02.08.19, 09:40

Objawienia Rozalii Celakówny: Nie spłyną krwią państwa co mają Mnie za Króla

Począwszy od 1930 roku, Pan Jezus zaczyna domagać się przez Rozalię od Polski uznania Go za swego Króla. Poucza Rozalię, że jest to sprawa ogromnej wagi i że w tej intencji trzeba wiele się modlić i wiele cierpieć, by przyśpieszyć intronizację w Polsce. Cóż może Rozalia uczynić w tej sprawie? Zwierza się swemu duchowemu kierownikowi: "Gdy przyszłam do szpitala, moje prace, małe krzyżyki i małe ofiary składałam Jezusowi, prosząc Go, by Jego Królestwo przyszło do dusz, do wszystkich serc, by On, Jezus, mógł królować wszechwładnie w nich".

 

Jednakże Jezus Król domaga się od Rozalii czegoś więcej; konkretnych działań w tej sprawie i na skalę przekraczającą jej możliwości. Dlatego zwraca się ona z prośbą o pomoc do swego kierownika duchowego ks. Kazimierza Dobrzyckiego: "Od pewnego czasu jestem zmuszona jakąś siłą tajemniczą, by Ojcu powiedzieć to, co czuję w duszy, mianowicie to, by Ojciec Drogi napisał list do Jego Eminencji ks. kard. Hlonda, Prymasa Polski, o przyśpieszenie intronizacji (…). Pan Jezus w ten sposób chce ratować Polskę przed upadkiem".

Następnie wyłuszcza ks. Dobrzyckiemu, jak należy rozumieć intronizację i na czym polega jej istota: "Pan Jezus chce być naszym Królem, Panem i zarazem Ojcem bardzo kochającym". I nieco dalej dodaje: "Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, tego On sobie życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację (…). Intronizacja to nie tylko forma ofiarowania się, ale odrodzenie serc, poddanie ich pod słodkie panowanie Miłości!" Ponieważ pojawienie się żądania, by Polska uznała w sposób oficjalny i uroczysty, poprzez Akt Intronizacji, Jezusa swym Królem, zaskakiwało swą oryginalnością i wiązało się z ogromnymi trudnościami w jego realizacji, dlatego Pan Jezus jeszcze wielokrotnie zwróci się do Rozalii w słowach bardzo łagodnych, lecz stanowczych: "Powiedz, moje dziecko, ojcu, by napisał w tej sprawie do Prymasa Polski. Teraz jest najodpowiedniejsza chwila, trzeba korzystać z czasu łaski". 

Z tego polecenia Rozalia wywiązała się, informując o wszystkim swego kierownika duchowego i w pięknych słowach zachęcając go do działania: "Ojcze Kochany, coś dziwnego dzieje się w mej duszy, czuję przeogromne pragnienie, by wszystko uczynić i przecierpieć, by Jezus mógł swobodnie panować w naszej ukochanej Ojczyźnie, a przez Polskę, by zawładnął całym światem. Śmiem to twierdzić stanowczo, że Polska będzie silną potęgą, najsilniejszą nie tylko w Europie, ale na całym świecie, jeśli usłucha wezwania Pana Jezusa, a jeśli nie, to zginie. To nie są moje myśli i słowa (…). To mi pokazał Pan Bóg".

Rozalia w pełni zdaje sobie sprawę, jak trudną misję powierzył jej Pan Jezus i jak mała jest szansa na jej zrealizowanie. – "Zastanawiając się nad tym – pisze – ogromny ból ogarnął moją duszę, że Pan Jezus tak strasznie obrażany jest przez ludzi, że tak bardzo daleko do przemiany ludzkich serc, że sprawa intronizacji jest również daleka". Faktycznie Polska była bardzo atakowana przez siły zła, a Naród coraz bardziej ulegał demoralizacji. Od września 1937 roku Rozalia otrzymuje szereg proroczych wizji, w których żądania Jezusa wobec Polski i świata zostały bardzo wyraźnie sprecyzowane.

