14.11.21, 09:04domena publiczna

"Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą"

I Czytanie

Dn 12, 1-3

Czytanie z Księgi proroka Daniela

W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze.

 

Oto słowo Boże.

 

II Czytanie

Hbr 10, 11-14. 18

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

 

Oto słowo Boże.

 

Ewangelia

Mk 13, 24-32

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte.

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

 

Oto słowo Pańskie.

brewiarz

Komentarze

rebeliant2021.11.14 9:48
Wyrabiam się - przeczuwałem już na samym wstępie, że to bredziarz. Ale do sedna sprawy - widać po takich hasłach, że to program sekciarski. Tylko człowiek opętany tą sektą będzie cmokał wobec tych haseł i nawet nie zada sobie próby odpowiedzi na pytanie: I co nam po tych słowach skoro realne życie toczy się w takich realiach jakie są na ziemi ? Jak widać oczarowanie guru wzięło górę nad prostotą i tak często wspominaną pokorą.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.11.14 9:36
Chrzescijanstwo zrobiło z Żyda człowieka Jezusa - Boga w 325 r. n. e. Według Dekalogu żydowskiego z Biblii, to grzech Bałwochwalstwa. Człowiek nie może być Bogiem! Cuda Jezusa to bajki żydowskie tj. podobno ożywił glinianego ptaszka, wskrzeszał umarłych ludzi, zamienił wodę w wino, chodził po wodzie, rozmnażał chleb i ryby. Rzucał podobno czary na drzewo, które miało uschnąć. Biblia to dzieje i bajki żydowskie. Prymitywne prawo żydowskie, dla prymitywnych Żydowskich plemion pasterzy, rolników i koczowników. Żydowski sekciarzem z Palestyny Jezus jest uznawany przez Żydów za bękarta, czarownika, heretyka i Bałwochwalce.
CO2021.11.14 9:13
"Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy." -po co się nawracać? - nawracanie to też ofiara
TO!!!!!2021.11.14 9:28
Panu Jezusowi nie o to chodziło!!!!!!!! Rzym 12,1.
Ok Ok2021.11.14 9:11
"Za prawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie"