05.12.16, 09:54Fot. publicdomainpictures

Lubimy pomagać! Co piąty Polak to wolontariusz

Prawie co piąty Polak jest wolontariuszem organizacji pozarządowych. W nieodpłatną pracę angażuje się 18 procent z nas. Ale drugie tyle mieszkańców Polski działa społecznie poza organizacjami. Dziś przypada międzynarodowy dzień wolontariatu ustanowiony przez ONZ w 1985 roku.

Jak podaje organizacja Klon Jawor badająca aktywność społeczną - uczestnictwo w Polaków w wolontariacie w organizacjach pozarządowych nie zmienia się znacząco na przestrzeni lat. Jest na poziomie bliskim 20 procent społeczeństwa. Jest też podobna liczebnie grupa osób angażujących się w pomoc innym mniej sformalizowaną. Poświęca czas na pomaganie sąsiadom i znajomym, uczestniczy w akcjach dobroczynnych, pracuje na rzecz innych doraźnie, gdy jest taka potrzeba.

Z pracy wolontariuszy korzysta około 60 procent organizacji pozarządowych działających w Polsce. Jednak porównanie zaangażowania w wolontariat Polaków z mieszkańcami innych krajów europejskich nie wypada dla nas korzystnie. Jak podaje Klon- Jawor - na podstawie European Social Survey - na przebadanych 29 europejskich krajów Polska zajmuje przedostatnie 28. miejsce, pod względem odsetka wolontariuszy w organizacjach społecznych.

Natomiast najwięcej wolontariuszy działa w Norwegii, Szwajcarii, Holandii, Islandii, Niemczech i Hiszpanii - gdzie w pracę woluntarystyczną angażuje się około połowy społeczeństwa.

dam/IAR