Od spełnienia tych żądań Bóg uzależniał los naszej Ojczyzny i innych narodów. Istotę tych objawień można sprowadzić do warunku: jeśli Polska chce ocalić siebie, musi uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu poprzez Akt Intronizacji. Ma być on dokonany przez cały Naród, a w szczególności przez władze państwowe i kościelne, które w imieniu Narodu mają wspólnie dokonać w sposób uroczysty tego Aktu. W następstwie za przykładem Polski pójdą inne narody i także one dokonają Aktu Intronizacji Jezusa na swego Króla. Wszystkie narody, które nie uznają Jezusa swym Królem, zginą. Treść tych przesłań, tak brzemienna w skutkach, stanowiła dla Rozalii i jej kierownika duchowego, o. Kazimierza Dobrzyckiego, paulina, nie lada wyzwanie.

Rozalia otrzymała wraz ze swą misją ogromny krzyż do dźwigania. Jak był on wielki i bolesny, świadczą o tym jej pisma. W jego dźwiganiu pomagali jej przede wszystkim Ojcowie Paulini, a szczególnie wymieniony o. Dobrzycki oraz Generał Paulinów o. Pius Przeździecki z Jasnej Góry. Nic w tym dziwnego, że Ojcowie Paulini zostali zaangażowani do tego dzieła. Przecież w tle misji Rózi stała dostojna Królowa Polski i to brzemienne pragnienie Jej Niepokalanego Serca zostało przekazane Rozalii, a przez nią Polsce za pośrednictwem Paulinów. W marcu 1938 roku głos wewnętrzny pouczał Rozalię: "Trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny świat (…), straszne są grzechy Narodu Polskiego. Bóg chce go ukarać. Ratunek dla Polski jest tylko w moim Boskim Sercu". Ponieważ mimo wielu starań do intronizacji w Polsce nie dochodziło, na parę miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej Rozalia otrzymuje następną wizję ukazującą ogrom nieszczęść, jakie spadną na Polskę, a zarazem zapewnienie, że jeśli Polska, z rządem na czele, dokona intronizacji, do zapowiadanej wojny nie dojdzie.

– "Pod koniec lutego 1939 roku – pisze Rozalia – Pan Jezus przedstawił mej duszy następujący obraz w czasie, gdy Mu polecałam naszą Ojczyznę i wszystkie narody świata. Zobaczyłam w sposób duchowy granicę polsko-niemiecką, począwszy od Śląska, aż po Pomorze, całą w ogniu. Widok był to naprawdę przerażający, zdawało mi się, że ten ogień zniszczy całkowicie cały świat. Po pewnym czasie ogień ogarnął całe Niemcy niszcząc je tak, że ani śladu nie pozostało z dzisiejszej Trzeciej Rzeszy. Wtedy usłyszałam w głębi duszy głos i równocześnie odczułam pewność niezwykłą, że tak się stanie: Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie (…). Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…). Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski". 

Można sobie wyobrazić, co przeżywała Rozalia i osoby z nią związane w dziele intronizacji. W tamtym czasie wszyscy w Polsce mieli świadomość, że wojna z Niemcami zbliża się szybkimi krokami, ale tylko Rozalia w pełni zdawała sobie sprawę z koszmaru tej wojny i z możliwości jej zażegnania. Dlatego całe życie Rozalii zostało podporządkowane w intencji intronizacji: w szpitalu bierze najcięższe dyżury, podejmuje różne umartwienia i nieustannie się modli: "1 kwietnia 1939 roku gorąco polecałam, jak tylko umiałam, tę sprawę Panu Jezusowi za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa, prosząc o światło, co należy czynić, by ta sprawa była jak najlepiej i jak najprędzej przeprowadzona. I znowu głos mówił mej duszy: Powiedz, dziecko, ojcu, by napisał do Prymasa Polski przez Ojca Generała, by wszystko uczynił dla przyśpieszenia intronizacji. Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie".

