27.06.20, 12:43Zdjęcie ilustracyjne/pxhere.com

Trzecia tajemnica fatimska, papieże i trzecia wojna światowa (Wideo)

Przez wiele lat trzecia tajemnica fatimska była owiana ogromną tajemnicą. Nadal jest tak, że wielu ludzi o niej mówi i nie zna szczegółów i nie wie, czego ona dotyczy. Wiadomo, że była ona kierowana do papieży i została ujawniona dopiero w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II.

Jak wyjaśnia ks. prof. Grzegorz Bartosik, całe to objawienie zawiera trzy obrazy:

- W pierwszym obrazie mamy anioła, który stoi z ognistym mieczem w ręku, wskazuje na ziemię i woła: „POKUTA! POKUTA! POKUTA!” Wzywa on całą ludzkość do nawrócenia i czynienia pokuty. Jest to w pewnym sensie nawiązanie do Chrystusa oraz tego, jak rozpoczął on swoją publiczną działalność. Mówił: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.

- Drugi obraz to wizja męczeństwa Kościoła. Ukzana jest góra, na której stoi krzyż. Do tego krzyża zmierza Ojciec Święty, a po drodze mija zburzone miasto, gdzie widzi pomordowanych wielu kardynałów, biskupów, księży, zakonnice i ludzi świeckich. W końcu w jego kierunku też padają strzały z broni palnej i Ojciec Święty umiera.

- W trzecim obrazie widzimy aniołów, którzy zbierają krew męczenników do kryształowej konewki i tą krwią pokrapiają dusze, które zbliżają się do Pana Boga.

Można to zinterpretować w ten sposób, że w drugim obrazie widzimy zapowiedź kary, a w trzecim obrazie dzięki krwi męczenników dusze wracają do Boga, co jest pozytywnym zakończeniem.PONIŻEJ TREŚĆ OBJAWIENIA ŚW. ŁUCJI, KTÓRE STANOWI TRZECIĄ TAJEMNICĘ FATIMSKĄ:


J.M.J. TRZECIA CZĘŚĆ TAJEMNICY OBJAWIONEJ 13 LIPCA 1917 R. W COVA DA IRIA – FATIMA.

Piszę, posłuszna Ci Boże, który nakazałeś mi to za pośrednictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Leiry i Twojej Najświętszej Matki, która jest także moją matką.

Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy z lewej strony Matki Bożej, nieco wyżej, Anioła z ognistym mieczem w lewej ręce; miecz błyszczał i wypuszczał płomienie, które – zdawało się – mogły podpalić świat; ale gasły w zetknięciu z blaskiem, jaki wychodził z prawej ręki Madonny w jego kierunku; Anioł, wskazując na ziemię prawą ręką, powiedział mocnym głosem: ?Kara! Karał Kara!? [te trzy słowa są podkreślone w tekście rękopisu – przyp. aut.]. A my zobaczyliśmy w potężnym świetle, które jest Bogiem, podobnie jak widzi się w lustrze osoby, które przed nim przechodzą, biskupa ubranego na biało, mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty.

Różni inni biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice wchodzili na stromą górę, na szczycie, której był wielki krzyż z pni drzew, jakby z dębu korkowego pokrytego korą; zmierzając tam, Ojciec Święty, przygnębiony cierpieniami i bólem, przeszedł chwiejnym krokiem wielkie miasto na wpół zburzone, na wpół walące się, modlił się za dusze martwych, których napotykał na swej drodze; dotarłszy na szczyt góry, padł na kolana u stóp wielkiego krzyża i został zabity przez grupę żołnierzy, którzy wystrzelili do niego wielokrotnie z broni palnej i strzałami, w ten sam sposób umarli jeden po drugim biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, osoby świeckie, kobiety i mężczyźni z różnych klas i grup społecznych.

Pod dwoma ramionami krzyża byli dwaj Aniołowie, każdy z kryształowym naczyniem w ręku, do którego zbierali krew męczenników i polewali nią dusze, zbliżające się do Boga. Wtorek 3.1.1944″.

Dalsza treść Trzeciej Tajemnicy:

Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror.

Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak że Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potężne desanty będą lądować w głębi kraju.
Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycięstwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczędzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powstaną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawiedliwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wywrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne narody bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miłosierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu objawieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedliwość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miłosierdzie Boże”.

