05.01.21, 15:24fot. yt/radio zet

Ostro na antenie Radia Zet. Miller besztany przez słuchaczy

- Proszę się pytać organizatorów szczepień, dlaczego tak się stało. Ja się tam nie pchałem, ja nie zabiegałem. Mogłem się zaszczepić w Parlamencie Europejskim, ale wolałem w Polsce — mówił europoseł wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej na antenie Radia Zet odnosząc się do zaszczepienia poza kolejnością w Centrum Medycznym WUM.

- Dzwoniłem z prośbą o wystawienie recepty i właśnie wtedy się dowiedziałem, że jest taka możliwość, zapytałem czy może ona mnie dotyczyć, otrzymałem potwierdzenie i zjawiłem się w centrum medycznym - dodał w rozmowie w programie Beaty Lubeckiej.

Redaktor Lubecka czytała pytania od słuchaczy, a jedno z nich brzmiało:

- Czy lęk przed wirusem pana premiera Millera jest większy niż mój? Mam 47 lat, cukrzycę, depresję, problemy z krążeniem, wszczepiony rozrusznik, żyję w zagrożeniu przeszczepu serca. Pytam serio, bez złośliwości, chciałbym usłyszeć odpowiedź. Jestem mężem, ojcem i żyję w strachu, aby moich dziewczyn nie zostawić samych.

- Ja nie wiem czy jest większy czy nie, ale wiem jedno, że człowiek 75-letni jest bardziej narażony niż 47-letni. I dlatego nie bez powodu seniorzy tacy jak ja są przewidziani do szczepień w pierwszym etapie zaraz po medykach. Ja jeszcze raz powtórzę, jestem seniorem, jestem leczony w przychodni, która organizowała te szczepienia. I prowadzę bardzo aktywną działalność, bardzo aktywne życie i tyle – odparł polityk SLD.

- Adam pyta, czy zamierza Pan w związku z tym zadośćuczynić i przeznaczyć np. miesięczną pensję europosła na rzecz służby zdrowia w Polsce? - brzmiało kolejne pytanie słuchacza przeczytane przez prowadzącą.

- Nie. Natomiast złożyłem już taką deklarację, że gdy będę już całkowicie odporny, to chętnie poświęcę swoje weekendy na pracę ochotniczą dla Centrum Medycznego. Mogę coś robić na rzecz przekonywania tych, którzy się wahają… - zapewnił Miller, polityk SLD.

