04.12.19, 16:00

Matka Kurka: Fetysz aresztu. Słuszne decyzje ws. Durczoka

Zdecydowanie wolę, gdy wszyscy Polacy znają się na polityce, piłce nożnej i nawet medycynie, bo to wbrew pozorom przynosi mniejsze szkody, niż „znanie się” na prawie. Po raz milionowy wraca na tapetę aresztowanie i na wstępie trzeba powiedzieć, że 90% komentujących sprawę Durczoka i wiele innych spraw myli szczególny środek zapobiegawczy, z wyrokiem sądu. I to jest pierwsza podstawowa przyczyna produkująca niedorzeczne komentarze, tak niedorzeczne, że nie pozostaje mi nic innego, jak bronić „kasty” i co gorsze degenerata Durczoka - pisze na łamach portalu Kontrowersje.net Matka Kurka. Drugim poważnym problemem jest mania, inaczej tego nazwać nie można, w jaką wpadła cała prokuratura. Oczywiście dzieje się to pod wpływem presji społecznej i politycznej, ale zamiast pożytku społecznego mamy opłakane skutki, w wyżej opisanej postaci. Każdy człowiek z odrobiną wiedzy prawnej i to naprawdę podstawowej, chowa się w sobie, gdy słyszy i czyta głupoty na temat postanowień sądu słusznie nieuwzględniających wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Czas najwyższy przeczytać konkretny artykuł Kodeksu postępowania karnego i zrozumieć, że do zastosowania aresztu konieczne jest wypełnienie konkretnych przesłanek i to nie fakultatywnie, ale łącznie. Przepis nie jest skomplikowany i wygląda tak:

Art. 258. Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania

§ 1. Tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze można stosować, jeżeli zachodzi:

1) uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu;

2) uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

§ 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą.

§ 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

§ 4. Decydując o zastosowaniu określonego środka zapobiegawczego, uwzględnia się rodzaj i charakter obaw wskazanych w § 1–3, przyjętych za podstawę stosowania danego środka oraz nasilenie ich zagrożenia dla prawidłowego przebiegu postępowania w określonym jego stadium.

Większość „prawników” internetowych nigdy nie widziała art. 258 k.p.k. na oczy, część w ferworze internetowych „dyskusji” wpada do Google i czyta, ale to co im pasuje lub nie rozumie tego, co czyta. Mamy tak zwane przesłanki pozytywne i negatywne, pierwsze umożliwiają, jednak nie przesądzają o zastosowaniu aresztu, drugie wykluczają zastosowanie aresztu.


1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu

2) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

3) górna granica przewidywanej kary wynosi co najmniej 8 lat lub gdy sąd pierwszej instancji skazał sprawcę na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata

4) oskarżonemu zarzucono popełnienie czynów przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, szczególnie, gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Przesłanki negatywne:

1) poważne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oskarżonego

2) aresztowanie pociągałoby ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego rodziny

3) na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, karę łagodniejszą od przewidzianej w kodeksie albo okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności

4) jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności poniżej roku, chyba, że sprawca został ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio po nim.

Jest tego trochę, ale wszystko da się poukładać przy odrobinie rozumu i koniecznego dystansu do konkretnej sprawy. 99 na 100 komentujących łapie się jednego przepisu, najpopularniejsze jest mataczenie, czyli pozytywna przesłanka nr 2. Na drugim miejscu jest wysokie zagrożenie karą, czyli przesłanka nr 3. Gdy się uda internetowemu śledczemu dopasować jedną z tych przesłanek, biegnie do Internetu i ogłasza światu kogo trzeba natychmiast aresztować. Problem polega na tym, że jedna przesłanka nic nie znaczy, ponieważ w artykule dotyczącym tymczasowego aresztowania mamy:

§ 4. Decydując o zastosowaniu określonego środka zapobiegawczego, uwzględnia się rodzaj i charakter obaw wskazanych w § 1–3, przyjętych za podstawę stosowania danego środka oraz nasilenie ich zagrożenia dla prawidłowego przebiegu postępowania w określonym jego stadium.

Oskarżony może sobie mataczyć ile chce, ale gdy ma zarzut z takich artykułów, gdzie kara łączna nie przekracza 8 lat, to sąd aresztu nie zastosuje. Oskarżonemu może grozić kara co najmniej 8 lat, ale jeśli przyznaje się do winy, nie ukrywa się lub zachodzi przesłanka negatywna, stan zdrowia, uciążliwość itd., sąd nie przychyli się do zastosowania aresztu. Innymi słowy art. 258 k.p.k. zobowiązuje sąd do rozważenia wszystkich przesłanek pozytywnych oraz negatywnych i dopiero po ich wypełnieniu można areszt zastosować.

