25.10.20, 18:00Screenshot Youtube / Screenshot Youtube - Telewizja Republika

Ks. prof. Kobyliński dla Frondy: Franciszek to rewolucjonista! Zmienia Kościół w sposób nieodwracalny

Damian Świerczewski: Mediami katolickimi wstrząsnęły ostatnio doniesienia na temat słów papieża Franciszka, który w filmie dokumentalnym na jego temat miał wyrazić poparcie dla tworzenia praw legalizujących tzw. związki partnerskie osób tej samej płci. Jedni byli zszokowani, inni wskazywali, że nie można w ten sposób tłumaczyć słów papieża i że w rzeczywistości miał on na myśli coś zgoła innego. Jak więc w końcu jest – papież wstawił się za „prawem” homoseksualistów do legalizacji ich związków?

Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Zdecydowanie tak. Papież opowiedział się za prawną ochroną takich związków. Nie rozumiem nonsensownej negacji tego faktu. Ze strony Watykanu nie było żadnego dementi, czyli oficjalnego zaprzeczenia lub sprostowania tej informacji. 21 października 2020 r. w trakcie festiwalu filmowego w Rzymie miała miejsce premiera filmu „Franciszek”, którego twórcą jest Evgeny Afineevsky. Urodzony w Rosji izraelsko-amerykański reżyser i producent wykorzystał w swoim dziele filmowym fragment rozmowy papieża z Argentyny z jedną z telewizji meksykańskich. Nagranie miało miejsce kilka lat temu. Wyrażenie kluczowe w tej wypowiedzi to dwa słowa hiszpańskie „convivencia civil”. Katolicka Agencja Informacyjna przetłumaczyła to wyrażenie jako „wspólne pożycie”. Oczywiście można wskazać na świecie różne formy prawne regulujące „wspólne pożycie” par heteroseksualnych czy homoseksualnych. Takie związki mają bardzo różne nazwy w poszczególnych krajach.

Na przykład?

W przeszłości heteroseksualne „wspólne pożycie”, które nie było małżeństwem kościelnym lub cywilnym, było nazywane konkubinatem. Dzisiaj mówi się o związkach nieregularnych, związkach cywilnych, związkach partnerskich, małżeństwach gejowskich, związkach jednopłciowych itp. Papież Franciszek opowiada się za prawną ochroną, czyli jakąś formą regulacji prawnych dotyczących związków homoseksualnych. Nie wiemy, które z rozwiązań legislacyjnych przyjętych w wielu krajach papież uważa za najbardziej odpowiednie. 23 października 2020 r. na łamach największej włoskiej gazety codziennej „Corriere della Sera” zabrał w tej sprawie głos kardynał Gerhard Müller, który w latach 2012-2017 pełnił funkcję prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Rozmowę z niemieckim duchownym przeprowadził włoski dziennikarz Gian Guido Vecchi. Kardynał Müller stwierdził, że po projekcji filmu „Franciszek” otrzymał setki telefonów z pytaniami. Dodał, że z powodu tego filmu powstało w świecie wielkie zamieszanie, które prowadzi do głębokiego zagubienia wśród katolików. Zdaniem byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary papież Franciszek powinien być bardziej ostrożny w swoich wypowiedziach, żeby nie siać zamętu w Kościele.

Jakie jest zatem stanowisko argentyńskiego papieża w sprawie legalizacji związków homoseksualnych?

Na ten temat wypowiedziało się ostatnio bardzo wielu duchownych, dziennikarzy, filozofów, teologów itd. Osobiście uważam, że z setek komentarzy najważniejszy jest artykuł pt. „Papież otwiera się na związki cywilne i rozpala dyskusję w Kościele i na świecie”, który został opublikowany 22 października 2020 r. na portalu informacyjnym „Vatican Insider”. Autorem tego tekstu jest ceniony watykanista Domenico Agasso. Włoski dziennikarz przywołuje wypowiedź arcybiskupa Bruno Forte, który jest jednym z najbliższych doradców papieża Franciszka. To włośnie ten duchowny, obok niemieckiego kardynała Waltera Kaspera, odegrał kluczową rolę podczas dwóch synodów biskupów o rodzinie w latach 2014-2015, które doprowadziły do publikacji rewolucyjnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” (Radość miłości).

Co sądzi ten włoski arcybiskup?

Bruno Forte twierdzi, że papież z Argentyny dokonuje rozróżnienia między „ochroną prawną”, którą należy zagwarantować wszystkim, a „rodziną, której chce Bóg jako związku mężczyzny i kobiety”. Jednocześnie pojawia się kwestia praw osób heteroseksualnych czy homoseksualnych, które żyją w stałych związkach nieregularnych. Także tego rodzaju związki powinny mieć ochronę prawną. Forte twierdzi, że papież Franciszek patrzy przychylnie na „związki cywilne” (wł. l’unione civile), ponieważ tego rodzaju instytucja gwarantuje prawa osób żyjących w stałych związkach innych niż małżeństwo cywilne czy kościelne.

Pomijając już sam fakt, co papież rzeczywiście powiedział, a co zostało mu przypisane – mam wrażenie, że wpisuje się to, niestety, w dotychczasowy obraz pontyfikatu papieża Franciszka, który dla wielu kojarzy się z brakiem jasności co do nauczania Kościoła. Widać to było chociażby w przypadku posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” i słynnego przypisu dotyczącego kwestii udzielania Komunii świętej rozwodnikom żyjącym w nowych związkach. Na brak jasności jeśli chodzi o stanowisko papieża wskazuje też mocno bp Athanasius Schneider w rozmowie z Pawłem Lisickim, mówiąc: „Tak nigdy nie powinien działać apostoł. Ani Jezus, ani apostołowie nigdy nie robili mętliku w głowach wiernych”. Jak wobec tego ksiądz ocenia ostatnią oraz poprzednie wypowiedzi papieża, które wywołały mnóstwo pytań, a nie dały żadnych jasnych odpowiedzi?

Biskup Schneider odpowiada za swoją diecezję w Kazachstanie. W Polsce mamy obecnie 135 biskupów katolickich. Nie słyszę żadnego głosu naszych hierarchów na temat obecnego zamętu w Kościele. Dokument papieski „Amoris laetitia” z 2016 r. jest niezwykle jasny. Nie rozumiem wątpliwości dotyczących tej adhortacji apostolskiej. W tym dokumencie papież Franciszek wprowadził możliwość udzielania Komunii świętej osobom rozwiedzionym, które żyją w nowych związkach. Argentyński papież jest nie tyle reformatorem, ile rewolucjonistą. Obecny pontyfikat zmienia głęboko Kościół katolicki w sposób nieodwracalny. Osobiście piszę o tym i mówię publicznie od 2015 r. Niestety, w Polsce zaklinamy rzeczywistość i chowamy głowę w piasek. Warto zmierzyć się z tą rewolucją i postawić trudne pytania dotyczące przyszłości Kościoła katolickiego w naszym kraju.

