19.02.19, 07:50

Krzysztof Wyszkowski dla Frondy: Żydzi strzelili sobie w kolano

Martyna Ochnik: Jak Pan zapewne się domyśla, chciałam porozmawiać o ostatnich wydarzeniach na linii Polska-Izrael. Czy według Pana to co się dzieje, mieści się jeszcze w ramach gry dyplomatycznej, czy też granice zostały przekroczone i Polska powinna zareagować stanowczo?

Krzysztof Wyszkowski: Polska ma obowiązek zareagować stanowczo w tej sytuacji, ponieważ nie jest to już dyplomatyczna gra, lecz walka premiera Benjamina Netanjahu i jego obozu o zwiększenie szans wyborczych. Trzeba pamiętać, że zarówno sam Netanjahu jak i jego żona wraz z synem mają postawione formalne, ciężkie zarzuty o korupcję. Gdyby więc Netanjahu nie został ponownie premierem, to najpewniej czekałoby go więzienie i to wieloletnie. Z tej perspektywy oceniam te zdumiewające, wręcz głupie, ale motywowane właśnie interesem osobistym zachowania premiera Izraela i jego ministrów.

Gdyby Likud utracił władzę i może nawet upadł, a napięcia polityczne w Izraelu są nawet większe niż u nas, wtedy cała izraelska scena polityczna uległaby zmianie i to w wielu wymiarach. Likud postawił na Netanjahu, na włączanie ziem okupowanych do swojego państwa, wbrew międzynarodowemu stanowisku rozbudowuje osiedla na Zachodnim Brzegu. Liczy na to, że istotna część bardzo rozdrobnionego izraelskiego elektoratu sprzyja tym awanturniczym w istocie działaniom. Netanjahu cieszy się jednak ograniczonym poparciem Stanów Zjednoczonych, więc gdyby przegrał, oznaczałoby to jego koniec.

 

Nic by go już wtedy nie chroniło przed odpowiedzialnością karną.

Tak. Także Izrael znalazłby się w trudnej sytuacji. Dystans USA i państw europejskich wobec poczynań Netanjahu i Likudu jest znaczny, a po przegranej krytyka wobec Izraela przybrałaby na sile, co zmieniłoby na pewno sytuację polityczną w Izraelu, a nawet na Bliskim Wschodzie. Dlatego Netanjahu i jego ludzie zdecydowali się rzucić na szalę wszystko, bez oglądania się na interesy polityczne, międzynarodowe, na opinię międzynarodową, w tym polską. Oni walczą teraz o przetrwanie. Myślę, że zaraz po wyborach, gdyby wygrali, ton izraelskich wypowiedzi zmieniłby się o sto osiemdziesiąt stopni.

Jest też bardzo ważny kontekst tych wyborów – walka o głosy Żydów sowieckich.

 

Tych, którzy znaleźli się w Izraelu dzięki Operacji Most?

Tak, ale i szerzej, bo była to wieloletnia akcja przesiedleńcza, rozpoczęta oczywiście Operacją Most, która mogła dojść do skutku dzięki polskiej pomocy.

Obecna sytuacją przypomina mi nieco tę z końca XIX w., kiedy Rosjanie wygnali ze swojego państwa Żydów za dawną granicę Rzeczypospolitej. Wtedy do Polski napłynęły dziesiątki tysięcy tzw litwaków. To zmieniło stosunki polsko-żydowskie. Do tego bowiem momentu nie było w Polsce antysemityzmu. Dopiero właśnie litwacy, Żydzi zruszczeni, służący zaborcy rosyjskiemu doprowadzili do tego, że ludzie tacy jak choćby Bolesław Prus zmienili swój stosunek do Żydów. Z życzliwego, otwartego na ich asymilację zmienił się on na ostrożny z obawy przed rzeszą znajdujących się w ich szeregach rosyjskich agentów.

Obecnie taka znacząca wielomilionowa grupa tych litwaków odgrywa ważną rolę w wyborach. Nasączeni sowieckim niechętnym nastawieniem do buntowniczych Polaków są bardzo podatni na argumentację antypolską. W ich postawie spotyka się rys sowiecki i żydowski - o tym trzeba pamiętać.

