15.02.20, 14:45

Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Charakterystyka chrześcijaństwa zielonoświątkowego

Na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwo jest podzielone na kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju kościołów, wspólnot i związków wyznaniowych. W tej wielkiej galaktyce różnych nurtów i prąd religijnych można wyróżnić cztery główne gałęzie: katolicyzm, prawosławie, protestantyzm i chrześcijaństwo zielonoświątkowe, czyli pentekostalne.

 

Pierwsza wspólnota zielonoświątkowa została założona w Stanach Zjednoczonych w 1901 roku. Gwałtowny rozwój nowego nurtu w chrześcijaństwie należy uznać za wielką rewolucję, która stanowi poważne wyzwanie dla katolików. W wielu krajach świata opuszczają Kościół katolicki dziesiątki milionów wiernych, którzy stają się członkami nowych wspólnot zielonoświątkowych. Za kilka lat będzie na świecie miliard zielonoświątkowców. W jaki sposób można scharakteryzować ten nowy prąd religijny? Jakie nowe elementy zawiera religijność zielonoświątkowa? W jaki sposób katolicy powinni oceniać chrześcijaństwo pentekostalne?

Globalny ruch zielonoświątkowy można określić jako nurt w ramach chrześcijaństwa, którego najważniejszą charakterystyką jest akcentowanie działania Ducha Świętego w życiu chrześcijan. Z teologicznego punktu widzenia ruch zielonoświątkowy jest przede wszystkim formą osobistego doświadczenia Boga. Andrzej Migda, badacz religijności zielonoświątkowej, w książce „Mistycyzm pentekostalny w Polsce” stwierdza, że „zielonoświątkowcy wyrażają powszechne przekonanie o możliwości nawiązania niezapośredniczonej, bezpośredniej komunikacji z Bogiem. Nie odbywa się ona za pośrednictwem księgi, sakramentu, drugiego człowieka, czyjejś posługi, lecz bezpośrednio”.

Ruch zielonoświątkowy przyjmuje różne formy odpowiednio do społecznej, kulturowej i religijnej tożsamości swoich wyznawców. Jako prąd duchowy nie ma granic terytorialnych ani wyznaniowych. Może przenikać antagonistyczne wobec siebie klasy i grupy społeczne. Dzieli się na wiele autonomicznych kościołów i związków wyznaniowych, które charakteryzuje wiara w konieczność świadomego odrodzenia przez uznanie Jezusa za „osobistego Zbawiciela”, intensywne przeżywanie obecności Ducha Świętego, doświadczenie tzw. chrztu w Duchu Świętym oraz praktykowanie Jego darów.

Fundamentem religijności pentekostalnej jest nowe rozumienie Pisma Świętego. Zwolennicy ruchów zielonoświątkowych w pewnym stopniu zakwestionowali tradycyjną teologię katolicką i protestancką, tworząc własną wizję religii, moralności i życia społecznego. W ich przekonaniu wszystkie nadzwyczajne zjawiska, jak np. cuda i uzdrowienia opisane w Biblii, mogą występować z taką samą częstotliwością także dzisiaj, jeśli odpowiednio żywa będzie wiara członków kościołów czy grup modlitewnych. Mamy tutaj do czynienia z „religijnością milakularną”, której istotą jest cud jako fundament religii w ogóle. Przedstawiciele nurtu zielonoświątkowego są przekonani, że także w XXI wieku wciąż da się zaobserwować spektakularne oznaki aktywności mocy Bożej w życiu człowieka wiary, tak jak to było w czasach apostolskich.