Komentatorzy wskazują, że nawet jeśli papież rzeczywiście osobiście aprobuje legalizację związków jednopłciowych, jest to tylko jego własne zdanie i nie stanowi to zmiany w nauczaniu Kościoła, które jest w tej kwestii jasne. Trudno jednak nie zauważyć, że w świat poszła po prostu informacja: papież to popiera. Wówczas do znakomitej większości ludzi dotrze informacja, że papież nie ma nic przeciwko legalizacji tego typu związków i nikt nie będzie sobie zaprzątał głowy tym, czym rzeczywiście jest dogmat o nieomylności papieża. Można by w tej sytuacji zapytać – czy papież w ten sposób nie usiłuje wywierać presji na Kościół i hierarchów, żeby przygotować grunt pod zmianę nauczania w przyszłości?

Najważniejsze zmiany już zostały dokonane. Program obecnego pontyfikatu został bardzo precyzyjnie przedstawiony w 2013 r. w adhortacji apostolskiej pt. „Evangelii gaudium” (Radość Ewangelii). W numerze 16. tego dokumentu papież z Argentyny napisał następujące słowa: „Istnieje bardzo wiele tematów związanych z ewangelizacją współczesnego świata, które można by tu rozwinąć. Zrezygnowałem jednak ze szczegółowego omówienia tych licznych kwestii, które powinny być przedmiotem badań i starannego pogłębienia. Nie uważam także, że należy oczekiwać od papieskiego nauczania definitywnego lub wyczerpującego słowa na temat wszystkich spraw dotyczących Kościoła i świata. Nie jest rzeczą stosowną, żeby Papież zastępował lokalne Episkopaty w rozeznaniu wszystkich problemów wyłaniających się na ich terytoriach. W tym sensie dostrzegam potrzebę przyjęcia zbawiennej «decentralizacji»”. Od 2013 r. jest wcielany w życie nowy model Kościoła zdecentralizowanego. Kluczowa zmiana doktrynalna polega na przyjęciu zasady dynamicznej interpretacji depozytu wiary oraz prymatu praktyki duszpasterskiej nad prawdami wiary i moralności.

Zapytam wprost: Czy jest możliwe, że Kościół zmieni swoje nauczanie, jeśli chodzi o akceptację związków jednopłciowych? Byłoby to przecież szalenie niebezpieczne, bo jak widzimy to już dzisiaj – jest to niemal zawsze wstępem do legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych.

Wielu kardynałów, arcybiskupów i biskupów opowiada się zdecydowanie za legalizacją związków homoseksualnych. W nowym modelu Kościoła zdecentralizowanego traci swoje pierwotne znaczenie Urząd Nauczycielski Kościoła. Warto zauważyć, że w ostatnich latach niezwykle rzadko mówi się o Magisterium Kościoła . W poszczególnych krajach katolicy będą coraz częściej „po swojemu” interpretować prawdy wiary i moralności. Oczywiście zgadzam się ze stwierdzeniem, że legalizacja związków homoseksualnych prowadzi do małżeństw gejowskich. Wszędzie jest tak, że rewolucja zaczyna się od przyjęcia łagodnej formy uznania prawnego takich związków, później następuje liberalizacja prawa, na końcu tego procesu jest całkowite zrównanie małżeństwa gejowskiego z małżeństwem heteroseksualnym. Konsekwencją takiego zrównania prawnego jest prawo do posiadania dzieci dla wszystkich związków heteroseksualnych i homoseksualnych. Jeśli pary gejowskie mają prawo do posiadania dzieci, to oczywiście państwo musi im zapewnić dostęp do dzieci m.in. „wytwarzanych” na drodze macierzyństwa zastępczego, adoptowanych lub uzyskiwanych dzięki procedurze sztucznego zapłodnienia.

Jaki jest ostatni etap tej rewolucji?

Zwieńczeniem tego procesu jest religijne błogosławienie par homoseksualnych w kościołach, czyli śluby kościelne dla par gejowskich lub różne formy udzielania błogosławieństwa religijnego takim związkom. W ostatnich latach śluby kościelne dla par homoseksualnych zostały wprowadzone m.in. w Szwecji oraz w Danii, gdy chodzi o dominujące w tych krajach chrześcijaństwo w wersji protestanckiej. Powoli błogosławienie takich związków wchodzi także do Kościoła katolickiego.

Naprawdę?

Coraz częściej można spotkać informacje o takich ceremoniach w Niemczech czy w Austrii. Osobiście uważam, że w filmie „Franciszek” największym wyzwaniem dla katolików nie jest wcale stosunek obecnego papieża do legalizacji związków jednopłciowych, ale brak jego zdecydowanego sprzeciwu dla macierzyństwa zastępczego. Para homoseksualna, do której zwraca się w filmie papież Franciszek, wychowuje trójkę dzieci zakupionych w Kanadzie od surogatek. Wystarczy kliknąć w Internecie, żeby dowiedzieć się, że dwaj mężowie z trójką dzieci, do których zwraca się w filmie papież z Argentyny to Andrea Rubera i Dario De Gregorio. Mieszkają oni w Rzymie, żyją ze sobą w stałym związku od 30 lat. Przypadek tych dwóch osób homoseksualnych wyraźnie pokazuje, w jaki sposób legalizacja związków gejowskich nakręca spiralę macierzyństwa zastępczego. „Produkcja” nowych istnień ludzkich, wykorzystywanie matek surogatek jako „maszyn” do rodzenia, kupowanie dzieci, ogólnoświatowy przemysł macierzyństwa zastępczego – to wszystko mnie osobiście przeraża moralnie o wiele bardziej niż homoseksualna forma wspólnego pożycia. Szkoda, że ten aspekt filmu „Franciszek” nikogo w Polsce nie interesuje. Legalizacja związków jednopłciowych prowadzi zawsze do powolnego zrównania praw takich par z prawami małżeństw heteroseksualnych oraz od promocji macierzyństwa zastępczego jako formy „wytwarzania” dzieci dla par gejowskich.

Pozostaje jeszcze kwestia Niemiec i tzw. drogi synodalnej. Sądzi ksiądz, że słowa papieża będą miały na nią duży wpływ? W końcu Kościół w Niemczech zdaje się wieść prym, jeśli chodzi o dążenie do zmiany nauczania.

Za Odrą katolicka interpretacja prawd wiary i moralności zostało zmieniona de facto 40-50 lat temu. Dzisiaj zbieramy jedynie konsekwencje tej rewolucji doktrynalnej. W Niemczech większość katolickich kardynałów, arcybiskupów i biskupów jest nie tylko za legalizacją związków jednopłciowych, które od kilku lat są traktowane w Niemczech tak samo jak małżeństwa heteroseksualne, ale chce także wprowadzić oficjalne liturgiczne obrzędy błogosławienia takich związków w kościołach katolickich.

Jakie jest w tym kontekście największe wyzwanie stojące przed Kościołem katolickim w Polsce i na świecie?

