20.05.14, 09:03Prof. Irena Lipowicz (fot. YouTube)

Rzecznik Praw Rodziców: Odwołać prof. Lipowicz ze stanowiska RPO

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców jest zaniepokojona stanowiskiem prof. Ireny Lipowicz ws. programu "Równościowe Przedszkole". Zdaniem działaczy, z argumentacji przedstawionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika niejako, że prawo miałoby obowiązywać jedynie "po szkole i w weekendy". "Taka próba ograniczenia praw rodziców jest bezpodstawna i uderza w podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa, a także w konstytucyjną zasadę ochrony rodziny i jej autonomię" – czytamy w oświadczeniu RPD. Działacze fundacji uznają zaistniałą sytuację za niedopuszczalną. Uważają ponadto, że prof. Lipowicz sprzeniewierzyła się złożonemu ślubowaniu, co stanowi przesłankę do jej odwołania ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców argumentuje, że dobór dokumentów i aktów prawnych przedstawionych przez RPO w uzasadnieniu nosi znamiona instruktażu dla ministerstwa edukacji, mającego na celu ograniczenie praw rodziców. Chodzi o takie sprawy, w których Trybunał Praw Człowieka przyznawał rację państwu przeciwko obywatelom, czyli rodzicom. "Powstaje wrażenie, że zadaniem RPO jest kolekcjonowanie na użytek instytucji publicznych informacji, jak wygrać z obywatelem upominającym się o swoje prawa" – czytamy w oświadczeniu fundacji.

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zarzuca prof. Lipowicz pominięcie tych źródeł prawa, które gwarantują rodzicom prawo do wychowania dzieci. Wytyka jej ponadto, że nie dostrzega fundamentalnego argumentu przeciwko programowi "Równościowe przedszkole", jakim jest fakt, że jego autorki wprost zachęcają nauczycieli i wychowawców do pomijania rodziców w procesie decyzyjnym.

Zdaniem działaczy stowarzyszenia, RPO ignoruje zarzuty dotyczące naruszania praw dziecka, a w szczególności prawa do poszanowania jego godności i życia prywatnego. Za takie naruszenie autorzy oświadczenia uznają m.in. przebieranie chłopców za dziewczynki i odwrotnie oraz zachęcanie do wcielania się w inną płeć. "RPO przyjmuje domyślnie, bez uzasadnienia, że w celu zapewnienia równości płci konieczne jest podejmowanie działań mających cechy inżynierii społecznej – eliminowanie stereotypów związanych z płcią" – podkreślają zaniepokojeni rodzice. I przypominają, że w programie nie została podana definicja "stereotypów", co rodzi obawę, że na to miano zasłuży każde przekonanie o jakichkolwiek zróżnicowaniach pomiędzy płciami.

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców jest przekonana, że prof. Lipowicz sprzeniewierzyła się zadaniom swojego urzędu i w związku z tym nie powinna w dalszym ciągu zajmować stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Pełną treść oświadczenia podpisanego przez Karolinę i Tomasza Elbanowskich oraz Małgorzatę Lusar można znaleźć TUTAJ.

MaR/Rzecznikrodzicow.pl


Komentarze

anonim2014.05.20 9:26
Imprezkę to zrobiła sobie z urzędu pani profesor zniewolona poprawnością polityczna, która nikogo nie broni tylko bierze kasę jak ta cała bada przy władzy.
anonim2014.05.20 16:36
i bardzo dobrze należy się jej