22.10.17, 19:30Zdj. arch. Fronda.pl

Ks. prof. Chrostowski: Europa jest i będzie chrześcijańska

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w niedzielę odbył się Międzynarodowy Kongres Ruchu "Europa Christi". Jednym z prelegentów był ks. prof. Waldemar Chrostowski. W kongresie brał udział m.in. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah.

Ksiądz profesor Chrostowski podczas trzeciej sesji kongresu wygłosił referat zatytułowany "Trzeba zaczynać od Chrystusa". 

Uczestnicy sesji zastanawiali się nad tematem: „Pamięć i tożsamość. ‘Europa Christi’ w chrześcijańskiej czy już post chrześcijańskiej Europie”. Biblita, teolog i duchowny podkreślił, że Europa pozostanie chrześcijańska, natomiast wizja zbliżającego się kresu chrześcijaństwa w Europie, forsowana przez środowiska niechrześcijańskie, jest mocno przesadzona. 

"Europa ciągle jest chrześcijańska i będzie chrześcijańska. O Europie post chrześcijańskiej mówią Ci, którzy zerwali ze swoją tożsamością, odeszli od zobowiązań chrztu świętego i szukają sposobów na uspokojenie sumienia"- podkreślał duchowny. Ksiądz profesor zwrócił uwagę na działania przeciwników Kościoła i wiary, powodujące oderwanie społeczeństwa od wartości chrześcijańskich. 

Jednym z nich jest tzw. relatywizm moralny, tendencja, która postępuje w społeczeństwie europejskim i przejawia się m.in. atomizacją społeczeństwa oraz wybiórczością w stosowaniu Dekalogu. To także oderwanie człowieka od rodziny, ojczyzny i tradycji, aby "uczynić go posłusznym narzędziem ideologii". Teolog i biblista przypomniał również pewną przestrogę św. Jana Pawła II. Ojciec Święty zwracał uwagę na niebezpieczne zjawisko upartyjniania Kościoła i religii. 

"To upartyjnianie widoczne jest w życiu społecznym i politycznym, ale w Polskich warunkach przenosi się również do Kościoła. Również Kościół bywa dzielony na rożne stronnictwa i partie"- podkreślał prelegent.

W ocenie księdza profesora, Kościół, który daje się zinstrumentalizować, przeciwstawia się właściwej realizacji swojej misji. 

Chrostowski zwrócił także uwagę, że coraz częściej można dostrzec jeszcze inne zjawisko:

"Odrzucenie tradycyjnych wartości i zobowiązań wobec rodziny, narodu, państwa i społeczeństwa tworzy zbiorowisko ludzi podatnych na sterowanie"- podkreślał wykładowca UKSW.

Oprócz księdza profesora Waldemara Chrostowskiego w niedzielnej sesji kongresu uczestniczyli: prefekt kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah, kierownik Katedry Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Marek Chmielewski oraz senator RP Czesław Ryszka.

Ks prof. Chmielewski wygłosił referat „Europa jako ‘rzeczywistość duchowa’ według Jana Pawła II”, natomiast senator RP Czesław Ryszka przyjrzał się Europie, jako wspólnemu domowi rodzinnemu.

Odczytano również listy od najwyższych władz państwowych: prezydenta i premier, a także ministra rolnictwa. Swój list do uczestników skierował również przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki. 

yenn/KAI, Fronda.pl