Przechodząc do dwóch konkretnych spraw Durczoka mamy materiał dla studentów prawa, który pokazuje jak absurdalne były wnioski prokuratury i jak słusznie sąd postanowił o niezastosowaniu NADZYCZAJNEGO środka zapobiegawczego, Sprawa z prowadzeniem po pijaku jest wręcz skandaliczna w wykonaniu prokuratury, ponieważ nie zachodziła tam praktycznie żadna z czterech przesłanek pozytywnych, dlatego prokuratura na siłę postawiła zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, podczas gdy Durczok zderzył się z pachołkiem drogowym. Absurd, totalny absurd pod tani poklask publiki.
Sprawa druga jest nieco bardziej skomplikowana, ale tylko nieco. Jeszcze dwa dni temu wielu się podniecało, że Durczok się przyznał do sfałszowania podpisu pod wnioskiem o kredyt i zaraz potem krzyknęli, że pójdzie siedzieć na 25 lat, w dodatku areszt jest pewny. Kompletne bzdury, owszem czyn jest zagrożony 25 latami, ale po pierwsze… Durczok się przyznał, po drugie okoliczności sprawy są niemal identyczne, jak w przypadku Zdanowskiej i żaden sąd na świecie, prócz sądów radzieckich, nie wymierzy oskarżonemu 25 lat. Większość adwokatów znających realia sądowe powie, że Durczok dostanie niewielki wyrok w zawiasach i słusznie, ponieważ okoliczności sprawy nie dają cienia podstaw do wymierzenia 25 lat.

Gdyby Durczok wziął kredyt na fałszywy podpis i uciekł kasą to wtedy moglibyśmy poważnie rozmawiać i o wysokiej karze i o zastosowaniu aresztu. Durczok nigdzie nie uciekł, do winy się przyznał, przez kilka lat kredyt spłacał i wszystkie prawne znaki na ziemi i niebie wskazują, że dostanie maksymalnie kilka lat w „zawiasach”. Oznacza to, że żadna z czterech przesłanek pozytywnych nie została wypełniona i sąd najzwyczajniej w świecie nie mógł wydać innego postanowienia, o czym prokuratura doskonale wiedziała, ale o złożeniu wniosku przesądziły czynniki społeczne i polityczne. Nikt mi nie zarzuci, że Durczok jest moim fanem, to degenerat, który wielokrotnie mnie atakował i „groził” sadami, zatem nie degenerata, tylko zdrowego rozsądku i prawa bronię.

