- Podstawowym zadaniem WOT w czasie pokoju jest niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych i tak się dzieje - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tegoroczne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej odbyły się w 27 września w Radomiu. Szczególnym wydarzeniem podczas uroczystości było wręczenie sztandaru wojskowego 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, której żołnierze służą na terenie południowego Mazowsza.

- Kiedy obejmowałem swój urząd 10 stycznia 2018 r. Wojska Obrony Terytorialnej liczyły 7 tys. żołnierzy, dziś liczą ponad 26 tys. żołnierzy i konsekwentnie ta formacja się rozrasta - mówił podczas uroczystości minister Mariusz Błaszczak.

W 2018 r. 27 września ustanowiony został świętem Wojsk Obrony Terytorialnej. To szczególna data w historii Polski, jest symbolicznym początkiem organizowania ruchu oporu przeciwko okupantowi. Ustanowienie święta WOT w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, podkreśla historyczną tożsamość żołnierzy piątego rodzaju sił zbrojnych, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej.

Podczas obchodów święta WOT minister mówił, że - wielokrotnie rozmawiał z ludźmi poszkodowanymi przez wichury, czy powodzie, którzy mówili z wielką wdzięcznością o służbie żołnierzy WOT - o tym, że żołnierze WOT są zawsze gotowi, są zawsze blisko.

Minister podkreślił, że przez ostatnie miesiące podstawowym zadaniem żołnierzy była walka z epidemią. - I tu też na pierwszej linii byli żołnierze WOT. Nieśli pomoc wszystkim tym, którzy pomocy potrzebowali. Opiekowali się zarażonymi, opiekowali się osobami przebywającymi na kwarantannie, opiekowali się kombatantami, gdyż WOT kontynuuje tradycję żołnierzy Armii Krajowej - zaznaczył.

Minister Błaszczak podziękował żołnierzom WOT za ich codzienne zaangażowanie i ofiarność, a dowódcy WOT - generałowi dywizji Wiesławowi Kukule - za jego służbę - życząc, aby tak dalej energicznie budował piąty rodzaj sił zbrojnych.

Szef MON wspomniał także podczas uroczystości o rotmistrzu Pileckim, patronie 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Był to niezwykły człowiek, który udowodnił służbą, ofiarność, oddanie, zaangażowanie w niezwykle trudnych latach II wojny światowej. Człowiek, który na ochotnika zgłosił się do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. W ten sposób udowodnił zbrodnie niemieckie dokonywane w okupowanej Polsce. Człowiek niezwykły. Za swoją ofiarność, niezłomność zapłacił najwyższą cenę. Został zamordowany przez UB już po zakończeniu II wojny światowej - podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Szef MON zaznaczył również, że odwoływanie się obecnie do przykładów "żołnierzy niezłomnych, którzy przez komunistów byli wyklęci" jest niezwykle ważne w budowaniu postaw żołnierzy Wojska Polskiego.

Podczas uroczystej zbiórki z okazji święta żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego minister wręczył pamiątkowe ryngrafy żołnierzom wyróżnionym za działania podczas pandemii koronawirusa. Obchody były także okazją do wręczenia pierwszej odznaki pamiątkowej dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Odznakę, z rąk ministra obrony narodowej, otrzymał dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Na zakończenie uroczystości, które odbywały się na placu A. Corazziego w Radomiu minister złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej.

***

Wojska Obrony Terytorialnej znajdują się obecnie w jednym z najbardziej dynamicznych okresów tworzenia. Prawie 4000 ochotników jest w fazie rekrutacji, a kolejny 1000 osób czeka na wystawienie kart powołań. Formacja liczy 26 tys. żołnierzy.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego została sformowana 1 lipca 2017 roku. W skład Brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Pomiechówku i 65 blp w Płocku oraz samodzielne kompanie. Stałym rejonem odpowiedzialności Brygady jest południowe Mazowsze. Brygada liczy ponad 1650 żołnierzy w tym niemal 240 zawodowych. Obecnie 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej jest na etapie szkolenia specjalistycznego, a od 24 października wejdzie w ostatni etap - szkolenia zgrywającego.

GOV.pl - MON