19.04.21, 10:55

Teresy Neumann proroctwo dla Polski

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r., /Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:
Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.
Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?
Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.
A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
     Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.
Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.
Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.
Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina- miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.
Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.
Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.
Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.
     Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.
     Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.
     Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaśWarszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
     Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.
Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.
To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych.Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.

Komentarze

Anonim2021.11.9 21:03
niezła rzeźnia na obrazku,ci uchodzcy czasem nie przesadzają?
qwerty2021.04.20 7:52
A co ona się tym ketchupem tak ufajdała ? :-)
Anonim2021.04.19 21:54
Samookaleczenia to objaw b.poważnych chorób psychicznych. Najczęściej jak pan Bozia chce kogoś ukarać to mu rozum odbiera.
Randką ze mna już teraz, teraz ..2021.04.19 21:22
Mam kamerkę w mojej odbytnicy podłączoną do internetu. Zobaczysz nie tylko moje hemoroidy ale i obrzezanego chüja w mojej düpie. . . . Zajrzyj tu: [email protected] i umów się. ========================= I słowo od mojego sponsora: Spółka Państwowa GM offeruje poprawioną formułę znanego i znakomitego produktu: "Albert extra VERGIN oil do smarowania odbytnic i do spożycia".
Randka z idiotą2021.04.21 11:07
To ja, Grzegorz T. Jeśli jesteś małą dziewczynką, możesz się ze mną umówić, pisząc na [email protected] Mam fajne laleczki, ładne klocuszki i misia, który - jak go weźmiesz do buzi - to urośnie i może cię opluć.
Zdzisław2021.04.19 19:31
Amen.
TesterkaKeczupuCzyliTeresaKatoFlejtuch2021.04.19 18:24
Testerka keczupu z czasów, kiedy nie było opakowań plastikowych z dziobkiem o małym otworku. Teresa nabierała keczup do badań warząchwią z cebrzyka, a że była leniwym babskiem, to testowała w łóżku i co spadło na pościel i nocną koszulę, to zasychało do późniejszego wykruszenia. Kato-flejtuch okropny.
A2021.04.19 17:16
O KRWA ALE JAZDA
rebeliant2021.04.19 16:25
Następnym razem, gdy będziecie jej dawać barszcz, to dajcie śliniak i słomkę.
Stanislaw2021.04.19 20:40
Ta przepowiednia jest ostrzezeniem dola was , lewactwo zatwardziale ,ktorzy wierzycie tylko w mamone , w dodatku POzyskana w przetepstwach,
Anonim2021.04.19 21:30
Ciekawe w co wierzy taki np. Rychu Czarnecki? Czy nakaz oddania ukradzionej kasy to atak na Polskę, wiarę i Boga?
Anonim2021.04.19 16:15
Jakim "ubogim rozumem" trzeba być, żeby wierzyć w te dyrdymały...
Ed2021.04.19 19:37
Obawiam się, że twój rozum tego nie pojmie.
Wladyslaw,2021.04.19 20:43
Wkiedy lewacki rozum to pojjmie ,nigdy ,
Przeczytaj artykuł!...TO NIE WIARA, TO FAKTY...!2021.04.19 20:04
Nie- "Anonimie", a Lechu Keller!...WIĘC JAKIM "UBOGIM ROZUMEM" TRZEBA BYĆ, ŻEBY ...W TO NIE WIERZYĆ!...?? TO NIE WIARA, TO SPRAWDZONE PRZEZ 50 LAT!... TO SĄ FAKTY! ... ZNÓW SIĘ PONIŻASZ! Jesteś tchórzem ! Chowasz się za głupim nickiem! Przecież cię wszyscy tu znamy! Dokładnie o tym wiesz! Wstydzisz się imienia, czy może swojej narodowości?
Anonim2021.04.19 21:27
Buhahhahahaa, Idź matołku daj na mszę i lecz się relikwiami ze zwieracza św. Hermenegildy, bo normalna nauka jest już bezradna wobec takiego idiotyzmu.
Grzegorz T. w akcji2021.04.20 9:42
Mieszanka małych i dużych liter to wyznacznik działalności Grzegorza T. Ten znany w miejscowości W. pedofil jest również paranoikiem, walczącym z wyimaginowanym wrogiem - Lechem Kellerem. Zarzuca mu to, co jest jego przypadłością - chęć gwałcenia dzieci. Tylko dlatego jeszcze nie siedzi, bo wybroniła go siostra, kochanka szefowej miejscowego PiS.
