24.08.15, 08:49(fot. gddkia.gov.pl)

Kuźmiuk: Miażdżący raport NIK dotyczący remontów dróg krajowych

1. W poprzednim tygodniu ukazał się raport NIK dotyczący oceny przygotowania i realizacji remontów dróg krajowych przez 7 z 16 regionalnych oddziałów GDDKiA (Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie).

W raporcie NIK dosłownie miażdży kontrolowane oddziały GDDKiA stwierdzając między innymi, że zupełnie nie dbają one o takie ustalanie terminów prac i robót remontowych aby te nie utrudniały podróżowania i nie były przeprowadzane w porach największego natężenia ruchu na tych drogach.

W efekcie dopuszcza się wykonawców remontów do zajmowania pasa drogowego w porach największego natężenia ruchu, uznając że jednymi wyznacznikami do rozpoczęcia robót są dobra pogoda i fakt aby prace nie kolidowały z innymi na danym odcinku drogi.

NIK stwierdza ponadto, że internetowy informator GDDKiA o utrudnieniach wynikających z remontów dróg, zawiera często nieaktualne i nierzetelne informacje, co powoduje, że kierowcy zamiast korzystać z objazdów stoją w kilometrowych korkach.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze nieprzestrzeganie standardów antykorupcyjnych (szczególnie w oddziale łódzkim), co dopełnia fatalnego obrazu funkcjonowania oddziałów regionalnych GDDKiA.

2. Przypomnijmy tylko, że w połowie kwietnia tego roku ukazał się także raport NIK, dotyczący jakości robót drogowych realizowanych prze Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych (GDDKiA) i jej regionalne oddziały.

Wtedy NIK szczegółowo skontrolowała 30 ze 124 inwestycji drogowych oddanych do użytku w latach 2008-2013 i ustaliła, że w aż 70% (22 inwestycjach) odcinków dróg wystąpiły wady i usterki (miedzy innymi spękana i nierówna nawierzchnia, niedobory asfaltu i niewłaściwie wykonana nawierzchnia bitumiczna).

W prawie 1/3 kontrolowanych inwestycji wady wystąpiły w krótkim okresie (3,5-13,5 miesiąca) po oddaniu drogi do użytku, a w kilku przypadkach wady wykryto nawet przed oddaniem dróg do użytku.

3. Jeszcze cięższe zarzuty NIK sformułowała w odniesieniu do nadzorowania przez GDDKiA realizowanych inwestycji drogowych.

Przez dwa pierwsze lata realizacji tych inwestycji GDDKiA w ogóle nie prowadziła monitoringu jakości robót i nie egzekwowała przekazywania informacji o liczbie i wynikach badań przeprowadzonych przez laboratoria drogowe, a w roku 2010 ten monitoring był tylko częściowy.

A przecież monitoring ten miał wychwycić nieprawidłowości związane ze stosowaniem niewłaściwych materiałów i technologii do budowy tych dróg, a także wszelkie trudności wykonawców z realizacją inwestycji.

Bez monitoringu wybudowano blisko 850 kilometrów dróg, a tylko z częściowym kolejne 350 kilometrów, co oznacza, że ponad 50 % dróg wybudowanych w latach 2008-2013 nie miało kontrolowanych w ogóle materiałów i technologii, które użyto do ich budowy.

To grozi "wiecznymi remontami' dopiero co oddanych do użytku dróg i jak się jeździ po Polsce to można zauważyć, że remontów na drogach niedawno oddanych do użytku jest co nie miara.

4. Przy tak ogromnych patologiach związanych z budową dróg, rządząca koalicja Platformy i PSL-u, wydała w latach 2008-2013, ponad 100 mld zł na budowę dróg szybkiego ruchu i autostrad, a mimo tego nie ma i długo jeszcze nie będzie pełnego ciągu autostradowego z Zachodu na Wschód (A-2, A-4), ani z Północy na Południe (A-1).

Z kolei na bieżące utrzymanie dróg krajowych (w tym remonty ), wydaje się rocznie około 3 mld zł, a więc w ciągu 8 ostatnich lat na ten cel zostało wydane aż 24 mld zł, a raport NIK obnaża tylko część patologii dotyczących wydawania tych pieniędzy.

Miażdżące raporty NIK dotyczące budowy, a teraz remontów dróg krajowych, powinny wywołać zdecydowaną reakcję ministra infrastruktury i rozwoju ale w resorcie panuje głucha cisza w tej sprawie.

Zbigniew Kuźmiuk

Komentarze

anonim2015.08.24 8:55
Za dwa miesiące Polska będzie w odbudowie po Polsce w budowie.