12.09.16, 19:14

Szatan dręczy cię pokusami? Oto niezawodna pomoc!

Samotna walka z szatanem jest z góry skazana na porażkę. Gdy diabeł kusi cię do zła, dręczy pokusami, nigdy nie polegaj na sobie! Natychmiast i za każym razem zwróć się z wielką i pełną wiarą i zaufaniem do naszego Pana. Pomoże ci święty Archanioł Michał, wódz niebieskich zastępów. Odmawiaj tę modlitwę, ilekroć zły duch chce odwieść cię od wierności Jezusowi Chrystusowi!

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

A oto modlitwa, którą możesz odmawiać co rano, prosząc o pomoc w walce:

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pamiętaj wreszcie, by budować w sobie pokorę. Pycha to największy sprzymierzeniec diabła. Módl się zatem:

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli.

Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

fronda.pl