16.03.16, 16:20

Domagamy się zwolnienia dyrektora Szpitala św. Rodziny! REAGUJ!

Na stronie citizengo.org pojawiła się petycja, którą warto podpisać! 

 

TAK WYGLĄDA LIST DO PREZYDENT WARSZAWY:

"Szanowna Pani Prezydent!

W lipcu 2014 roku rozwiązała Pani stosunek pracy z wieloletnim dyrektorem Szpitala św. Rodziny prof. Bogdanem Chazanem tłumacząc swą decyzję koniecznością poszanowania prawa.

W ostatnich dniach media donoszą o przypadku 24-tygodniowego dziecka z zespołem Downa, które przeżyło aborcję, a następnie zostało pozostawione na śmierć. Pojawiła się także informacja, że kontrolę przeprowadza Ratusz m. st. Warszawy.

Kontrolerzy winni przede wszystkim ustallić, czy pozostawienie noworodka na śmierć nastąpiło w wyniku niezastosowania procedur, czy w wyniku przestrzegania obowiązującej procedury narzucającej personelowi takie postępowanie. Jeśli w szpitalu złamano prawo, w wyniku czego stracił życie pacjent, kierownictwo lecznicy powinno zostać niezwłocznie zdymisjonowane. Jeśli natomiast przepisy wewnętrzne placówki zezwalają na podobne praktyki - dymisja będzie tym bardziej uzasadniona.

Którakolwiek z powyższych wersji okaże się prawdziwa – wnoszę o zwolnienie z funkcji dyrektora szpitala p. Marii Dziury oraz rozpisanie konkursu na nowego dyrektora, który będzie dbał o bezpieczeństwo i godnośc każdego pacjenta.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

"Sprawa urodzenia żywego z aborcji w Szpitalu św. Rodziny w Warszawie porusza opinię publiczną, mobilizuje do działania także polityków. Media podają, że kontrolę przeprowadza także Ratusz m. st. Warszawy." - pisze Kaja Godek

"Niespełna dwa lata temu w wyniku przeprowadzonych kontroli Prezydent m. st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz zwolniła z funkcji dyrektora lecznicy. Obecnie kontrolerzy powinni przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy abortowane dziecko pozostawiono na śmierć w wyniku nieprzestrzegania procedur, czy też w szpitalu obowiązuje procedura zezwalająca na takie postępowanie. W obu przypadkach, dyrektor szpitala winna zostać natychmiast zdymisjonowana.

Zachęcam Państwa do podpisania petycji o zmianę na stanowisku dyrektora szpitala." - czytamy.

PODPISZ PETYCJĘ TUTAJ

kz/citizengo.org

Komentarze

anonim2016.03.17 15:23
"media donoszą" - i tyle w temacie.