22.04.19, 10:30screenshot Youtube - spalenie kukły w 2009 roku, via nowiny24.pl - najnowsze informacje z Rzeszowa, Podkarpacia i Bieszczadów

Spalenie kukły Judasza. Forum Żydów Polskich reaguje

W internecie rozgorzała dyskusja po tym, jak w miejscowości Pruchnik na Podkarpaciu wrócono do tradycji tzw. sądu nad Judaszem. Kukłę Judasza okładano kijami i spalono. Zareagowało również Forum Żydów Polskich.

Palenie kukły Judasza. Komu jest to potrzebne? To podanie na tacy argumentu tym, którzy głoszą tezy o prymitywizmie i antysemityzmie polskiego społeczeństwa”

- pisze na twitterze FŻP.

W kolejnym wpisie Forum dodaje:

Spalenie kukły Żyda-Judasza. Nie da się bronić okładania kijami kukły Żyda, podpalania, po czym wrzucenia do rzeki. Ten zwyczaj jest barbarzyński. Trzeba ten relikt wyrzucić na śmietnik w imię rozsądku. Jednocześnie nie robić z tego międzynarodowej afery. Także w imię rozsądku”.

I dalej:

Porównywanie tego z wieszaniem Hamana w Purim jest nie do końca uczciwe. Haman był z rodu Amaleka - był Amalekitą - biblijnym, odwiecznym wrogiem Żydów. Amalekitów od tysięcy lat już nie ma. Nie istnieją. Judasz był Żydem. Żydzi istnieją. To jest poważna różnica”.

dam/twitter,Fronda.pl

Komentarze

Jan Radziszewski2019.04.23 9:42
d-c To działanie szatana, a nawet pod pewnym względem gorsze. Nie można mówić o zasługach, lecz o skutku jego działania. Zasługi nie mają żołnierze, którzy mnie chłostali, zasługi nie ma Sanhedryn, który mnie wydał Rzymianom na Ukrzyżowanie. Nie mają zasługi żydzi, którzy mnie ukrzyżowali, dzięki czemu dokonało się zbawienie. Tak jak nie mają zasługi żadni mordercy ni ludobójcy. - Dlaczego Panie i ludzie i nawet ksiądz mówił co by się stało gdyby żydzi nie doprowadzili do Ukrzyżowania i Odkupienia. - Zbawiciel przyszedł na świat - lecz swoi go nie przyjęli i wydali na Ukrzyżowanie. To nie zasługa, to odrzucenie. (J 19,15) Coś złego w swoim zamyśle nie jest zasługą. Skutkiem tego Bóg może pokierować tak, aby stało się zbawieniem człowieka, Ale zły czyn nie jest zasługą, a zwłaszcza zabicie Mesjasza, na którego oczekiwano od pierwszych ludzi: Adama i Ewy. W ciągu wieków Panie Jezu, w tym chyba szczególnie w naszym kraju była przychylność do żydów z powodu tego, że byli narzędziem Boga prowadzącym do Zbawienia. - To jak ludzie uważają nie ma znaczenia dla Boga. Ludzkie sądy.. Bóg kieruje się sprawiedliwością i jest doskonały. Tak jak zakazałem Kaina zabijać, tak w ten sposób dzięki wzbudzeniu pewnej przychylności dla żydów sprawiłem, że nie wytępiono ich z powierzchni ziemi, gdyż nie chcę zguby grzesznika, ale jego nawrócenia. Tak jak dzieci Adama i Ewy są skażeni grzechem pierworodnym, tak żydzi są obciążeni grzechem bogobójstwa i żaden { napisane najprawdopodobniej w rękopisie „święty kapłan”, w drugiej kolejności może być też „żadne sądy kapłana”}, ani następca Św. Piotra, nie może ich z tego zwolnić. - Ach Panie, ale to oni gnębią nas, a nie my ich. - Są ze świata i ponieważ odrzucili Boga zostaje im szatan i świat. Szatan się z tego bardzo cieszy, że ma lud, który odrzucił Chrystusa. Naturalne jest, że będzie mu pomagał. Pomagał przeciw chrześcijanom i Twojemu narodowi szczególnie.
