09.01.19, 09:30

Tomasz Terlikowski o statystyce kościelnej: Zatrważające dane!!!

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował dane za rok 2017. Okazuje się, że lekko wzrosła liczba osób chodzących do kościoła. Z tego powodu mówi się o ,,stabilności'' Kościoła w Polsce. Niestety, zarazem spadła liczba bierzmowań i małżeństw. Mniej jest też seminarzystów i postulantów zakonnych. Dane te skomentował Tomasz Terlikowski.
 
,,Entuzjazm jaki wybuchł z powodu tego, że w 2017 roku o 1,6 % więcej osób uczestniczyło w niedzielnych Mszach św. niż rok wcześniej, a do tego o 1 % wzrosła liczba osób przystępujących do Komunii Świętej jest dla mnie niezrozumiały'' - napisał na swoim facebookowym profilu.
 
,,Wzrost oczywiście jest, ale mógł być spowodowany... lepszą pogodą niż rok wcześniej. Inne dane są zaś zatrważające. Zdecydowanie mniej osób przystępuje do sakramentu bierzmowania czy zawiera sakramentalne małżeństwo. Co to oznacza? Ni mniej ni więcej tylko tyle, że... odejście od Kościoła zachodzi przed bierzmowaniem, i że nawet ci, którzy wciąż deklarują się jako katolicy nie chcą przyjmować katolickiego stylu życia czy katolickiej moralności w kwestii małżeńskiej. Ich katolicyzm jest kulturowy, a nie religijny, związany z przeżywaniem życia społecznego, a nie z autentyczną wiarą. Nikt nie ma też wątpliwości, że nowicjaty i postulatu żeńskich zgromadzeń zakonnych opustoszały, a i seminaria jakby zdecydowanie bardziej puste niż kilkanaście lat temu'' - dodał.
 
,,Inne badania pokazują też, że dramatycznie spada liczba deklarujących wiarę i praktyki ludzi młodych. Zamiast pocieszać się chwilowym (niestety nie mam wątpliwości, że chwilowym) wzrostem trzeba solidnie zabrać się do pracy. Tak by nasze dzieci także mogły żyć i rozwijać się w żywym, dynamicznym Kościele'' - napisał Tomasz Terlikowski. 
 

***

W 2017 roku o 1,6 % więcej osób uczestniczyło w niedzielnych Mszach św. niż rok wcześniej. Ponadto o 1 % wzrosła liczba osób przystępujących do Komunii Świętej. To oznacza, że w 2017 r. około pół miliona więcej katolików uczestniczyło we Mszach Świętych niedzielnych i więcej o 300 tys. osób przyjmowało Komunię Świętą niż w poprzednim roku – wynika z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawionych 8 stycznia.

Wyraźnie wzrósł wskaźnik dominicantes (uczestniczących regularnie we Mszach Świętych niedzielnych) – o 1,6 punktu procentowego oraz communicantes (przyjmujących regularnie Komunię Świętą) – o 1 punkt procentowy – wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Dane zebrane przez ten instytut wskazują, że podczas dorocznego liczenia wiernych w parafiach, w 2017 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 38,3% zobowiązanych katolików, natomiast do Komunii Świętej przystąpiło 17%. W 2016 roku dane te wynosiły 36,7% i 16%.

Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (71,7%), rzeszowskiej (64,1%) i przemyskiej (59,8%). Najniższy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej i łódzkiej (24,6%) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (25,6%).

Wskaźnik communicantes był najwyższy w diecezji tarnowskiej (27,6%), zamojsko-lubaczowskiej (22,5%) i pelplińskiej (22,1%) zaś najniższy w diecezji sosnowieckiej (11,2%), szczecińsko-kamieńskiej (11,2%) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (11,4%) i archidiecezji łódzkiej (11,6%).

Jak wynika z badań, w 2017 r. działalność duszpasterską prowadziło w Polsce 10 392 parafii katolickich. To o 53 parafie więcej niż rok wcześniej. Liczba księży inkardynowanych do diecezji w 2017 r. wynosiła 24 917. Najwięcej księży jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje: drohiczyńska (268 księży), elbląska (274) oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego (52 księży). Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (160), tarnowskiej (150) oraz krakowskiej (92).

„Spoglądając na zaprezentowane dane statystyczne za rok 2017 w porównaniu z rokiem 2016, widać, że wzrosła liczba chrztów, zmalała natomiast liczba udzielonych sakramentów bierzmowania oraz małżeństwa” – powiedział ks. Wojciech Sadłoń dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. prof. Witolda Zdaniewicza. Dodał też, że nie zmieniła się praktycznie liczba poradni rodzinnych. „Badaliśmy również działające w parafiach biblioteki. Jest ich obecnie ponad 1 tys.” – powiedział.

Podsumowując dane statystyczne za 2017 rok, ks. Sadłoń zauważył, że wskazują one na instytucjonalną stabilność Kościoła katolickiego w Polsce. „Sakramenty przyjmowane są w sposób masowy, niemal powszechny. Można się jednak spodziewać, że wraz z procesami demograficznymi, podnosić się będzie średni wiek księży oraz sióstr zakonnych” – zaznaczył ks. Wojciech Sadłoń.

Szczegółowe dane można znaleźć w Roczniku Statystycznym na stronie www.iskk.pl

bb/facebook, Episkopat.pl