PRAWDA2021.04.19 15:42
Franciszek Liszt: Nadejdzie dzień, gdy wszystkie narody, pośród których mieszkają dziś Żydzi, będą musiały stanąć przed problemem całkowitego ich wypędzenia - problemem życia i śmierci, zdrowia lub chronicznej choroby, pokojowej egzystencji albo nieustających niepokojów społecznych.
Benedykt XVI2021.04.19 15:00
Współcześnie utarło się przekonanie, że prawdziwe życie Słowem Bożym jest wyłączną domeną protestantów. Wspólnoty protestanckie uważa się za autentycznie zainteresowane, żyjące i karmiące się Biblią, podczas gdy tradycję katolicką oskarża się o kompletne zaniedbanie Pisma Świętego. Z takimi poglądami bezwzględnie rozprawia się Benedykt XVI. Papież emeryt pokazuje, że Kościół zna i potrafi czytać Pismo Święte, a co więcej – że tylko w Kościele można odczytać pełne, głębokie znaczenie Słowa Bożego. Papieską krytykę współczesnej biblistyki przedstawia prof. Scott Hahn w książce “Przymierze i komunia. Teologia biblijna papieża Benedykta XVI”. Pycha teoretyków Edukacja i kariera teologiczna Benedykta ukształtowały się pod wpływem zetknięcia z historyczno-krytyczną metodą interpretacji biblijnej, która w końcu lat czterdziestych XX wieku stała się dominującym na uczelniach modelem teoretycznym. W swych refleksjach autobiograficznych wspomina, że uczeni żywili w tym czasie przekonanie, iż metoda ta da im „ostatnie słowo” na temat sensu tekstów biblijnych. Opowiada historię o czołowym egzegecie z Tybingi, który ogłosił, że nie będzie więcej przyjmować propozycji dysertacji z tematyki nowotestamentalnej, ponieważ „w tej dziedzinie wszystko zostało już przebadane”. Niemniej jednak Benedykt, dobrze wyszkolony w dziedzinie metod i ustaleń, okazał się energicznym krytykiem tego, co opisuje jako pychę teoretyczną oraz praktyczne ograniczenia krytyki historycznej. Jego zdaniem zagadnienia, o które chodzi, wcale nie mają charakteru wyłącznie akademickiego. Istotnie trudno o debatę, w której stawka byłaby wyższa. Sposób odczytywania i interpretowania Biblii ma bowiem bezpośredni wpływ na kształt naszej wiary w Chrystusa, Kościół, sakramenty i liturgię.
Umniejszanie Jezusa2021.04.19 15:01
Benedykt zna i często cytuje uroczystą prawdę, wyrażoną w łatwy do zapamiętania sposób przez św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Posunął się nawet do sugestii, że poleganie niemal wyłącznie na metodzie historyczno-krytycznej spowodowało powszechną ignorancję co do prawdziwej natury, tożsamości i misji Chrystusa. Odnosząc się do tej metody, pisze: „W nowożytności kryzys wiary w Chrystusa zaczął się od zmienionego sposobu czytania Pisma Świętego, który jako jedyny miał być naukowy”. Według Benedykta poleganie wyłącznie na metodach historyczno-krytycznych doprowadziło do pomniejszenia czy też zredukowania postaci Jezusa, w którego nie wierzono już jako w „Pana” i Syna Bożego, lecz uważano Go po prostu za „człowieka, który nie jest nikim innym, jak rzecznikiem wszystkich ludzi”. To przekonanie – dodaje – „mocno odcisnęło się na świadomości publicznej, naznaczając nawet głęboko wspólnotę wierzących we wszystkich Kościołach”. Niepokój z powodu przeinaczeń w obrazie Jezusa stanowi szerszy kontekst Jezusa z Nazaretu i wyjaśnia pojawienie się u Benedykta poczucia naglącej konieczności publikacji tej książki. Wyjaśnia także, dlaczego jako biskup Rzymu podjął on niesłychany krok, jakim było poświęcenie kluczowego fragmentu swej homilii inauguracyjnej kwestiom interpretacji biblijnej w Kościele.