Religijność pentekostalna oznacza próbę powrotu do zjawisk religijnych, które na przełomie XIX i XX wieku analizował francuski filozof i socjolog Emil Durkheim. Mówił on o elementarnych formach życia religijnego, które zawierają w sobie taniec, trans, sny i uzdrowienia. Niektóre elementy religijności zielonoświątkowej nawiązują do tego rodzaju zjawisk, obecnych w religiach naturalnych. W tym kontekście niezwykle ważne jest podkreślenie roli, jaką odgrywa osobiste doświadczenie religijne rozumiane skrajnie subiektywistycznie. Współczesna duchowość pentekostalna stanowi najczęściej mieszankę wiary, emocji, wrażliwości religijnej, osobistych przeżyć i doświadczeń. Chrześcijanin pentekostalny zdaje się mówić: „Wierzę, ponieważ doświadczam”. Występuje tutaj wyraźny prymat doświadczenia nad refleksją i samym aktem wiary. Osobiste doświadczenie religijne staje się jedynym kryterium prawdziwości wyznawanej wiary.

Zielonoświątkowcy twierdzą, że ich emocjonalna duchowość jest odpowiedzią na przesadnie racjonalne podejście do wiary w innych chrześcijańskich formach kultu i pobożności. W konsekwencji pomniejszenia czynnika intelektualnego dochodzi do tego, że prawdy religijne są nie tyle poznawane, ile przeżywane w sposób emocjonalny i czysto subiektywny. Od lat 90. XX wieku w we wspólnotach zielonoświątkowych rośnie tendencja do wprowadzania na szeroką skalę nowych technologii akustycznych i efektów multimedialnych. W pentekostalnym doświadczeniu religijnym to właśnie muzyka, dźwięk i światło zaczynają odgrywać zdecydowanie dominującą rolę. Bardzo wymownym potwierdzeniem tego typu pobożności i przeżywania religijności są bardzo popularne w wielu krajach nabożeństwa nazywane Wieczorami Chwały.

Zjawiskiem typowym dla duchowości pentekostalnej są objawy psychosomatyczne, występujące w trakcie wielu różnych spotkań modlitewnych, które przejawiają się w postaci drgawek ciała, konwulsji, krzyku czy spazmatycznego śmiechu. W psychologii religii takie zachowania są klasyfikowane jako przejawy „odmiennych stanów świadomości”. Wydaje się, że bardzo często zielonoświątkowe zjawiska psychosomatyczne powstają wskutek tych samych mechanizmów psychicznych, które umożliwiają transy szamańskie czy stąpanie po rozżarzonych węglach. Jedną z najbardziej znanych form „odmiennych stanów świadomości” są tzw. upadki, czyli spoczynki w duchu, gdy w trakcie spotkań modlitewnych ludzie upadają na ziemię, tracą świadomość częściowo lub całkowicie.

 Ks. prof. Andrzej Kobyliński

Źródło: A. Kobyliński, Charakterystyka chrześcijaństwa zielonoświątkowego, „Rycerz Niepokalanej” 765(2020)2, s. 19-20.

Komentarze

Tadeusz2020.02.17 10:53
Panie profesorze w sukience. Gdy nawrócisz się do Pana Jezusa Chrystusa, gdy odwrócisz się od bałwochwalstwa watykańskiego, od symonii, spirytyzmu wywoływanie duchów zmarłych, gdy przestaniesz kłamać, że ściągasz z tronu w niebie Syna Bożego i zamieniasz go czarodziejsko w pieczywowe mięsko Chrystusa, to może zaczniesz rozumieć na czym polega życie z Bogiem wg Bożego Słowa. A tak pozostaje ci obroża na szyi, martwe niebiblijne sakramenty, przebieranki za kolorową papugę i cudaczne ceregiele. Upamiętaj się i nawróć do Pana Jezusa Chrystusa
Zdzislau2020.02.17 9:48
Jestem katolikiem, członkiem Domowego Kościoła, uczestniczę w Mszach o uzdrowienie, obserwując to, co współcześnie dzieje się w Kościele Katolickim , A dzieje się wiele. Odchodzenie z KK do takich wspólnot to przejaw chęci zmian, ale też głęboka nieznajomość naszej Wiary. Samo "chodzenie" co niedzielę do kościoła nie wystarcza. Dopiero Sakramenty - Spowiedź i Eucharystia otwierają oczy na to, ak wiele mamy zadań od Jezusa. A takŻe NA TO, ile cudów wydarza się współcześnie. Wystarczy przeczytać objawienia, te cuda są tu i teraz - tylko ludzie współcześni są ŚLEPI! Uczestniczcie w życiu Kościoła, nie stójcie tylko w kościele!