 

Powiedzmy więc, że rozumiemy dlaczego Netanjahu i jego ludzie stosują taką retorykę. Jednak niezależnie od tego jest to bezwzględne atakowanie i upokarzanie Polski, na co pozwolić sobie przecież nie możemy. Jakie działania powinniśmy podejmować? Czy dyplomatyczne wystarczą? Podnoszą się głosy, że należałoby choćby wstrzymać dotacje na renowację żydowskich cmentarzy czy finansowanie innych placówek kultury. A co z otwarcie antypolsko nastawionym dyrektorem Muzeum Auschwitz?

Ja bym zalecał raczej wstrzemięźliwość i dystans. Uważam, że ostatnie wydarzenia w dłuższej perspektywie czasu będziemy oceniać jako incydent, co prawda bardzo przykry, na który trzeba reagować, ale nie strzelając od razu z wszystkich posiadanych armat. Polska zaangażowała się przecież w upamiętnianie obecności Żydów na terenie Rzeczypospolitej nie pod presją żydowską, lecz z szacunku do własnej historii. Dlatego utrudnianie teraz tych działań byłoby nie na miejscu. To nie jest właściwie pole reakcji, ale właśnie działania dyplomatyczne. Powinny być ostre i zdecydowane, ale uwzględniające incydentalność tej sytuacji. Natomiast działania państwa polskiego w sprawie instytucji kultury żydowskiej powinny przebiegać w sposób niezakłócony. Dyrektora Muzeum Polin uważam za człowieka szczególnie szkodliwego dla stosunków polsko-żydowskich, bo na przykład podczas jednej z dyskusji w Muzeum mówił, że Polacy sami sobie zbudowali komunizm, co jest ordynarnych antypolonizmem, za który powinien zostać zmuszony do dymisji. Jednak wybór na to stanowisko powinien odbyć się drogą normalnego konkursu.

Co do Muzeum Auschwitz sprawa jest bardziej skomplikowana, bo tam zarządza komitet międzynarodowy. Na pogrzebie ś.p. Premiera Olszewskiego spotkałem ogólnie szanowanego byłego doradcę Jana Olszewskiego Bogdana Cywińskiego, który jest ojcem obecnego dyrektora Muzeum Auschwitz. Myślę, że tutaj raczej ojcowskie rady mogłyby odegrać pożyteczną rolę.

 

A czy ojciec jest skłonny udzielać takich rad synowi? A syn ich posłuchać?

Wiem, że syn od dawna jest już człowiekiem bardzo samodzielnym, ale to pokazuje złożoność tej sytuacji psychologicznej. Bogdan Cywiński to przecież wielki polski patriota, którego w żadnym razie nie można podejrzewać, że wychował syna w atmosferze jakichkolwiek wątpliwości co do roli Polski w XX w. czy jej stosunku do Żydów. Myślę więc, że być może dyrektor ulega pewnej presji tych czynników bardzo aktywnych w komitecie. Jednak sprawę należy załatwiać nie w kontekście tego, moim zdaniem incydentalnego wzburzenia wywołanego przez potrzeby wyborcze Netanjahu i Likudu.

 

Wobec tego, jak Polska dyplomacja powinna zareagować? Premier Mateusz Morawiecki nie wybiera się na szczyt V4; minister Czaputowicz miał go zastąpić, ale też nie pojedzie do Izraela; na koniec szczyt został w ogóle odwołany.

To są te właściwe posunięcia i bardzo ważne jest, by wykazać się przy tym opanowaniem. Nie ma bowiem co ukrywać, że Izraelczycy i naród żydowski mają niewielu przyjaciół na świecie; to Polska jest jednym z najżyczliwiej do Żydów i Izraela nastawionych państw i społeczeństw. Ważne, by tak pozostało, żeby ten trend utrzymać ponad a nawet wbrew antypolskiemu stanowisku niektórych polityków izraelskich oraz części elektoratu o proweniencji sowieckiej. Poważna, odpowiedzialna reakcja władz polskich może zostać bardzo dobrze przyjęta przez światową opinię publiczną, która często ma stosunek niechętny czy wręcz wrogi wobec działalności obecnych władz Izraela, szczególnie wobec okupacji Zachodniego Brzegu, wobec brutalnego tłumienia głosu Palestyńczyków, uniemożliwiania im życia, niehumanitarnego ich traktowania. W tej sytuacji nasz głos zdecydowany, byle nie mściwy czy odwetowy może zostać przez międzynarodową opinię publiczną usłyszany, uszanowany i zyskać poparcie.

