03.08.16, 12:43

Nowenna za młodzież! Za Św. Janem Pawłem II!

Oto piękna modlitwa za młodzież! Zmawiajmy ją, prosząc, aby młodzi spotkali Chrystusa w swoim życiu!

NOWENNA ZA MŁODZIEŻ
zw Św. Janem Pawłem II
ABY MŁODZI SPOTKALI CHRYSTUSA

O dobre wybory życiowe – za młodych,
którzy stoją przed ważnymi decyzjami
„Wy, ludzie młodzi, często stoicie na skrzyżowaniu dróg i nie wiecie, którą z nich wybrać, gdzie iść. Istnieje wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności. W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do pełnego i trwałego szczęścia” – Jan Paweł II, Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży, 27 listopada 1988 r.

Panie, młodość jest czasem dokonywania wielu wyborów: szkoły, kierunku studiów, zawodu, miejsca pracy; przyjaciół, chłopaka/dziewczyny, męża/żony… W tych i innych wyborach młodzi potrzebują światła Twojego Ducha, dlatego proszę Cię dziś o Niego. Proszę, daj młodym ludziom z jednej strony hojne serca, a z drugiej – ducha roztropności.

Proszę Cię o mądrość dla nich. Niech związek z Tobą, Panie, będzie ostatecznym kryterium ich wyborów. Niech Twoja łaska prowadzi ich przez życie, a Maryja, Stolica Mądrości, czuwa nad drogą każdego z nich.
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

źr. Facebook