11.04.17, 12:45zdj. własne

Jan Maria Jackowski dla Frondy: Objawienia Fatimskie pokazały światu, do czego prowadzą ateistyczne ideologie

Joanna Jaszczuk, Fronda.pl: W zeszłym tygodniu Sejm przyjął uchwałę o uczczeniu setnej rocznicy objawień w Fatimie. Na ten fakt bardzo nerwowo zareagowali posłowie opozycji, zaś część mediów i środowisk w Polsce upatruje w tej sytuacji zawłaszczania państwa przez Kościół Katolicki

Senator Jan Maria Jackowski, PiS: Tego rodzaju zarzuty są absurdalne. Polska tradycja i kultura zostały zbudowane na fundamencie chrześcijańskim. Ten fakt miał ogromny wpływ na nasze życie społeczne w przeszłości i obecnie. Objawienia Fatimskie wywarły ogromny wpływ na kilka pokoleń Polaków i są istotnym rysem współczesności. Do Fatimy pielgrzymują dziesiątki tysięcy Polaków. Objawienia fatimskie kształtują wrażliwość religijną setek tysięcy ludzi w Polsce. Uchwała fatimska zawiera odniesienie do tego fenomenu, który, jak się złożyło, miał miejsce w szczególnym roku, 1917, czyli roku rewolucji bolszewickiej. Ta rewolucja w XX wieku przyniosła ogromne żniwo śmierci, terroru i agresji setkom milionów ludzi na ziemi. Objawienia Fatimskie były akurat pozytywnym przejawem, przypomnieniem współczesnemu człowiekowi o jego transcendentalnym wymiarze, ale również o tym, do czego prowadzą ateistyczne ideologie.

W naszym kraju Bóg ma wciąż szczególne miejsce, a Matka Boża jest otoczona ogromną czcią. Czy w Pana ocenie to właśnie fakt, że w Polsce nie udało się wyplenić katolicyzmu, że w naszym kraju nie burzy się kościołów, nie przekształca ich na kawiarnie, w pewnym stopniu pomaga nam uchronić się przed podobnymi wydarzeniami do tych, które mają miejsce w Europie Zachodniej? Krótko po Światowych Dniach Młodzieży w Internecie krążyły anegdotki o tym, jak młodzież z Francji mówiła ze zdziwieniem w rozmowach z polskimi wolontariuszami ŚDM: „To w waszym kraju można nosić krzyżyk na szyi”?

Niewątpliwie, Polska ma dość czytelną tożsamość chrześcijańską, a jednocześnie- bardzo bogatą tradycję wielokulturowości, wieloetniczności, wieloreligijności. Chciałbym tu odwołać się do bogactwa I Rzeczypospolitej, czyli Polski Jagiellońskiej. Nasz kraj był zawsze miejscem spotkania różnych cywilizacji i tradycji. Polska jawi się z tego punktu widzenia jako państwo, które wnosi do wspólnej skarbnicy europejskiej doświadczenie fenomenu wielokulturowości i wieloreligijności. Jednocześnie, chrześcijaństwo było tu zawsze dominujące, zaś chrześcijańskie wartości stanowiły fundament budowy tej wieloetnicznej wspólnoty. Polska ma zatem pod tym względem unikalny i fenomenalny dorobek. Mało tego, w naszym kraju nie było wojen religijnych, jak chociażby we Francji, Niemczech czy Anglii w czasach nowożytnych, co jest unikalne na skalę europejską. Napięcia oczywiście się zdarzały, ale nigdy nie przybierały tak dramatycznego oblicza, jak chociażby noc św. Bartłomieja we Francji. Polska tolerancja jest zatem istotnym faktem społecznym, który przekłada się na obraz naszej kultury i na naszą wspólną tożsamość.

Dlaczego Objawienia Fatimskie są dla Polaków tak ważne?

Przede wszystkim nasz największy rodak, św. Jan Paweł II, był wielkim czcicielem Matki Bożej Fatimskiej. To właśnie Jej przypisywał swoje cudowne ocalenie z dramatu 13 maja 1981 roku, czyli dokładnie w rocznicę Objawień Fatimskich. Dlatego też w swoim nauczaniu wielokrotnie wracał do tych objawień, mówił o Matce Bożej Fatimskiej, był Jej wielkim czcicielem oraz odwiedzał sanktuarium ku Jej czci, gdzie zresztą, w koronie Matki Bożej Fatimskiej jest kula, która ugodziła ciało Ojca Świętego. Również i w tym kontekście jest to ważne wydarzenie dla Polaków i naszego zbiorowego doświadczenia ostatnich kilkudziesięciu lat.

W uchwale fatimskiej podkreślona jest również obecna sytuacja geopolityczna Polski. Jak napisano w dokumencie, również z tego powodu przesłanie fatimskie nabiera dla nas szczególnego znaczenia

To prawda. Wiemy doskonale, że nasze położenie geopolityczne jest szczególne, jesteśmy bowiem krajem, który na przykład w XX wieku doświadczył szczególnych okrucieństw. Wszystko za sprawą dwóch straszliwych totalitaryzmów, a więc niemieckiego hitleryzmu i stalinowskiego komunizmu. Oba były oparte na ateizmie, oba były antykatolickie, oba obiecywały „raj na ziemi”, a zbudowały ludziom piekło. Z tego punktu widzenia przesłanie fatimskie jest niezwykle znaczące dla naszego narodu, ale również dla Europy i całej ludzkości i ma wymiar eschatologiczny w naszych dziejach.

Bardzo dziękuję za rozmowę.