Ania2020.02.16 20:09
Leszek oskarżany o rosyjskość posługuje się lepiej niż Ty niedouczku.
qwerty1232020.02.16 19:10
Bóg Jest i On Jest Duchem. To nasz Kochany Tato, który pragnie mieć z nami Duchową Relację, w tym pragnie do nas mówić i nas prowadzić przez życie. Ostrzegać, uczyć, podpowiadać, ratować z tarapatów itd. Pragnie dla nas jak najlepiej. Swoją Wolę wobec nas - w Pełni - objawił nam w Jezusie Chrystusie, w tym co Jezus robił - o czym możemy przeczytać w Ewangeliach. Potem bardzo ważne są Dzieje Apostolskie, Listy, jako obraz funkcjonowania Pierwszego Kościoła oraz pierwszych ludzi w wierze. Ruch Pentekostalny jest niczym innym, jak sięgnięciem do tego, co kiedyś się wydarzyło i przeniesieniem tego wszystkiego, co dobre, na czasy współczesne. A więc Żywa Wiara w Jezusa Chrystusa, Relacja z Nim, Dary Duchowe, owoce wiary, faktyczna przemiana człowieka na Boży Charakter. Czy to groźne? No cóż, dla jednych tak, dla innych wprost przeciwnie. Niezrozumienie, niechęć do tego ruchu bierze się z nieznajomości Biblii, jak również z tego, co dzieje się w samych ruchach. Kiedy mamy do czynienia ze sferą ponadnaturalną, musimy wszystko badać w zgodzie z Biblią. Pismo Święte jest bezpiecznikiem duchowym, jak nie dać się wmanewrować złym duchom w jakieś przekazy, proroctwa, zachowania itd... Świat duchowy istnieje i jest fantastyczny, z tym, że otwierając się na ten dobry, mając jak najlepszą dobrą wolę i otwarte serce, otwieramy się również na ten zły. Musimy nauczyć się odsiewać to, co złe. Biblia daje SKUTECZNE wskazówki, jak to robić i jej dobra znajomość ratuje nas z tarapatów. Nie ma nic dziwnego w tym, że ludzkość - odkąd istnieje - szuka kontaktu z Tym, Który Daje Życie i pragnie Go poznać, poznawać, pragnie Go doświadczać. Ludzie są głodni i szukają Prawdy, Sensu, takie jest życie. Ruch Pentekostalny jest kolejnym poszukiwaniem, kolejną próbą w historii ludzkości. Biblia mówi, że przy końcu czasów wzrośnie poznanie. W Ruchu Pentekostalnym mamy do czynienia właśnie ze wzrostem poznania. Bóg Jest, Bóg Żyje Dziś, Bóg nas Zbawia, daje Nowe Życie, Nowy Początek i w Żywej Relacji z Nim w życiu zmienia się powoli wszystko. Następuje przemiana człowieka na Chrystusowy Charakter. Mamy do czynienia z uwolnieniem, podźwignięciem, uzdrowieniem człowieka, pobłogosławieniem jego życia, postawieniem go na Skale i uczynieniem go prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Wiara Jezusowi, Relacja z Nim staje się kluczem do wszystkiego, co robimy w życiu, jak się zachowujemy, jak i o co się modlimy, po co żyjemy...
Jerzy2020.02.16 16:26
Bardzo ogolnikowy i konfuzyjny komentarz. Zbyt malo konkretnych informacji i faktow. Przecietny polski katolik nadal nie umialby po przeczytaniu tego artykulu odpowiedziec czym jest ruch zielonoswiatkowy. Prosimy o dokladniejsze informacje
Polak2020.02.16 16:03
Tym samym co wszystkie inne religie, grupą okultystyczną żyjącą z naciągania owieczek na niepotrzebne wydatki.
mona2020.02.16 13:43
https://filmvod.pl - To Największa wyszukiwarka legalnych filmów i seriali online! Znajdziesz tam filmy takie jak: 365 Dni (2020) Czy Legiony 2019 Setki filmów w jednym miejscu a to wszystko z dożywotnim dostępem. Polecam jak najbardziej!
Ziggy2020.02.16 13:27
Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».
Mario2020.02.16 13:09
Tak sie składa ze jestem członkiem 1 ze zborów Kościoła Zielonoświatkowego w Polsce. Otoż: w zborze na Janikowskiej w Bydgoszczy nie ma takiego nauczania, ani takich postaw. Znam kilka zborów, m in. na ul. Prostej w Warszawie, gdize jest podobnie, jak w Bydgoszczy. Nie jest regułą, że każdy zielonoświatkowiec, to charyzmatyk - w negatywnym tego słowa znaczeniu. Owszem, znam niektóre zbory, w których kładzie się nacisk na tzw. charyzmaty, pomijając nauczanie Słowa Bożego - i są to zbory zielonoświatkowe. Jednakże przypisywanie cech charyzmatycznych wszystkim zborom zielonoświątkowym jest krzywdzącym nadużyciem, podobnie jak "każdy facet, to pijak i złodziej". Zgadzam się z Księdzem, że ta charyzmatyczna szajba, polegająca na tym, że emocje, sny i inne bzdury stawia się PONAD nauczanie Pisma Świętego jest czymś złym i jest 1 wielką herezją, którą należy tępić - co do tego dla mnie jest to jasne jak słońce. Takich charyzmatycznych zborów najwięcej można znaleźć w deniminacji pod nazwą: Kościół Boży w Chrystusie - tam dopiero jest szajba! I te cechy, o których Ksiądz wspomniał są własnie w tych zborach - na 100%. Skąd to wiem? Bo byłem w tych zborach kilka miesięcy i widziałem, jak kobiety nagle, spontanicznie brały mikrofon i pełne emocji zaczęły nadawać, że Bóg powiedział to, lub tamto. A ile słyszałem "proroctw", lub "wizji"... To właśnie w KBwCh jest ta charyzmatyczna szajba, przy której nie ma żadnej kontroli Słowa Bożego. Oprócz tego, są jeszcze tzw, związki wyznaniowe o charakterze protestanckim, gdzie są takie charyzmatyczne jazdy. Naprawdę, wiele zborów zielonoświatkowych jest bardziej protestancka, trwająca głównie przy nauce Słowa Bożego, aniżeli charyzmatyczna, gdzie wciska się ludziom tanie kawałki. Sam jestem wrogiem charyzmatycznej szajby: wierzę w to, że Pan Bóg może przemawiać, np przez jakiś fragment Słowa Bożego. Wierzę w to, że Pan Bóg obdarza jakąś osobę darem np. proroczym, lub wypędzania demonow z ludzi - np. ks. Piotr Glas jest takim prawdziwym charyzmatykiem, mającym dar egzorcyzmów. Ale nie wierzę w te charyzmatyczne bzdury, jakie są na spotkaniach zwłaszcza KBwCh, czy niektórych zborów zielonoswiątkowych, gdzie jest dużo krzyku, głośnej muzyki i wydzierania się, np przez mikrofon, żeby tylko "ściągnąć obecność Ducha Św." (jakby duch Św. był przygluchy i niedosłyszał). Nie upraszczajmy i nie wsadzajmy wszystkich do 1 wora, bo wtedy ilu ludzi się krzywdzi, nie mówiąć już o tym, ilu wspaniałym Bożym ludziom przypina się łatkę "oszołoma" ,lub "heretyka". Pozdrawiam
Ma\\\\305\\\\202gorzata2020.02.16 11:45