Najtrudniejszy problem, który dzieli obecnie wszystkie kościoły chrześcijańskie dotyczy moralnej oceny homoseksualizmu. To prawdziwa brutalna wojna, która w naszym kraju dopiero się rozpoczyna. Spór wokół homoseksualizmu w Kościele katolickim dotyczy zasadniczo trzech kwestii. Po pierwsze, jak oceniać tendencję homoseksualną i akty homoseksualne? Po drugie, co sądzić o małżeństwach jednopłciowych, adopcji dzieci przez pary homoseksualne i zawieraniu takich związków w świątyniach katolickich? Po trzecie, czy wolno dopuszczać osoby homoseksualne do święceń kapłańskich i biskupich oraz życia zakonnego? Na te trzy pytania kardynałowie, biskupi, księża, siostry zakonne, zakonnicy i ludzie świeccy z wielu krajów udzielają dzisiaj bardzo różnych odpowiedzi. Niestety, jedność doktrynalna w tych kwestiach jest już dzisiaj niemożliwa. W konsekwencji przed Kościołem katolickim są dwie opcje: akceptacja różnorodności doktrynalnej albo schizma.

Komentarze

Piotr Zajkowski2020.10.28 17:17
Drogi księże autorze, Ty się już Boga nie boisz, pewnie nie wierzysz w ogóle w Niego. Cały problem dla Ciebie sprowadza się do tego by wreszcie przestać udawać że Franciszek odszedł od wiary, tylko zacząć przyjmować jego fałszywe diabelskie nauki jako oczywistość. To pokazuje jak głęboko zepsuty jesteś Ty oraz Twoi braci biskupi. Ale nauczania Bożego zmienić nie można bez względu na dekrety i adhortacje. Proszę Cię z miłości do Twojej duszy jaką Bóg w Tobie stworzył - nawróć się do prawdy i ratuj siebie. A Ty jeszcze wspierasz to Franciszkowe kłamstwo. Bój się Boga człowieku.
Anonim2020.10.27 9:45
Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że gdyby nie szeroko rozumiana " kasa", polski kościół katolicki zerwałby związki z Watykanem Franciszka. Z obecnym papieżem nic więcej go nie łączy, a już napewno nie poglądy - zwłaszcza dotyczące problemów współczesnego świata. Nie może więc dziwić, że Franciszek nie widzi powodu, aby zapraszać "do stołu" ludzi o mentalności Jędraszewskiego i jego kolegów z episkopatu. I chyba tylko Franciszek dostrzega, że Polskę czeka przypadek Irlandii - puste kościoły. Jedyni w nich obecni, to polscy emigranci. Gdyby nie oni, dawno zostałyby sprzedane i zamienione w obiekty naprawdę służące społeczeństwu. Polski kościół cierpi na "syndrom oblężonej twierdzy", a to w XXI wieku może oznaczać tylko jedno - marginalizację, a w konsekwencji upadek. I nie trzeba być Nostradamusem, aby to przewidzieć.
Han2020.10.27 9:37
Ten pseudo papież to mąciciel i antychryst.
observer2020.10.27 7:58
Dla dobra dusz wiernych KK dobrym jest modlić się o pilne nawrócenie Franciszka i jego sanhedrynu, a jeśli jest to nie możliwe to o szybką śmierć, byy nie doszło do planowanego konsystorza!
Paweł2020.10.27 7:21
Siostry gwałcone na misjach W zeszłym roku ukazała się książka włoskiego dziennikarza tygodnika "Panorama" Carmelo Abbate pod tytułem "Sex and the Vatican", która opowiada o życiu seksualnym duchownych - homo- i heteroseksualnych. Autor poświęcił w niej kilka rozdziałów kobietom księży oraz siostrom zakonnym gwałconym na misjach przez swoich zwierzchników. - Kościół musiał się do tego przyznać w 2001 roku. W misjach prowadzonych w biednych krajach, przełożeni preferują młode siostry zakonne od lokalnych dziewczyn, ponieważ te złożyły śluby czystości i są dziewicami, więc jest mniejsze ryzyko, że mają AIDS. Największą ilość gwałtów seksualnych odnotowuje się w Afryce, gdzie są też przypadki sióstr zmuszanych do brania pigułek antykoncepcyjnych oraz zgonów zakonnic podczas nielegalnych aborcji. Zakonnice gwałcone przez księży i biskupów są wyrzucane z Kościoła, gdy decydują się zgłosić to władzom cywilnym. Wszystko to jest znane Watykanowi, gdyż otrzymał tajny raport jednej z matek przełożonych zakonu misjonarek - mówi Carmelo Abbate.
opty2020.10.27 7:09
Jest DEKALOG! O czym dyskutować?.....
LOVE69.PL2020.10.27 2:52
Szukasz dziewczyny albo Kochanki? Sprawdź na LOVE69.PL
Zawi2020.10.27 0:03
Papież słusznie oddziela sferę grzechu od sfery prawa. Grzechem ciężkim są m.in rozwody, pożycie bez ślubu, antykoncepcja oraz odejście od męża (nawet zachowując czystość) i wszystkie te czyny są jednak legalne a nawet uregulowane prawnie. Jeśli domagamy się takich samych praw dla żyda, co i ateisty, czy katolika, to dotyczy to także LGBT. I jeszcze jedno - drodzy Bracia w Wierze. Jako konserwatyści nie powinniście mówić o homoseksualistach, bo Biblia takowych nie wyróżnia. Biblia na równi stawia pożycie mężczyzny z mężczyzną oraz pożycie człowieka ze zwierzęciem.
Hanna2020.10.26 22:39
Mam wątpliwości czy ten ksiądz jest katolicki. Znając jego inne wypowiedzi myślę ,że pobłądził i w KK sieje zamęt . Jak dadzą mu "robotę" protestanci to się tam pewnie przeflancuje.
ala2020.10.26 20:23
Franciszek to nie rewolucjonista tylko antychryst, fałszywy papież!!!
Sasin2020.10.26 20:19
Gdyby ministrancji zachodzili w ciążę aborcja byłaby sakramentem.
Brawo Franciszek2020.10.26 19:48
Prztyczek w nos od Franciszka Papież Franciszek to prawdziwy skarb Kościoła. Mimo, że nie jest Polakiem i teoretycznie mógłby podarować sobie dyplomatyczne spięcia z polską nuncjaturą, nominując przykładowo Jędraszewskiego dla świętego spokoju, ten postanawia stanąć w kontrze. To musi być olbrzymi cios dla mocno podstarzałych już dostojników, którzy przecież uwielbiają się obnosić ze swoimi zaszczytami. Papież zapewne domyślał się, że taka nominacja mogłaby przynieść więcej szkód, niż pożytku dla polskiego kościoła, mimo, że ten twierdziłby zapewne odwrotnie. Taki uskrzydlony kościół wobec wszystkich stawianych mu zarzutów o pedofilię, czy brak apolityczności mógłby na polskim poletku jeszcze bardziej manipulować “wyimaginowanym” poparciem papieża. A tak, wydaje się, że Franciszek postawił sprawę jasno. Polscy Biskupi nie idą śladami ewangelii, więc nie należą im się żadne tytuły. Stanowczość zdaje się być tu jedyną receptą i cale szczęście wie o tym sam biskup Rzymu.