Anonim2021.04.19 14:26
Był sobie jeden kanonik w Krakowskiej Parafii był pobożny i cnotliwy, na Ministranta nawet nie spojrzał, miał gosposię lubieżną i chętną, ale ta gosposia go też zostawiła, co on to nie miał, kiedy jego gosposia uciekła z pieniędzmi ze skarbonki z kościelnym. I ten kanonik na stare lata wziął się za studiowanie świętego Augustyna, o którym mówią że należy do Ojców Kościoła. No i doczytał się że kto wierzy w Antypody, ma być przeklęty. To zawołał nową gosposię i powiada: "Słuchajcie no Anielakowa, wyście mi mówili że wasz syn jest ślusarzem mechanikiem i wyjechał do Australii. To on byłby na antypodach, a święty Augustyn nakazuje, by każdy kto wierzy w Antypody był przeklęty". "Ależ księże proboszczu"- babina na to- "przecież syn posyła mi z Australii listy i pieniądze!". "Słuchajcie Anielakowa, to jest omam diabelski"- mówi na to ksiądz kanonik-"żadna Australia wedle świętego Augustyna nie istnieje, to Antychryst was mami i kusi". W niedzielę wyklął ją z ambony i zapewniał że Australia nie istnieje, bo tak twierdzi święty Augustyn. Więc ksiądz biskup wprost z ambony musiał księdza kanonika zabrać do szpitala na leczenie. U urszulanek mają w klasztorze buteleczkę z mlekiem Panny Marii, którym karmiła Jezuska, wystarczy tą buteleczkę przyłożyć w chore miejsce a ból ucieka gdzie pieprz rośnie. Niestety kanonika nigdy nie wyleczono z obsesji uważał do końca życia że Australia nie istnieje, że są to zwidy szatana...
napisać 15 linijek bzdur o niczym.2021.04.19 16:43
Stary! Przecież nikt już tego nie czyta od 3 linijki.
" anonimie"! Nie wysilaj się .....2021.04.19 19:31
Chłopie! Wyluzuj... ! Przecież wiesz, że twoje komentarze każdy ma gdzieś głęboko w....d!... Jesteś ogólnie tu znany ze swojego jadu nienawiści do KK" , do Polski i Polaków! Zawsze o tym tu piszesz, niedawno też o tym pisałeś...Spakuj się i "fora ze dwora", do swojego Narodu!.. Ale nie wiem, czy cię przyjmą!? ... Swego czasu tu pisałeś, że... "jestem wyklętym żydem"! ....Czyżby dlatego, że jesteś żydowskim ateistą..., czy dlatego , że jesteś pedofilem!? O tym też piszesz, więc to nie nowość... tylko powtarzam?!
Grzegorz T, bez CapsLocka2021.04.20 9:45
Ten nieszczęsny pedofil-gawędziarz, piszący pod wieloma nickami swoje bzdury usiłuje sam sobie żałośnie udowodnić, że normalny na frondzie jest tylko jeden, i to anonim. A wypisuje swoje brednie w łazience, lewą ręką trzepiąc konia, co na jego nieszczęście widzieli sąsiedzi.
PILNE!2021.04.19 13:34
Żyjący w XVI stuleciu św. Jan od Krzyża – w jednym ze swych najważniejszych dzieł, zatytułowanym „Droga na Górę Karmel” – zauważył, że skoro przez swego Syna Bóg powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia, to: „Jeśli dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze o coś pytać lub prosić o jakąś wizję albo objawienie, nie tylko postępowałby nieroztropnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, bądź szukając poza Nim innej rzeczy albo nowości”.
Bóg sam się objawia komu chce...2021.04.19 16:41
i jak chce. Niektórym nic.
Anonim2021.04.19 13:33
Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury – wyjaśnili ojcowie Soboru Watykańskiego II w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym. Objawienie Boże odbywało się etapami, aż w pewnym momencie osiągnęło pełnię. II Sobór Watykański w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym mówi, że najgłębsza prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam «w Chrystusie, który jest zarazem Pośrednikiem i Pełnią całego Objawienia» – tłumaczył w styczniu 2013 roku papież Benedykt XVI. W Nim Bóg powiedział wszystko, co chciał ludziom o sobie objawić. „Nie będzie już innego słowa oprócz Niego” – stwierdza kategorycznie Katechizm. Żadne objawienia prywatne, także te, które zostały uznane przez Kościół katolicki za autentyczne, „nie należą do depozytu wiary” (KKK 67). Katolik nie ma więc obowiązku w nie wierzyć. Żyjący w XVI stuleciu św. Jan od Krzyża – w jednym ze swych najważniejszych dzieł, zatytułowanym „Droga na Górę Karmel” – zauważył, że skoro przez swego Syna Bóg powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia, to: „Jeśli dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze o coś pytać lub prosić o jakąś wizję albo objawienie, nie tylko postępowałby nieroztropnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, bądź szukając poza Nim innej rzeczy albo nowości”.
