27.09.21, 07:10Fot. vat media

Episkopat odpowiada abp. Rysiowi: jeśli wielu gorszy sposób celebracji to trudno mówić o dobru Kościoła

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski wystosowała do metropolity łódzkiego abp. Grzegorza Rysia odpowiedź na jego wyjaśnienia dotyczące pewnych nadużyć liturgicznych, jakie zaistniały podczas modlitewnego spotkania dla młodzieży Arena Młodych „Reset” w Łodzi na stadionie żużlowym „Orła Łódź” w dniu 13 września 2021 roku. „W przypadku, gdy z powodu jakiejś celebracji wiele osób jest zgorszonych, pomimo, że nawet jakaś grupa odniosła pożytek ewangelizacyjny, trudno mówić o „niewątpliwym dobru Kościoła” – napisał przewodniczący Komisji KEP bp. Piotr Greger.

Gdy po łódzkim spotkaniu modlitewnym, które odbyło się 13 września na stadionie żużlowym, wielu kapłanów i wiernych Kościoła poczuło się dotkniętych sposobem przeprowadzonej przez arcybiskupa Grzegorza Rysia celebracji eucharystycznej, ten po kilku dniach udzielił pisemnych wyjaśnień Komisji Episkopatu zajmującej się Kultem Bożym i Dyscypliną Sakramentów. „Szczerze przeprosił” wszystkich, „którzy poczuli się zgorszeni lub choćby zaniepokojeni” formą sprawowanej przez niego podczas wspomnianego modlitewnego spotkania celebracji Eucharystii. Arcybiskup Ryś przyznał, że nie dochował „wszystkich norm i kanonów” związanych z celebracją eucharystyczną. Jednocześnie tłumaczył, że na co dzień jest wierny wszelkim przepisom liturgicznym, a owocem tego modlitewnego spotkania było przystąpienie przez kilka tysięcy młodych ludzi do spowiedzi i komunii św. oraz słuchanie przez nich Słowa Bożego.

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski w piśmie sygnowanym przez jej przewodniczącego bp. Piotra Gregera odpowiedziała dziś abp. Rysiowi. Komisja w swym piśmie podkreśla, że „naturalna dynamika Mszy Świętej określona w mszale przewiduje obrzędy wstępne poprzedzające liturgię słowa Bożego, łącznie z aktem pokuty oraz kolektą odmawianą przez przewodniczącego zgromadzenia”. Zwraca również uwagę, iż nie można sakramentu pokuty i pojednania traktować zamiennie z aktem pokuty, a kolekta nie może być zastępowana innymi modlitwami i nie można delegować jej wiernym. Komisja KEP przypomniała także łódzkiemu metropolicie, że „liturgii słowa Bożego nie można ograniczyć tylko do odczytania samej Ewangelii” oraz że sposób sprawowania Eucharystii nie powinien wywoływać „zdziwienia wiernych”. A „w przypadku, gdy z powodu jakiejś celebracji wiele osób jest zgorszonych, pomimo, że nawet jakaś grupa odniosła pożytek ewangelizacyjny, trudno mówić o „niewątpliwym dobru Kościoła”.

 

 

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

PRO MEMORIA NA TEMAT INTEGRALNOŚCI MSZY ŚWIĘTEJ

 W odpowiedzi na liczne pytania adresowane do centralnych instytucji kościelnych w Polsce w związku ze sposobem sprawowania Eucharystii pod przewodnictwem metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia, w czasie modlitewnego spotkania dla młodzieży Arena Młodych „Reset” w Łodzi na stadionie żużlowym „Orła Łódź” w dniu 13 września 2021 roku, Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski udziela następujących wyjaśnień.

  1. Zachowanie integralności obrzędów Eucharystii

Naturalna dynamika Mszy Świętej określona w mszale przewiduje obrzędy wstępne poprzedzające liturgię słowa Bożego, łącznie z aktem pokuty oraz kolektą odmawianą przez przewodniczącego zgromadzenia.

Nie można sakramentu pokuty i pojednania traktować zamiennie z aktem pokuty, ponieważ „nie wolno łączyć sakramentu pokuty ze Mszą św., tak, aby odbywała się tylko jedna czynność liturgiczna” (Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Responsa ad dubia proposita, „Notitiae” 37:2001, s. 259-260). Spowiedź jest odrębnym sakramentem, prowadzącym do udziału w Eucharystii i innych sakramentach, a mszalny akt pokuty, który nie skutkuje sakramentalnym rozgrzeszeniem (por. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 51), jest momentem celebratywnym przygotowującym do uważnego słuchania słowa Bożego i uczestnictwa w Ofierze.

Kolekta w swej istocie jest modlitwą „wyrażającą charakter celebracji” (por. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 54), dlatego nie może być zastępowana innymi modlitwami. Należy ona wyłącznie do przewodniczącego, który nie może jej delegować wiernym, on bowiem, „reprezentując osobę Chrystusa, przewodniczy zgromadzeniu, zanosi te modlitwy do Boga w imieniu całego ludu świętego i wszystkich obecnych” (tamże).

Liturgii słowa Bożego nie można ograniczyć tylko do odczytania samej Ewangelii. Czytania (jedno a w niektóre dni dwa), wraz ze śpiewem psalmu responsoryjnego, nie mogą być dowolnie opuszczane ani skracane, ponieważ przygotowują do czytania Ewangelii będącej „szczytem liturgii słowa” (por. Ogólne wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego, nr 12-13).

  1. Normy Kościoła dotyczące troski o integralne oraz godne sprawowanie Eucharystii

Konstytucja o liturgii  Soboru Watykańskiego II (nr 23) określa ważną zasadę „niewątpliwego dobra Kościoła” przy wprowadzaniu modyfikacji odnośnie do świętych obrzędów: „…nowości należy wprowadzać tylko wtedy, gdy tego wymaga prawdziwe i niewątpliwe dobro Kościoła…”. W przypadku, gdy z powodu jakiejś celebracji wiele osób jest zgorszonych, pomimo, że nawet jakaś grupa odniosła pożytek ewangelizacyjny, trudno mówić o „niewątpliwym dobru Kościoła”.