Jan Radziszewski2019.04.23 9:41
Orędzia Jezusa Chrystusa Cypriana polaka + Luty 2015, 4) "Zasługa" Judasza, "zasługa" żydów, Sanhedrynu (Luty 2015, 4) - Czemu Cię zasmuca, a raczej trwoży los Judasza? Wydaje Ci się niebezpieczny dla każdego. Różnie myślałeś o Judaszu. Czasem jak winnym w taki sposób, że moje słowa : „Lepiej dla tego człowieka było nie narodzić się” jasno określają jego winę po śmierci. To przecież, że wielu ludzi myślało, że nawet miał zasługę i zostało mu wybaczone jest wbrew Ewangelii. A moje słowa jasno rozumiane po ludzku tutaj - nie są rozumiane. Nie ma usprawiedliwienia na tamtym świecie dla Judasza. Niech Cię nie zasmuca to, że pięknie mówił do starszych w Świątyni. { przekazy Valtorty}. I w tym mówieniu, jak widzisz, była jego pycha i złe ziarno. Szatan też mógłby o mnie pięknie mówić, gdyby uznał, że to potrzebne mu do zwiedzenia człowieka. Nie lękaj się i nie bądź przygnębiony jego losem. Czy mogłem mu okazać miłość nade wszystko? Nie mogę na siłę. Nie robię tego. Ja, Bóg nie robię pewnych rzeczy. Nie popełniam zła. Nie czynię niczego dla kaprysu jak szaleni władcy, lub wasi niektórzy artyści. Ja, Bóg pewnych rzeczy nie robię i nie mogłem uratować Judasza wbrew jego woli. - A zasługa Panie? O jakiej zasłudze mówisz. Że wydał swego Pana, o którym wiedział, że jest Bogiem, miłością. To działanie szatana, a nawet pod pewnym względem gorsze. Nie można mówić o zasługach, lecz o skutku jego działania.
Jan Radziszewski2019.04.23 9:21
+++ Wkrótce żydów NIET i NIE BUIET Pan 13 11,2016 + co chcą wrogowie Moi, by ludzi było mniej, was „nie Żydów” ( goji ) 500 milionów (najwięcej) ziści się, tylko, że miejsca nie będzie dla nich. Ani jeden nie prześliźnie się przez oko sprawiedliwości. Ani jeden z nich nie posiądzie Ziemi. Nigdzie się nie schowa. Ani na Ziemi, ani pod Ziemią, ani w oceanie, ni pod oceanem. Ni w jaskiniach, ani nawet poza Ziemią. Zostaną zniweczone wszystkie ich dobra i to w czym pokładali nadzieję. Zginą i pójdą w ogień, jak plewy na spalenie. Będą służyć za chrust i ściółkę dla złych duchów. Zobaczą wtedy czym byli: błotem nierządnym, a dufali, że są panami świata. Kto nie chce królować wraz ze mną, nie będzie nawet królował, jak myśli, w królestwie ciemności. Im bardziej służył demonowi za życia, tym większą wzgardę okaże (on - cezar J 19,15) mu w swoim królestwie. Nawołuję i napominam. Nawołuje, napomina, prosi przede wszystkim moja Matka. Obraziliście ją i obrażacie. Nic sobie nie robicie z jej napominań, z jej łez. Będziecie wołać i prosić jej wstawiennictwa, wy którzy nią wzgardziliście, ale będzie za późno. Wy, którzy to zrobicie nie ocalicie ciał. Ocalicie jednak dusze. Nieszczęścia od was nie odejdą i nie ominą waszych domów i waszych doczesnych „powłok” na tej Ziemi. Zginiecie, ale ocalicie dusze. Mała trzódka jednak ocali i ciało i dusze i zobaczy nowe Niebo i nową Ziemię. Pan 636 Plany tego Narodu, jak również plany czarnej bestii – Masonerii, będą unicestwione, a ci, co pójdą za ułudą demona, oddani będą w szpony tego, któremu tak wiernie służyli 584 Przekląłem naród z którego się wywodzę. Z tej nacji uratują się jedynie ci, co uwierzą, że JA JESTEM. + Czyściec spotka jedynie garstka oszukanych i zwiedzionych, nie świadomych do końca swojego grzechu. - Ci z Mojego narodu, co nie przyjęli Mnie, jako Mesjasza, walczyli i nadal ze Mną walczą, ci sami wybrali swój los i to bezpowrotnie 645 -+++ Izrael wbił się w potężną pychę, nad którą nie umie zapanować. Jeszcze raz dam szansę temu narodowi, tak by uznał Mojego Boskiego Syna. Ci, którzy się nawrócą, będą ocaleni. + Ci, co pozostaną pyszni, krnąbrni, butni, sami wybrali swój wieczny los. Dzień Sprawiedliwego Gniewu Bożego usunie ich z powierzchni ziemi.
