04.03.15, 08:33Papież i Kiko Arguello

NEWS FRONDY! Droga Neokatechumenalna u papieża

Specjalna audiencja Drogi Neokatechumenalnej odbędzie się w Auli św. Pawła VI o godz. 11.30. Obecni będą inicjatorzy wspólnoty, hierarchowie, rodziny, które zdecydowały się oddawać swoje życie dla Chrystusa i wyruszą na missio ad gentes, odpowiedzialni i członkowie wspólnot z całego świata w tym z Polski.

Papież Franciszek kontynuuje więc tradycję rozpoczętą przez św. Jana Pawła II, który zainicjował osobiste wysyłanie rodzin na ewangelizację świata. Robił to także Benedykt XVI, który jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary przez wiele lat badał duchowość tego zgromadzenia, aby ostatecznie zatwierdzić jej statuty, a następnie wysoko ocenić jej dyrektorium katechetyczne i liturgiczne.

W zeszłym roku w audiencji z papieżem Franciszkiem uczestniczyło ok. 10 tys. katechumenów. Na misje, drogą losowania, zostało rozesłanych 414 rodzin, w większości wielodzietnych. Bezpośrednią relację z tego wydarzenia można oglądać w Telewizji Watykańskiej, a niewykluczone, że także w TV TRWAM.  