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (nr 24) określa służebną rolę kapłana w czasie celebracji Mszy Świętej: „Kapłan winien pamiętać, że jest sługą świętej liturgii i że nie wolno mu na własną rękę w celebracji Mszy świętej niczego dodawać, opuszczać ani zmieniać”. Ten sam dokument (w numerze 22) określa rolę biskupa w czuwaniu nad wzorowym sprawowaniem liturgii eucharystycznej: „Biskup diecezjalny (…), pierwszy szafarz Bożych misteriów w powierzonym mu Kościele, jest opiekunem, zwierzchnikiem i stróżem całego życia liturgicznego. W celebracjach odbywających się pod jego przewodnictwem, zwłaszcza w sprawowaniu Eucharystii, którego on dokonuje z udziałem prezbiterium, diakonów i ludu, ujawnia się misterium Kościoła. Dlatego te celebracje mszalne winny być przykładem dla całej diecezji. (…) Z tego też względu biskup winien czuwać nad tym, aby celebracje odbywały się coraz godniej”.

Papież Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia (2003 r.) wskazał na odpowiedzialność w zakresie sprawowania Eucharystii: „…jak wielka odpowiedzialność spoczywa przy sprawowaniu Eucharystii zwłaszcza na kapłanach, którym przysługuje zadanie przewodniczenia jej in persona Christi, (…) Niestety, trzeba z żalem stwierdzić, że począwszy od czasów posoborowej reformy liturgicznej, z powodu źle pojmowanego poczucia kreatywności i przystosowania, nie brakowało nadużyć, które dla wielu były przyczyną cierpienia. Pewna reakcja na «formalizm» prowadziła niekiedy, zwłaszcza w niektórych regionach, do uznania za nieobowiązujące «formy» obrane przez wielką tradycję liturgiczną Kościoła i jego Magisterium…” (nr 52).

Papież Franciszek podczas spotkania z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2019 r.), przypomniał, że liturgia jest skarbem, który „trzeba przyjąć w pokorze i krzewić z miłością, bo stanowi on niezastąpiony pokarm dla wzrostu Ludu Bożego. W liturgii nie ma miejsca na «zrób to sam»”. Dwa lata później (2021 r.), z okazji ogłoszenia Motu proprio Traditionis custodes Ojciec Święty w Liście do biskupów jako stróżów liturgii napisał: „Podobnie jak Benedykt XVI, ja również ubolewam nad faktem, że w wielu miejscach odprawiano liturgię nie stosując się do wskazań nowego Mszału, które rozumiano wyłącznie jako przyzwolenie na kreatywność liturgiczną – a nawet jako wymaganie takowej. To często prowadziło do trudnych do zniesienia deformacji liturgii”.

W dokumentach dotyczących liturgii oraz księgach liturgicznych obowiązuje również zasada, zgodnie z którą zachowanie szafarzy, obrzęd i sposób jego sprawowania nie powinien wywoływać „zdziwienia wiernych” („admiratio fidelium”).

+ Piotr Greger
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Bielsko-Biała, dnia 27 września 2021 roku

 

 

 