 W lipcu 1938 roku otrzymała proroczą wizję i pouczenie, dotyczące wtedy dość dalekiej przyszłości, a dla nas, dziś żyjących, bardzo bliskiej. Tak to opisuje: "Znalazłam się na wysokiej górze, na której zobaczyłam kulę zupełnie podobną do globusa, lecz bardzo dużą. Z wielkim zainteresowaniem oglądam ją. Pod względem geograficznym był to glob. Rozpoznawałam części świata i poszczególne państwa. Wtem staje przede mną postać męża pełna powagi i majestatu. Kto to był, nie wiem. Owa postać zbliżyła się do mnie, nawiązując rozmowę. Mówi do mnie: To jest kula ziemska, polecając mi wymienić i określić granice części świata, a w nich poszczególne państwa.

Gdy odpowiedziałam na pytania, wówczas ta osoba mówi do mnie głosem pełnym powagi i namaszczenia: Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym świecie ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację (…) we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!!! (…) Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. (…) Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona". 

Rozalia przypomniała sobie, że ofiarowała się Panu Jezusowi z miłości ku Niemu na całkowite wyniszczenie za Polskę na pierwszym miejscu, a potem za Niemcy, Rosję, Hiszpanię i za cały świat. W tej chwili postać wzięła ją za rękę i zaprowadziła na drugą stronę globu. Wskazała na Amerykę i Australię i rzekła z bólem: "Czyż za te dusze Chrystus nie cierpiał? Czyż one nie są odkupione Jego Najświętszą Krwią? Trzeba je, dziecko, włączyć, szczególnie Amerykę. Dalej mówił z najgłębszym przekonaniem: Trzeba wszystko czynić, by intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czasy! Pytam z bojaźnią tę osobę, czy Polska się ostoi? Odpowiada mi: Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się. I jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonywująco: Oświadczam ci to, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Przyjdzie straszna katastrofa na świat - mówił - jak zaraz zobaczysz. 

W tej chwili powstał straszliwy huk. Owa kula pękła. Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień, za nim polała się obrzydliwa lawa jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie uznały Chrystusa. Widziałam zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy. Z przerażeniem zwróciłam się o ratunek do tego Pana, a on mi mówił: Nie bój się, dziecko, i trzymał mnie za ramiona. Pytam go: Czy to jest koniec świata, a ten ogień i lawa, czy to jest piekło? Otrzymuję odpowiedź: Nie jest to koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia. Granice Polski były nienaruszone – Polska ocalała. Ta osoba nieznana mówi jeszcze do mnie: Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu, dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Po tych słowach wszystko znikło. W dniu następnym po Komunii świętej pytałam Pana Jezusa, co to ma znaczyć? Otrzymałam pouczenie: Tak się, dziecko, stanie, jeśli ludzkość nie zwróci się do Boga. Nie trzeba zaniedbywać sprawy przyspieszenia chwili intronizacji w Polsce". 

Rozalia w liście do swego kierownika duchowego wyjaśnia, jakie zrozumienie towarzyszyło jej podczas powyższej wizji: "Były to słowa do głębi przekonujące mnie, że to wszystko się stanie, te państwa ostoją się tylko, które Mnie uznają swym Królem. Zniszczenie będzie wielkie wskutek grzechów, które się rozlały jak potop na ziemi, więc muszą być krwią zmyte, zwłaszcza tam, gdzie były popełniane w sposób najohydniejszy. Gdy Pan Jezus będzie Królem i Panem naszego Narodu, wówczas my staniemy się bardzo silnymi, bo wszyscy będą się starali wypełniać wolę Pana Jezusa, nawet innowiercy będą prosić o przyjęcie ich na łono Kościoła katolickiego. Przyjdą straszne czasy, lecz my musimy wierzyć i ufać Panu Bogu, że On nas nie opuści, a zwłaszcza musimy odmienić życie, by było zgodne z prawem Bożym.