Ale informacja i to od eksperta - profesora księdza -od religii i "kościołów" przyporządkowująca KATOLICYZM do WIELU NURTÓW RELIGIJNYCH . Rzeczywiście jako wierni Kościoła Katolickiego mamy poważne BRAKI w wiedzy reglamentowanej na KUL czy UKW w Warszawie ale nie z naszej winy tylko z LĘKU biskupów polskich w tym Prymasa Wyszyńskiego przed reakcją tradycjonalistycznych wiernych na REWOLUCJĘ FRANCUSKĄ w Kościele. Upływający Czas nie tylko zaciera wiedzę katechizmową ludzi należących do JEDNEGO ŚWIĘTEGO = PRAWDZIWEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO , ale naturalnie ELIMINUJE ich z życia. Nadto 60 letnie rozmiękczanie , trywializowanie i zmienianie Nauki K.K. skutecznie i trwale wprowadza ZMIANY . Kto TO zauważa i zgłasza jako odstępstwo i ZDRADĘ jest WYRZUCANY z neoKościoła J.P.II. Prawdziwe oblicze modernisty postępowca jest skrywane pod infantylnymi słówkami o miłości i miłosierdziu i nie jest Obliczem Jezusa Chrystusa. Podobnie "ciekawe" informacje Prof. Księdza nabyte w toku studiów na zreformowanych w duchu protestanckim uniwersytetach europejskich o "różnych prywatnych religiach i wyznaniach" nie upoważniają tychże SEKT heretyckich i religii bałwochwalczych do stawiania ich na równi z Wiarą Kościoła Katolickiego. Dlatego zdanie / WYZWANIE Ks. Kobylińskiego : " Gwałtowny rozwój nowego nurtu w chrześcijaństwie należy uznać za wielką rewolucję, która stanowi poważne wyzwanie dla katolików." WYMUSZA konieczność przeciwstawienia się BŁĘDOM ,KŁAMSTWU i manipulacjom związanym z TRASFORMACJĄ NAUKI Kościoła Katolickiego. Prawdziwi Chrześcijanie są tylko w Kościele Katolickim ponieważ są ZOBOWIĄZANIU do wyznawania i przyjęcia CAŁEJ Nauki K.K. a nie dowolnie pasujących do "ich wiary" WYRWANYCH fragmentów z nauczania. Katolicy -Chrześcijanie ŻYJĄ Sakramentami świętymi a pierwszy z Nich Chrzest zapoczątkowuje w nas życie ŁASKI BOŻEJ i WŁĄCZA do JEDNEGO ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO a nie 'JAKIEJŚ" heretyckiej czy sekciarskiej wspólnoty.
R2020.02.16 10:00
kobylinski nie wierzy że Duch Swiety dziś uzdrawia, udziela darów jezyków, prorokowania, nauczania, pokuty, zmienia ludzkie serca i prowadzi ludzi za to wierzy że jak go on nie doświadczył to inni też
bodziej2020.02.15 20:16
A może troszkę z innej perspektywy?... https://sekty.wordpress.com/zielonoswiatkowcy/
Michał Pasierb 2020.02.15 22:46
Eee..."Nazywam się Anatol Antysektowicz."- a ja myślałem, że to coś na serio...Ale ta czerwona łapka to nie ode mnie. xD
andrzejhahn32020.02.15 18:54
kobylinski ty parszywa kreaturo koscielna.......twoja charakterystyka to nierobstwo i pasozytnicze zycie
Jana2020.02.16 8:48
Dorze opanowałeś język UB coż takie doswiadczenie zawodowe.
andrzejhahn32020.02.16 11:26
lata praktyki
Foster2020.02.15 17:48
Od kiedy dowiedziałem sie, że do Zilonoświątkowców wstąpiła Anna German i jej mąż, to darzę ich wielkim szcunkiem.
anonim2020.02.15 21:26
To wcześniej nie szanowałeś ich ?
Leszek ty Żydzie, antysemicki kretynie2020.02.15 17:33
Leszek Ty antysemicki kretynie, nie powołuj się na FT jak słowa po angielsku nie znasz.
