Podczas dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim, zdecydowaną większością głosów przyjęto tęczystowską rezolucję mówiącą o tym, że "małżeństwa" lub związki partnerskie zarejestrowane w którymś z państw członkowskich Unii, powinny być analogicznie uznawane przez wszystkie pozostałe kraje członkowskie, a jednopłciowi partnerzy traktowani tak samo jak małżeństwa.

Przegłosowana dziś rezolucja wzywa też wszystkie kraje UE, by uznawały one osoby uznane w akcie urodzenia dziecka, za rodziców, nawet jeśli byłyby to osoby żyjące w związku jednopłciowym.

Europosłowie wezwali też Komisję Europejską, by ta wywarła nacisk na Rumunię, w celu dostosowania przez nią własnego ustawodawstwa do orzeczenia TSUE, zrównującego w prawie dotyczącym przemieszczania się na terenie UE, związki jednopłciowe z małżeństwami. Protęczystowscy europosłowie uznali także, że Polska i Węgry dyskryminują „społeczności LGBTIQ” oraz wezwali unijne instytucje do wywarcia na te kraje nacisków sądowych i prawnych.

Rezolucja dotycząca "praw osób LGBTIQ" na terenie Unii Europejskiej, przyjęta została aż 387 głosami, przy 161 głosach przeciwnych oraz 123 wstrzymujących się.

 

ren/PAP