Naukowcy z Uniwersytetu w Lund opublikowali badania nt. osób skazanych za gwałt w Szwecji. Okazuje się, że większość z nich wywodzi się ze środowisk imigranckich. Blisko połowa urodziła się za granicą, a jedna trzecia korzystała z pomocy socjalnej.

Według danych naukowców 59,3 proc. z 3 038 osób skazanych w Szwecji za gwałt wywodziło się „ze środowisk imigranckich”. Pojęcie to rozumie się jako imigrantów w pierwszym i drugim pokoleniu. Ze wszystkich skazanych gwałcicieli 47,8 proc. to mężczyźni urodzeni poza Szwecją. Niemal co trzeci korzystał z rządowej pomocy socjalnej.

W ub. roku naukowcy z Lund przeprowadzili podobne badania, jednak dotyczące wyłącznie ich miasta. Wówczas okazało się, że ze środowisk imigranckich pochodziło 71 proc. gwałcicieli.

kak/Breitbart.com, prawy.pl