Skrzypek na dachu2021.04.19 13:30
Murzyni w USA nienawidza bezboznych globalistow .
Gówno wiesz o USA!2021.04.19 14:27
Gówno wiesz o co Murzyni nienawidzą a co nie.
Nie poznajesz Lecha ???............2021.04.19 19:40
Ależ! Ten Lecho K... tym razem jest w nicku jako "Skrzypek...." akurat na gów.... to on najlepiej się zna !.....Przecież to jego śmierdząca profesja....! Nie wiesz o tym...? To zawsze ten sam "pedzio".. tylko w różnych nickach! Zawsze jest rozpoznawalny, nawet gdy zmienia dziesiątki nicków!
Grzegorz T. bez nicku2021.04.20 9:49
Grzegorz zauważył, że jego wielonickowość jest ogólnie znana, więc w swej głupocie uznał, że wpisywanie zamiast nicku początku zdania pozwoli mu się ukryć. Ten bezmyślny prostak nie zdaje sobie sprawy, że można go natychmiast rozpoznać po nazwisku Lecha Kellera, swego wyimaginowanego wroga.
katolik2021.04.19 13:08
20 minut temu nad powierzchnią Marsa , po raz pierwszy w dziejach ludzkości , uniósł się helikopter Inquenity. Brawo LUDZKOŚĆ, brawo NASA...Frondo - przestań wreszcie zajmować się pierdołami..! Pochwal osiągnięcia ludzkiego geniuszu..!
PILNE!2021.04.19 13:31
Antoni Macierewicz wespół z Orbanem zbudują prom, którego Polska i Węgry wyśllą na Marsa po drodze stawiając krzyż i pomnik JP2 na Księżycu.
Grizzly2021.04.19 15:41
Ale ten Krzyż musi być koniecznie widoczny z Zieemi.
Grizzly2021.04.20 8:55
Won trollu wystrugany z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka!
marek2021.04.19 15:51
Jaki geniusz? Podstawowe prawa fizyki i awioniki. Do tego to nie był żaden lot tylko skok. Uniósł się na wysokość sic 3 m i opadł na powierzchnię. Mój samolocik z papieru ma lepsze osiągi. Jak ty to nazywasz geniuszem to współczuję intelektu.
ladychapel2021.04.19 12:34
Dla protestantow Biblia to Slowo Boze, przez ktore Bog przemawia do czlowieka. Katolicy na codzien Pisma nie czytaja, znaja Je jedynie na tyle - ile uslysza na mszy. Dla katolikow wazniejsze sa wizje i objawienia, ktore wedlug katechizmu KK "nie należą do depozytu wiary".
