05.04.16, 09:35

Ks. Małkowski dla Fronda.pl: Prawo do życia to nie kwestia ideologii

Swoim komentarzem na temat niedzielnego incydentu w kościele Św. Anny w Warszawie oraz zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej podzielił się z nami ksiądz Stanisław Małkowski.

Jak stwierdził ksiądz Małkowski, prowokacja w kościele Św. Anny nie była jedyną:

„Wiem, że było co najmniej kilka tego typu prowokacji, nie tylko w kościele Św. Anny. Podobna prowokacja odbyła się w kościele Św. Stanisława Kostki. Sam też słyszałem jakieś krzyki pod koniec czytania listu biskupów w obronie życia dzieci poczętych i prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Jego zdaniem wystąpienie takich incydentów nie może zaskakiwać:

„Te wydarzenia są bardzo smutne, jednak takie zachowania są typowe dla ludzi pochodzących z lewicowych środowisk”.

Ksiądz Małkowski mówiąc przy tym o pomyśle zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, stwierdził, że wcale nie jest to sprawa ideologiczna i w sporze na ten temat trzeba być wiernym prawdzie:

„Bardzo zasmuca mnie to, że występują trudności z przyjęciem projektu ustawy w obronie życia dzieci poczętych. Występuje pewien dystans ze strony tych, którzy deklarują, że osobiście są za prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale jednocześnie podkreślają, że jest to sprawa ideologiczna, światopoglądowa i wobec tego nie można posłom, czy senatorom narzucać dyscypliny, lecz mają głosować zgodnie ze swoim sumieniem. Są to dwa ciężkie błędy”

Jak wyjaśniał:

„Po pierwsze kwestia ochrony życia to nie jest sprawa światopoglądowa, a po drugie sumienie to nie jest pogląd. Niezrozumienie czym jest sumienie i niezrozumienie jaka jest różnica między światopoglądem, a prawdą, źle świadczy o tych, którzy uważają się za katolików. Jeżeli ktoś mówi, że prywatnie jest za ochroną życia, ale nie może tego nikomu narzucać, to popełnia karygodny błąd. Prawda powinna bowiem wszystkich łączyć i trzeba o nią walczyć. Bez prawdy demokracja się rozpada i zamienia się w totalitaryzm”

emde/Fronda.pl

Komentarze

anonim2016.04.5 10:42
Należy natychmiast rozszerzyć dekonstrukcję (z psychologicznego punktu widzenia oczywiście) w relacjach międzyludzkich...Proponuję wypuścić na ulicę wszystkich pacjentów oddziałów zamkniętych szpitali psychiatrycznych w naszym nieszczęśliwym kraju. Zapewniam, że wniosą ogromny wkład w rozwój dynamiki w dyskusji...Na każdy temat.
anonim2016.04.5 11:27
Nie zabijaj - tu nie ma ideologii. Choć przecież są odstępstwa - na wojnie, w obronie własnej etc. Natomiast problem pojawia się gdy pytamy o definicję człowieka - bo to do niego odnosi się V przykazanie. Nie ma zgody zarówno w świecie nauki jak i filozofii kiedy jest początek. Po połączeniu komórek? Po zagnieżdżeniu się w macicy czy może jeszcze w innym momencie? I wybranie którejkolwiek z tych opcji jest podyktowane ideologią. U księdza naturalnie katolicką.
anonim2016.04.5 11:36
"Gdybym ktoś zechciał wyznaczyć zadanie dla wszelkiej maści agentury, dzisiejsze brzmiałoby- grajcie na tematykę aborcji i "ochrony życia"." - Aleksander Ścios
anonim2016.04.5 22:40
pytanie czy zdeformowany płód, któremu pozostało konanie w cierpieniu, chciałby takiego prawa do życia? klecho...
anonim2016.04.6 6:06
pytanie do księdza, co odpowiedział by ustawodawcy gdyby ten zaczął wywierać nacisk by zmienił katechizm KKK i swoje stanowisko w sprawie dopuszczalności kary śmierci?