ren/episkopat.l

Komentarze

Lublin2021.09.29 8:42
Wiele osób jest zgorszonych pedofilią księży i rozpasaniem i nic z tego nie wynika.
Anonim2021.09.28 18:36
A kościół Rysiowy to nie Kościół Chrystusowy!
Anonim2021.09.28 18:35
Robienie cyrku z ofiary Chrystusa nie jest dobrem Kościoła, i nie ewangelizuje. Chyba, że mamy na myśli ewangelizację inaczej, czyli jej zaprzeczenie.
kaka2021.09.28 17:45
nasz epidjaskop reaguje niewlasciwie----nie powinien djagnozowac czy to gorszy czy nie-zaczac od ukarania a potem---osttnie ostrzezenie hinskie---tylko ze oni maja taki cel jak watykan rozmontowac Koscol--i tak beda gderac az sie ludziom znudzi.
kaka2021.09.28 17:47
rola kaplana przy sprawowaniu MSZY SWIETEJ JEST S L U Z E B N A---ma wykonywac wole BOZA ---a nie wlasne wyobrazenia o Kosciele-za to jest pieklo.
Pechwil2021.09.28 16:15
A u Was jak zwykle stary ryt...
Pechwil2021.09.28 16:14
Ja nie jestem zgorszony. Popieram arcybiskupa Rysia! I znam wielu dobrych katolików którzy Go popierają!
ect2021.09.28 16:25
No i co z tego, że ktoś biskupa popiera lub nie popiera Pechwilu. Kto jak kto ale biskup powinien wiedzieć jak się sprawuje Msze św.
Anonim2021.09.28 19:04
Nie chodziło o to, czy jest ktoś niezgorszony tą celebracją. Odwrotnie. No, chyba że masz się za najwyższy i JEDYNY autorytet w tej sprawie.
Waldek2021.09.28 10:27
Rok temu biskup Janiak trafił z 3! promilami alkocholu do szpitala, to jakoś aż tak mocno nie gorszyło. A akurat Słowo Boże mówi tu jasno jaki ma być biskup. Niech któryś mi to wyjaśni, wtedy nikt nie wywlekał z takim jadem sprawy. Co to za ciekawa moralność?
Böno2021.09.28 10:57
W sprwie bp. Janiaka nie gorszyło, bo to ludzka słabość, tym bardziej jak się jest w ciężkim położeniu. w liturgii zaś chodzi o sparwy Boże, a więc najważniejsze i jeśli biskup świadomie nie stosował się do przepisów liturgicznych, naruszył prawo kościelne i zachował się według zasady "róbta co chceta". Chodzi o świętość liturgii, którą miał odprawiać w imieniu kościoła, a nie swoim własnym. Gdyby pracownik nie stosował siłą do poleceń pracodawcy, został by przez niego upomniany, albo i od razu wyrzucony.
Waldek2021.09.28 18:35
Super! Zatem według waszej moralności mogę chlać na umór, pijany potem odprawiać Mszę bylebym kolejności nie pomylił bo wtedy już piekło. Ale jak kryłem pedofili dyscyplinarnie zostałem przez Ojca Świętego wyrzucony z własnej diecezji. Potem ładuję się w koncelebrę na Jasną Górę to to już też mi łaskawie wybaczone będzie, mimo całego zła jakiego jestem współwinien nie profanuję Imienia Jezusa - znów - bylebym kolejność zachował. Wasza moralność nie ma nic z Żywym Bogiem wspólnego. Martwa tkanka która musi - jak w Irlandii - obumrzeć.
K.2021.09.28 18:53
Tutaj chodzi o to, że ja, jako Katolik wierzę, że podczas odprawiania Mszy Świętej uobecnia się w sposób bezkrwawy Ofiara Golgoty. Trudno to zrozumieć, bardziej trzeba w to uwierzyć, że podczas Mszy św. bierzemy udział w tych samych wydarzeniach, który miały miejsce 2000 lat temu, patrzymy jak Pan Jezus umiera. Bp. Ryś ze swoją ekipą zrobił z tego wydarzania ucztę, zapominając, że Msza św, owszem również jest ucztą, ale ofiarną. Przepisy są ważne, ale tutaj zlekceważono nie tylko przepisy, ale cały sens Mszy Świętej, bardziej upodabniając Ją do protestanckiej uczty, chociaż nawet oni zachowują tutaj powagę, mimo że ich Liturgia to nie Golgota.
ect2021.09.29 5:15
Biskup Ryś "odprawił Mszę św." postępowo, na sposób niemiecki, jeszcze krok i będzie na sposób protestancki.
Mała162021.09.28 8:27
Jeśli "wielu gorszy" tym gorzej dla "wielu". Taka jest filozofia...
Henry2021.09.28 10:03
Twoje filozofia jest nielogiczna, ponieważ sugeruje, że mniejszość ma rację, inaczej mówiąc jeśli mniejszość uważa zoofilię za dobro, to nie znaczy, że większość też tak ma uważać......i z tego powodu ma być dla niej gorzej!!!!!
Anonim2021.09.28 7:43
Epidiaskop może latami "czekać na odpowiedź Rzymu" w sprawie przekazania dokumentów pedofili, ale w tej sprawie jest szybki jak błyskawica.😁
Andrzej2021.09.28 7:02
A co powiedzieć o proboszczu z kościał na ul. Dewajtis (UKSW) w Warszawie? Pooglądajcie jego wyczyny na yt. Ten musi być z kolei niespełnionym klaunem.. Żenua i smutek.
Wojtek2021.09.28 3:26
Pewne nadużycia?! Tego rysia już dawno nieźle pogięło. Czas na powrót do jedynej Mszy Św., do mszy trydenckiej.
cynik2021.09.28 7:29
Msza trydencka nigdy nie była "jedyną mszą". Do dzisiaj w kościołach w Europie regionalnie są stosowane starsze od niej ryty. Trydencka to wybór z XVIw. z czasów kontrreformacji - czyli z punku widzenia historii kościoła to ciągle nowomodny wymysł...
Mejer2021.09.27 20:53
Dał im Jezusa ? -Dał! Forma sie komuś nie podoba-powinien sie pilnować ok... ale Mogło być gorzej: pośpiewalibyby, posłuchali by mądrych kazań, pogibali w lewo-prawo... i wycszli by puści jak putaki po protestanckim zborze - bez Ciała Boga.
Anonim2021.09.27 20:40
Brawo Episkopat!!! Dzięki takim debilnym tekstom sekularyzacja przyspiesza. Aż miło popatrzeć...
Jazzz2021.09.27 20:02
W polskim Kościele ujawnia się coraz więcej nowoczesnych i postępowych kapłanów, a nawet biskupów, którzy chcą na siłę uatrakcyjniać msze. TO WSZYSTKO OD DAWNA ROBI SIĘ NA ZACHODZIE. PROTESTANCI SĄ TAK BARDZO NOWOCZEŚNI I POSTĘPOWI ŻE PASTORAMI UCZYNILI KOBIETY I MĘŻCZYZN ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH HOMOSEKSUALNYCH. Chcieli żeby było krótko, lekko, łatwo i przyjemnie, bezstesowo. I ich kościoły są puste. Już wiadomo od dawna, że unowocześnianie nie jest dla członków Kościoła atarkcyjne, bo jeśli coś przychodzi zbyt łatwo, szybko, bez wysiłku, to tego się nie sznuje. Ale przyklaskują temu ateiści, wszelkiej maści postępowcy, a najbardziej marksiści. Od dawna wiadomo że to ślepa uliczka. Ilu jest biskupów którzy martwią sie losami Kościoła, i myślą, co się stanie z Kościołem Katolickim w Polsce, w perspektywie 20, 30, 50 lat.
