

Jestem niezwykle zadowolony z tego, że tu jesteśmy, ponieważ Polacy budowali wystrój wewnętrzny, a pani Premier spotkała się z polskimi firmami. Odbyło się podziękowanie za ciekawy, drewniany wystrój sal, terenu obrad oraz miało miejsce wspólne zdjęcie.

[...]

[koniec_strony]

spólnym porozumieniem, które rzeczywiście zmierza w tym kierunku żeby z jednej strony skorzystać z innowacyjności w zakresie nowych technologii, a z drugiej strony korzystać z innowacyjności pod względem inżynierii ekologicznej. A więc żeby wykorzystywać CO2 po to, aby regenerować układy przyrodnicze dla poprawy warunków życia człowieka na ziemi.

Polska powinna w tej kwestii odegrać tu dużą rolę, dlatego, że były to właśnie postulaty polskie. Wielokrotnie były postulowane na kolejnych konferencjach konwencji klimatycznej. Cieszę się, że te postulaty spotykają się obecnie z tak dużym zainteresowaniem.

Jutro, podczas obrad plenarnych będą miały miejsce dwie prezentacje polskie. Pierwsza prezentacja w zakresie konkretnych działań – chcemy pokazać wielki sukces geotermii toruńskiej, która jest w pewnym sensie rekordem świata pod względem możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych Polski do tego, żeby mniej emitować CO2, a równocześnie, by korzystać z tej energii cieplnej zmagazynowanej w pokładach geologicznych.

W drugiej prezentacji pokażemy wzór dla świata, który chcemy zaproponować – polskie leśne gospodarstwo węglowe, czyli w jaki sposób gospodarować lasami, po to, żeby pochłaniały one CO2, a równocześnie żeby produkowały więcej drewna – surowca produkowanego bezemisyjnie. O ile produkuje się taki materiał budowlany, jak stal, czy też cement, to wtedy trzeba emitować CO2. A produkcja węgla, która jest również surowcem i materiałem budowlanym to można produkować ten surowiec pochłaniając właśnie CO2.

Chcemy zaprezentować jutro polski unikat w tym zakresie – Polskie Lasy Państwowe, które są gotowe do tego, żeby służyć społeczeństwu, a również światu po to, żeby korzystając z dwutlenku węgla chronić bioróżnorodność i pomagać człowiekowi tworząc miejsca pracy szczególnie w terenach niezurbanizowanych. Takie prezentacje odbędą się jutro".

kad/radiomaryja.pl