Anonim2020.10.26 19:31
Zdetronizować tych eunuchów! Przejąć kościelne ziemie, budynki i złoto! Dofinansować służbę zdrowia, ośrodki kultury i nauki! Tu jest Polska a nie Katolandia! Zerwać konkordat a katabasów zapędzić do roboty!
Paweł2020.10.26 18:35
Tajny raport Jego słowa potwierdza artykuł Marco Politiego, który ukazał się w dzienniku "La Repubblica" w 2001 roku i opowiadał o tajnym raporcie, który 18 lutego 1995 roku został przekazany kardynałowi Eduardo Martinez Somalo, ówczesnemu Prefektowi Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jego autorka - siostra Maria O'Donohue - koordynatorka z ramienia Caritasu programów zapobiegających AIDS, była bardzo jasna i precyzyjna w swoich oskarżeniach: "Nadużycia są powszechne i jest wiele zgłoszeń". "Kandydatki do życia zakonnego są gwałcone przez księży, którym muszą przedstawiać certyfikaty zdrowia. Lekarze szpitali katolickich są często odwiedzani przez duchownych, którzy przyprowadzają siostry zakonne lub inne kobiety, by przerwały ciążę. Siostra O'Donohue opowiadała o historii jednej z zakonnic, która - zmuszona do aborcji - zmarła w wyniku zabiegu, a ksiądz odprawił za nią solenną mszę żałobną" - pisał Marco Politi w 2001 roku, cytując tajny raport. Choć Kościół już wtedy postanowił podjąć odpowiednie kroki, aby także na misjach dbano o przestrzeganie celibatu, problem nadal istnieje. Los i cierpienia zakonnic, które zaszły w ciąże, pozostaje nadal jedną z najciemniejszych tajemnic Watykanu.
ewangelik2020.10.26 16:22
Oto schizma w polskim KK - suspendowany Natanek nadaje: https://www.youtube.com/watch?v=5nOKG0Q-NJg&ab_channel=D.O.M.
tm2020.11.16 19:34
Natanek nie jest suspendowany. Pisz prawdę oszuście.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.26 15:54
Pamiętajcie za tydzień znów NAP.IERDALAMY na kościoły z ogólnopolską akcją "Słowo na Niedzielę" !
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.26 15:54
#wypiszdzieckozreligii
pytajnik2020.10.26 14:59
Ale dlaczego ani Pan Redaktor, ani Ksiądz Profesor nie podają przykładu polskich rozwiązań: "Kościół nie zostawia ich samotnych w obliczu życiowych zmagań. Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi” ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich.” ( http://episkopat.pl/swiadkowie-ewangelii-zycia/ )? Czy chcą zmarnować okazję, aby nasza Ojczyzna znowu stanęła na czele hufców w obronie chrześcijaństwa przed nawałą tęczowej zarazy?
Gryf2020.10.26 14:39
Dopóki żyje Benedykt XVI mamy dwóch papieży i sytuacja ta powstrzymuje Franciszka przed oficjalną zmianą nauczania i pełną satanizacją Kościoła. Benedykt, pomimo swojej rezygnacji z Urzędu nadal jest papieżem i ma autorytet, który może przeciwstawić się oficjalnej herezji. Dlatego Franciszek, dopóki Benedykt nie umrze, może tylko przygotowywać ostateczną apostazję. Ale to, że ją przygotowuje i przyspiesza jest tak jasne jak słońce na niebie.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.26 14:34
Polacy z komunikatem dla umiłowanego "prezydenta" Andrzeja D. pseudonim "Budyń" https://twitter.com/michal_maks/status/1320425909099417600
marian kędzior2020.10.26 14:23
profesura nie oznacza posiadania rozumu,posiadanie rozumu nie oznacza posiadania kwalifikacji moralnych do pouczania innych. tylko dwie sprawy : dlaczego pan namawia do decentralizacji kościoła,choc wie czym to się skończyło dla protestantów.ano dlatego,że od lat stoi pan po lewej stronie prawdy. drugie : nieskończona diabelska pycha może tylko wyjaśnić to,że ośmiela się pan dezawuować co na temat małżeństwa napisał św. Paweł.
Anonim2020.10.26 14:15
Powinniście wszyscy żyć w czasach Chrystusa. Wtedy KK byłby w 100% chrystusowy, a i współczesny człowiek miałby spokój od tych starożytnych naleciałości.
Hanna2020.10.26 13:04
Co za bełkot. Kościół zmienia się nieodwracalnie? Nie drogi panie. Ktokolwiek zmieni go na jotę, nie uniknie ognia piekielnego. Nie pamiętam dokładnie tego cytatu, który dotyczy Ewangelii. Może zaczną dawać śluby kościelne pederastom, ale nie będzie to już Kościół Chrystusowy tylko jakaś sekta. Ten prawdziwy przetrwa bo "bramy piekielne go nie przemogą". Może będzie nieliczny, jak przewidział to wielki papież Benedykt XVI, ale przetrwa ! A my musimy przy nim wytrwać - przy tym prawdziwym.
Lulek2020.10.26 12:32
Papież działa podstępnie i to go dyskwalifikuje.
Polak2020.10.26 12:02
Pan Kobyliński próbuje ignorować prostą prawdę - okultyści katoliccy po 20-30 latach zawsze akceptują to co już dawno stało się normą społeczną. To że księżom w Polsce wydaje się że wciąż mamy XIX wiek nie oznacza że ich przełożony gotów jest na masowy odpływ wiernych (a co ważniejsze, gotówki).
val2020.10.26 11:51
Papa nie zaprzeczył , TYM SAMYM POTWIERDZIŁ
Paweł2020.10.26 11:15
Siostry gwałcone na misjach W zeszłym roku ukazała się książka włoskiego dziennikarza tygodnika "Panorama" Carmelo Abbate pod tytułem "Sex and the Vatican", która opowiada o życiu seksualnym duchownych - homo- i heteroseksualnych. Autor poświęcił w niej kilka rozdziałów kobietom księży oraz siostrom zakonnym gwałconym na misjach przez swoich zwierzchników. - Kościół musiał się do tego przyznać w 2001 roku. W misjach prowadzonych w biednych krajach, przełożeni preferują młode siostry zakonne od lokalnych dziewczyn, ponieważ te złożyły śluby czystości i są dziewicami, więc jest mniejsze ryzyko, że mają AIDS. Największą ilość gwałtów seksualnych odnotowuje się w Afryce, gdzie są też przypadki sióstr zmuszanych do brania pigułek antykoncepcyjnych oraz zgonów zakonnic podczas nielegalnych aborcji. Zakonnice gwałcone przez księży i biskupów są wyrzucane z Kościoła, gdy decydują się zgłosić to władzom cywilnym. Wszystko to jest znane Watykanowi, gdyż otrzymał tajny raport jednej z matek przełożonych zakonu misjonarek - mówi Carmelo Abbate.