cynik2021.09.27 20:20
Jakby jeszcze to co piszesz miało cokolwiek wspólnego z metodami katechizacji abp Rysia...
Radek2021.09.27 19:18
Pedofilią w Kościele też wiele osób jest zgorszonych, myślę że bardziej, tutaj jakoś szanowny Sanhedryn wyraził smuteczek i... dalej dokumencików nie dajemy i zamiatamy pod dywanik. No ale to tylko gwałcone dzieci, tutaj naruszono przepisy liturgiczne!
katolik2021.09.27 17:47
sama nazwa reset jest podyktowana nowym ładem , działaniami SSPIS, działanie masonów wśród mlodych Polaków, działanie szatana !
marc2021.09.27 17:45
Ryś to naczelny lizus wywrotowca Franczeska, raczej dostanie kapelusz kardynalski niż naganę !
ks. katolicki2021.09.27 17:14
Arcybiskupie Ryś: "...liturgia jest ,„służbą" powierzoną Wykonawcy, który przewodniczy, który jednak nie może uważać siebie za właściciela", samowolnie rozporządzającego tekstem liturgicznym i świętym obrzędem jak swoim prywatnym dobrem, lecz przez swoje działanie winien być zewnętrznym znakiem jedności duchowej, urzeczywistnianej przez sakrament.” JPII Przem. do liturgistów Rzym 30.11.1984.
Anonim2021.09.27 20:31
UWAGA KLERUCH! Pilnujcie dzieci i portfeli!
katolik2021.09.27 16:50
Tytuł reset, Abp Ryś trafił z resetem wiary zgodnie z tym co robi SSPIS nazisto- masoni z Polakami, morduja społeczeństwo chemią genetyczną
matis892021.09.27 15:00
Katolicy, parafianie czas zacząć wywierać zmasowaną presję na judaszowskich, lewackich kapłanach. Dla Antychrysta i Fałszywego Proroka ośmielili się zakazać katolikom tradycyjnej Mszy Św., a dokonujją masońskich dziwactw chętnie. Teraz naganiają owieczki do aborcyjnych, demonicznych szczepionek Antychrysta. Nagrywajcie ich na Mszy Św. aby wiedzieć kiedy zaczną fałszować, podmieniać słowa, zmieniać przeistoczenie. Właśnie to zapowiedzieli i jest pewnym że zaczną to robić. Albo są z nami katolikami, wiarą katolicką, albo niech idą na bruk, odejdą od nas. Te przekręty, ich kłamstwa, lewactwo, szatanistyczną zdradę trzeba tępić w zarodku, niech każdy usłyszy gdy zaczną podmieniać słowa na Mszy Św. i przy przeistoczeniu oraz że służą Antychrystowi w aborcyjnym szczepieniu. Czuwajcie przy słowach Mszy Św., aby były prawdziwe i nie zmienione, bo zaczną fałszować i to zapowiedzieli likwidacją tradycyjnej Mszy Św. i ich szczepionkową służbą dla Antychrysta. Skoro służą szatanowi i lewactwu przeciwko katolikom, czas zacząć wytykać ich palcami.
Angus Cawood2021.09.27 15:52
Google is now paying $99 to $140 per hour for doing work online work from home. Last paycheck of me said that $18537 from this easy and simple job. Its amazing and earns are awesome. No boss, full time freedom and earnings are in front of you. This job is just awesome. Every person can makes income online with google easily➔➔➔➔➔➔Www.Jobstar3.Com
Anonim2021.09.27 16:08
UWAGA KLERUCH! Pilnujcie dzieci i portfeli!
tm2021.09.27 17:46
UWAGA-DEMON-nie czytać!
Anonim2021.09.27 20:31
Od katoprawiczka to komplement! 😁😁😁 THX.
... czyli ...2021.09.29 5:38
... to prada: anonim = demon ...
Janton2021.09.27 14:41
czyżby ewangelię przyszło wam głosić na meczach żużlowych?????? kościołów brakuje czy co?????
Anonim2021.09.27 16:01
Niedługo to bułki w sklepie bez zdrowaśki nie kupisz...😁😁😁
ccc2021.09.27 17:46
Idż won gnido lewacka !
Anonim2021.09.27 20:32
ssij brudną pałę, bo gówno możesz!
mt2021.09.27 14:22
To nie można, tamto nie można a wszystko i tak kiedyś wymyślone przez ludzi dla ludzi. Jakie to ma znaczenie i niewielu naprawdę się tym przejmuje a jeszcze mniej pamięta, że byli na takiej mszy.
Pan powiedział2021.09.27 13:49
...Szatanowi najbardziej zależy na tym, aby ludzi pozbawić modlitwy i żeby w ten sposób rozerwać ich kontakt z Bogiem, opróżnić duszę i pozostawić bezbronną. A tymczasem mocą Kościoła jest modlitwa - głęboka i żarliwa modlitwa oddająca Bogu dusze i przemieniająca je. Szatan natomiast podpowiada, by rozbudowywać formy zewnętrzne działania Kościoła. Wielkie i okazałe uroczystości, imprezy, akcje społeczne. Wszystko inne, tylko nie głębię modlitwy i bezpośredniego obcowania z Bogiem. Pragnie pozorów wiary. Dziecko moje, nie żałuj czasu i trudu na trwanie we mnie w ciszy i miłości. Na zanurzenie w Moim Miłosierdziu powierzonych ci dusz i całego Świata tak bardzo umęczonego przez moce piekielne, którym sam się wydał. Najbardziej owocną modlitwą jest w pełni świadomy współudział w Ofierze Eucharystycznej. A. Lenczewska - Słowo Pouczenia
Anonim2021.09.27 13:51
UWAGA KLERUCH! Pilnujcie dzieci i portfeli!
tm2021.09.27 17:47
UWAGA-DEMON-nie czytać!
Anonim2021.09.27 13:12
Dymanie dzieci im przez dziesiątki lat nie przeszkadzało, ale reakcja na odstępstwo od liturgii była natychmiastowa. I kleruchy się zastanawiają, dlaczego ludzie kładą laskę na kościół... Rzeczywiście korva, ch.j wie dlaczego, zupełnie nie wiem, skąd to się bierze😁 😁😁
ASTOM2021.09.27 13:22
No kładź tę swoją laseczkę i WON!
Anonim2021.09.27 13:28
Ja się brzydzę, nie dotknę żadną częścią swojego ciała niczego, co ma związek z kleruchami.😁😁😁
tm2021.09.27 17:48
BO ty NIE POSIADASZ CIAŁA.