W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych szeroko rozpowszechnione są rozmaite akcje bojkotu Izraela, w czym Polska bardzo roztropnie nie uczestniczy. Cały świat jest już zmęczony roszczeniową postawą Izraela i jego brakiem poszanowania dla praw człowieka przy jednoczesnym domaganiu się od świata szczególnego traktowania ponieważ zostali tak bardzo skrzywdzeni przez Niemców. Ta niekonsekwencja w ocenie krzywd przez siebie doznanych oraz krzywd obecnie wyrządzanych przez Izrael na pewno ułatwi opinii publicznej zrozumienie polskiej racji.

 

Jest Pan optymistą… Jednak choć opinia publiczna może być zmęczona, to przecież Izrael prowadzi taką politykę od dziesięcioleci i w ten sposób osiąga zamierzone cele. Jeśli nawet nie darzony wielką sympatią, to skuteczny. Tymczasem Polska zabiegając o harmonijne i dobre stosunki z innymi państwami znajduje się wciąż na pozycji słabszej.

Mam na myśli nie tylko opinię publiczną, ale i stanowisko rządów państw. Agresywna polityka Izraela grozi bowiem wojną. Nie wyobrażam sobie, by po warszawskiej konferencji, którą Izrael usiłował przedstawić jako konferencję przygotowującą do ataku na Iran oraz po tym jak zachowali się wobec nas, ten plan Izraela mógł być w najbliższym czasie zrealizowany. Zatem z tego punktu widzenia Izraelczycy strzelili sobie w kolano.

Jestem przekonany, że wygrana nasza w tym sporze jest gwarantowana, o ile nie popełnimy żadnych błędów i utrzymamy swoje reakcje w ramach powagi i retorsji na poziomie dyplomatycznym. Spokojnie poczekajmy na przeprosiny; zachowajmy umiar i zdrowy rozsądek.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze

zbych20282019.02.19 20:55
Nie wiem co należy zrobić w przypadku Auschwitz, ale na pewno należy natychmiast zaprzestać budowania kolejnych placówek w stylu muzeum Polin, które wkrótce stają się placówkami eksterytorialnymi, w których zmiana dyrektora robi się sprawą polityczną, międzynarodową, łączoną z polskim antysemityzmem. Kolejne błędy filosemitów z PiS wkrótce mszczą się na naszym narodzie: przerwanie ekshumacji w Jedwabnym dało narzędzie do ręki anty polonistom. Podłożenie węgielnego kamienia przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego pod muzeum Polin stworzyło na naszym terytorium placówkę eksterytorialną pod obcym zarządem, prowadzącą często antypolską politykę. Szczytem nieodpowiedzialności było wpuszczenie na nasze terytorium zamkniętej przed wojną żydowskiej loży masońskiej, znowu przez zmarłego prezydenta. Jakie kwiatki nam jeszcze przygotowują...? Jak się ma do czynienia z narodem który do perfekcji opanował metodę łaszenia się w potrzebie i nie mającym żadnego poczucia wdzięczności dla kogokolwiek (to wynika z religii tego narodu) to naprawdę trzeba być ostrożnym a nie naiwnym jak dziecko.
NN2019.02.19 16:35
Żydzi nie przepraszają i nie proszą, żydzi żądają ! Jak Polska chce zasiadać przy tym pokerowym stole, to musi poprosić o wymianę kart, bo do tej pory gramy znaczonymi przez Jerozolime i ciągle dostajemy w d... Nie możemy tez dawać się wodzić na nitce. Czytałem kiedyś wywiad z pewnym żydem z Mosadu, zapytany w jaki sposób stworzyli najlepszy wywiad na świecie, odpowiedział że "uczyli się od najlepszych, od Polaków z II RP"... Zdziadzieliśmy, nasz kontrwywiad to kpina, na terenie Polski działają wszelkiej maści agentury, agenci wpływu byli ministrami, ba, prezydentem. Sprzedawali nas, okradali, i nie spotkało ich za to nic złego, no bo jak wolno, to róbta co chceta ....
OZ2019.02.19 12:59
Panie Wyszkowski, żydzi strzelili w kolano i nie tylko w kolano - Polakom i w ten sposób wyautowali Polska w V 4. W tzw. rozmowach bilateralnych to Żydzi występują w imieniu Polin.
słowiczek poznański2019.02.19 14:06
ozjasz lesiu keller
michu2019.02.19 12:52
Wszystko to wrestling dla mas ;).
Bretan2019.02.19 12:20
Piotr Cywiński to najbardziej antypolska kanalia jaka kiedykolwiek urodziła się w Polsce.
nikt2019.02.19 11:18
A pan Krzysztof Wyszkowski pisze wiele prawdy , ale dużo więcej jej zataił . Nie ufam doradcom Krzysztofa Bieleckiego , gdyż od lat 90--tych patrzę mu na ręce i widzę samo zło dla Polski . Jego doradca jest pewnie taki sam . Żydzi potrafią kłamać w " żywe oczy " . Wynika to z ich wielowiekowego sposobu życia . Słowianie nie potrafią i dlatego uważani są za głupich i naiwnych . Naiwnymi są na pewno , gdyż są ufni jak każdy prawy człowiek , ale nad słowem " głupi " należałoby się zastanowić .Dla inteligentnego Żyda jest to wręcz niemożliwe. Każdy naród ma swoje charakterystyczne cechy charakteru . Genetyka to potwierdza , chociaż jest jeszcze w powijakach . Ale by to wyjaśnić musiałabym napisać parę stron A4 , a to nierealne . Zresztą ....po co ? I tak będzie co ma być . A będzie CZAS SŁOWIAN . Ale nie napiszę co , jak i dlaczego .
kalif2019.02.19 11:14
Znany polski pisarz żydowskiego pochodzenia Antoni Słonimski pisał: “Jedną z kardynalnych i najbardziej charakterystycznych cech żydostwa jest bagatelizowanie zdobyczy ducha ludzkiego. Żydzi bagatelizują wszystko: kaleczą język, którym mówią, lekceważą czystość mowy, ciała i serca, przeceniają zaś niezrozumiale znaczenia pieniędzy…Wszystko – cały świat, gwiazdy, morza, lądy i ludzie – znika i staje się nieważne wobec żądzy pieniądza. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do genezy tego bagatelizowania, lekceważenia, a nawet nienawiści, znaleźlibyśmy to wszystko już w Starym Testamencie, gdzie nienawiść do innych narodów zarysowana jest zdecydowanie… Bardzo niewielu znam Żydów, którzy nie mają głębokiego przeświadczenia o tej wyższości rasy żydowskiej. Dlatego właśnie ten naród, tak chętnie wszystko bagatelizujący, nie lekceważy najlżejszego zarzutu, najmniejszej krytyki. Drażliwość jest tak wielka, że każde śmielsze wystąpienie staje się wprost niebezpieczne dla pisarza. Wolno jest u nas pisać źle o kelnerach, Czechach, Niemcach lub posłach sejmowych – mogą denerwować pisarza rzeczy tak doskonałe, jak Katedra Notre Dame – może wytykać błędy kompozycyjne Michałowi Aniołowi, ale nie wolno pisać źle i rozumnie przeciw Żydom. Prócz wstrętu budzi jeszcze we w mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić…”.