ivo2020.10.26 10:56
nie wyraża się jasno tylko kręci ,owija w bawełne
Zych2020.10.26 10:03
Chodzi o to, że gdy mówi tak, to jednak trochę nie, aleeeee... to "nie" należy tłumaczyć: "może jednak gdyby", co wcale nie oznacza tak-tak, ale tylko tak-nie, przy czym jest ewentualnie możliwa wersja nie-tak, z akcentem na pierwszą sylabę w "tak".
ryszard2020.10.26 9:25
W sytuacji być albo nie być, skuteczne są tylko reakcje rewolucyjne. "groby pobielane", które usiłują mu wiązać ręce, to ludzie którzy pomylili przynależność do instytucji kościoła z przynależnością do Chrystusa. Tacy zawsze w historii bywali. ale mają do siebie to, że boją się brać na siebie odpowiedzialności przywództwa, są więc szkodliwi ale w ostatecznym bilansie niegroźni.
tren2020.10.26 9:14
Jak wprowadzono celibat to też zmieniono Kościół i co świat się nie zawalił. Taka była potrzeba chwili i sytuacji. Jak to odkręcą też się nie zawali chyba, że co poniektórym. Tak jest ze wszystkim to decyduje co korzyścią skutkuje.
Wojtek2020.10.26 8:39
Nie obejdzie się bez schizmy, tej dokona ten papież i jego biskupi. My wierni mamy tylko powrót do tradycji i trwanie w wierze. Piekło jest pełne biskupów a i paru papieży też ma tam siedzibę. Ks profesorowi przypomnę, że jest zakaz przyjmowania i wyświęcania homoseksualistów od 1961. Arcybiskup Lefebvre miał rację i odrzucił herezję Vaticano II. Polscy biskupi od dawna nie mają wiary i gorzko zapłaczą w dniu Sądu.
Bianka2020.10.26 8:31
Czy już sama idea, żeby robić film o sobie ze swoim własnym udziałem w roli głównej nie jest po prostu PYCHĄ???!!!
Bianka2020.10.26 8:26
Tak, najpierw zgoda na opiekę prawną, na związki cywilne, a potem będą przeć o prawo do adopcji dzieci, a potem zaraz do kościoła po błogosławieństwo, a na końcu będą wymuszać związek sakramentalny...to do tego ewidentnie prowadzi, a obecny papież otwiera tę drogę...
Julia2020.10.26 13:37
ja nie wiem o co pani chodzi. AAAA już wiem jest pani katoliczką a nie chcrześcijanką , nigdzie w biblii nie ma zapisku że osoby nieheteronormatywne są złe ! Bóg nie patrzy na to czy jesteś homo czy hetero!!! tylk osobie tak księża wymyślili aby kierować ludźmi za pomocą strachu .
Anonim2020.10.26 8:16
Najważniejszy jest STARY i NOWY TESTAMENT. To co jest tam zapisane jest NIEPODWAŻALNE przez człowieka. Potwierdza to nawet Jezus mówiąc , że to co jest zapisane w Starym Testamencie - OBOWIĄZUJE !!! Ci wszyscy , którzy idą wbrew zapisom Staro i Nowo testamentalnym to po prostu SCHIZMATYCY. Trudno - ale rzecz trzeba nazwać po imieniu.
agdzieto2020.10.26 16:44
Obrzezanie też?
nicker2020.10.26 7:51
Na czyich usługach jest ten Andrzej Kobyliński zwany "profesorem"? Pewnie tak jak ten Franciszek - na usługach lewactwa. Smutne to.
Jarek2020.10.26 7:43
Przeczytałem ten tekst i komentarze "zatroskanych". Ludzie pomyliły Wam się pojęcia i cel nadrzędny wiary i istnienia Boga. Niektórzy komentujący są gorsi niż świadkowie Jehowy (Ci przynajmniej znają Biblię) Czy dla Was istotą jedności - to spalenie wszystkich, którzy myślą, kochają inaczej? Przecież to jest faszyzm. Chcecie tych ludzi wykluczyć? Brawo, to Wy jako wykluczający staniecie się wykluczeni. Już w wielu krajach katolicy to duża mniejszość. I kto tu kogo wykluczy? A od Papieża Franciszka to wara. Zgodnie z Katechizmem KK musicie przyjmować dogmaty - ten o nieomylności Papieża również.
kt2020.10.26 7:40
papież sodomski?
gracz2020.10.26 6:49
To trzeba jak najszybciej wymienić czerwonego Franciszka.
Feed2020.10.26 5:56
Od początku ten papież wydawał mi się inny. Zawsze miałem odczucie, że to taki Che Guevara w Watykanie, no i nie pomyliłem się. To lewak pełną gębą.
B.2020.10.26 0:56
Przed Kościołem Katolickim jest jeszcze trzecia droga - mądry i silny świętością papież, który zachowa Chrystusowe ziarno i odrzuci plewy, nawet jeżeli to będzie zbuntowana hierarchia kościelna. Módlmy się po gorąco o takiego papieża. I nie należy się bać, jeżeli coś złego od Chrystusowego Kościoła odpada. Najgorzej, gdy na tronie św. Piotra zaczyna się luzowanie i zmienianie doktryny czy fałszowanie biblijnego przekazu pod naciskiem światowych ideologii; a tak jest niestety w tej chwili. Bóg dopuszcza różne rzeczy, pisze też czasem prosto po liniach krzywych, ale na pewno Swego Kościoła nie opuści, a "bramy piekielne go nie przemogą".
B.2020.10.26 1:13
I nie tyle należy dbać tak bardzo o ilość wiernych, ponieważ ci, którzy zmieniają Chrystusowe nauczanie, bo chcą mieć więcej owieczek, przepadną razem z nimi. Życie ludzkie to kilkadziesiąt lat, mija szybciej niż się obejrzysz; nasi przodkowie doskonale o tym wiedzieli, że życie jest pielgrzymką, a celem inny świat. Bergolio natomiast nie troszczy się o wieczne zbawienie, ale urządzenie się ludzi na tym przejściowym i zmiennym świecie, stąd proponuje prawnie usankcjonowane związki homo. To nie jest ani katolicyzm, ani chrześcijaństwo. Mamy pandemię, najwyższy czas pomyśleć o tym, co czeka człowieka po śmierci, ale na razie refleksji na ten temat brak. Obawiam się, że czekają nas jeszcze o wiele gorsze rzeczy, a wszystko po to, abyśmy się wreszcie opamiętali.
Apateista2020.10.26 7:54