Böno2021.09.27 12:41
Tak to tacy jak bp. Ryś wganiają ludzi z kościoła. Smutne. Kiedy polscy biskupi się opamiętają, że droga kościoła zachodniego i ciągłe elsperymenty prowadzą do wyludnienia i zamykania kościołów. To tylko możliwe w kościele, gdyż żaden biznesmen by sobie na to nie pozwolił. Oni walczą o klientów, a kościół staje się w tym względzie zwykłym bankrutem. To nie ludzie odchdzą od kościoła; to biskupi, kapłan, a i obecny papież wyganiają ludzi z kościoła. Pan Jezus się kiedyś o to upomni i rozliczy niewierne sługi.
To nawet2021.09.27 13:13
Kompletne bzdury. Polski kościół na dzień dzisiejszy to teologicznie prowincjonalna, konserwatywna religijność często pomieszana z nacjonalizmem. Ruchy nowej ewangelizacji jak abp Rysia to wyjątki w tym krajobrazie. Jednocześnie Polska ma jeden z najwyższych współczynników laicyzacji, szczególnie wśród młodego pokolenia. Czyli Polska laicyzacja wystartowała zanim kościół jeszcze zaczął się "liberalizować" na wzór zachodni. Czyli diagnoza nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Polski Kościół oczywiście popełnia błędy kościołów zachodnich, szczególnie tych w Hiszpanii czy Irlandii, ale to nie ma nic wspólnego z liberalnymi "eksperymentami", a wyłącznie z samobójczym uwikłaniem wiecznego Kościoła w doczesną politykę i nieumiejętnością poradzenia sobie ze skandalami pedofilskimi i degrengoladą hierarchów.
Czy to mozliwe?2021.09.27 12:31
Jak to sie stalo ,ze a rcybiskup Rys zostal arcybiskupem?
cynik2021.09.27 13:19
Nawet w polskim kościele czasem się zdarza, że przypadkiem wybiorą kogoś kto jest wierzący i ma kwalifikacje intelektualne jak w tym wypadku...
Jan2021.09.27 15:10
Hehe Cynik, rozwaliles system. Uwielbiam komentarz. Ksiedza Rysia znalem osobiscie, rzadki przyklad wiary, pokory, intelektu i empatii. Niewielu takich.
Anastazja2021.09.27 17:29
Też tak uważam, to jeden z lepszych obecnych biskupów i jeden z niewielu, który swoją postawą przyciąga ludzi zwłaszcza młodych , a nie odpycha .
katolicka deratyzacja Polski2021.09.27 12:24
Przyznaje sie , ze jestem osoba o niskiej inteligencji , chora psychicznie , ze sklonnosciami pedofilskimi (nawet na wibratorze mam zdjecie dziecka sasiadki) , bez podstawowej wiedzy o swiecie , jestem skrajnie oglupiona nienawiscia , zwykla kürwa , prostaczka , prymitywną zydowa .
kaka2021.09.27 12:26
tak? to wez kija i walnij sie w ryja!!!! good by charli!
katolicka deratyzacja Polski2021.09.27 12:16
Rys zawsze byl masonem,ale od masonow LOZE wymagaja ,zeby byli popularni. Niepopularnych wymienia sie natychmiast na lepszy model.
kaka2021.09.27 12:24
Ale dlaczego my musimy patrzec na ten szatanizm ===inny katolicyzm?
kaka2021.09.27 12:13
Dlaczego nie ma karydla takich deformatorow?????_____zakogo prymas polski uwaza Jezusa----czy to jest ktos malo wazny?---Jesli jest to KROL i sedzia wszechswiata kazde najmniesze uchybienie -----"kaze ich cwiartowac i z niewiernymi wyznaczy im miejsce" Ta banda zwana biskupami -niszczy nasze swietosci na naszych oczach.
katolicka deratyzacja Polski2021.09.27 12:18
Protestanci zamordowali miliony katolikow polskich..
Anonim2021.09.27 12:22
Pod wodzą katolika z Austrii?
mistrz2021.09.27 11:51
Czy prokuratura dowodzona przez katolika rzymskiego odważy się postawić zarzuty obrazy uczuć religijnych duchownemu Kościoła Rzymskokatolickiego? Art. 196 KK jest przestępstwem publicznoskargowym. Doniesienie nie jest potrzebne
TO JUŻ RÓWNIA POCHYŁA!!!2021.09.27 11:09
Kościół katolicki zmaga się z odpływem wiernych. To nie tylko rosnąca liczba apostazji, ale także coraz mniejszy odsetek uczęszczających na mszę spośród osób wciąż określających się jako katolicy. Kryzys widać także w coraz mniejszych wpływach z tacy oraz zmniejszającej się liczbie dzieci uczęszczających na religię w szkołach.
Optymistka2021.09.27 11:33
to 'zasługa' miedzy innymi ludzi takich jak abp? Ryś. Po to wszedł do Kosciola katolickiego - aby go deformowac, a wiernych zachęcać np do protestantyzmu (dlatego Luter to często jego wzorzec do naśladowania, który lansuje u młodych) albo do innych religii. 70 lat marszu neomarksistow przez instytucje (w tym koscielne) zrobiło swoje. Sa jednak ludzie którzy widzą od dawna, co sie dzieje, kim są ci ludzie, ktorzy weszli do Koscioła, wiec Kosciól katolicki jako instytucja może sie zmienic - ale NIE UPADNIE WIARA I ZGROMADzENIE PRAWDZIWYCH UCZNIOW CHRYSTUSA I EWANGELII oraz katechizm katolików, choc będzie nas mniej. Wążniejsza jest jednak TREŚC< JAKOSC - niż liczba. Katolicyzm nie upadnie, więc nie ciesz sie przedwczesnie!
Anonim2021.09.27 11:36
a nie jest to przypadkiem wina takich "pasterzy" jak Głódź, Rydzyk, Dziwisz czy Jędraszewski?
mistrz2021.09.27 11:53
Polski KK ma twarz jaśnieumiłowanego Ojca Sławoja Leszka. Jeśli komuś to nie odpowiada (tak jak mi) to przynależność do KK (póki co) nie jest obowiązkowa
katolicka deratyzacja Polski.2021.09.27 12:22
Komunisci lubia heretykow,zas katolikow nienawidza i ich morduja. Latwo dlatego poznac,kogo ;lubia a kogo nienawidza. Rydzyk i Jedrzejewski to DUMA POLSKI i Kosciola.
t2021.09.27 17:50
Przypadkiem nie jest!
cynik2021.09.27 11:52
Przypisywanie biskupowi ukrytych złych intencji względem Kościoła i przeświadczenie o tym, że należy się do wąskiego kręgu "wiedzących" - sorry ale dla mnie brzmi jak symptomy myślenia typowego dla sekt.
mistrz2021.09.27 11:58