Matka Kurka

Kontrowersje.net

Komentarze

AAAA2019.12.5 12:52
Matka K. zgłupiała do szczętu. Matka K. jest pewna, że durczok nic nie zrobi swojej byłej żonie? A zagrożenie karą jest tu dużo większe niż 8 lat. Gdyby durczok spłacał, komornik nie nachodziłby jego żonę. Poczytaj sobie Matko K. ile grozi za fałszerstwo w przypadku wyłudzenia takiej sumy pieniędzy, jaką wyłudził durczok. On stał się człowiekiem niebezpiecznym dla otoczenia, bo nie wiadomo w dodatku, czy się nie napije i nie ruszy w wycieczkę po Polsce. Sąd nie zastosował ŻADNEGO środka zapobiegawczego, może sobie nawet durczok prysnąć zagranicę. Czy Matka K. o tym słyszała? Tak powinno być? Gdyby Matka K. spotkała się gdzieś w trasie w wielkim autem kierowanym przez pijanego durczoka, może wróciłby jej rozum.
Wiesław Kaloryfer2019.12.5 8:25
Nie przesądzam czy decyzja sądu była słuszna, bo do tego trzeba znać akta sprawy ale .... Kurak jak zwykle plecie głupoty. Zagrożenie wysoką karą jest samodzielna przesłanką stosowania tymczasowego aresztu. Fakt, że samo to zagrożenie nie oznacza obligatoryjnego zastosowania tymczasowego aresztu, ale całkowicie nieprawdziwymi są wymysły blogera, że do jego stosowania muszą zaistnieć jeszcze przesłanki z par. 1 cytowanego artykułu (obawa matactwa, ucieczki itp.). Tak samo nie polega na prawdzie twierdzenie, że nie można stosować aresztu w sprawach, w których górna granica zagrożenia karą nie przekracza 8 lat pozbawienia wolności. Po prostu przesłanki stosowania aresztu z par. 1 to jedna bajka, a z par. 2 to druga.
kazimierz 12019.12.4 23:44
Jeżeli pan Durczok nie spłacił pożyczki to bank na pewno nie zrezygnuje ze zwrotu pieniędzy i zabierze od pożyczkobiorcy ostatni grosz.Znam zwykłego człowieka, który wiele miesięcy przesiedział w areszcie mimo, ze był niewinny.
AAAA2019.12.5 12:57
Zależy, jaki to bank. A nasza kasta sędziowska niestety wsadza niewinnych, a wypuszcza przestępców. Odziedziczyła to po swoich ojcach - bolszewikach.
anonim2019.12.5 19:42
Aleś Ty krótkowzroczny . Przyjrzyj się sędziom . Rosjanie zbyt się cenią by byle gdzie szastać swoim nasieniem . To nie Rosjanie są ich ojcami .
Gienek2019.12.4 17:47
Aleksandra Jakubowska - gwiazda pisowskich mediów. 1. Wzięła pół miliona złociszy łapówek (wyrok w zawiasach). 2. Po pijaku potrąciła rowerzystę (grzywna). 3. Mataczyła przy ustawie RTV (wyrok w zawiasach). Niepełnosprawny rencista z Sosnowca został oskarżony o kradzież bułki ze sklepu. 30 dni aresztu. Prawo i Sprawiedliwość.
anonim2019.12.4 18:23
wiesz że publiczne pomawianie kogoś jest karalne, a namierzenie takiego kmiota jak ty, to kwestia 30 sekund?
anonim2019.12.4 19:13
Jak pisze tak dokładnie , to chyba mo dowody . Nie sondzisz ? A czymu zaroz " kmiot " ? Przeca kmioty som za PiS ? Ty należysz do inteligencji ? No to już mniej więcej wszystko wiem . Tylko wy nazywacie tak ludzi ze wsi . Bezczelność , tupet i arogancja . To wasze cechy .No , jeszcze pusto w głowach pomimo enetygencji .
anonim2019.12.4 17:34
Borok Durczok , tak sie stoczyć . Teraz Fronda jedzie na Hanysow ? Mie to zwiso a nawet powiywo . To jo pojada na " primadonnobalerinono" Rodowicz . Gwiazdę Polaków . Zaś bydzie w Zakopanym ? Razym z tym drugom polsko-hamerykańską gwiazdo - disco -polo , czyli czarną dziurą... Zenonkiem jak mu tam ? Nieważne . I tak sie na te chały nie patrza . Niech sie patrzom na to te miliony , a nawet miliardy Polaków . Tyla ich bydzie rozsiotych po całym świecie . Pamiyntom jak w latach 70 -tych zachodnio prasa pisała jak sie bawi w Paryżu komunistyczno elita . Polsko milczała . Była tam ze swoim aktualnym partnerym , synem jakigoś prominynta . Już nie pamiyntom nazwiska . Mo z nim chyba dziecko . Tych dzieci to mo jakoś tak wiyncy a każde z innym . Teraz to bardzi normalka , ale wtedy to sie taki baby inaczyj nazywały . Tyn wpis za to jak te zołzy Marylka razym z Urszulką Sipińską dokuczały i starały sie wszelkimi sposobami w Opolu nie dopuścić do zalśnienia prawdziwej gwiazdy . Dziewczyny o przepięknym głosie i dużej jego skali ....Dance . A dziewczyna sobie wyszła za mąż za muzyka , wyjechała z tego kraju i razem śpiewają . Ma dzieci ( z jednym mężem ) i udane życie osobiste . To sie nazywo klasa polski piosynki .
pif-paf2019.12.30 15:10
O ty hanysie poebany - wynika, że ty "zaglondosz" yno ma piykne piesniczki hanysiane, tzw. w ślonckej godce szlagry, prezentowane przez Geno (?) Witka abo tego ganc poszwabionogo Poloka s. Józefa, co poli szyjske płyty ze polckimi śpiywkami ot Soyki. Yno co od tych szlagrów idzie sie pożigać, a pożikać nic tukej niy pomoże. Cof sie pieroncki gizdzie i niy dowej sie wiyncy do komputra bo mosz ipi i dwa boloki. Do budy!