Ludzie zobaczą skutki, ile intronizacja wleje siły i mocy w cały nasz Naród. Pan Jezus nie dopuści zniszczenia na ziemiach polskich. Prośmy gorąco Pana Jezusa o zbliżenie się Jego Królestwa, bo zbliżają się czasy, kiedy nastanie jedna Owczarnia i jeden Pasterz". Niepowodzeniem zakończyły się starania o intronizację Jezusa na Króla Polski przed wybuchem drugiej wojny światowej, w wyniku czego Polska i wiele krajów świata uległo zniszczeniu. Czy zatem misja powierzona Rozalii także zakończyła się niepowodzeniem? Przez jakiś czas tak wydawało się samej Rozalii. Jej dotychczasowym staraniom o intronizację przyświecała myśl: teraz albo nigdy.

Gdy po wybuchu wojny rozmyślała nad tymi słowami uważając, że czas łaski dany Polsce został zaprzepaszczony, usłyszała głos Jezusa: "Czy czas u Boga jest czasem ludzkim? Czyż nie przygotowuję serc ludzkich do tej wzniosłej chwili, jaką ma być intronizacja? Czy sądzisz, jakoby ma zapowiedź nie dała się spełnić?" Rozalia otrzymała w latach wojny dalsze przynaglenia od Jezusa, by nadal usilnie zabiegać o intronizację w Polsce. W dniu 2 stycznia 1941 roku pisze: "Pan Jezus prawie nagli moją duszę, bym wszystko uczyniła, co tylko jest w mojej mocy, by przyśpieszyć ten dzień błogosławiony oddania całych narodów pod panowanie Jego słodkiej miłości". Przed samą śmiercią Rozalia da świadectwo swej wierze: "Ja tak wierzę w intronizację, w jej przeprowadzenie, że choćby mi głowę ścinano, że to nigdy nie nastąpi, nie uwierzyłabym temu. Już nigdy nie będę myślała, dlaczego tak, czy inaczej się stało, dlaczego nie teraz, lecz później… (ona nastąpi)". Ale też zdumiewa się nad postawą ludzi odpowiedzialnych za nasz Naród: "O jakże serce ludzkie jest ślepe i rozum szalenie ograniczony. (…) Ojciec Kochany jeszcze będzie musiał przypomnieć o tej sprawie Jego Eminencji Prymasowi Polski".

