29.01.21, 08:35Fot. P. Tracz (KPRM) via Flickr, CC 0

Kasta basta! Brutalne morderstwo i skandalicznie niski wyrok. SN uwzględnił kasację Ziobry

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 lipca 2019 roku, skazujący multirecydywistę na karę 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo .

Ciosy nożem w newralgiczne miejsca ciała

24 lutego 2018 roku w Lublinie doszło do sprzeczki pomiędzy kilkoma mężczyznami wywołanej m.in. zachowaniem skazanego. Początkowo został on zaatakowany, jednak kiedy sytuacja zaczęła się uspokajać ugodził on nożem jednego z mężczyzn powodując otwartą ranę uda. Tym działaniem spowodował naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni. Następnie obezwładnił drugiego z pokrzywdzonych poprzez zastosowanie chwytu i zadał mu 4 ciosy nożem w newralgiczne dla życia miejsca tj. klatkę piersiową, brzuch i głowę, przy czym dwa z nich, godzące w okolice tułowia, były silne i głębokie. Swoim działaniem spowodował rozliczne obrażenia ciała u pokrzywdzonego. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej pokrzywdzony zmarł. Zaznaczyć należy, iż sprawca działał w warunkach multirecydywy.

15 lat za zabójstwo

Sąd Okręgowy w Lublinie, który orzekał w tej sprawie w pierwszej instancji, uznał mężczyznę za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów. Wymierzył mu kary jednostkowe odpowiednio za zabójstwo 15 lat i za naruszenie czynności narządów ciała jednego roku pozbawienia wolności, orzekając w ich miejsce karę łączną 16 lat pozbawienia wolności.

Na niekorzyść oskarżonego wyrok ten został zaskarżony m.in. przez prokuratora, który zarzucił rażącą niewspółmierność kary orzeczonej wobec skazanego w stosunku do stopnia winy i społecznej szkodliwości zarzuconych mu czynów.

Po rozpoznaniu wniesionych apelacji Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie, wskazując że wymierzona przez Sąd Okręgowy kara 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, uwzględnia prawidłowo ustalone okoliczności zarówno obciążające, jak i łagodzące, jest sprawiedliwa oraz realizuje cele w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej.

Kasacja Prokuratora Generalnego

Prokurator Generalny, nie zgadzając się z tak rażąco niską karą za zabójstwo, wniósł kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Prokurator Generalny wskazał, że skazany działał w sposób brutalny, drastyczny i agresywny, posługując się niebezpiecznym narzędziem, dążąc z uporem, bez oglądania się na konsekwencje, do osiągnięcia zamierzonego celu. Nie okazał litości obezwładnionej ofierze, zadając jej cztery uderzenia nożem w klatkę piersiową, brzuch, głowę i przedramię. Ataku na osobę nieznaną, dopuścił się z błahego, nieistotnego powodu, motywowany chęcią natychmiastowego odwetu, w miejscu publicznym oraz publicznie, okazując całkowite lekceważenie normom społecznym i prawnym. W czasie czynu pozostawał pod działaniem alkoholu. Co więcej, zarzucanych czynów dopuścił się w warunkach tzw. recydywy specjalnej wielokrotnej (multirecydywy).

Ponadto zaznaczył, że wyjątkowo negatywny stosunek sprawcy do popełnionego czynu i wynikająca z tego negatywna prognoza kryminologiczna nie mogą pozostać bez wpływu na wymiar kary.

Sąd Najwyższy podzielił argumentację Prokuratora Generalnego

Sąd Najwyższy uznał zasadność podniesionych w kasacji Prokuratora Generalnego zarzutów. W ustnych motywach wyroku podkreślił, że sąd nie uwzględnił w sposób należyty okoliczności obciążających, w tym bardzo wysokiego stopnia społecznej szkodliwości, działania pod wpływem alkoholu, popełnienia zbrodni bez racjonalnego powodu, z niskich pobudek oraz działania w warunkach tzw. multirecydywy. Sąd przywołał również opinię sądowo – psychiatryczną, w której biegli wskazali, że skazany lekceważy podstawowe normy etyczne i społeczne, że nie jest zdolny do korzystania z doświadczeń kary i że jedną z cech jego osobowości jest agresja, co w ocenie Sądu Najwyższego wskazuje na konieczność dłuższego okresu resocjalizacji.

Sąd Najwyższy uwzględniając kasację Prokuratora Generalnego uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie.

pk.gov.pl

Komentarze

abcd2021.01.29 10:20
Wyszukaj w sieci: "Brak kary śmierci w kodeksie karnym jest pogardą dla ofiar"
Obserwator2021.01.29 10:17
I co Ziobro długo się tak zamierzasz, bawić w ciuciubabkę. Ile tysięcy taki spraw jest rocznie, a z nich zaskarżysz do Sądu Najwyższego. Skończ z działaniami pod publiczkę, w pojedynczych medialnych sprawach tylko wreszcie wyp...olcie, tak skandalicznie orzekających sędziów. Przecież ci sędziowie w innej sprawie znów będą orzekać tak samo. co z DUPNĄ IZBĄ DYSCYPLINARNĄ SĄDU NAJWYŻSZEGO ? Ilu sędziów wywalili z zawodu. Odpowiadam: ani jednego odkąd działają. Więc po co był cała ambaras z Unią Europejską o tę Izbę. Znów działanie pod publiczkę ? Nie mydlcie więc oczu ludziom, że coś robicie, Bo gówno robicie w sprawie sędziów.
Grizzly2021.01.29 8:54
Dobrze, sąd jeszcze na 25!