14.05.20, 09:40

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem

PIERWSZE CZYTANIE

Wybór Macieja na Apostoła

Dz 1, 15-17. 20-26

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Piotr, powstawszy w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: „Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie”. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».

Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I taką odmówili modlitwę: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu Apostołów.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem

J 15, 9-17

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

zbg.2020.05.14 20:03
A namJezusa narzucono ponad 1000 lat temu,AMEN.
Damian2020.05.14 10:45
Nie jesteśmy aż tak naiwni, żeby się nabrać na jakieś homoseksualno-platoniczne brednie.
ladychapel2020.05.14 10:34
Bdania wskazują, że 95 procent Polaków deklaruje przynależność do kościoła katolickiego. To najwyższe wyniki w Europie. Wydaje się, że powinna za tym iść praktyka religijna, która wyraża się m.in. czytaniem Słowa Bożego. Ale czy tak jest naprawdę? W świetle opublikowanych właśnie badań wygląda na to, że dla większości Polaków Biblia jest tylko przedmiotem na półce. http://imas.pl/wp-content/uploads/2018/04/Raport_IMAS_Jak_czytamy_Pismo_Swiete_2018_04_full.pdf
ceramik2020.05.14 10:26
żydzi w programie TV powiedzieli, że zamordowali Jezusa i gdyby przyszedł na świat ponownie, to też by Go zamordowali. Plemię wybrane przez Złego takie jest.
Lech Keller-Krawczyk2020.05.14 9:51
Szantaż emocjonalny?