Anonim2021.04.19 12:36
(...)I tak, odnośnie do wzroku, miewają widzenia postaci i osób z drugiego świata: świętych, dobrych i złych aniołów, niekiedy też świateł i blasków niezwykłych. Za pomocą słuchu słyszą nadzwyczajne głosy i słowa, które wymawiają widziane przez nie osoby lub inne, niewidoczne. (...) 2. Trzeba zaś wiedzieć, że chociaż wszystkie te rzeczy mogą się zdarzać zmysłom ciała drogą Bożą, nigdy jednak nie wolno im ufać ani ich dopuszczać, trzeba raczej od nich uciekać, nie badając nawet, czy są dobre czy złe. Im bardziej bowiem są zewnętrzne i cielesne, tym mniej pewne jest ich pochodzenie od Boga. (...) 3. Kto więc podobne rzeczy ceni, bardzo błądzi i naraża się na wielkie niebezpieczeństwo złudzenia, a przynajmniej stawia sobie całkowitą przeszkodę w drodze do wartości duchowych. Wszystkie bowiem rzeczy cielesne, jak już mówiliśmy, nie mają żadnej proporcji do rzeczy duchowych. Dlatego należy zawsze podejrzewać, że pochodzą one nie od Boga, lecz raczej od szatana, który odnośnie do rzeczy bardziej zewnętrznych i cielesnych ma większy wpływ i łatwiej tu może oszukać niż w tym co bardziej wewnętrzne i duchowe. (...) 7. Nigdy zatem nie powinna dusza ośmielać się pragnąć i dopuszczać do siebie tych objawień, choćby nawet były, jak mówię, od Boga. Gdyby bowiem pragnęła je przyjmować, spadnie na nią sześć przykrych następstw. Pierwsze: pomniejszy swoją wiarę, doświadczenie bowiem zmysłowe bardzo osłabia wiarę, ponieważ wiara, jak mówiliśmy, przekracza wszelkie odczucie zmysłowe. Nie zamykając oczu na te wszystkie rzeczy zmysłowe, pozbawia się środka zjednoczenia z Bogiem. (...) Szatan cieszy się bardzo, gdy dusza pragnie objawień i jest skłonna do nich; ma bowiem wówczas wiele sposobności, by ją łudzić i, jak tylko zdoła, umniejszać wiarę. W takiej bowiem duszy, jak już mówiliśmy, wielka jest nieczułość odnośnie do wiary. Cierpi ona również rozmaite pokusy i dochodzi do różnych niedorzeczności. więcej: http://www.karmel.pl/klasyka/gora/baza.php?id=28
Anonim2021.04.19 12:30
Podziwu godne jest to , z jak wielkim uwielbieniem fotki jak ta powyższa, Fronda miłuje upubliczniać raz za razem.Jakiś masochizm..?
deja vu?2021.04.19 12:21
Czy to nie jest wklejane cyklicznie, podobnie jak historyjka o chłopcu któremu odrosłą ucięta nóżka? Co to za niby stygmaty z tymi oczami?
Jest Fronda? Jest LOLcontent!2021.04.19 11:39
Choć w tym przypadku pasuje chyba bardziej stwierdzenie "jest sok z buraków"
Agnieszka2021.04.19 11:35
Uważam, że odpowiedzią Kościoła w Polsce na to co dzieje się wokół powinno być m.in. przywrócenie balasek. Zostały one zabrane z większości Kościołów z powodów czysto organizacyjnych. Teraz gdy w Kościołach nie ma tłumów do Komunii nawet tych racji organizacyjnych nie ma. Uklęknijmy przed Panem. Naciskajmy Kapłanów by nam to umożliwili. Bóg doceni taką zmianę.
Grizlly2021.04.19 12:27
Dopisz że balaski powinny być pod napięciem.Bo niby w jakim celu mają być..?
Grizzly2021.04.19 14:23
Won trollu wystrugany z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka!
Grizzly2021.04.20 8:17
Won od mojego nicka mendo bolszewicka! Won parchu!
Grizzly2021.04.20 8:56
Won bezczelna k.. złodziejska! Won trollu wystrugany z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka!
Po 11 ...2021.04.19 11:13
Ludzie, to nie krew. To sok z buraka. I wszystko jasne :)
Anonim2021.04.19 11:05
Czy są ludzie, którzy nieironicznie w takie bzdury wierzą?
AAAtomek2021.04.19 11:26
Są i głosują na PiS?
LECHU! .. Opanuj się....!2021.04.19 20:10
"Atomku"???..Lepiej głosować na PIS, niż na takich duraków Lgbtowców jak ty i tobie podobni!...Poniał, pedziu? Nie chowaj się w durnych nickach! Po treści zawsze wiadomo, że to ty! Dalej się poniżaj!
Wytrysk Grzegorza T.2021.04.20 9:55
To już czwarty pod tym tekstem wytrysk Grzesia, który zarzuca innym to, co jest jego wadą: rozpoznawalność. Przecież widząc imię Lech od razu wiadomo, że to jego banialuki i wymysły chorej pedofilskiej wyobraźni, która wszędzie widzi wymyślonego wroga Lecha Kellera.
Wytrysk - uzupełnienie2021.04.21 11:10
Poprawka - piąty. Usiłował na swojego wymyślonego wroga Kellera zwalić swe pedofilne skłonności.