26.09.18, 09:40screenshot Youtube

Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymuje wykonywanie uchwały KRS

Naczelny Sąd Administracyjny podjął dziś decyzję dotyczącą wstrzymania wykonywania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej.

Decyzja o wstrzymaniu wykonywania uchwały KRS została podana do wiadomości przez Wydział Informacji Sądowej NSA.

Podjęta została ona po odwołaniu dwóch osób, które kandydowały do Izby Karnej SN bezskutecznie. Uważają, że procedura wyboru sędziów jest nieważna, co tłumaczone jest niepodpisaniem przez premiera obwieszczenia prezydenta RP o wolnych miejscach w SN.

dam/PAP,Fronda.pl