@Optymista Jeśli liczba ludzi których obchodzi KK dramatycznie spadnie to rząd przestanie rzucać w tę instytucję pieniędzmi. Myślisz że Książęta Epuiskopatczycy zezygnują ze stylu życia swojego? Naiwność. To tacy jak Ty będą musieli regularnie przekazywać po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na utrzymanie Głodziów Kaniów Gądeckich i Jędraszewskich. Czemu tak dużo? Bo zapewne poza zakrręceniem wodospadu gotówki Wyznanie utraci przywileje podatkowe i bonifikaty
Marek2021.09.27 10:51
i co na to o.Rycław .....powiedział ze je żeli tak było to tak powinno być , czy bedzie posluszny przełożonym i przeprosi . No Ojcze co teraz, ja ci wybaczyłem ,ale twój ruch
zaciekawiony2021.09.27 11:15
A co on zrobił konkretnie Tobie, że mu wybaczyłeś?
Marek2021.09.27 13:09
czyli nie wiesz o czym jest dyskusja, nie widzisz zła. tobie też przebaczam
zaciekawiony2021.09.27 13:15
Do niczego mi twoje przebaczenie nie jest potrzebne skoro nie potrafisz odpowiedzieć na bardzo proste pytanie.
Marek2021.09.27 10:48
stało się . Należy to przeczytać na ambonach kościołow.
katoliczka z Polski2021.09.27 10:47
abp Rys od samego początku - POdobnie jak o Szustak, G, Kramer (a Hołownia zawsze ich wspierał tak jak GW) zwodzi ludzi w naszym Kosciele. Nie bez powodu ci ludzie zawsze sie nawzajem wychwalają i trzymają razem. Óburzyła mnie juz w 2016 roku jego 'homilia' na Jasnej Górze (pełna manipulacji) oczywiście antypolska (gromił nas wtedy za brak serca - bo nie zgadzalismy sie na przyjecie nieograniczonej liczby imigrantow Tak jak w 2016 roku, tak i teraz uważam że ci ludzie to V kolumna w naszym kosciele (faryzeusze, neomarksistowscy agenci)
cynik2021.09.27 10:56
Wiara ci się kompletnie wmieszała z polityką.
katoliczka z Polski2021.09.27 11:04
cynik zawsze bedzie cynikiem. Polityka to troska o dobro wspólne (polis), więc wartości takie jak wiara , prawda, sprawiedliwośc powinny łączyc sie z troską o dobro wspólne.
cynik2021.09.27 11:10
Wolę być cynikiem, niż oszukiwać się że powtarzanie propagandy partyjnej i publiczne dawanie fałszywego świadectwa o bliźnich ma coś wspólnego z byciem "katolikiem".
cynik2021.09.27 11:14
Powiedziałbym brutalniej: patrząc na takich samozwańczych "katolików" trudno nie być cynikiem i trudno się dziwić, że laicyzacja Polski najbardziej przyśpieszyła właśnie za ich rządów...
Katarzyna2021.09.27 17:37
Bo Biskup Ryś czyta pismo Święte i wie co znaczy miłość bliźniego. Takich nam w Kościele potrzeba więcej, zamiast tych uwikłanych w układy z władzą, pychę, pazerność, podwójne życie.
Yanna Alpern2021.09.27 10:35
"Jeżeli wielu gorszy [...]" - święte słowa - szkoda, że Episkopat i niektórzy biskupi nie wpadli wcześniej aby te słowa zacytować - przy wypadkach pedofilii księży i tuszowaniu sprawy.
KIBIC2021.09.27 10:22
A ten Rys to moze polak?
cynik2021.09.27 10:25
A ten "polak" pisany z małej litery co co to takiego?
Pani Frau2021.09.27 10:41
Polak to taki chodzony odpowiednik czeskiego tańca polka.
mlody2021.09.28 11:52
tj to ze to chyba nie polak
Anonim2021.09.27 9:41
Jakby ktoś był kompletnym idiotą, to mógłby pomyśleć, że największy problem kościoła to odstępstwa od liturgii... Oderwanie od rzeczywistości tej bandy dementywnych, pasożytniczych dziadów jest przerażające 😁😁😁
olo2021.09.27 10:17
GDZIE ZYD TAM OBELGI.
cynik2021.09.27 10:20
Tak. Jezus był często wyzywany przez innych Żydów zwłaszcza faryzeuszy i uczonych w piśmie, że mówi im rzeczy których nie chcą słuchać albo nie przestrzega ortodoksyjne rytuałów np. obmywania rąk. A ty jakiego Żyda miałeś na myśli?
Anonim2021.09.27 11:24
Gdzie polaczek, tam błędy w najprostszym zdaniu.
ABC2021.09.27 9:39
Zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że Ryś sprofanował Mszę Świętą i uważam, że taki kapłan powinien być zawieszony. Warto przypomnieć sobie, w jakim skupieniu i z jaką czcią odprawiał Mszę Święty Ojciec Pio! A na stadionie było wszystko, tylko nie modlitewne skupienie. Popisy muzyków, popis samego abp Rysia i dziwactwa, które nie mają nic wspólnego z czcią wobec Ofiary Chrystusa i Sakramentu Eucharystii. Taka profanacja, że aż boli. Dziwne, ze sam arcybiskup tego nie czuje i nie rozumie.
Ala2021.09.27 10:19
ALE BISKUP RYS WIE GDZIE STALA SYNAGOGA NA ULICY .
Anastazja2021.09.27 17:44
To Odnowa w Duchu Świętym to chyba też wg ciebie profanacją bo tam tańczą dotykają się, radują. Profanują mszę świętą raczej ci, którzy prowadzą podwójne życie, sieją niechęć wobec innych, zajmują się polityką, są pyszni . Biskup Rys jest wielkim przykładem miłości bliźniego, ogromnej wiedzy biblijnej i pokory. Czytam jego książki i jestem zbudowana. Trzeba nam więcej takich kapłanów.
ANNA2021.09.27 9:08
Niektórzy forumowicze mówią o "ratowaniu Kościoła". Kościół założył Jezus Chrystus, który powiedział o Kościele że "bramy piekielne Go nie przemogą". I tak będzie, bo on tak powiedział". Kościół przechodził jeszcze większe zawirowania w swojej historii i przetrwał, więc i teraz przetrwa.Najważniejsze, abyśmy my chrześcijanie byli świadkami Chrystusa. O to się martwy. I zawsze bijmy się we własne piersi.
cynik2021.09.27 9:18
Oczywiście "bramy piekielnie nie przemogą" Kościoła jako wspólnoty wiernych. Ale poradziły sobie kościołem jako instytucją w krajach jak Hiszpania czy Irlandia. OK. Możemy zaakceptować to, że pójdziemy tą drogą i w ciągu pokolenia katolicyzm w Polsce zredukuje się do małych grup wiernych, rzeczywiście wierzących i do tysięcy opuszczonych, niepotrzebnych budynków pokościelnych... To miałaś na myśli? Mi się taka przyszłość nie specjalnie podoba.
Anna2021.09.27 9:32