źr: Pawello2482

Katolik i Patriota

blogi, fronda.pl


Komentarze

niiiii2019.08.3 22:02
Podobno jej objawienia nie są uznane.
katolik2019.08.3 20:39
a kard Hlond wysłał Rozalie Celakówne na badania psychiatryczne, taki jest obraz nędzy współczesnego kościoła, najpierw mały szatan psychologia a dopiero potem Transcendencja, niestety.
Jacek2019.08.2 17:09
Widzę, że sprawie Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski więcej jest aktywnych troli niż wyznawców Zbawiciela. Jeżeli zachłyśniemy się rosnącym dobrobytem i prześpimy, zlekceważymy to do czego wzywa nas Jezus to nic z nas nie pozostanie na ziemi. Pójdziemy na Sąd ! Jeżeli Rozalia widziała granice Polski nie naruszone. Na Boga ! To nie znaczy, że możemy już spać spokojnie, paść się jak te barany i nic nie robić !! Samo nic się nie zrobi a szatany cały czas pracują nad wciągnięcie nas do służby w piekle ! A te trole typu JP III czy brudny mózg, zych, azaradel wykazujący się diabelską nienawiścią pisarze-komentatorzy, są zapewne opłacani przez nienawistników Jezusa. No bo komu by się chciało siedzieć na takich ja to poczytne forum, i dla idei tracić czas na takie mało inteligentne teksty ? W nadchodzącym Ostrzeżeniu wszyscy zobaczymy wkrótce wszystkie nasze obrzydliwości i dzięki Miłosierdziu Boga, który nas stworzył a nie żadna ewolucja, będziemy mieli jedyną szansę powrotu do Stworzyciela i Zbawiciela. Króluj nam Chryste Pozdrawiam
stahu2019.08.2 18:17
Kiedy na Cesarza koronacja ? Weź chłopie Biblie w łapy zamiast bełkotać herezje . ,,Zbrzydły mi wrzaski waszych pieśni dźwięki waszych harf , nie cierpie waszych uroczystości waszych świąt , waszych ofiar z tłuszczu cieląt . Niech lepiej prawo i sprawiedliwość tryska jak strumień niewysychający ..,, Tak mówi Pan na szopki odgrywane przez człowieka , już w starożytności !
Jacek2019.08.2 20:37
Dziękuję za komentarz. Słowa które przytoczyłeś dotyczyły narodu Izraela a my jesteśmy ludźmi Nowego Testamentu. Pan Jezus powiedział, że nie zostawi nas samych a to oznacza, że nie będzie niemym i biernym obserwatorem walki na ziemi. Przeczytałem biografię Rozalii Celakówny i mocno uwierzyłem w to, że Pan Jezus prawdziwie się jej objawił a to co przekazał winniśmy wypełnić i nie chodzi tu o to, że Pan Jezus jest Królem Wszechświata i nie trzeba Jego intronizacji w narodach ziemskich. Powiedział wyraźnie, że narody które nie podejmą się uznania Go Królem pójdą na Sąd i znikną z ziemi. Króluj nam Chryste Pozdrawiam
BARBARA2019.08.4 2:02
Jacku! Ty pewnie nie wiesz! Ale ten gość z nicku" stahu" wystepuje tu pod kilkunastoma nickami! Teraz już nie powtarza, ale wcześniej chełpił się kim jest, jak się naptawdę nazywa, jakich nicków używa! Poczytaj o nim , to stary wieloletni UBowiec ! Pisał, że jest Zydem ! Stąd ta wielka nienawiść do naszej Wiary , KK ! Nazywa się Lech keller Krawczyk, jest w rejestrze IPN !.Pisał też że, cytuję z jego wpisu:" Jestem starym pedałem bez rodziny, przyjaciół, znajomych...." / ma ponad 70 lat/ . Poczytaj o nim, bedziesz miał obraz , kto tu pisze!
Jacek2019.08.2 16:35
Bardzo dobry tekst ! Przypomniał mi to o czym trochę zapomniałem w rozmowach z ludźmi, kapłanami ale oni wydają się być niestety nie reformowalni. A teraz komentarz do wpisów JPIII Nie rozumiem dlaczego zespół fronda.pl zachowuje takie bluźniercze komentarze ????? TO JEST TOLEROWANIE OBRAZY UCZUĆ RELIGIJNYCH !!! Fronda.pl co Wy robicie ??? Pozwalacie ludziom na obrażanie Pana Jezusa, Matki Bożej. Czy mamy pisać do Ordo Iuris ??? Trzeba tu koniecznie posprzątać te obrzydliwe komentarze !
