01.05.16, 12:00

Kownacki: Będziemy promować polską broń!

Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki udzielił wywiadu portalowi Defence24.pl. Mówił w nim między innymi o polskim przemyśle zbrojeniowym oraz konieczności jego promocji. Kownacki powiedział dosłownie: 

Jesteśmy gotowi na udzielenie przemysłowi obronnemu wsparcia politycznego, ale należy pamiętać że jest to tylko jeden z elementów prowadzenia skutecznej polityki eksportowej. Przemysł musi poprawić między innymi przygotowywanie ofert eksportowych dla konkretnych kontrahentów. Poszczególne przedsiębiorstwa powinny być gotowe do szybkiego podejmowania decyzji w tym zakresie, aby móc odpowiadać na zapotrzebowanie partnerów zagranicznych na rynku konkurencyjnym. Istotne znaczenie ma też ogólna konkurencyjność w stosunku do podmiotów zagranicznych, sytuacja w tym zakresie jest niezadawalająca i powinna ulec znacznej poprawie. Na pewno trzeba bardziej dokładnie identyfikować potencjalne rynki i prezentować ofertę do nich dopasowaną. Nie może być sytuacji, że wystawcy jadą każdy osobno. Należy korzystać ze wzorców zachodnich gdzie państwo promuje gospodarkę w bardziej skoordynowany sposób między innymi poprzez narodowe stoiska czy sektory na targach. Tu duża rola Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Minister stwierdził następnie, że sektor zbrojeniowy wymaga szeregu zmian. Powiedział: 

W polskim sektorze obronnym konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian. Najlepszym tego dowodem są dość niskie wyniki eksportowe, dotyczące w szczególności przedsiębiorstw państwowych. Jednym z problemów są relatywnie wysokie ceny niektórych typów uzbrojenia, ograniczające ich konkurencyjność na rynkach światowych. Jak wskazywałem wcześniej, często zdarza się, iż nadmiernie wydłużane są prace rozwojowe. Problemem jest też niewystarczające zaangażowanie części kadr zarządzających w promocję rozwiązań oferowanych na rynki zagraniczne.

bjad/defence24.pl