Jan Radziszewski2019.04.23 9:18
Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata 6 VI 2018 cz 1 Polska nie jest miejscem dla Żydów Środa, 6 czerwiec 18. 03 Pisz dziecko Nie lękaj się. Zapisz Żydzi coraz bardziej panoszą się w waszym narodzie. Nie jest to miejsce dla nich. Mają swój kraj. Są inne kraje gdzie mają [się] dobrze i nie są prześladowani. Polska nie jest miejscem dla Żydów. Mają tu prawo mieszkać ci, którzy od wieków mieszkali w Polsce, ich potomkowie i tylko Ci, którzy dobrze życzą Polsce i nie uznają Izraela lub jest dla nich obojętny. Ci, którzy przyszli z Rosji podczas zaborów wysługując się często zaborcy, a jeśli nawet nie to szanując i kochając Rosję bardziej niż Polskę takiego prawa do mieszkania ( w Polsce) ich potomkowie nie mają. Nie mają prawa do mieszkania w Polsce także Żydzi z Niemiec. Nie mają prawa tym bardziej ci Żydzi, którzy nie urodzili się w Polsce niezależnie od tego jaką funkcję by w waszym kraju pełnili. Nie mają żadnego prawa do mieszkania w Polsce obywatele Izraela niezależnie od tego co by się w ich kraju i z ich krajem działo. Ja tego nie chcę, ja Bóg, lecz oni przecież Mnie zabili. I zabijają wasz naród teraz podstępnie, był czas, że jawnie, znowu będzie to niemal jawne, choć pod płaszczykiem wrogich wam potęg. Polska jest krajem starożytnym. I była takim już gdy Abraham czy jeszcze Abram wędrował ze swoimi stadami. Synagoga szatana chce zniszczyć mój umiłowany kraj ja zaś na to nie mogę pozwolić. Lecz pomagają im wasze grzechy. One też blokują wasze serca przed pełną Intronizacją wedle Mojej Woli. Poddani tak wielu wrogim siłom, jeśli jej nie będzie – zginiecie. Jeśli nawrócicie się przed ostateczną zagładą, ocalejecie, lecz czy ten kraj nie stracił dość krwi, czy nie wydał na żertwę ofiarną swych najlepszych synów i najlepsze córki? Czyż nie szkoda wam krwi dzieci waszej ojczyzny? Wasze, coraz bardziej ograniczone myślenie, temu pomaga. Niewielu jest rozsądnych w waszym narodzie. Polacy muszą być silni i zjednoczeni – jak w czasach Solidarności i jeszcze bardziej a przede wszystkim we Mnie i ze Mną, Chrystusem. - Chwała Tobie Chryste. - Pokój Tobie moje [dziecko] i pokój wszystkim Polakom ( i też na obczyźnie) dobrej woli.
