19.05.17, 16:50

'Nadzwyczajna kasta' wydała zakaz używania terminu 'kasta'

Według trajnej instrukcji rozsyłanej do sędziów przed rozpoczynającym się w tę sobotę Kongresem Prawników Polskich w Katowicach, mają oni unikać podczas wystąpień zwrotów takich jak "kasta", czy "nasza korporacja", a także nie poruszać tematu wynagrodzenia sędziów.

Do tekstu instrukcji przesyłanej sędziom przed kongresem dotarł "Super Express". Oto jego treść:

"Biura prasowe organizatorów rekomendują uczestnikom paneli dyskusyjnych, aby z uwagi na niebezpieczeństwo skupienia uwagi mediów na tematach niezwiązanych z tematyką Kongresu, o niepodnoszenie w dyskusji kwestii wynagrodzeń sędziów i pełnomocników, tematów związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi (…) mogących mieć negatywny wpływ na postrzeganie zawodów adwokatów, radców prawnych i sędziów. Biura prasowe rekomendują nieużywanie słów w rodzaju: kasta, nasza korporacja i podobnych znaczeń, które mogą zostać użyte przeciwko nam" - napisano w instrukcji.

Jak donosi "Super Express", autorzy instrukcji to Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

jsl/se.pl