09.04.17, 16:30Screenshot Youtube

O. Amorth: Państwo Islamskie to szatan

Słynny rzymski egzorcysta ks. Gabriele Amorth jednoznacznie oceniał działalność Państwa Islamskiego. W swoim wpisie na „Facebooku” kapłan pisał, że „Państwo Islamskie to szatan”. Krytykował też brak reakcji Zachodu na zbrodnie, jakich dopuszczają się islamiści.

„ISIS to szatan. Wszystko wydarza się najpierw na poziomie duchowym, dopiero później urzeczywistniając się na tej ziemi. Są tylko dwa królestwa duchowe. Ducha świętego i ducha demonicznego” – pisał egzorcysta.

Twierdził, że demon wkracza w życie pod różnymi postaciami: „polityki, religii, kultury, ale ma jedno źródło inspiracji: diabła. Jako chrześcijanin najlepiej walczę duchowo”

„Świat polityczny, któremu, jak się zdaje, nie ma dziś odpowiedzi w obliczu masakry chrześcijan, musi walczyć z ISIS – i będzie to robił w inny [niż duchowy – red.] sposób” – pisał egzorcysta i zapytał jednak, co Zachód zrobił w tej sprawie w ciągu ostatnich lat.

Szatan „wciąż mówi, że świat jest w jego mocy – i to, co mówi, to prawda. Używając języka Biblii, jesteśmy w dniach ostatnich, a bestia szaleńczo się trudzi” – dodawał kapłan.

Tak wyraził się o. Amorth w oryginale:

L'ISIS E' SATANA. Le cose accadono prima nelle sfere spirituali, poi diventano concrete su questa terra. I regni spirituali sono solo due. Lo Spirito Santo e lo spirito demoniaco. C'entra perché il male mascherato in vari modi, politiche, religiose, culturali, ha un'unica fomte ispiratrice, il demonio. Da cristiano, combatto la bestia spiritualmente. Anche la politica mondiale che oggi pare priva di risposte di fronte al massacro dei cristiani dovrà combattere l'Isis e lo farà in modo differente. Se avanza come pare chiediamo cosa ha fatto l'Occidente nel corso degli ultimi decenni. Ha mandato Dio al diavolo. Via le benedizioni dalle scuole, via le croci, via tutto, largo allo squallore. Satana mi risponde solo quando lo interpello. Ripete che il mondo è in suo potere, e qui dice il vero. Biblicamente parlando, siamo negli ultimi tempi e la bestia è al lavoro freneticamente.

Fronda.pl/pierwotnie na portalu 15.4.2015 r.