Klemost2019.04.23 7:38
Tylko, że teraz dla żydów Hamanem jest cały świat. Oni co roku chwalą i czczą wymordowanie w jedną noc Medów i Persów. Święto Purim to czytanie ks.Estery z tym, że opis morderstwa na Persach i Medach jest zagłuszany krzykiem i hałasem aby ich teraźniejszy Bóg nie usłyszał co oni zrobili.
Halina2019.04.23 5:30
Niech Żydzi patrzą na siebie, bo widzą źdźbło w oku bliźniego a belki w swoim oku nie widzą. Ta tradycja wielkanocna ma już dwieście lat. I teraz się przyczepili. Czyżby chodziło o 447?
lolek kremowka2019.04.22 18:49
Takie jest "nauczanie" KK na religii i w kościele - tradycja i dziwne, narodowo-socjalistyczno-antysemickie tradycje. Katolicy Pisma nie czytają a kościół ich tego nie uczy (by czytać)... Ps. Pisałem, że jeszcze nie tak dawno niechlubną tradycją katolików był wielki piątek, w który Żydzi z domów nie wychodzili. I proszę - w katolickiej Polsce takie jaja :) Pali się książki z małym czarodziejem w okularach, pali się kukłę Żyda a tymczasem świat planuje wyprawę na Marsa czy budowę stacji na Księżycu... Dlaczego nie biczowano i nie palono i topiono kukieł pozostałych apostołów, którzy stchórzyli i opuścili Jezusa?
No, no te słowa są wasze2019.04.22 18:47
„Palenie kukły Judasza. Komu jest to potrzebne? To podanie na tacy argumentu tym, którzy głoszą tezy o prymitywizmie i antysemityzmie polskiego społeczeństwa”
kibic2019.04.22 18:44
Żydzi nie szanują naszej wiary,naszych tradycji,naszych zwyczajów i przede wszystkim symboliki.Naprawdę ,nie da sie ich też szanować.A purpuraci? hańba.
Grzegorz2019.04.22 16:55
Forum Żydów Polskich zacznie niedługo protestować gdy nasze dzieci w pierwszy dzień wiosny będą palić i topić Marzannę.
Karina2019.04.22 15:19
Jakoś tak już mamy, że po prostu nie lubimy zdrajców i brzydzimy się nimi.
JaKi2019.04.22 17:44
Z wyjątkiem Kuklińskiego,tego zdrajce polubiliśmy.
wolf2019.04.22 14:54
Judasz zasłużył na wszelkie pomsty za zdradę Jezusa. To niegodziwy i haniebny czyn, odpowiedzialny jest naród z którego ten zdrajca pochodzi.
Power Gej2019.04.22 14:17
My LBGT-owcy, zawsze jesteśmy otwarci na dialog ze wszystkimi. To my jesteśmy podstawą europejskiego społeczeństwa.
Marian2019.04.22 14:30
Pedaly przyszloscia narodu!!!!!!!!!!!!!!
Marian2019.04.22 14:02
Z ostatniej chwili. Forum Zydow Polskich chce odtworzyc w Prochniku Zydowska Policje.Poradzila sobie z zydami to i z polakami da rade
moher2019.04.22 14:25
A kiedy Marian ze schodów spadł…
Marian2019.04.22 14:29
Przed chwila.Chlapnalem za duzo
Marian2019.04.22 13:58
Z ostatniej chwili Forum Zydow Polskich chce odtworzyc Zydowska Policje w Prochniku i Judenrat celem polozenia kresu tym antysemickim ekscesom
Power Gej2019.04.22 13:46
Szkoda, że mu nie przyłożył temu księdzu. Powinien pokazać naszą odmienność i siłę.
