18.12.18, 16:17Dezidor [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], from Wikimedia Commons

Nie ma miejsca na dwóch prawosławnych metropolitów Kijowa

Według Patriarchatu Konstantynopola konsekwencją wybrania nowego zwierzchnika nowej ukraińskiej Cerkwi niezależnej od Moskwy Epifaniusz jest pozbawienie Onufrego, zwierzchnika Cerkwi na Ukrainie podległego Moskwie, tytułu metropolity Kijowa.

-Patriarchat Ekumeniczny (Konstantynopola – red.) wysłał list do rąk metropolity Onufrego, w którym jasno podkreślił, że po soborze zjednoczeniowym i wyborze prymasa tej zjednoczonej Cerkwi staje się on metropolitą Kijowa. Od tego momentu, z całym szacunkiem, nie może być dwóch metropolii Kijowa. W związku z tym, metropolita Onufry będzie odtąd metropolitą Rosyjskiej Cerkwi na Ukrainie – powiedział nowy zwierzchnik nowej ukraińskiej Cerkwi, która wkrótce otrzyma autokefalię od Konstantynopola, Epifaniusz. Jednocześnie wezwał duchownych Ukraińskiej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego, by przechodzili do nowo utworzonej, zjednoczonej Cerkwi Ukrainy.

Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego nie uznaje decyzji soborowych, jak i decyzji Konstantynopola w sprawie Ukrainy.

Epifaniusz podkreślił też dziś, że wierzy, że Ukraina odzyska okupowany Krym i okupowaną część Donbasu.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko powiedział, że duchownym i świeckim wiernym, którzy przejdą do Cerkwi ukraińskiej z Cerkwi moskiewskiej, państwo zapewni bezpieczeństwo.

yenn/Kresy24