Leszek 2020.02.15 17:10
A co DUDUS na to. Co kaczka dziwaczka. Co Biedronki stonki. Co Budka z pwem Co Goryla SLD Co Mysz KA Kuk.. Szwajcaria wstrzymuje wdrażanie 5G w związku z potencjalnym ryzykiem BY REDAKCJA · 14 LUTEGO 2020 Szwajcarska agencja ochrony środowiska Bundesamt für Umwelt (Bafu ) wstrzymała bezterminowo wdrażanie sieci 5G w związku z potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia mieszkańców. Decyzja zapadła po tym, jak kilka kantonów wprowadziło własne zakazy z tych samych powodów. Pod koniec stycznia Bafu wysłał pisma do władz kantonów, informując że wdrożenie 5G nie nastąpi. Zgodnie ze strukturą administracyjną kantony udzielają licencji na infrastrukturę telekomunikacyjną ale rząd federalny w Bernie odpowiada za jej ramy. Szwajcaria wstrzymała wdrażanie 5G w związku z potencjalnymi zagrożeniami Agencja ochrony środowiska uzasadnia decyzję koniecznością dalszych badań pod kątem potencjalnego wpływu promieniowania sieci 5G na zdrowie i środowisko. Jak dotąd – uzasadnia- nie ma żadnej opinii eksperckiej ani kryteriów na świecie w oparciu o jakiekolwiek wiarygodne badania by można było ustanowić punkt odniesienia. Największa w kraju firma telekomunikacyjna Swisscom, oświadczyła, że ​​będzie nadal rozwijać swoją infrastrukturę 5G, nawet jeśli będzie działać z ograniczoną przepustowością. Obiecała klientom, że prędkości przesyłu 2 Gb/s jest możliwa do osiągnięcia osiągnąć bez nowych masztów. Swisscom zaznaczył, że rozumie „obawy związane z wdrażaniem technologii 5G i dodał, że „nie ma dowodów na to, że promieniowanie z masztów antenowych w granicach wartości granicznych niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzi”. Rzekomo technologia 5G wykorzystuje częstotliwości podobne do 4G, które już poddano „kilku tysiącom badań”, a limity norm szwajcarskich są „10 razy surowsze niż zalecane przez Światową Organizację Zdrowia” Szwajcaria bez technologii 5G? Szwajcarska opinia publiczna jest podzielona, większość jednak obawia się skutków. Liczne protesty przeciwko wdrażaniu nowej technologii odbyły się m.in w Bernie, Zurychu i Genewie. W tej chwili dwa kantony zbierają 100 000 podpisów. Jeżeli uda się je zebrać, co nie powinno być trudne odbędzie się krajowe referendum w sprawie wdrożenia 5 G. Gdy obywatele w referendum opowiedzą się za niewykorzystywaniem 5G zapis znajdzie się w konstytucji tego kraju. Źródło: Financial Times
anonim2020.02.15 17:04
Demonologia praktyczna, to ruch zielonoświątkowy, następna droga na skróty do piekła.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.02.15 16:26
u zielonoświątkowców też jest tylu pedofilów co w kościele katolickim?
Jana2020.02.16 8:45
Najwięcej pedofilów jest już dawno poza jakimkolwiek kościołem.
stanislaw2020.02.15 16:21
Ja się modliłem z wiarą do Boga Wszechmogącego z wiarą i otrzymałem dar Ducha Swiętego\mówienie innymi językami,wychwalałem Boga ponad godzinę chciałem w tym czasie ręce opuścić ,to opuszczone ręce zaczeły mnie bolić,widziałem wielką światłość nad sobą,jeżeli ktoś tego nie przeżył to stwierdzi że Boga nie ma.Taki człowiek jest głupi ipożałowania godny.
anonim2020.02.15 16:41
może miałeś niestrawność i za bardzo cie rozdęło
Michał Pasierb 2020.02.15 16:49
W naszym- KK- DUCHA ŚWIĘTEGO otrzymujemy przez Sakrament Bierzmowania.Te powyższe subiektywno-emocjonalne przeżycia nie upoważniają do stwierdzeń, które zawarłeś we wpisie.A to ostatnie: "Taki człowiek jest głupi ipożałowania godny" z pewnością nie pochodzi od DUCHA ŚWIĘTEGO. Pozdr.