Zaburzenia w przyrodzie

- Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze popiołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodują największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Holandia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną zalane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

- W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oceanu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej tolerujące bezprawie.

- Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przybrzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ruchy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich.

- Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsienia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi.

- Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie centrum. Paryż odbuduje się.

- W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na ziemię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczucia – to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

- Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszystkich Polaków będących na ziemiach niemieckich – jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną nieprawością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną.

- Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą.

- Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zostanie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jeszcze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych”.

Dane o Polsce po wybuchu trzeciej wojny światowej

W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przybrzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie.
Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnięcie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i przemysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nienawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował.
Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze.

Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizować prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i bezprawia.

Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jedną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie zamieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosławieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty.

Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludności pomoc.

Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otworzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym”.

mp/polskie radio/radiomaryja.pl/fronda.pl

Komentarze

Anonim2020.06.30 6:56
Śmieszne są reakcje duchowych krecików i daltonistów, proszę się nie ekscytować i nie frustrować. Nigdy nie byliśmy równi, zawsze byliśmy zróżnicowani, zapewniam, że tak jest lepiej i ciekawiej. Gdyby było inaczej samo istnienie wspólnoty, miejsca wzajemnych dopełnień, nie miałoby uzasadnienia.
Anonim2020.06.30 6:48
Był kiedyś taki film "Planeta małp", dokładnie tak wygląda świat rządzony przez neomarksistów, prymitywy i ich zboczenia wyznaczają standardy!
Anonim2020.06.30 6:40
Klasyczna kultura europejska uczy, że człowiek musi odżywiać zarówno ciało jak i duszę, zarówno chrześcijaństwo jak i grecka filozofia. Neomarksizm robi wszystko, aby tę duszę człowieka zniszczyć, aby zrobić z niego zwierzę, którego życiem i zachowaniem będą kierowały, nie jego własny, rozwinięty rozum i uczucia wyższe, ale schematy duchowych kalek, zboczeńców i półgłówków!
Anonim2020.06.30 6:30
Zastanawiam się, czy w Niemczech przeoranych neomarksizmem, mamy jakąkolwiek twórczość artystyczną godną tej nazwy? Czy też z ziemi Bacha, Goethego, manna,Wagnera, uczyniono ziemią jałową, zamieniając kościoły na domy publiczne?! Jakby cała siła witalna została w nich wyeliminowana.
ateista2020.06.29 23:47
czemu to babsko nie siedzi w wariatkowie?
Anonim2020.06.30 2:34
Twoje bodźce wyzwalające – przyspieszają w reakcje emocjonalne (np. agresji)
Anonim2020.06.29 21:39