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.22 13:23
Trwa zbiórka dla Mikołaja wyrzuconego z domu przez matkę katoliczkę i ojczyma jednocześnie oprawcę Mikołaja. Chrześcijańscy zwyrodnialcy wyrzucili z domu 18-letniego syna z powodu orientacji seksualnej. Powiedz STOP katopropagandzie! Ludzie dobrej woli wpłacili dla Mikołaja już 10940zł! - - -> https://zrzutka.pl/mikolajowi-na-start "Pewne małżeństwo, które przeczytało o Mikołaju na Facebooku, zaoferowało mu pokój w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu na Powiślu za kwotę na tyle niską, że Mikołaja stać jest na to by uzyskać upragnioną niezależność. Renta po ojcu i alimenty o które będzie występował wystarczą w tej sytuacji na to, by dopóki się uczy mógł żyć godnie. Dla Mikołaja jest to bardzo ważne". Mikołaj jest również ofiarą ponad 10-letniej przemocy domowej ze strony ojczyma, na co była milcząca zgoda jego matki. Padł też ofiarą wielu innych nadużyć. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Pokój Mikołaja jest pusty, jest potrzeba zakupienia podstawowych rzeczy, potrzebne są także środki, by do czasu przyznania alimentów Mikołaj mógł jakoś funkcjonować."
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.22 13:23
Z ostatniej chwili !! Zwryrodniały katolicki ksiądz-bydlak zaatakował geja w kościele, zdarzenie zostało nagrane https://www.facebook.com/watch/?v=421697275308089 Ma szczęscie bydlak, że nie trafił na mnie. Na miejscu Mateusza zdzielibym tego psychola po mordzie. Katole z propagandą nienawiści nie mogą się powstrzymać nawet w święta....
Alojzy Cedzidło2019.04.22 13:46
A nie zauważyłeś Polaku z pedałami ,że tu mowa o Judaszu i ŻYDACH a nie o gejach ?
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.22 17:31
Alojzy ty wciąż żyjesz! Myślałem, że skoro taki staruszek to już dawno w "niebie" :)
Alojzy Cedzidło2019.04.22 21:57
Bez jaj , ATEISTO DUMNY GEJU ,Ty wierzysz w niebo ? Prawdę mówią ci , którzy twierdzą ,że homosie to wybryki natury .
rebeliant2019.04.22 19:06
Co znaczy zaatakował ? Dla mnie jeżeli nie ma przemocy, to nie ma ataku. Chcecie sobie stwarzać sztuczne uzasadnienie dla stosowania przemocy. Zupełnie tak samo jak stadionowi bandyci.
anonim2019.04.22 21:14
Ksiądz dobrze zrobił, więcej takich odważnych księży. Po co pedał lazł do kościoła?
Marian2019.04.22 13:19
Wszystko daje sie obronic wy Judasze z Forum Zydow Polskich.Was tez trzeba zaczac okladac kijami a jak nie pomoze to powiesic
Do głupiej Agnieszki Dz.2019.04.22 12:47
Weź coś na wstrzymanie swoich durnych poglądów i beznadziejnych anty-polskich i anty-katolickich wpisów, nikt tu nie chce czytać takich głupot, one nic z logika nie mają do czynienia są za to pełne "pogardy, ironii" a to jest metoda iście żydowska i jeśli znasz P.Ś. jak twierdzisz to wiesz gdzie jest to napisane :) Judasz jak chcesz wiedzieć pseudo-teologu do niczego nie był potrzebny. Jednak w porządku natury sam się przypałętał do Pana Jezusa w nadziei na jakieś stanowisko w nadchodzącym Królestwie Mesjasza. Na śmierć skazali Pana Jezusa żydzi prawie cały naród z kapłanami na czele. Głupia babo, Judasz tylko zaprowadził żołnierzy do ogrodu oliwnego a to za mało. Proszę więc nie zabieraj głosu na tematy o których nie masz pojęcia, to tak w wielkim skrócie. I na koniec powtórzę, włącz logikę, która prowadzi do poznania prawdy a wyłącz ton kpiący, prześmiewczy udający znajomość tematu a w rezultacie chodzi ci o wykpienie Katolików. Zupełnie na koniec, to piękna tradycja z okładaniem Judasza, to pewien folklor wpisany w dany region Polski a żydom guzik do tego, niech przeproszą za zabicie Mesjasza i się nawrócą! :D
Maria Błaszczyk2019.04.22 12:57
Za to na pewno wszyscy chcą czytać takie chamskie womity... Wincej nienawiści!!!! Wincej! Wincej! (a do tego, jak powszechnie wiadomo, starożytni Żydzi wykonywali egzekucje przez ukrzyżowanie, prawda?)
Janina Labisz2019.04.22 13:41
nastepna żydówa
anonim2019.04.22 21:05
Maryśka ty też zamknij paszczę i przestań komentować w temacie o którym nic nie wiesz , po sowiecka sieroto.
Janina Labisz2019.04.22 13:08
Takie idiotki trzeba utylizowac. Popieram. Dziedzic to na pewno żydówa. Hitler miał dużo racji.
Piotr Nowak2019.04.22 13:14
Jańcia ! :D Mój ulubiony zjjebbie :) Jak tam? Żarłaś jajko wczoraj? Przestało działa czy wydaliłaś w całości. Przypominam że miałaś jeść! ptasie jajko, a nie lizać jaja proboszcza :)
Janina Labisz2019.04.22 13:38
jestes zwyklym chamem i dziwkarzem nowak
Piotr Nowak2019.04.22 13:59
Czyli dalej jesteś na mnie obrażona po naszym rozstaniu?
anonim2019.04.22 21:08
A TY EMPTY ZJE.BIE CO ŻARŁEŚ ŻE MASZ SRA.CZKĘ?
Alojzy Cedzidło2019.04.22 15:55
Fajne ! ! ! Takiego chamskiego wpisu kierowanego może do kobiety nigdy nie czytałem . Odkrył sie nam pan Nowaczuś oj odkrył . Pozdrowienie dla waszego Prezesa Wiosny Może mu Pan zrobić to co proponuje Pan pai J.L .z proboszczem.. Prezes podobno to lubi .
Piotr Nowak2019.04.22 16:08
Jasne Józek... Bo ty nie znasz Janiny? I nie udawaj że mnie nie znasz, i że nie wiesz o co chodzi. Weź się nie kompromituj.
anonim2019.04.22 21:10
Zamknij pysk nowak, bo śmierdzi jak z kloaki.
Alojzy Cedzidło2019.04.22 21:51
Choreńkie to Pana pisanie,. oj choreńkie. Albo na bani bo nie sądzę aby za kasę tak nisko zdrowemu upaść.
Urszula2019.04.22 17:22
A u labisz chamstwa nie widzisz? Cierpisz na rozdwojenie jaźni?
Agnieszka2019.04.22 17:43
Nie, Labisz jest ok, nawet pewnie lajki od niego dostała. Bo takie to trafne i kulturalne.
Piotr Nowak2019.04.22 17:45
Piotrowski Józef? :) ba... Przecież on ma przynajmniej z dziesięć osobowości.
Naczelny2019.04.22 13:21
Brawo, frondokatolstwo wybiło.
Janina Labisz2019.04.22 13:39
następny co ma coś do katolików. jestś zwykły gorszy sort
Agnieszka2019.04.22 13:18
Mati, pogadaj sobie świątecznie z Janiną Labisz,tyle w Was ciepła, serdeczności, życzliwości. Jaka to metoda, bo jakoś nie wiem? Widać, że lubicie ludzi, ten szacunek do innych jest imponujący. Wesołych Świąt.
Janina Labisz2019.04.22 13:41
Zamknij jadaczke kretynko albo my ci ja zamkniemy.
Naczelny2019.04.22 14:16
Wy? czyli kto?
Janina Labisz2019.04.22 14:34
Dużo nas jest. Znamy się. Nie odpuścimy. Bóg honor ojczyzna.
Piotr Nowak2019.04.22 14:44
Bu ha ha ha ha "Wy" - czyli: Łabisz, Cynk (który ją olał), Łopińska (która olała całe "towarzystwo"), Ardyn (która bredzi) .... I ktoś jeszcze? Nie :) Czyli "My" = to tylko wredna dewota Jańcia
Piotr Nowak2019.04.22 14:47
Normalnie jest "MOC" :) :) :)
Naczelny2019.04.22 14:54
frondonazioli z porażeniem mózgowym? na szczęście mało was.