Jezus nie przekonał do Swojej nauki wszystkich Izraelitów, chociaż widzieli jego cuda a nawet wskrzeszenie zmarłych.To nie o Kościół jako instytucję trzeba walczyć, ale o ludzi, którzy tworzą ten Kościół. Papież powiedział, że dziś nadeszły takie czasy , że trzeba szukać nie jednej a 99 owieczek zaginionych.Jak szukać. Przez rodziny najprościej. Czy jako katolicy rozmawiamy z dziećmi o tym co Jezus nauczał? Raczej nie. Oddaliśmy dzieci na wychowanie w obce ręce. Od żłobka do dorosłości. Żadna instytucja sama dziecka nie wychowa.
cynik2021.09.27 9:42
OK, ale to chyba dyskusja o czymś innym. Kościół jako instytucja apostolska istniała od początku powołania apostołów i jej celem było i jest przechowywanie depozytu wiary. Więc nie możemy całkiem z niej zrezygnować. Jeżeli ktoś oddał wychowanie dzieci w ręce instytucji, to sorry ale to jego problem. Nauka w szkole a wychowanie to są różne sprawy i szkoła nie zwalnia rodziców z obowiązków wychowawczych. Druga, że poza wychowaniem ważne, może najważniejsze jest to jakie dajemy naszym dzieciom świadectwo naszego życia. Czy żyjemy zgodnie z nauką jezusową i miłujemy bliźnich czy tylko chodzimy do kościoła a poza nim plujemy na wszystkich z którymi się nie zgadamy, którzy mają lepiej, których Bóg stworzył innymi niż my?
ABC2021.09.27 9:51
Nauką Jezusową, cyniku. Bo nie jaką, ale czyją, a to zawsze piszemy z dużej litery. Ale to rozróżnienie jest chyba dla ciebie za trudne.
cynik2021.09.27 9:56
W języku polskim piszemy przymiotniki z małej litery i tyle w tym temacie. Jeżeli próbujesz tutaj sobie dorobić jakąś większą teorię to zastanów się, czy już nie popadłeś w faryzeizm.
ABC2021.09.27 10:17
Jednak jesteś tępy, cyniku. Wpisz sobie w Google np.modlitwa jezusowa, a wyskoczy ci ZAWSZE modlitwa Jezusowa. Podobnie łaska Boża. Faryzeizm w Google ???? A nauka Jezusowa występuje rzadko, bo mówi się zwykle nauka Jezusa, ale też mozna znaleźć. Z dużej litery!!!!!
cynik2021.09.27 10:23
"Modlitwa Jezusowa" to nazwa własna konkretnej modlitwy. W języku polskim możesz niezależnie od wykładni gramatycznej użyć wielkiej litery, w celu podkreślenia danego słowa. Wybacz, ale dalej robisz z siebie albo ignoranta albo dewotę.
abc2021.09.27 16:17
a więc: Jezusowa to chyba nie przymiotnik w zestawieniu: Modlitwa Jezusowa, skoro przymiotniki wg ciebie zawsze małą literą. A we frazie: łaska Boża, określenie: "Boża" to według ciebie co? Podobnie nauka Jezusowa znaczy to samo, co nauka Jezusa, konkretnej osoby. Ale nienawistnik zawsze znajdzie sposób, żeby Jezusa poniżyć, nawet sadząc błędy ortograficzne. Jak chcesz już napisać koniecznie z małej litery - pisz nauka katolicka, bo się pisze z małej litery.
cynik2021.09.27 18:31
Dalej ośmieszasz się na własne życzenie. Najwyraźniej nie potrafisz się sensownie odnieść do meritum tego co napisałem, ale cię to denerwuje, więc wymyślasz nieistniejące problemy i nieistniejące zasady językowe. Sorry pisanie przymiotników z małej litery nie jest "poniżaniem Jezusa". Za to wykorzystywanie jego imienia do takich słownych przepychanek, imputowanie rozmówcy takich intencji już pachnie grzechem. Zapytaj spowiednika, bo mi i tak nie uwierzysz.
mlody2021.09.27 10:24
Dla was judasze Jezus byl wrogiem bo byl za madry.
cynk2021.09.27 10:29
Wyzywasz praktykujących katolików od judaszy? Chyba nie jesteś zbyt "madry"...
ABC2021.09.27 9:46
Pełna zgoda. Rodzice na ogół troszczą się o zdrowie dziecka, o jego naukę, karierę itp. natomiast nie uczą kochać Chrystusa, nie modlą się z dziećmi, nawet ci, którzy sami chodzą do kościoła. Dlatego dzieci, a później dorośli ludzie nie rozumieją tego, że wiara jest dla człowieka sprawą najważniejszą.
UFF2021.09.27 8:54
I tak KEP upomniał protestanckiego biskupa Łodzi
Anonim2021.09.27 8:58
KEP udało się znaleźć źdźbło w oku arcybiskupa Rysia. Brawo Oni. Szybkość reakcji prawie jak w sprawie pedofilii...
Ksiądz Bartold2021.09.27 8:51
Stare dziady z episkopatu BĘDĘ TROPIĆ każde odstępstwo. Niech będzie tak, jak było! MATKA KOŚCIÓŁ jest nieomylny!
alina2021.09.27 8:44
Biskup Ryś to dobry kapłan. Słucham Jego homilii i kazań w internecie. Tłumaczy bardzo dogłębnie i szczegółowo znaczenie zapisów Słowa Bożego. Ja myślę, że uległ swojemu najbliższemu otoczeniu (mam tu na myśli tzw. ruchy charyzmatyczne niektóre). Niestety, ale niektóre elementy (np tańczący ziomek na scenie przy trochę dziwnej muzyce jak na eucharystię, czy ziomek od słowa) ,dawały obraz mówiąc delikatnie "zdziwienia". Nie trzeba młodzieży traktować jak kogoś, komu trzeba dostarczać nadzwyczajnych wrażeń do zrozumienia istoty sprawy.Oni świetnie rozumieją. Pamiętam spotkanie weterana bitwy pod Monte Casino z 15 latkami .Siedzieli i w absolutnej ciszy słuchali jego opowiadania. a po zakończeniu sami spontanicznie wstali i podziękowali mu gromkimi brawami . Starszy człowiek miał łzy w oczach ze wzruszenia.Można by powiedzieć , ot nudne , historyczne spotkanie, dodajmy jakąś atrakcję, "bo pouciekają". Nie pouciekali. Myślę, że ci co przyszli na Arenę tez by nie pouciekali. Mogło być to świetne spotkanie ewangelizacyjne a potem Msza Święta. Może niektórzy by poszli, część by została, ale zawsze trzeba dać człowiekowi wybór ,nawet gdy jest jeszcze młody. Bo przyjdzie czas, kiedy wróci. Dla nas dorosłych katolików jest to zadanie , abyśmy ustrzegli i zachowali to wszystko co jest nam dane w naszym Kościele ,aby młody człowiek miał dokąd wrócić. Oddajmy co cesarskie cesarzowi a co boskie Bogu.Młody człowiek to zrozumie.