sądy pod sąd 2019.12.4 17:19
Dobra ok, ale ja się zastanawiam co by było ze mną, gdybym zrobił to samo co Durczak? Z pierdla bym nie wyszedł, bo pewnie "wolne sądy" by stwierdziły że baba zeznawała przeciwko mnie, to chcę ją ukatrupić, albo coś w tym stylu, na pewno coś by sie znalazło. A gdyby się jeszcze okazała, że PO i TVN nie lubię, to ho ho, areszt na 3 miesiące z "fajnymi" kumplami pod celą. Dlatego jest potrzebna reforma systemu (nie)sprawiedliwości, bo zwykły Kowalski podlega całkiem innym paragrafom niż durczaki, frasyniuki, njsztuby i inna kodziarsko-tefauenowska hołota, których dziadków w 1944 przywieźli nam tu ruscy na swych czołgach
anonim2019.12.4 17:41
Ty , Durczok to Hanys . No ale niy taki całkiem czysty . Tak samo jak Kutz , czy synek z Godowa ....Pieczka ( Gustlik ) . Ojce Ślonzoki , ale zawoniały im Żydówki .
sądy pod sąd 2019.12.4 18:20
ok, to inaczej, jednych przywieźli nam ruskie zydki, a niektórym Ślonzokom dojcze marki zawoniały
anonim2019.12.4 19:04
Aleś Ty niedoinformowany . Za czołgami to podążali Żydzi zza Buga . Pieszkom . Przecież Bolszewicy by ich na czołgi nie wzięli . Co zaś , to zaś . A wielu Ślonzokom zawoniały nimieci marki . I wcale im sie nie dziwia . Nie wiysz jako polityka i gospodarka prowadzili na Ślonsku Poloki , przeważnie zabużański Żydki . Np. Gierek . Każdy godo Ślonzok , a wcale niy . Zagłymbianin . Starsze Hanysy wiedzom czym było przed wojnom " Czerwone Zagłębie " . Siedlisko niepokojów . Przeważnie Żydzi . A ci napływali po przepędzeniu ich z Europy od XII w. Przez Ślonsk szli dali na Północ i Wschód . U nas też wielu sie osiedlało . Od połowy XIX w. masowo sie chrzcili i stowali sie Katolikami . Tyż zmiyniali nazwiska jak ci zza Buga po wojnie i z reszty Polski . Przeciyż przed wojnom , za czasów sanacji to rządzili Polskom przeważnie Żydzi o zmiynionych nazwiskach . Też jazgotali , że nie oddajom ani kneflika a potym oddali cało Polsko . A biydni Polocy bronili kraju choć nie było czym . Tak jak na Westerplatte .
AAAA2019.12.5 12:53
Pełna zgoda!
Sebastian Lorenc2019.12.4 17:17
Panie Wielgucki nie pochlebiaj sobie. Durczok pewnie nawet nie wie kim jesteś, no chyba, że czytuje Frondę. Ale nawet jak mu się gdzieś o uszy obiło, że piszesz grafomańskie teksty wychwalające Partię, to wątpię, żeby został Twoim fanem.
Clint2019.12.4 23:39
Napisał głupiutki leming Agniesia ;-)
Michał Pasierb 2019.12.4 16:55
" Nikt mi nie zarzuci, że Durczok jest moim fanem,..."A może jest na odwrót?? xD
klimowicz2019.12.4 19:08
On jest jego wielbicielem.
Topek2019.12.4 16:54
Każdy przeciwnik pisu a szczególnie dziennikarz lub opozycyjny polityk jest dla pisdzielców niebezpieczny dokładnie tak samo jak w czasach socjalizmu Solidarność i Radio Wolna Europa dla PZPR, dlatego chętnie by widzieli ich w wiezieniu, ale z wolnością słowa na dłuższą metę jeszcze nikt nie wygrał
lex.ex2019.12.4 16:30
Treść prawa owszem może mieć zastosowanie, ale widząc to co wyprawiają "sądy", często kastowe, które na pewno wezmą go w obronę, do powiem tylko ze gdyby nie była to osoba znana i do pewnego stopnia publiczna nikt by sobie nie zawracał głowy przepisami prawa, gdyż "sądy" stosują własne prawo wg. własnego widzimisię, dlatego autorowi tego artykułu podpowiem za są sprawy na którymi należy milczeć, gdyż nawet "głupek" wie że milczenie jest zlotem. Moim zdaniem ten delikwent Durczok może zostać nawet uniewinniony ponieważ droga którą się poruszał była albo źle oznakowana albo za wąska, (ponieważ był nachlany), a podpis pod wyłudzeniem złożył w wyniku zamroczenia z jakiegoś tam powodu np.medycznego?. Polski system prawny to dżungla, obowiązuje bezprawie na które w swoim widzimisię sądy się powołują.
JS2019.12.4 16:07
Samochody są jeszcze za głupie na kierowanie gdy wystąpią roboty drogowe. Zgłupiało inteligentne auto Durczoka i zgłupiał inteligentny Durczok. Pozdr.
Zeon Wydymaniec 2019.12.4 16:06
Matka Kurva znowu nadaje.!!! Zupełnie jak J23.!!!
j232019.12.4 16:53
A ciebie kto wydymał? Biedroniowiec bez mydła?
Mercedes Bęc2019.12.4 17:21
Kto cię dymał bucu?
JS2019.12.4 16:05
Może i się narażę ale ja bym p. Durczoka nie wsadzał do aresztu. Ale jak ktoś spowodował by podobny wypadek pod wpływem alkoholu ale autem kierował automat, niech powoła się na precedens tego przypadku i też nie powinien pójść do więzienia. Skoro nikt nie ucierpiał a były tylko szkody to lepiej zostawić celę dla groźniejszych przestępców. Pozdr.
Delta2019.12.5 13:54
Chlejmy, jedźmy po pijaku. Za pół roku nic z tej Polski nie zostanie.