Kościół jako organizacja powinien dokonać samorozwiązania. Wiara i religia nie potrzebuje schierachizowanych organizacji. Człowiek, który potrzebuje uduchowienia może również samodzielnie, w sposób jak najbardziej osobisty przeżywać kontakty z sacrum. Wielkie religie to przeżytek, poza tym niebezpieczne z punktu widzenia ludzi niezależnie myślących. Kościół to gigantyczny hamulec cywilizacyjny broniący się nie wiadomo dlaczego, przed wszelkimi nowościami ułatwiającymi ludziom życie.
aa2020.10.26 0:47
Franciszek to mój papa <3 Nie to co Jan Pawlacz, prowodyr epidemii AIDS i człowiek, który ukrywał pedofilie przez lata.
do aa2020.10.26 5:58
Twój papa to Lenin, Stalin i Putin. Za te słowa powinieneś dostać w ten czerwony ryj.
Anonim2020.10.26 6:46
Prawda boli? No chyba, że powiesz, w którym miejscu skłamał
gamberro2020.10.26 8:32
Ja się dokładam
Janek2020.10.26 0:31
Różnorodność doktrynalna? Po kiego to? I na co to się ma przydać? Jakie będzie nauczanie? Róbta co chceta? Jedność ale w czym? Takie katolickie " Hole dupki hop do kupki" ?
B.2020.10.26 1:24
Chrystus modlił się: «aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś» (J 17, 21). Jak można w ogóle paplać o różnorodności doktrynalnej wobec tej Modlitwy Chrystusa?
Velario2020.10.25 23:49
Znam poglądy ks. prof. Kobylińskiego i mimo, że się światopoglądowo jesteśmy sobie kompletnie obcy, muszę (nie muszę - chcę!) wyrazić szacunek i uznanie dla Niego. Jako jeden z niewielu polskich duchownych aktywnych medialnie ma odwagę nazywać rzeczy po imieniu. Jego ocena sytuacji w Kościele polskim i powszechnym jest po prostu trafna.
Topek2020.10.25 22:46
Franciszek to rewolucjonista a Wojtyła był politykiem i stawiał fałszywie kościół w dobrych oczach, ukrywał pedofilie. Benedykt był nijaki po prostu przejściówką, dlatego kościół już gnije od środka nie pasuje do naszych czasów gdzie internet komunikacja i informacja jest tak rozwinięta że nikt nie będzie już wierzył w jedną ideologie którą się ubzdurała jakaś garstka ludzi
Jakub2020.10.25 23:47
Kościół w Polsce popełnił błąd nie przeprowadzając lustracji i nie dyscyplinując księży będących agentami komunistycznej bezpieki. Jeśli twój komentarz wynika z niewiedzy to przeczytaj książkę Malachi Martina pt. "Jezuici". Powinno się coś w łepetynie rozjaśnić. Być może jednak pozycja okaże się za trudna dla ciebie teraz. Odczekaj parę lat i przeczytaj. Trochę się dowiesz. inne książki tego autora też się przyda poznać. Jeśli jesteś ateistą to nie czytaj nic ci to nie da. Jeśli jednak byłeś chrzczony to módl się za KRK. Życie na ziemi kiedyś się skończy i co potem?!
B.2020.10.26 1:29
Jak ty śmiesz pyszałku-ignorancie nazywać papieża Benedykta przejściówką???!!! A kim ty jesteś? Najgorzej, jak tępa głupota zabiera się do mędrkowania.
Anonim2020.10.26 1:36
Internet, komunikacja i informacja, a na pandemię umiera coraz więcej ludzi. Za chwile może być armagedon i padnie twój ukochany internet, informacja i komunikacja; można sobie to niestety wyobrazić. I zapamiętaj sobie, że rolą Kościoła jest głoszenie PRAWDY PONADCZASOWEJ, a nie dopasowywanie się do zmieniającego się świata. W slowach Chrystusa nie zmienia się nic.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 22:31
@AndrzejDuda - spacerowicze w Krakowie prosili, by przekazać pozdrowienia. Proszę je przyjąć https://twitter.com/michal_maks/status/1320425909099417600
Adrian Du.pa2020.10.25 22:50
Muszę prezesa zapytać
dolores2020.10.25 22:11
W poniedziałek wnioskuję o apostazję.
nie zapomnij legitymacji z PZPR-u2020.10.25 22:18
albo TPPR-u nawet ta z SB ci pomoże
AAAtomek2020.10.25 23:03
Powinieneś życzyć: Z Bogiem! Powinieneś się cieszyć, będziesz miał więcej wolnego w ławkach podczas mszy?
Jakub2020.10.25 22:06
Żal mi was kandydaci do piekła. Aż tylu was jest? Prostą drogą, bez wybojów, wygodnie, według niby waszej woli a kto za tą wolą stoi?
AAAtomek2020.10.25 23:04
Ciesz się, będziesz mieć więcej miejsca w niebie.
Jakub2020.10.25 23:52
Nie pękaj! Wy też się tam zmieścicie jeśli otrzeźwiejecie z głupoty grzechu.
togo2020.10.25 22:06
Polskie biszkopty powinny zająć się swoimi pedofilami. Papież już ich nisko ocenił - żaden z z nich nie będzie kardynałem.
Ryszard2020.10.25 21:56
Patrząc na wojnę jaką prowadzi polski episkopat z papieżem, który jakby nie patrzeć ma więcej w sobie miłosierdzia niż cały kler w Polsce wzięty do kupy, że ludzie mają po prostu dość. Kiedyś komuniści przegięli, a teraz PiS do spółki kościołem !
Jakub2020.10.25 22:00
Chyba nie wiesz co piszesz.
claudiusz2020.10.25 21:51
to poczatek kleski mafi pisowsko-katolskiej ... Narod przejrzal na oczy
Polak2020.10.25 22:09
3 tys. lewackiego bydła to nie naród. hahahahahahaha
Jakub2020.10.25 21:49
Chłopie. Wszystko masz opisane w Biblii więc o co ci chodzi? Natomiast Bergoglio sam się ocenił przed paru laty jako komunista (czyli ludobójca i satanista, bo system komunistyczny jest systemem ludobójczym i satanistycznym).
ares2020.10.25 21:44
kościół i kler wyjadą z Polski na kopach...
Anonim2020.10.26 1:00
Pobożne życzenia... Ale to ty, jeśli się nie nawrócisz, będziesz wył w piekle.
iks2020.10.25 21:24
Każdy, kto chodzi do kościoła, daje na tacę, posyła dziecko na religię szkolną i do komunii jest współodpowiedzialny za budowę opresyjnego dla obywateli państwa wyznaniowego w Polsce. Czas skończyć z hipokryzją, że to nie wierni, ale kościół instytucjonalny. To właśnie wspólnota wiernych odpowiada za wszystkie niegodziwości tej instytucji, bo ją legitymizuje i wspiera, w tym finansowo.
Ja nie tylko daje, ale2020.10.25 21:26
i BUDUJE!
Anonim2020.10.25 22:02
Napij się zimnej wody, to ci przejdzie. Wiernych nie zaczepiaj, bo możesz bardzo na tym przegrać. Uważaj!