Grzesiek2020.02.15 19:24
A jakimi językami mówiłeś? Bo jak to było "szaba sziba maba szaba" to było to zwykłe ględzenie bez sensu, a nie żadne języki. Też tak potrafię, bez interwencji z nieba, więc skąd ten pomysł, że dar od Ducha.
ciekawy2020.02.15 15:58
To kolejna protestancka sekta, podobnie jak Świadkowie Jehowy. Zjawiska, takie jak chwilowa utrata świadomości zdarzają się na katolickich mszach o uzdrowienie , które też odbywają się wieczorami. I nie są to objawy typowe tylko dla duchowości występującej u zielonoświątkowców, bo wystarczy pójść na mszę o uzdrowienie i zobaczymy to samo.To w co wierzą Zielonoświątkowcy to zasady, powstałe w czyimś omotanym umyśle i nic wspólnego z chrześcijaństwem nie mają. Rozwijają się , bo nikt jakoś nie chce się im przeciwstawić. W Polsce, gdzie ludzie na poważnie traktują swoją wiarę i walczą z potencjalnymi zagrożeniami protestanckie sekty jakoś sukcesów większych nie mają.
Andrzej2020.02.15 17:02
Hi, hi, a iluż to ludzi w Polsce walczy z zagrożeniami w imię ratowania katolicyzmu? Gdzie ty żyjesz? Katolicyzm w Polsce więdnie w oczach a nie jest poważnie traktowany.
Ogolnopolski komitet obrony przed sekta katolicka2020.02.15 17:57
Zarzucasz protestantom, że nie mamy prawie żadnej teologii. Zdecydowana większość protestantów zgadza się co do fundamentalnych prawd biblijnych mianowicie: zbawienie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że kościół to ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa a nie żadna ziemska instytucja, że Pismo Święte to natchnione słowo Boga żywego. Nie wiesz, co się dzieje w kościołach protestanckich, bo w nich nie bywasz, co się w ogóle nie dziwię. Dzisiaj to w kościołach protestanckich widać raczej różnicę w formie nabożeństwa niż w teologii. Nie wysuwaj pochopnych wniosków. Jest z nami lepiej niż Ci się nie wydaje
Grzesiek2020.02.15 19:14
Wspólny fundament to trochę mało. Przydałoby się chociaż jedno piętro. Protestanci zgadzają się, że "zbawienie z łaski, przez wiarę" (z tym zgadzają się również katolicy i prawosławni), ale co protestant to inne rozumienie słów "zbawienie", "łaska", "wiara". Podobnie z Pismem Świętym. Każdy wierzy, że jest od Boga, ale co z tego, jeśli sprzecznie je interpretują. Sprzecznie ze sobą, ale też sprzecznie wewnętrznie. Chociażby "solus Christus" nie napisał i nie wręczył wszystkim wierzącym "sola Scriptury", tylko objawił ją i spisał przez pośredników.
anonim2020.02.15 21:21
Tysiące roznych kosciołów protestanckich i króry prawdziwy ?Każdy interpretuje Pismo Świete jak mu się wydaje .
Michał Pasierb 2020.02.15 15:33
"Zielonoświątkowcy wyrażają powszechne przekonanie o możliwości nawiązania niezapośredniczonej, bezpośredniej komunikacji z Bogiem. Nie odbywa się ona za pośrednictwem księgi, sakramentu, drugiego człowieka, czyjejś posługi, lecz bezpośrednio”.- A gdzie w tym wszystkim jest JEZUS- Jedyny Pośrednik między BOGIEM a nami i gdzie tu jest Kościół, który ON założył?? / 2Tm 4,1-5/
Michał Pasierb 2020.02.15 15:40
Ciekawy gość... i a propos... https://www.youtube.com/watch?v=lf2pZ1_PwV0
Urszula2020.02.15 17:00
Katolicy mają wielu pośredników między Bogiem z człowiekiem. Wszak modlą się do Marii aby wstawiła się za wami do swego syna.