kosiar2019.02.25 17:40
Mają tak bo wyssali to z mlekiem matki !
nikt2019.02.19 10:09
Polacy mordowali Żydów . Przede wszystkim Polacy to w większości Żydzi . Przynajmniej ci , których widuję w mediach . Czyli politycy , celebryci , inteligencja , biskupi , redaktorzy itp . A więc kto w końcu tych Żydów mordował . W moim niby germańskim regionie Słowian nikt . Pomogło wielu podczas ucieczki z Marszu Śmierci . Nikt też ze znanych mi okolic nie był w UB , niewielu należało do PZPR ( należeli napływowi Polacy ) . Kto więc mordował i gdzie ? A czy Żydzi strzelili sobie w kolano ? Moim zdaniem nie . To wszystko co się dzieje w polskiej polityce , ten cały antysemityzm jest dokładnie wyreżyserowany przez elity polityczne kilku krajów . Czy mam rację , to się okaże w bliskim czasie . Do tej pory nie myliłam się w politycznych prognozach . Sprawdziło się to , co pisałam na temat Trumpa , Macrona , Wałęsy , Kaczyńskiego , kleru itd. . Wszystko się sprawdziło chociaż Polacy ostro mnie krytykowali za moje zdanie na ten temat . Teraz znów napiszę tak jak wtedy pisałam . Polacy powinni dążyć do sojuszu z Rosją . Ale to tylko moje zdanie i raczej niewielu go podziela . A więc tylko będę patrzeć na to co będzie się działo i być może za parę lat zapytam - kto miał rację ?
qwerty2019.02.19 10:24
do nikt ruscy zawarli sojusz w Katyniu a wcześniej tez się bardzo starali ze zrobili nam trzy rozbiory i nas mordowali bezkarnie
nikt2019.02.19 10:30
Skoro tak uważasz , to nic mi Twojego zdania . Na temat Katynia też mam swoje zdanie . Gdzieś je wyraziłam . Nie pamiętam gdzie, ale jest zupełnie inne niż Twoje .
nikt2019.02.19 10:28
W czasie przemian i prywatyzacji też wszystkim mówiłam o tym ( wtedy nie pisałam , gdyż nie miałam takiej możliwości ) , że rozkrada się polski majątek narodowy . Nikt mi nie wierzył . Wszyscy byli na huraaa , hepy . No i się okazało kto miał rację .
nikt2019.02.19 10:42
W czasie przemian i prywatyzacji też wszystkim mówiłam o tym ( wtedy nie pisałam , gdyż nie miałam takiej możliwości ) , że rozkrada się polski majątek narodowy . Nikt mi nie wierzył . Wszyscy byli na huraaa , hepy . No i się okazało kto miał rację . I trochę niedokładnie napisałam w pierwszej części . Antysemityzm i antypolonizm jest wyreżyserowany i prowokowany przez elity polityczne Polski i paru innych państw . Toczy się walka o wpływy w Polsce . I nie jest to nasza , Słowian wojna .
kosiar2019.02.25 17:39
Sojusz z czym ? Haha - faktycznie jesteś nikim, strzeliłaś se w kolano, w totalnie amatorski sposób - ruski trollu. ZDEMASKOWANA zołza z Lubianki !!! Sojusz z R.... - a paszoł won !!!
EWA2019.02.19 10:06
Żydzi dostali od Amerykanów zielone światło ! Potrzebują kasy i znależli sobie dojną kozę
real2019.02.19 9:38
Może to i gra wyborcza ale w tle biznes holokaust i ewentualna kasa z Polski
Ewa2019.02.19 9:14
Skoro żydzi zarzucają nam wciąż nasze sprawstwo w mordach na żydach, kategorycznie trzeba rozpocząć ekshumacje, by pokazać im w końcu, kto brał w nich udział. Oni tego nie chcą, bo okaże się, że sami żydzi mieli tam swój wielki udział i przedsiębiorstwo holocaust stanęło by w miejscu.
Jacek2019.02.19 8:32
o ile nie popełnimy żadnych błędów.. w takim razie jesteśmy ugotowani
anonim2019.02.19 8:23
Określone osoby postąpiły haniebnie.
UWAGA TROL O PSEUDONIMIE "STACH" GRASUJE2019.02.19 8:02
Uwaga od kilku dni pojawia się i grasuje na forum antypolak i lewacki trol oraz jurgieltnik o pseudonimie "Stach", który rozsiewa propagandę jakoby w gettach mordowała policja granatowa oraz polska straż pożarna, która nie miała wstępu do żadnego getta. Ten antypolski trol i jurgieltnik udaje, że nie było żydowskiej policji która wysyłala do NIEMIECKICH obozów zagłady swoje siostry i braci, a potem jak przyszła kolej na nich to zrobili wielkie mi powstanie w getcie warszawskim. Udaje również, że nie było w getcie łodzkim niejakiego Chaima Rumkowskiego, przewodniczącego Judenratu, który żył jak król podczas gdy inni w tym getcie masowo umierali z głodu i który w czasie tzw. Wielkiej Szpery wysłał na śmierć tysiące dzieci żydowskich mieszkańców tego getta, a który finalnie sam również został wywieziony do obozu zagłady (Auschwitz). Po przybyciu do obozu został rozpoznany na rampie i za kolaborację żywcem przez rodaków z Sonderkomando wrzucony do dołu spaleniskowego