Minister ds UE Konrad Szymański potwierdził, że strona czeska zmieniła zdanie na temat umowy w sprawie Turowa w momencie, w którym podpisane zostało już wstępne porozumienie. Zapewnił także, że Polska nie ustanie w dążeniach do polubownego rozwiązania sporu wokół kopalni.

Polska nie zastosowała się do decyzji TSUE, który w sprawie Czech przeciwko Polsce zastosował zabezpieczenie polegające na nakazie wstrzymania wydobycia węgla z kopalni w Turowie.

Węgiel brunatny traci swoją kaloryczność w transporcie, wobec czego razem z jego kopalniami niezbędne jest także lokalizowanie elektrowni. Wstrzymanie wydobycia oznaczałoby także konieczność zamknięcia elektrowni, która zaopatruje w prąd znaczną część regionu.

Czechy wystąpiły o nałożenie na Polskę kary w wysokości aż 5 mln euro za każdy dzień niewykonania postanowienia o  wstrzymaniu wydobycia (a tym samym także wstrzymania działania elektrowni).

Ostatecznie TSUE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro za każdy dzień niewykonania postanowienia. Takiej kompetencji nie przyznają Trybunałowi traktaty.

Rząd poinformował, że nie zamierza zamykać kopalni. Przyjęto także twarde stanowisko wobec Czech. Premier Mateusz Morawiecki odwołał swój udział w odbywającym się dzisiaj szczycie Grupy Wyszehradzkiej, na którym obecny będzie premier Czech Andrej Babiś. Morawieckiego zastąpi minister Marlena Maląg.

Pojawiły się także informacje, że Czesi mieli zachowywać się niezgodnie z dobrymi obyczajami w toku negocjacji porozumienia dotyczącego wycofania skargi. Informacje te potwierdził także minister ds UE Konrad Szymański.

- Czesi zmienili zdanie, zaczęli eskalować warunki w momencie, kiedy przystąpiliśmy do negocjowania umowy - powiedział.

Odniósł się także do tego, że oświadzczenie Morawieckiego o dojściu do porozumienia z Czechami miało solidne podstawy faktyczne.

- Premier Morawiecki złożył to oświadczenie na podstawie podpisanego protokołu przez stronę polską i czeską. On zakładał bardzo jasne i racjonalne warunki wycofania skargi. To oświadczenie było w pełni uzasadnione na tamtym etapie - stwierdził.

- Polska nie może pozwolić na to, aby jakikolwiek akt, także akt europejski, powodował zaburzenia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa ogólniejszego całego regionu - oświadczył Szymański.

Dodał, że Polska rozważa kolejne kroki procesowe w postępowaniu przed TSUE oraz nie wyklucza kolejnych rozmów z Czechami.

jkg/rmf fm