elpapiotr2020.10.25 21:01
Na naszych oczach postępuje upadek Kościoła katolickiego. Niech mu ziemia lekką będzie. Tylko do czego to doszło - żeby policja broniła kościołów przed katolikami, to się w głowie (do tej pory) nie mieści. Biszkopty wojowali, to teraz zbierają żniwo. Nareszcie!
Od DWÓCH TYSIĘCY LAT na waszych2020.10.25 21:25
oczach postępuje upadek kościoła. Zaręczam ci, że to ty pierwszu w piachu skończysz.
***** ***2020.10.25 21:35
widzisz jakie cię szczęscie spotkało tyle dekad wieków a ty wybraniec będziesz mógł obserwować upadek katosekty!
Po 11 ...2020.10.25 21:39
Not until Hell freezes over! You can bank on it!
Zimny lech.2020.10.25 20:49
Gdyby ministrancji zachodzili w ciążę aborcja byłaby sakramentem.
ks. dogmatyk - duszpasterz2020.10.25 20:27
Czasy ostateczne? Armagedon? Ohyda spustoszenia?
Po 11 ...2020.10.25 20:19
A może by tak wypierrdolić warchołów?! Ja to zrobiłem na mojej uczelni jak byłem na UJ-cie sekretarzem PZPR-u.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 20:16
Odbytnica Kellera-Krawczyk jest smaczniejsza od pisdy Dody!
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 20:14
Wara od mojej odbytnicy! Odbytnica TO moja macica!
MaxFiend2020.10.25 20:14
I bardzo dobrze! Trzeba ten zmurszały średniowieczy zacofany beton w końcu skruszyć! :-D
du Foster2020.10.25 20:15
wasserpolnischer schweinehund!
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 20:13
Miał Biedroń być premierem - dostał chüja w düpe i jaja do żucia! Miał Biedroń być prezydentem, dostał chüja w pysk! Czeka nas to wszystkich - chüj w düpe albo w pysk jaja do żucia! Tych katoli jest AŻ tyle milionów,
Protestant2020.10.25 19:54
Nie ma sensu pisać/mówić o "legalizacji" związków homoseksualnych, skoro nie są one już teraz nielegalne w świetle prawa cywilnego. W rzeczywistości chodzi o "formalizację" tych związków - nadanie im nowej formy prawnej. Doświadczenie innych krajów uczy, że zwykle stanowi to pomost do wysuwania żądań, pod hasłami antydyskryminacyjnymi, zrównania takich związków z małżeństwami.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 20:00
Czy ty się z choinki urwałeś? Społeczność LGBT od dawien dawna nie domaga się związków partnerskich, tylko pełnej równości, w tym małżeństw jednopłciowych. Tu nie ma żadnej metody małych kroczków należy nam się wszystko TO SAMO co mają hetero już teraz natychmiast i bez żadnego gadania.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 20:02
Papa Franio zaś odwoływał się wyłącznie do prawa cywilnego i na tym gruncie poparł równość. Zresztą sama społeczność LGBT, poza nielicznymi wyjątkami, w przeważającej większości nie oczekuje katolickich ślubów homo, bo też nie chcemy mieć z waszą ideologią i kościołem mieć nic wspólnego. Oczekujemy pełnej równości na gruncie praw cywilnych, a jak ktoś jest religijny to sobie znajdzie kościół, który mu da homoślub w innym niekatolskim, bądź nawet niechrześcijańskim obrządku. BEZ ŻADNEJ ŁASKI.
Protestant2020.10.26 8:00
Gdzie w słowach papieża wyczytałeś "równość"? Nie ma jej tam. Papieżowi chodzi o to by twój "kumpel" nie wykiwał Cię i po latach nie zostawił na lodzie z niczym. Błąd papieża polegał na tym, że mówił w pierwszej osobie liczby mnogiej "powinniśmy to zrobić", podczas gdy zapewne miał na myśli, gdy chodzi o postawę katolików, treść: "nie będziemy się temu sprzeciwiać". Napisałeś: BEZ ŻADNEJ ŁASKI - i tu się mylisz: "A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni." (EF. 2,4-5). Apostoł Paweł pisze do ludzi grzesznych, ale wierzących w Chrystusa. Chociaż przez grzech byli duchowo martwi - to przez wiarę i ŁASKĘ - wciąż była dla nich obietnica życia, obietnica, która spełniła się gdy odwrócili się od swoich występków i się nawrócili do Boga. Tobie też tego życzę.
Xylaz2020.10.25 19:52
Hehe, to prawda a wy nie możecie nic z tym zrobić xD
Profesor?2020.10.25 19:46
przecież on nie potrafi poprawnie mówić po polsku. o treści wypowiedź lepiej nie mówić
Po 11 ...2020.10.25 19:41
A w Polsce KK reformuje się sam przez samozaoranie. Czyli popełnia rytualne samobójstwo poprzez abortowanie ciężko upośledzonego katopłodu ... czyli samego siebie ...
Maciej Płatov2020.10.25 19:39
"Jestem Polakiem🇮🇱", tak jak jestem z "Katowic", tak jak jestem z "Cieszyna", ale jestem wszędzie. Jestem w "Do Rzeczy", jestem w "Dzienniku.pl", jestem kürwą żydowską-trollem. Napisz do mnie: [email protected]
Maciej Płatov2020.10.26 11:03
JESTEM ZŁODZIEJEM podpisu.
Beno2020.10.25 19:37
Od profesora i księdza, a ks. Kobylański takim jest wymaga się choć trochę samodzielnego myślenia i krytycyzmu. A jak się mają do wypowiedzi papieża Franciszka Pismo święte i Tradycja kościoła, Ojcowie kościoła, dokumenty Kościoła, wypowiedzi ostatnich papieży. Już były różne rewolucje łącznie z tą bolszewicką i wszystko padło w gruzach. Co jest nieodwracalne? A to co najbardziej grozi w tej chwili, albo już jest to schizma i rozłam, jeszcze jeden kościół protestancki więcej. To o to chodzi w ekumenizmie i modlitwie o jedność kościoła. aby wszystko robić by go dzielić? Ksiądz Staniek to prawdziwy profesor i wielu innych, a nie jak ten malowany i niewiadomo skąd wzięty Kobylański.
Prorok2020.10.25 19:19
„Człowieka można opisać zestawem trzech cech: - inteligentny - uczciwy - partyjny z zastrzeżeniem, że jednocześnie można posiadać tylko DWIE z nich."
NaziBarbi2020.10.25 19:16
Morderczynie udają mądre, a są tylko idiotkami.
KATON STARSZY2020.10.25 19:13