Janina Labisz2019.04.22 16:01
Kutwa znowu nagrzeszylam, ide do spowiedzi, ksiądz mnie zaybeie ze co dzień ten sam grzech. Taka ze mnie ściera juz. Przyjdę po spowiedzi. Czekajta na mnie
Kwak2019.04.22 12:36
A co żydowskiego zdrajcy nie można osądzić i potępić? Judasz BYŁ żydem i zdrajcą
moher2019.04.22 14:24
Jeszua ha-Nocri był Żydem. Nie?
Michał2019.04.22 12:20
Ale o co się tu pieklić? Kim był Judasz jak nie Żydem?
moher2019.04.22 18:02
Czytałeś Ewangelię wg Judasza?
Mirek2019.04.22 11:18
Judasz zdradził Pana Jezusa i należy mu się symboliczna kara . Jest zdrada....jest i kara . Żydzi przeciwnie . Zdradzali masowo Polskę w 1920 roku i w 1939 ale kary za to żadnej nie ponieśli .
JaKi2019.04.22 17:09
Bez tej zdrady nie byłoby chrześcijaństwa,więc należy się pomnik a nie kara.Widać u pana braki w czytaniu i zrozumieniu Biblii.
Urszula2019.04.22 17:18
Komu pomnik?
JaKi2019.04.22 17:33
Judasz był w planie Boga aby doszło do Zmartwychwstania.Bez Judasza plan by się nie udał,wiec dla kogo pomnik ?
lolek kremowka2019.04.22 18:50
Dlaczego nie biczowano i nie palono i topiono kukieł pozostałych apostołów, którzy stchórzyli i opuścili Jezusa?
Samanta2019.04.22 11:04
jeżeli identyfikują się z Judaszem - ich problem i jak widać prawda.
Agnieszka2019.04.22 11:29
Identyfikują się z człowiekiem.Nie można nigdy szczuć ludzi na siebie. A swoją drogą gdyby nie Judasz nie byłoby Golgoty, zmartwychwstania i zbawienia. Przecież tak miało być, dokonało się.
Marian2019.04.22 13:42
Teraz Agnieszko to blysnelas,u nich Judasz to co drugi a moze nawet wszyscy wiec problemu napewno by nie bylo
Agnieszka2019.04.22 13:47
Wszyscy? Każdy Apostoł? Proszę, nie przesadzaj. Mam nienawidzić drugiego człowieka, bo jest Żydem, tak jak Judasz? Wiesz co,możecie mi grozić na tym forum, wyzywać, jak poniżej znana stalkerka Janina Labisz, ale nikt mi nie wmówi, że szacunek dla każdego człowieka to antypolonizm.
Marian2019.04.22 14:11
Apostolowie zyli w czasach innych wiec byl co drugi ale teraz jest duzo,duzo wiecej Judaszy.Reszta Twego tekstu chyba mnie nie dotyczy a Judaszy jesli kochasz to Twoja sprawa
Agnieszka2019.04.22 14:15
Kochasz? Ja kocham swoich najbliższych i to chyba wystarczy.