TT

Komentarze

anonim2015.03.4 11:55
potwierdzam, będzie transmisja w TV Trwam :)
anonim2015.03.4 12:32
Neokatechumenat to droga donikąd. Rodzaj prania mózgu z heretyckimi praktykami.
anonim2015.03.4 13:48
@ grahokus Jestem na Drodze Neokatechumenalnej od 13 lat. To moja droga do Boga. Właśnie skończyliśmy cykl katechez w mojej parafii. Bardzo sprzyja nam biskup ordynariusz widząc owoce jakie przynosi nasza działalność w trochę kostniejącym Kościele. W ubiegłym roku zgłosiłem się na wyjazd z misją do Chin. A Ty, mój bracie, do jakich poświęceń gotów jesteś, aby służyć Jezusowi? Prawdopodobnie nie idziesz do kościoła, gdy pada deszcz. Jeśli niesprawiedliwie Cię oceniam, proszę o wybaczenie!
anonim2015.03.4 13:54
@Bartymeusz- Powiedz mi dlaczego np chęć przyjmowania Pana Jezusa na klęcząco wywołuje u niektórych ,,neo" wręcz ataki furii?
anonim2015.03.4 14:06
@cox Przepraszam, ale co za głupoty wypisujesz?????? Ja, grzesznik, gdy idę na Mszę świętą w swojej parafii, poza Eucharystią celebrowaną we Wspólnocie, zawsze przyjmuję Ciało Pańskie na klęczkach! Z tego co zauważyłem, robią tak wszyscy bracia! A przy okazji, zapraszam Cię na sobotnią Eucharystię w jakiejkolwiek Wspólnocie. Drzwi dla każdego są otwarte! Przestaniesz może wtedy wypisywać bzdury!
anonim2015.03.4 14:13
@Bartymeusz- To nie są niestety żadne głupoty. Mój brat pracuje z jednym ,,neo". Kiedyś dyskutowali na temat przyjmowania Pana Jezusa. Brat powiedział, że powinno się Go przyjmować na klęcząco. W odpowiedzi usłyszał- ,,jesteś heretykiem!" i jeszcze natychmiast chciał dzwonić do biskupa z którym podobno ma dobre kontakty. Kiedyś mój brat chciał uczestniczyć w Mszy św neokatechumenatu. powiedziano mu, że jest potrzebne specjalne zaproszenie i nie każdy z ,,ulicy" może przyjść.
anonim2015.03.4 14:48
Czy może ktoś z Państwa wie, gdzie mogę znaleźć potwierdzenie informacji, że statuty Neo zostały zaakceptowane przez Josepha Ratzingera? Mam sporo wątpliwości, co do słuszności drogi Neo, ale chętnie poczytam, co mądrzejsi ode mnie napisali.
anonim2015.03.4 14:52
@cox Powtarzam z całą mocą! Żadne "zaproszenia" nie są potrzebne!!!!!! Każdy może wejść!!! I żeby nie było niedomówień. Mamy zamknięte spotkania, w których mogą uczestniczyć tylko członkowie Wspólnoty. Ale to Cię chyba nie oburza.
anonim2015.03.4 16:23
@Bartymeusz- Trochę mnie to dziwi.
anonim2015.03.4 17:02
@ABMS Informacje o Statusie Drogi Neokatechumenalnej znajdziesz na naszej oficjalnej stronie. Naprawdę, to żadna trudność.
anonim2015.03.4 17:04
@cox a czy możesz uczestniczyć w zamkniętych spotkaniach np. wspólnot zakonnych? Są sprawy które pozostają w danej wspólnocie i w niej się je rozwiązuje. Odnośnie uczestniczenia osób z zewnątrz w Eucharystii: owszem, każdy może, ale po co? Bracia mówią często o osobistych problemach, ja bym to porównał do uroczystości rodzinnej. Czy wbijasz się komuś np. na urodziny albo ślub tak z ulicy? Owszem, należy być gościnnym, ale Eucharystia w takiej małej wspólnocie pokazuje bardzo mocno wymiar właśnie wspólnoty, z głęboką relacją do drugiego, wspólnoty która wspólnie podąża do wiary dojrzałej. @ABMS Kardynał Ratzinger osobiście czuwał nad sprawdzaniem Dyrektorium Katechetycznego i na temat każdego etapu Drogi wystosował swoje zadowolenie i uznanie. Potwierdził to podczas swojego pontyfikatu, zatwierdzając ostatecznie statuty i dyrektorium katechetyczne.
anonim2015.03.4 23:22
Ech Neo! Heretycka wspólnoto! Obudź się Bartymeuszu. Zacznij uczestniczyć w odkupieńczej Ofierze Jezusa Chrystusa, a nie w uczcie Zmartwychwstania. Msza święta to Ofiara Eucharystyczna, nie pamiątka Ostatniej Wieczerzy i Zmartwychwstania. To nie jest radosna zabawa.
anonim2015.03.5 4:58
ABMS napisał/a: Czy może ktoś z Państwa wie, gdzie mogę znaleźć potwierdzenie informacji, że statuty Neo zostały zaakceptowane przez Josepha Ratzingera? *** http://www.camminoneocatecumenale.it/public/file/pl_Statut_2008-05-11.pdf
anonim2015.03.5 5:00
Polecam KKK, tam masz jasno powiedziane czym jest Eucharystia. KKK 1403 Podczas Ostatniej Wieczerzy sam Pan zwrócił uwagę uczniów na spełnienie się Paschy w Królestwie Bożym: "Powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w Królestwie Ojca mojego" (Mt 26, 29) (Por. Łk 22,18; Mk 14, 25). Za każdym razem, gdy Kościół celebruje Eucharystię, przypomina sobie tę obietnicę, a jego wzrok kieruje się do Tego, "Który przychodzi" (Ap l, 4). Woła on w modlitwie o to przyjście Pana: "Maranatha!" (1 Kor 16, 22), "Przyjdź, Panie Jezu!" (Ap 22, 671 20); "Niech przyjdzie Twoja łaska, a przeminie ten świat!" (Didache, 10, 6). KKK 1409 Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej.
anonim2015.03.5 5:01
⌂ Start 👤 Kuba ⚙ Hilfe Informationen zu Tastenkürzeln erfahren Sie über „?“ o liturgii w Neo Personen Renata Manikowska An ich Jak jest określana Eucharystia? Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu. Greckie wyrazy eucharistein (Łk 22,19; 1 Kor 11, 24) i eulogein (Mt 26, 26; Mk 14, 22) przypominają żydowskie błogosławieństwa, które – szczególnie podczas posiłku – wychwalają dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie Wieczerzą Pańską (Por. 1 Kor I 1, 20). ponieważ chodzi o Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień męki, i zapowiedź uczty godów Baranka (Por. Ap 19, 9. w niebieskim Jeruzalem. Łamaniem Chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu (Por. Mt 14, 19; 15, 36; Mk 8, 6. 19). zwłaszcza podczas Ostatniej Wieczerzy (Por. Mt 26, 26; 1 Kor 1 I, 24). Po tym geście uczniowie rozpoznają Jezusa po Zmartwychwstaniu (Por. Łk 24, 13-35). Pierwsi chrześcijanie będą w ten sposób nazywać swoje zgromadzenia eucharystyczne (Por. Dz 2, 42. 46; 20, 7. 11). Oznacza to, że wszyscy, którzy spożywają jeden łamany Chleb Chrystusa, wchodzą we wspólnotę z Nim i tworzą w Nim jedno ciało (Por. 1 Kor 10, 16-17). Zgromadzeniem eucharystycznym (synaxis), ponieważ Eucharystia jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła (Por. 1 Kor 11, 17-34). Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła. Używa się także nazwy ofiara Mszy świętej, "ofiara pochwalna" (Hbr 13, 15) (Por. Ps 116, 13. 17). ofiara duchowa (Por. 1 P 2, 5). ofiara czysta (Por. Ml 1, 11) i Święta, ponieważ dopełnia i przewyższa wszystkie ofiary Starego Przymierza. Świętą i Boską liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem. W tym samym znaczeniu nazywa się również ten sakrament celebrowaniem świętych Misteriów. Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało (Por. 1 Kor 10, 16-17). Mszą świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu. *** Powyższe jest także umieszczone w KKK.
anonim2015.03.5 12:07
Bardzo wszystko pięknie (zwłaszcza sążniste "wyjaśnienia" Klarci), ale czy to jest jakimkolwiek usprawiedliwieniem ewidentnych nadużyć, jakie dokonują się podczas Eucharystii neońskich? Codzienna praktyka bowiem jest taka, że statuty sobie, a życie sobie, czego przykład (olewania własnych przepisów) daje nawet sam "Kiko". Oczywiście zdarzają się bardzo zacne wspólnoty neo (o takiej zapewne pisze p. Bartymeusz), ale nie jest to niestety regułą. Cała konstrukcja "Drogi" w tym jej "liturgia" stwarzają bowiem ogromne pole do dowolności i nadużyć. Z Panem Bogiem.
anonim2015.03.5 12:26
Neony to taka mała sekta
anonim2015.03.8 13:56
@Dajenu- Ale ,,Neo" nie są wspólnotą zakonną. Ja to odbieram tak, jakby oni mieli jakąś swoją tajemnicę.