20.07.17, 14:08Zdj. Aargambit, CC BY SA 3.0, Wikimedia Commons

Schetyna grozi posłom!

Przed głosowaniem w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna zapowiedział dziś wniosek o nowelizację Kodeksu Karnego. Posłowie, którzy zagłosowali za ustawą, mieliby zostać ukarani...

"Składamy wniosek o nowelizację Kodeksu karnego, w którym wszyscy, którzy będą wspierać Jarosława Kaczyńskiego i tych, którzy będą głosować za odebraniem polskim sądom niezawisłości, zapłacą prawnie wolnej Polsce"- oświadczył polityk. Jak dodał, prezes PiS ma zostać oskarżony "o sprawstwo kierownicze tej zbrodni". Szef klubu PO, Sławomir Neumann wyjaśnił, że propozycje partii zakładają np. odpowiedzialność karną dla osób kierujących projektami niszczącymi „polską wolność, demokrację i łamiących proces legislacyjny”, głosujących za tymi projektami oraz dla tych, którzy skorzystają na takich przepisach.

"Kto, mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP w sposób sprzeczny lub niezgodny z konstytucją RP, podejmuje samodzielnie lub w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio lub pośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat pięciu"- cytował poseł PO. Jak dodał, zapis obejmuje wszystkich, którzy wczoraj głosowali, łamiąc zasady regulaminowe. Neumann poinformował, że PO jest w posiadaniu wydruku z głosowania, a kolejni posłowie, którzy zagłosują za ustawą „także dopiszą się do tego punktu”

"Ci wszyscy, którzy zajmą stanowiska opuszczone czy opróżnione przez odwołanych niezgodnie z konstytucją sędziów, będą także podlegać karze"-groził poseł PO, cytując kolejny przepis z przedstawionego projektu:

"Kto wyraża zgodę na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko w centralnym konstytucyjnym organie państwa opróżnione w sposób niezgodny z konstytucją RP podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od roku do lat 3"

"Nikt, kto będzie chciał w sposób karierowiczowski podejść do sprawy i zająć opróżnione stanowiska, nie może liczyć na bezkarność"- stwierdził Neumann.

yenn/PAP, Fronda.pl