Uważam że to ostatni katolicki papież w Watykanie.Nawet gdyby miał rację w tym co i jak postępuje,to sposób przekazu jest niedopuszczalny przez następcę CHRYSTUSA.To krętacz teologiczny,nie wiadomo właściwie o co mu chodzi.Rzuca jakieś tezy, a to w samolocie,a to w fimie,następnie się wycofuje zależnie od opini prasy ,teologów i społeczeństwa.Mam straszne obawy,że siedzi w kieszeni Sorosa i żydo-masoństwa.
Maciej Płatov2020.10.25 19:04
Szanowni Ostatnim Biskupem Rzymu-- Papieżem BYŁ PIUS XII,a pozostali to Jan XXIII,Paweł VI ,to ,,rewolucjoniści" Kościoła Katolickiego,do tego nurtu można ZALICZYĆ TEŻ JANA PAWŁA II.To ICH DZIEŁEM jest SOBÓR WATYKAŃSKI II,który otwiera drogę do Liberalizmu ,Wolnomyślicielstwa ,do wprowadzenia do Mszy jeżyki różnych Narodów ,zastępując Łacinę,ITD. Co ZASIAŁO PAPIESTWO ,to PAPIESTWO--KOŚCIÓŁ ZBIERA. WIARA NIE UPADNIE ,A KOŚCIÓŁ z tymi Sługami powróci do KATAKUMB.
Aga2020.10.25 19:01
Jasne już jest co kryło się za odwołaniem Benedykta,jakie wówczas siły zadziałały.Gdyby taki Franciszek był Papieżem w latach 80 tych to błogosławiłby komunistów radzieckich i polskich nawołując wiernych do akceptacji tamtego systemu
sysiler2020.10.25 18:51
Trzeba strząsnąć katoprawacką zarazę ze zdrowego polskiego drzewa.
Anonim2020.10.25 18:47
Franciszek zmienia Kościół w sposób nieodwracalny - twierdzi ks. Kobyliński. Tak, to prawda. Zmienia ją w pseudokatolicką sektę, która w tym momencie odrywa się od prawdziwego Kościoła. Prawdziwy Kościół nie zginie, bo za nim stoi Bóg, zaś sekta, no cóż, podzieli los innych sekt. Zginie teraz i na wieki.
Jakub2020.10.25 21:57
Książka Malachi Martina pt. "Jezuici" dużo wyjaśnia, jest trochę trudna dla dzieci i młodzieży.
PRAWDA2020.10.25 18:47
Zapamiętajcie sobie tęczowi kretyni, lewacy, zboczeńcy i dewianci raz na zawsze –prędzej zawrócicie bieg Wisły, prędzej piekło zamarznie niż Polacy pozwolą wam na władzę w tym kraju.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 18:48
^^^ zaklinanie rzeczywistości przez kaprawackiego d.ebila
PYTANIE DO GEJA2020.10.25 18:52
Dlaczego was lewackich żydów nienawidzi cały świat?
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 19:10
Nie jestem Żydem i nic do nich nie mam. Poza tym WYP.IERDALAJ rasito. Nie dość, że komuszy katofaszysta zwolennik obcej sekty watykańskiej, to jeszcze p.ierdolony rasista. Jak widać patologie chodzą parami.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 18:44
To dopiero początek i przedsmak tego co zgotujemy katofaszystom za ataki na Kobiety, LGBT, Prawa Człowieka. Szykujcie się PiSdy na piekło nadchodzi wasz KONIEC!
Anonim2020.10.25 18:42
Franciszek zobaczył to co jego poprzednik, że obecny KK to szambo nie do uratowania. On z całych sił ale dyskretnie próbuje utopić ten śmierdzący interes by uwolnić świat od wroga postępu.
rec2020.10.25 18:41
Franciszek nie czuje się prywódcą Kościola katolickiego ani nie zabiega o głoszenie ortodoksyjnej nauki Kościoła. On jest globalistycznym politykiem realizującym cele świeckiej ONZ, UNESCO, światowej masonerii. On nie czuje się papieżem i nie pełni tej roli. Jest przedstawicielem Wysokiego Komitetu do spraw Braterstwa Ludzkości (to taka neokomunistyczna organizacja).
Maciej Płatov2020.10.25 18:39
Ja a Raczej Rodzina od Kościoła chcę OSTATNIE NAMASZCZENIE, Msze Pogrzebową ,POKROPEK.I na tym KONIEC.Ja mam być SKREMOWANY.
cytat - językiem klasyczki:2020.10.25 18:37
,,wez blaszke i puknij sie w czaszke"
Anonim2020.10.25 18:35
Czy Franciszek potępi Boga zniszczenie Sodomy i Gomory, od tego powinien zacząć!
Polak2020.10.25 18:27
Jeśli papież nie skrytykuje niszczenia kościołów w Polsce to jest zdrajcą.
Polak2020.10.25 20:22
Nikt nie niszczy kościołów. Chyba, że żyjesz w równoległym świecie.
Świadomy2020.10.25 18:23
Papież Franciszek ogłosi że reinkarnacja istnieje. Czekamy...
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 18:23
Również byłem dziś odwiedzić świątynię wroga, miejsce propagandy nienawiści katofaszystów. Udałem, że idę po opłatek, a gdy klecha mi wręczył rzuciłem na ziemię zdeptałem i krzyknąłem WYP.IERDALAĆ. Mina kleszego skurczybyka - bezcenna! To był wzrok przestraszonego barana w obliczu Boga, który wymierza mu karę na sądzie ostatecznym. Boją się klesze skvrwysyny wiedzą, że mają za uszami spokoju nie zaznają!
www2020.10.25 18:38
słowami waszej klasyczki: ,,wez blaszke i puknij sie w czaszke"
LEKARZ GINEKOLOG2020.10.25 18:50
Dlaczego twoja matka ciebie nie wyskrobała.Mówiłem jej,że ma uszkodzony płód, niedorozwój.
Anonim2020.10.25 18:21
Kościół katolicki nie ma się zmienić - kościół katolicka ma zniknąć!
DO MODERATORA FRONDY2020.10.25 18:17
PROSIMY HAKOWAĆ TYCH BLUŹNIERCÓW, PROFANATORÓW I INNYCH TROLLI, BO TO FORUM STAŁO SIĘ RYNSZTOKIEM DO WYPRÓŻNIANIA WSZELKICH MOŻLIWYCH SZUMOWIN MORALNYCH I ABORCYJNYCH MORDERCÓW
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 18:30
Prosimy WYP.IERDALAĆ z Polski
Patriota2020.10.25 18:13
Protesty są podobne do protestów KOD, tylko, że znacznie mniejsze i nic nie zrobią. Nawet emeryci komunistyczni wstydzą się ich popierać.
Hipokryzja frondy2020.10.25 18:06
Niech żyje Papież Franciszek ! Głowa kościoła, która zapisze się na kartach historii jako ten co uratował kościół przed upadkiem !
NaziBarbi2020.10.25 18:06
Powoli maski opadają. Prawdziwy papież jeszcze żyje. On nie przyjął planu masonów i nazywa się Benedykt XVI.
Styki2020.10.25 18:16
Modlmy sie ,zeby zyl jak najdluzej bo to ostatni papiez.
Anonim2020.10.25 18:23
Benedykt XVI to nazistowska kvrwa, która powinna zostać rozstrzelana gdy alianci zdobywali 3 rzesze.
Alicja2020.10.25 18:42
skoro tak twierdzisz, a jest to najlepszy człowiek z niemieckiej nacji, wobec jacy są pozostali jego rodacy?
Agnieszka2020.10.25 18:05
Raczej wyniszcza Kościół, ale zniszczenia po jeszcze gorszych papieżach Bóg naprawiał