Zdecydowana większość Polaków jest przeciwna wpuszczaniu do naszego kraju uchodźców, którzy czekają na granicy z Białorusią. Dowodzi tego kolejny sondaż, tym razem przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster.

W badaniu dla „Super Expressu” Polaków zapytano o to, czy popierają wpuszczanie do naszego kraju uchodźców, którzy przebywają na polsko-białoruskiej granicy. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 49 proc. badanych. „Raczej nie” to odpowiedź wybrana przez 23 proc. respondentów.

Raczej tak” wpuszczeniu uchodźców mówi 18 proc. uczestników badania, a „zdecydowanie tak” zaledwie 10 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-14 września

dam/PAP