zych..2019.08.2 14:26
Jak można tworzyć etaty królai królowej Polski dla Jezusa i Maryi,którzy od 2000 lat nie żyją.To jest profanacja KK.
BARBARA2019.08.4 1:47
zych! Ty jesteś profanacją człowieka! Bzdury piszesz! A od kiedy tak się martwisz o profanację KK? Przecież ty nic nie wiesz na temat Wiary KK! Inaczej nie zadawałbyś tak oczywistych pytań! Wystarczy znać podstawowe modlitwy i zasady Religii! Wiedziałbyś, że w Modlitwie naszej mówi się: ..........."......Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion ! Wstapił do Piekieł, Trzeciego dnia Zmartwychwstał., Wstapił na Niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego ! Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych! Wierzę w Ducha Świętego.." itd.
OZ2019.08.2 14:26
Oj ! Spóźniłeś się Jezu, Polska spływała krwią i to nie jeden raz. Teraz to spływanie krwią to 447.
Bystry.2019.08.2 12:23
Prymasie Polski nie widzisz że szatan opanował miasta w paradzie sodomitów, kiedy Intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski?
Leon Napoleon2019.08.2 13:17
19 listopada 2016 roku.... przy udziale polityków, prezydenta RP i wiernych...
Monika Sz.2019.08.3 3:16
Bystry ! Słabo z twoją bystrością! Wstyd! Nie wierz o tym,, że Intronizacja była w Łagiewnikach 19 XI.2016 r, Króluj nam Chryste ! Dlatego te demony tak się pienią ! Ale nic więcej zrobić nie mogą! Są za mali !
edi2019.08.2 12:09
UWAGA OGÓLNA - Z DEMONAMI NIE DYSKUTOWAĆ - a wylało się ich na forum kilku
Ewa2019.08.2 12:06
"Litera zabija, Duch zaś ożywia." Tak pisał św. Paweł. To bardzo dobrze, że szukający czytają Pismo Św.. Nie należy pojmować treści literalnie. Proponowane wyprawy wojenne, zajmowanie sąsiednich krain, namawianie do zabijania, itp. to nic innego, jak obraz pracy duchowej do zdobywania coraz większych obszarów duszy. Są cechy, które można zachować, są takie, które trzeba w sobie zabić. Życie to droga wiodąca od urodzenia do.............
edi2019.08.2 12:05
INTRONIZACJA W POLSCE DOKONAŁA SIĘ 19 listopada 2016 r. w KRAKOWIE z udziałem WSZYSTKICH WŁADZ PAŃSTWOWYCH I KOŚCIELNYCH - JEZUS JEST PANEM i KRÓLEM POLSKI a MARYJA KRÓLOWĄ !! ALLELUJA !!
bezduszny Mitch2019.08.2 11:48
Cóż za bezczelność. Najpierw Bóg w ST domagał się krwawych ofiar, a teraz jego syn uzurpuje sobie chęć rządzenia w naszym kraju.
Justyna S2019.08.2 11:29
Więc to chyba definitywnie rozwiązuje kwestie reparacji czyż nie? Sami Polacy byli sobie winni, a Naziści jako ręka Boża wymierzyła światu karę. Już nie mówiąc o tym że mamy potwierdzenie, że ziemia to glob.
Brudny_Mózg2019.08.2 11:07
Pewna moją znajoma. Nazwijmy Kunegunda także miała objawienie. Przyszedł do niej pewnej nocy Jezus podczas snu. Śniło jej się, że jest w niebie, Szła po rozległej lace na której pełno było szczęśliwych dusz. Jedna z dusz wzięła ją pod rękę i zaprowadziła przed oblicze Syna Bożego. Siedział on na złotym, wysadzanym diamentami tronie. Podniósł prawa rękę i ją pobłogosławił, a następnie łagodnie, ale stanowczo, Poprosił rozkazując aby natychmiast napisała list do swojego proboszcza, a ten aby napisał list do Kurii, a ta żeby napisała list do Biskupstwa, a to aby napisało list do Papieża, w którym przekażesz moja prośbę rozkaz "Kościół ma natychmiast się rozwiązać, a dobra które posiada rozdać sprawiedliwie wszystkim biednym".