ABC2021.09.27 9:02
Abp Ryś prowadzi młodych na manowce. Stworzył jakąś własną liturgię, która ma niewiele wspólnego ze mszą świętą. A jego kazania niestety też często są bardziej "twórcze" niż katolickie. Słucham Arcybiskupa Jędraszewskiego, bo czuję, że to, co mówi jest zgodne z nauczaniem Chrystusa, natomiast arcybiskup Ryś wywołuje mój organiczny sprzeciw i niechęć. Tak było od dawna, a potwierdziło moją intuicję to dziwne wydarzenie na stadionie. Tak właśnie rodzą się sekty.
cynik2021.09.27 9:08
Jędraszewski? Dziękuję, byłem kiedyś na drodze krzyżowej na której głosił komentarze stacyjne - niewiele tam słyszałem nauki jezusowej za to dużo przebóstwienia kraju, utożsamiania losów Polski z losem Chrystusa - sorry ale to ma więcej nauczanie rodem z XIXw. sekt typu Koło Sprawy Bożej niż z Ewangeliami mówiącymi że dla Ojca nie ma różnicy między Grekiem a Żydem. Dlatego byłbym bardzo ostrożny z mówieniem o sektach...
ABC2021.09.27 9:58
Kto ma uszy, niechaj słucha - powiedział Chrystus. Ale ty masz zatkane uszy, a słyszysz to, co masz w swojej tępej głowie. NIGDY Arcybiskup Jędraszewski nie utożsamiał Polski z cierpiącym Chrystusem.
cynik2021.09.27 10:03
Dziwne. Nie byłeś na tej drodze krzyżowej, ale wiesz czego arcybiskup nie mówił. Jesteś prorokiem, czy po prostu kimś kto nie przyjmuje do wiadomości prawdy, które nu nie pasuje?
Alina2021.09.27 9:20
Co do niebezpieczeństwa tworzenia się sekt, to zgoda. Jan Paweł II przestrzegał a także zalecał, aby kapłani mieli nadzór nad takimi ruchami, ponieważ przestają słuchać nauki Kościoła. Niestety, część, zwłaszcza młodych księży ulga pokusie i "uatrakcyjniają"Kościół katolicki różnymi "dziwnymi' elementami.
cynik2021.09.27 9:25
Problemem współczesnego polskiego kościoła nie jest to jacyś księża "uatrakcyjniają dziwnymi elementami" i nie przez to młode pokolenie się laicyzuje.
...2021.09.27 8:38
Specjaliści od pobielania grobów w natarciu. Jaka szybkość, jakie zdecydowanie. Normalnie jak sprawie pedofilii... [sarkazm]
Mietek2021.09.27 8:35
Mam wrażenie, że w Łodzi powstaje jakaś hybryda zielonoświątkowo-katolicka. Popatrzcie co dzieje się u Jezuitów. Ich sposób odprawiania Mszy św. gorszy wielu, ale nikt się temu nie sprzeciwia. Te wszystkie tańce, modlitwy o uzdrowienia wygłaszane w identyczny sposób jak zielonoświątkowcy są tam na porządku dziennym.
Anonim2021.09.27 8:42
A jak mam wrażenie, że Łódź jest jednym z ostatnich miejsc w Polsce, gdzie się próbuje ratować Kościół Rzymsko-Katolicki, który ginie prowadzony przez tych co zaprzedali go polityce, przywilejom i mentalności kastowej.
Kazek2021.09.27 10:06
Mieszanie się z heretykami nie uzdrowi Kościoła. Nie wystarczy przyprowadzić ludzi do budynku Kościoła, trzeba im jeszcze dać zdrową naukę, a w Łodzi takiej brak.
Anonim2021.09.27 10:09
Jak tych ludzi nie przyprowadzisz do kościoła to jak chcesz im dać naukę? A tak w ogóle za kogo się uważasz, że czujesz się powołany do oceniania "nauki" w Łodzi?
Albert2021.09.27 8:25
Krycie pedofilów przez Episkopat nie gorszy nikogo.
Anonim2021.09.27 8:36
Ty w kółko jedno i to samo, lepiej poszukaj pedofilów wśród polityków, trenerów sportowych , nauczycieli- i wykaż sie swoją elokwencją.
Anonim2021.09.27 8:39
W kółko ten sam argument o szukaniu pedofilów wśród trenerów i nauczycieli... To jest dyskusja o Kościele a nie o szkole.
Martynika2021.09.27 7:58
Brawo Ks. Bp Piotr Greger! Dziękujemy!
cynik2021.09.27 8:46
Dziękujesz za co? Za to że wydał z siebie głos godny uczonych w piśmie i faryzeuszy pilnujących przestrzegania litery prawa a zagubili jego ducha? Czy dzięki temu listowi bp. Gregera ktoś się nawróci? Ktoś nie wystąpi z kościoła? Czy tylko ucieszą się starzy dewoci, dla których byłoby najlepiej jakby było jak było, najlepiej jak przez Soborem Watkańskim 2?
jula2021.09.27 7:48
Biskup a zgorszenia sieje na kolejnym, innym niż dotąd polu. Szatan kopyta zaciera bo wierni coraz bardziej skołowani kolejnymi działaniami kolejnego biskupa. Ryba psuje się od głowy. Rybak ludzi a tego nie wie? Nie wie?
Bp. Ryś wie co robi2021.09.27 7:29
zachował się jak na wojnie, rozgrzeszył żołnierzy krótko. Wolno mu. Nie znaczy to, że innemu kapłanowi wolno go naśladować, co wolno wojewodzie, itd..
Anonim2021.09.27 8:34
Nie ma Wojny - to mu NIE WOLNO! A tak przy okazji, na wojnie można tylko w sytuacji kiedy ktoś np. jest ranny i w każdej chwili może umrzeć.
cynik2021.09.27 8:50
Jest wojna. Kościół w Polsce tonie. Na własne zresztą życzenie. Ludzie jak bp. Ryś próbują jeszcze go ratować, nawet naginając coś co jest w wierze drugorzędne - rytuały. Dla krytykujących go ważniejsze jest by burty tonącej łodzi były równo pomalowane a nie sam fakt pogrążania się w falach...
Anonim2021.09.27 7:26
Już dawno Ks.arcybiskup Ryś powinien być pozbawiony swoje funkcji. Księża liberałowie psują kościół od środka.
PiotrS2021.09.27 8:45
Od środka, to Kościół psuje Rydzyk np.
cynik2021.09.27 8:53
Polska stała się najszybciej laicyzującym się krajem, nie dzięki ludziom jak abp. Ryś i nie dzięki naginaniu przez niego rytuałów. Ale łatwiej krzyczeć o źdźble w oku bliźniego niż przyznać się do belki we własnym, co nie?
z Kanady2021.09.27 7:16
Słyszałam, że to arcybikup Ryś zgłasza księży jako kandydatów na biskupów. No to tylko patrzeć jakich będziemy mieli księży i w którym kierunku będzie ustawiany KK w Polsce. Chyba, że wierni wezmą "kije" i pogonią to towarzystwo. Historia pamięta, byli i tacy biskupi których w Polsce powieszono.