03.05.12, 07:05

Ks. Isakowicz-Zaleski: 3 Maja - początki były we Lwowie

Król ślubował wówczas, że w podzięce za wsparcie chłopów w walce ze szwedzkim najeźdźcą zajmie się ich losem i nie pozwoli ich dalej gnębić przez szlachtę. Ślubował także rozpowszechniać kult Maryi oraz zobowiązał się wystarać u papieża ustanowienie święta Królowej Korony Polskiej. w czasie tej uroczystości po raz pierwszy w litanii maryjnej użyto wezwania: "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami".

 

Późniejszy bieg historii połączył owe śluby z koronacją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w 1717, Konstytucja Trzeciego Maja w 1791 r. i Ślubami Jasnogórskimi w 1956 r. I tak w ten sposób mamy dzisiejszą uroczystość, która jest tak kościelna, jak i państwowa.

 

Nierząd braci naszych cisnął,

 

Gnuśność w ręku króla spała,

 

A wtem Trzeci Maj zabłysnął

 

I nasza Polska powstała.

 

Witaj maj, Trzeci Maj,

 

U Polaków błogi raj!

 

eMBe/Isakowicz.pl 

Komentarze

anonim2012.05.3 12:33
<p>Poczucie ciągłości historycznej to coś czego brakuje w Polsce. Ale na szczęście nie wszystkim :) </p>
anonim2012.05.3 20:21
<p>\"Podczas sejmu w 1661 roku, Jan Kazimierz w czasie przem&oacute;wienia argumentował sens przeprowadzenia elekcji vivente rege i trafnie wtedy przepowiedział rozbiory Polski (tzw. przepowiednia Jana Kazimierza). M&oacute;wił bowiem: Moskwa i Ruś odwołają się do lud&oacute;w jednego z nimi języka i Litwę dla siebie przeznaczą; granice Wielkopolski staną otworem dla Brandenburczyka, a przypuszczać należy, iż [ten] o całe Prusy certować [starać się] zechce, wreszcie Dom Austriacki spoglądający łakomie na Krak&oacute;w nie opuści dogodnej dla siebie sposobności i przy powszechnym rozrywaniu państwa nie wstrzyma się od zaboru.[3] Powt&oacute;rzył podobne słowa w czasie sejmu abdykacyjnego.\" ciekawostka z wikipedii</p>
anonim2012.05.4 5:56
<p>@Syneteza - dzięki - nie znałem tych sł&oacute;w.</p>