Azazel2019.08.2 10:59
To już Rozalka Olaboga miała lepsze przywidzenia. A Celakównie przypadkiem nie objawiło się takie zbydlęcenie na frondzie, jak na przykład "pat"?
konwertyk2019.08.2 10:28
estem szczęśliwym ewangelikiem reformowanym a stałem się nim przyjmując konfirmację kilkanaście lat temu. Moja decyzja by odejść od kościoła katolickiego, w którym byłem ochrzczony podjęta była przez takie zachowania duchownych, jakie prezentuje m.inn. ksiądz Jędraszewski. Bardzo państwu za to dziękuję. Ps. Wielu jest takich jak ja
Endriu2019.08.2 11:22
Protestantyzm to początek końca, wystarczyć spojrzeć na zachodnią Europę.
konwertyk2019.08.2 16:02
na tę Europę, do której na potęgę emigrują katolicy z Polski? Na tę Europę, którą tak bardzo chcemy dogonić???
Polska2019.08.8 16:54
2500 Szwedów wyemigrowało do Polski, trochę Niemców,teraz sporo Ukraińców zostanie,Białorusini,więc zauważ,że zaczynają się spełniać kolejne przepowiednie
lolek kremowka2019.08.2 10:27
Naród, który co do zasady nie zwyciężał na polu walki (za to, wskutek własnego warcholstwa pozwolił sobie odebrać niepodległość na przeszło sto lat), musi nieustannie zwyciężać w mitach.
Uczeń pokorny2019.08.2 10:24
Na szczęście my już mamy Jezusa króla i zapowiadana przez abp Jędraszewskiego tęczowa zaraza nam nic nie zrobi. Polskie rodziny będą sile Bogiem.
pat2019.08.2 10:03
Gdyby Warszawa posłuchała Maryi, która również napominała przez wybrane osoby- nie spotkałby jej pół miliona mieszkańców tak straszny los w 44 roku. Ale jak się słucha takich debili, jak jonasik, czy inne chazarskie męty, to dziś też możemy się obawiać, że Polacy stracą szansę ocalenia w nadchodzącym czasie oczyszczenia świata z zarazy diabelskiej.
Grzegorz 2019.08.2 10:09
Lecz się
edi2019.08.2 12:07
100/100 w 1920 roku zawierzono Polskę Maryji i POLSKA POKONAŁA BOLSZEWIKÓW
Endriu2019.08.2 10:01
Jak zwykle pisze się o tym co było sto lat temu albo więcej a to zostało spisane w Polsce w okolicach 2000 roku to leży w szufladzie. A został przewidziany napływ muzułmanów do Europy, powstanie KODu i rozpoczęcie jawnej wojny z Kościołem.
Leon Napoleon2019.08.2 13:14
niedouczony nieszczęśniku! zainteresuj się tematem i zobacz od kiedy mówi się o tym...
JONASIK2019.08.2 9:48
Trzeba to koniecznie załatwić. Ale hurtem. To znaczy zbiorowo intronizować wszystkich bogów, bożków, wróżków i znachorów na Królów Polski. Będzie pozamiatane, bo jak znam życie, to co chwilę jakiś bóg będzie się objawiał z podobnymi żądaniami i groźbami. Jezusowi chyba to nie zrobi różnicy?
Nowa2019.08.2 12:01
O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
Leon Napoleon2019.08.2 13:09
czy z islamu również robiłbyś sobie tak ochoczo żarty? Wszyscy odważni gdy wiedzą,że nikt im twarzy nie obije.....
Adam2019.08.5 20:59
Człowieku bój się Boga. Chyba że jesteś komunistą. Niedługo zginą wrogowie Kościoła Świętego. Nawracajcie się póki czas. Króluj Nam Chryste zawsze i wszędzie.
aspiring educationalist2019.08.2 9:44
"Pod koniec lutego 1939 roku – pisze Rozalia" Kluczowe jest pytanie - a kiedy ukazało się pierwsze wydanie? W 2004?
Monika Sz.2019.08.3 3:03
Aspiring ! Kłamiesz, To jest kolejne wydanie! Ja mam bardzo stare wydanie jeszcze po mojej mamie!