mp/radio zet/twitter

Komentarze

Już jutro Kościół2021.01.6 2:40
obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia. Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry.
c.d2021.01.6 2:41
Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: "Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby". Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia. Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów. Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym.
KaitlinBegay2021.01.6 0:21
Google płaci teraz od 17488 USD do 23500 USD miesięcznie za pracę online w domu. Dołączyłem do tej pracy 2 miesiące temu i zarobiłem 21540 $ w pierwszym miesiącu na tej pracy. Mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się - całkowicie na lepsze! Sprawdź, co robię........... workreviews10.com
Już jutro Kościół2021.01.5 21:52
obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.
c.d2021.01.5 21:54
Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry. Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: "Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby". Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia. Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów. Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym.
KaitlinBegay2021.01.5 21:27
Google płaci teraz od 17488 USD do 23500 USD miesięcznie za pracę online w domu. Dołączyłem do tej pracy 2 miesiące temu i zarobiłem 21540 $ w pierwszym miesiącu na tej pracy. Mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się - całkowicie na lepsze! Sprawdź, co r0bię..... smartlife3.com
Pan Krok2021.01.5 20:06
Panie Kazik zaśpiewaj no Pan: "Twój lęk jest lepszy niż mój"
Kramer2021.01.5 19:20
Jak zdechniesz przebrzydły komuchu to rodzina sie do ciebie nie przyzna.....ze strachu:)
w2021.01.5 18:22
A twoja żona też chodziła po receptę z tobą ,totalny
przedruk: Masowa zbrodnia w Szwecji2021.01.5 18:09
Jak podają nieoficjalne statystki z domów pogrzebowych w Szwecji, zgonów mogło nawet być ponad 50 tyś.! Rząd Stefana Löfven może stanąć przed sądem dlatego ukrywa prawdziwe dane. Prof. epidemiologii Joacim Rocklöv określił działania rządowe jako masowa zbrodnia.
przedruk:Prof. Joacim Rocklöv z Umeå Universitet2021.01.5 18:10
jest specjalistą od chorob zakaźnych, uznanym i nagrodzonym naukowcem. Otrzymał m.in. z Institute Pasteur oraz Prince Albert II z Monaco nagrodę na badania nad tzw. arbovirus, można powiedzieć, że wie co mówi. Potwierdził, że rząd szwedzki ukrywa prawdziwą ilość ofiar. Szczególnie w pierwszej fazie pandemii. I jak się okazuje rząd nie tylko szwedzki nie przygotował się drugiej fali, podobnie jak reszta "rozwiniętej" Europy. W Włoszech w pierwszej fali zmarło po domach tysiące samotnych starych ludzi. W Hiszpanii rząd lekceważąc powagę sytuacji doprowadził do tragedii narodowej. Nie ma sensu wspominać Rosji i Brazylii - tam już NIKT NIE LICZY ofiar. Putin tylko półgębkiem wspomniał, że muszą "poprawić" budżet narodowy. Następny krok to kartki na chleb.
Agnieszka2021.01.5 16:57
A czy może ktoś tego durnia z cukrzycą poinformować, że producenci tej grupie radzą powstrzymać się od szczepienia, bo skutki tej szczepionki dla cukrzyków są nieprzebadane i istnieje większe ryzyko powikłań? No chyba że chce te swoje dziewczyny szybciej zostawić same
Hi, Hi, Hi...2021.01.5 17:12
No i w ulotce od producenta jest napisane, aby za takie osoby szczepili się byli premierzy.
astm.2021.01.5 18:34
Idiotko ,szacunku trochę dla chorych.
Starzec2021.01.5 16:54
Ten anonymus ma rację-prawie wszyscy pseudo-autorytety od boleści jako ateiści naprawdę mają stracha przed śmiercią!!!ale i oni muszą umrzeć-więc kurczowo się trzymaja tego pogańskiego zycia!!!
Anonim2021.01.5 16:46
Ateiści muszą się prędko szczepić bo uważają , że po śmierci jest nicość , dlatego chcą sobie przedłużać życie za wszelką cenę i na sto sposobów, aby żyć wiecznie tak jak ich góru Włodymir Illicz lenin - wiecznie żywy. Chrześcijanie nie mają takiego problemy bo wierzą w życie wieczne, ale nie zabierają szczepionek innym dla których jest ona naprawdę potrzebna i czekają cierpliwie na swój termin , nie chcą aby ktoś umarł przez ludzką chciwość .
Anonim2021.01.5 16:51
Na co czekasz jedź do Szwecji bo sam mówisz , że tam lepiej rządzą , marnujesz się tutaj.
Anonim2021.01.5 17:03
Wszyscy rządzą lepiej od PISu. Uwzględniwszy czynniki dodatkowe nie ma gorszych na świecie choć Babisz niewiele ustępuje. Nawet jakby ministrem zdrowia zrobić kogoś z porażeniem mózgowym , to nie wpadł by na pomysł zamykania szpitali, POZ i gospodarki. Tak jak ministrowie z PIS.
Anonim2021.01.5 16:45
Na na koniec roku w Sztokholmie na ok 400 tys zakażeń odnotowano koło 800 zgonów dodatkowych, przy ponad 300 domach opieki. W Polsce na ok 7 mln zakażeń odnotowano 70000 zgonów dodatkowych. przy 850 domach opieki,........ Kto jest groźniejszą zarazą - PIS czy koronawirus?
Anonim2021.01.5 16:49
Anonim taką prymitywną propagandę stosuj u siebie we wsi. Pewnie się już zaszczepiłeś
Anonim2021.01.5 16:52
link do szwedzkiego GUS-u (15 min się otwiera bo plik ogromny) każdy dzień, miasto, płeć, grupa wiekowa, średnie z ostatnich lat https://www.scb.se/contentassets/edc2b33f85ad415d8e7909002253ed84/2021-01-04-preliminar_statistik_over_doda_inkl_eng.xlsx - ludzie maja prawo do prawdy o PISie ile zabili ludzi swoimi lockdownami
Anonim2021.01.5 16:55
https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,26656014,zgony-w-2020-r.html
fdf2021.01.5 16:29
I takie nikt było i jest w polityce.
x2021.01.5 20:16
Kropla w morzu....niestety...
KaitlinBegay2021.01.5 16:24
Google płaci teraz od 17488 USD do 23500 USD miesięcznie za pracę online w domu. Dołączyłem do tej pracy 2 miesiące temu i zarobiłem 21540 $ w pierwszym miesiącu na tej pracy. Mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się - całkowicie na lepsze! Sprawdź, co robię..... workreviews10.com
Michał Jan2021.01.5 15:48
Pantuniestał Leszek Miller nie musi chyba deklarować chęci pracy w CM, bo już jest prawdopodobnie pracownikiem niemedycznym. Taki ponoć był myk z tym szczepieniem pokątnym.
Koroner2021.01.5 15:44
Tow. Miller to typ pokroju księży biskupów. Byle przy korycie napychać kabzę pieniędzmi podatnika i głupiego parafianina. Ten sam sort hien.
Anonim2021.01.5 15:34
Szczucie z ambon i tvp zbiera żniwo. Żądne krwi katoprawackie bydło gotowe palić na stosach i nabijać na pal. Dziki kraj, republika bananowa!
Michał Jan2021.01.5 15:46
Mimo ferii nie powinieneś zaniedbywać ćwiczeń w kolorowaniu drwala.
Anonim2021.01.5 15:48
Ja rozumiem, że Ty tak nazywasz sex z żoną gdy ta ma okres...
Michał Jan2021.01.5 15:49
Nie próbuj rozumieć, bo to jest ostatnia rzecz, która może Ci wyjść.
Anonim2021.01.5 15:53
A to jest zdaje się groźba karalna...
Michał Jan2021.01.5 16:08
No widzisz, co wychodzi, jak próbujesz kombinować. Lepiej pograj w kapsle.
Anonim2021.01.5 16:24
To znów jakiś eufemizm na praktyki seksualne z małżonką?
Michał Jan2021.01.5 16:52
Chłopczyku, jak dorośniesz, to może coś zaczniesz łapać. Na razie, to za trudne dla Ciebie sprawy.