Michał Pasierb 2020.02.15 17:59
To jest wstawiennictwo,albo jak chcesz pośrednictwo do jedynego Pośrednika, którym jest JEZUS CHRYSTUS,SYN BOŻY.Nie znasz naszej wiary.
chcesz Ruskich Federacje-głosuj na Konfederacje 2020.02.15 15:30
𝐆𝐥𝐨𝐬𝐮𝐣 𝐧𝐚 𝐭𝐲𝐜𝐡, 𝐧𝐢𝐞 𝐛𝐞𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐢 𝐛𝐞𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐑𝐮𝐬𝐤𝐚 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐣𝐚. Jaka partia polityczna w Polsce ma w programie wyjscie Polski z NATO? 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 Jaka partia polityczna w Polsce ma w programie wyjscie Polski z EU? 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 Jaka partia polityczna w Polsce ma w programie panstwowy antysemityzm? 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 Co oznaczaloby wyjscie Polski z NATO i EU? 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐧𝐚 𝐤𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟𝐚 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐜𝐳𝐚 𝐢 𝐢𝐳𝐨𝐥𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐚. Co oznacza dla Polski oficjalny antysemityzm? 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐫𝐚𝐧𝐮. Czyim, albo kogo celem jest taki "scenariusz"? 𝐌𝐨𝐬𝐤𝐰𝐲 𝐢 𝐏𝐮𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐢𝐬𝐜𝐢𝐞. Jaki z tego wyplywa wniosek? 𝐊𝐨𝐧𝐟𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐧𝐢𝐞 𝐦𝐚 𝐧𝐢𝐜 𝐰𝐬𝐩𝐨𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐳 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚𝐦𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢.
Jeremiasz2020.02.16 11:16
Ty durniu zrozum wreszcie - UE to masońska przybudówka , tak samo jak niektóre agendy ONZ.
Leszek 2020.02.15 15:19
https://www.youtube.com/watch?v=3BmP84Fk0w8 "Chcę trzymać z Chrystusem! To mój najlepszy przyjaciel". Abp Lenga o Konferencji Episkopatu Polski
Leszek 2020.02.15 15:18
https://www.youtube.com/watch?v=rU_IVh7coEQ Abp Lenga odpowiada rzecznikowi Episkopatu. Ostry komentarz Księdza!
Leszek 2020.02.15 15:17
O kryzysie w Kościele, lichwie, pedofilii i gender - Abp Jan Paweł Lenga i dr Stanisław Krajski https://www.youtube.com/watch?v=pcAUwFDTtNE
Leszek 2020.02.15 15:15
Ręka moja dotknie proroków, którzy widzą rzeczy zwodnicze i przepowiadają kłamstwa. https://www.youtube.com/watch?v=NPKN508XRBk
Nie martw się o Polszu towariszcz.2020.02.15 15:14
@Leszek Nie martw się o Polszu towariszcz. ciebie tutaj w Polszu nie ma, tutaj w Polszu nie pracujesz, tutaj w Polszu nie płacisz podatków, tutaj w Polszu nie masz praw wyborczych innymi slowy: paszoł won! Albo spróbuj swojego szczęścia z ateistyczną ciotą jak Albert
Mario2020.02.16 13:10
No tak: złodziej krzyczy: lapac zlodzieja!
Leszek 2020.02.15 15:13
Arcybiskup Lenga: Polska jest ostatnim bastionem katolicyzmu! https://www.youtube.com/watch?v=6Ws-5JWxOeQ
Leszek 2020.02.15 15:12
Abp Lenga: gdy patrzę na obecną katolicką Polskę, to serce pęka mi z żalu https://www.youtube.com/watch?v=mkftrMfYMBs
Contral2020.02.16 15:21
Bo niby co???
tomasz2020.02.17 8:31
Zielonoświątkowcy to nie są katolicy to sekta. Która dowolnie uznaje katolicyzm. W zależności o potrzeb tam gdzie pasuje tam jest potrzebny . A tam gzie nie to nie poza tym ich książeczka to stek bzdur które mają się nijak do prawdziwej wiary katolickiej. Dlatego trzeba mówić twardo że jest to religia szatana. Im szybciej to zrozumiecie tym lepiej. Mam nadzieję że przeczytacie i wyskoczycie z tego siedliska demonów.