Marian2019.04.22 14:24
Przepraszam ,pewnie sie pomylilem
Janina Labisz2019.04.22 14:12
jestes zwykłą dziwką antyludzką
Maria Błaszczyk2019.04.22 13:07
Spróbuję Ci to wyjasnić. Otóż mieszkam w Holandii. W czasie kryzysu 2008 roku bardzo dużą siłę medialną zyskał niejaki Geert Wilders ze swoją partią. Zyskał ją - wystaw to sobie - szczuciem na Polaków. Nie było niemalże dnia, by prasa nie opisywała jakiegoś wyczynu dokonanego przez Polaka (najczęściej było to prowadzenie po pijaku, do tego nierzadko z dużą prędkością, coś, czego tubylcy nie robią - jak się piło, to się grzecznie jedzie na rowerze, a prędkości w ogóle się nie przekracza, a jeśli już - to minimalnie; czasem zgwałcenia, ewentualnie awantury domowe czy głośne domówki). Czy te historie były prawdziwe? Absolutnie, tu jest blisko 200 tys. Polaków, w większości młodych mężczyzn, młodzi mężczyźni robią takie rzeczy. Czy opisywanie tego było w porządku - ano nie. Na szczęście nagonka ta nie trwała dość długo, a do tego Holendrzy są na to mało podatni - ale takie szczucie na jakąś grupę zawsze ma potencjał wywołania przemocy względem zupełnie przypadkowych ofiar. Ja np. w ogóle nie piję, nie przekraczam prędkości, nie gwałcę, nie awanturuję się i nie znoszę imprez. Teraz w opisanej w artykule sytuacji mówimy o winie jednego Żyda, sprzed 2 tys. lat. Nie chodzi o to, że ktoś się z nim identyfikuje. Chodzi o to, że przez wieki ludzi za ten czyn mordowano - tylko z powodu przynależności do tego samego "narodu". Dobrze by było, jakby to nie wróciło. Bo za jedną zdradę - zamordowano już miliony ludzi. NA ogół setki lat i setki kilometrów od miejsca, gdzie do tej zdrady miałoby dojść. Coś tu jest chyba nie tak.
Marian2019.04.22 13:47
Oni po skazaniu Jezusa na smierc wrzeszczeli "krew jego na nas i na nasze dzieci"rzucajac w te sposob na siebie klatwe ktora trwa
Alojzy Cedzidło2019.04.22 15:44
Pani Mario .Ta holenderska opowieść jest bardzo przekonująca i chyba prawdziwa . Jednak ostatnie zdania Pani ,,wyjaśnienia " wzbudziły we mnie głód wiedzy . Co to za miliony i kiedy mordowano Żydów za Judasza . Chyba Hitlera pani nie obwinia . bo ten holokaust to wg potomków Judasza, to wina Polaków . No i na koniec .Winę za te miliony morderstw nie przypisał bym wyłącznie nienawiści do Judasza . I w końcu te ,,setki kilometrów od Judasza " . Ameryką rządzą podobno potomkowie Judasza . A to dośc daleko od Paqlestyny
ZERR02019.04.22 20:13
Wilders miał całkowitą rację a jego 'szczucie' na Polaków była absolutnie uzasadnione. Każda przesiedlana społeczność to eksplozja narkomanii pijaństwa prostytucji, przemocy i wszelkiej patologii. Tak po prostu jest i każdy normalnie myślący wie dlaczego tak jest - niestety sa to przyczyny będące dla was tabu i nie jesteście w stanie ich przyjąć do wiadomości. Macie blokadę mentalną. Polacy nie sa absolutie żadnym chlubnym wyjątkiem i widac to nawet w ramach jednego kraju. Wilders miał 102% racji, a głupi holendrzy którzy go nie słuchali dowiedli tylko i wyłacznie swojej postępowej głupoty, za co teraz będa płacić życiem, skoro otwarli się na dzicz z afryki muszą ponieść tego konsekwencje.
anonim2019.04.22 20:59
O jakim szczuciu mówisz, Polacy za granicą są postrzegani tak jak inni emigranci. Często są ludzmi o niskiej kulturze, ze skłonnościami do awantur i alkoholu. Taka jest prawda o emigrantach i nie ma się o co obrażać. Wyciąganie jakichś pokrętnych wniosków z wiejskiej tradycji, to zła wola TVN, tchórzliwej kurii, Żydów i twoja Mario.
moher2019.04.22 14:23
Have you read the Gospel by Judas?
Cogito ergo sum2019.04.22 10:57
Z tym wieszaniem Hamana Żydzi także powinni dać sobie spokój. Obecnie ich śmiertelnymi wrogami są Palestyńczycy i oni to mogą brać do siebie.
Gamberro2019.04.22 11:39
Palestyńczycy są bardziej semiccy niż ta zbieranina w Izraelu