Zastanawiam się tylko o co chodzi Niemcom. Sami wtopili i chcą aby wszyscy podzielili ich los?! Przecież to zaproszenie imigrantów to nic innego jak inżynieria społeczna Luisa Writh'a, która jest pomysłem mieszania grup etnicznych Stalina, mającym straszne skutki w Ameryce. Zniszczyła wszelkie wspólnoty w miastach. Podobną rolę spełniła panseksualizacja: rozbicie rodzin, patologia, narkotyki, przestępstwa. Jeżeli chodzi o front ideologiczny, to mamy wojnę i to potężną od wielu lat.
Daniel2020.06.29 18:12
Kolejny raz odkopane to samo, jakie źródło? książka Stephena Lassare’a „Odkryte sekrety przyszłości” z 1992 r. ?
Seks kamerki2020.06.29 16:51
Cześć! Nazywam się Sara, mam 25 lat. Chcę znaleźć mężczyznę do intymnych spotkań i komunikacji. Z przyjemnością odpowiem wszystkim, napisz do mnie na stronie randkowej www.frircikvip.com.pl
Jacek2020.06.29 16:21
Kto te idiotyzmy wymyśla? Rosja miażdżona przez Chiny zaatakuje Europe zachodnia i dotrze do Atlantyku? Niemiecka armia zaatakuje Polskę? Czym? Kilkoma sprawnymi samolotami i jedna sprawna Brygada pancerną?
R2020.06.28 21:40
gdyby fatima była prawdziwym proroctwem od Boga to by nie było o tym tyle kłamstw, zmieszania i niejasności; prorocy jak mówili że mówią w imieniu Boga w Biblii to to pisali i ogłaszali i żaden człowiek nie mógł tym manipulować; a tekstami z fatimy papieże gardzili, potem przeinaczali, interpretowali (np ze zamach na JP2 to to) a teraz po ok 100latach to sensacja robiąca więcej wejść na stronę - taki katolicki folklor
Seks kamerki2020.06.28 21:34
Szukam miłego i kulturalnego faceta na sex spotkania lub stały zwiazek. Mam na imię Monia lat 24, wzrost 169cm, wiecej moich nagich fotek i kontakt do mnie tu- www.frircikvip.com.pl i wyszukaj mnie po niku: Monik5 napisz do mnie i spotkajmy sie!
ewa2020.06.28 19:49
bred, siostra Łucja miała spotkania z Matka Bożą także i później
bred2020.06.28 19:07
Czy ktokolwiek jest w stanie uwierzyć, że takim językiem i takie skomplikowane zwroty jak 'ośrodki doświadczalne", " zakłady zbrojeniowe", wiedza na temat odległych krajów europejskich, Ameryki były udziałem kilkuletnich dzieci nieumiejących czytać i pisać ?
Anonim2020.06.29 11:45
Właśnie tak, dzieci powtarzały to, co usłyszały. Nie wiedziały nawet co to jest ta Rosja - myślały, że to imię dziewczyny. Powtarzały jednak wiernie słowa MB. Ponoć nawet któryś z najwyższych hierarchów powiedział podobnie, jak Ty, że gdyby MB chciała coś powiedzieć, to zwróciłaby się bezpośrednio do niego, a nie do małych niewykształconych dzieci. Ale właśnie taka jest Boża teologia - nie ważne to., co się świeci, ale to co małe i czyste.
Roman2020.06.28 17:46
Nie dyskutujcie z dyzurnym kretynem o nazwie " katolicka kretynizacja polski". Jego kretynskie komentarze sa przy kazdej wiadomosci na tej stronie internetowej.
dex2020.06.28 17:24
A moze wizja zostala zmieniona i orginalne brzmienie bylo takie ze Pan Bog pogonil zwatykany zepsutych do cna kardynalow,biskupow,ksiezy i wymiezyl kare biskupowi rzymu.
dex2020.06.28 17:19
Pierdu pierdu modernista wyjasnil.
Seks kamerki2020.06.28 13:48
Nowa strona ero,tyczna na której znajdziesz sasiadke. Ponad milion ofert z całego świata! www.frircikvip.com.pl Szybka i bezpieczna rejestracja, Zupełna anonimowość, Setki osób z całego świata.
Taka prawda2020.06.28 9:40
Co za bzdury przecież nierzadnica to unia europejska !!!!!!! i Usa musi znów zniszczyć ten twór przypominający juz 4 rzesze pod butem berlina
leon2020.06.28 8:58
to są jakieś brednie ,
ccc2020.06.28 5:32
To polakii ich katopedofile nie obronia Niemiec w ramach NATO? Moze nie trzeba katopedofilow polskich bronic, tylko okupowac, na ich koszt?
Obiektywny2020.06.28 9:41
Za to zydopedofile przegnani zostaną raz na zawsze :)
Jadwiga2020.06.28 2:21
Przeczytałam cały artykuł, odnośnie Tajemnicy Fatimskiej, Straszne rzeczy czeka świat, jak się nie nawrócimy. Bogu dzięki, że Polska bedzie w dużej mierze oszczędzona z omawianych katastrof, trzęsień ziemi i III Wojny...!
ÓSMA TAJEMNICA FATIMSKA2020.06.27 23:30
I NARODZI SIĘ CZARNY KOT KTÓREGO W ROCZNICĘ JEGO 3 URODZIN JAREK ZGWAŁCIĆ ZDOŁA. PO TYM UPADNIE TORUŃSKI BABILON, RYDZY ODRĘCI ŁEB A MACIOR PIERDNIE I ODLECI W KOSMOS!
szary katolik2020.06.27 21:53
Nie dziwię się że szukaliście dziennikarzy skoro prezentujecie tak niski poziom profezjonalizmu . Od około 60 linijki <Dalsza treść Tajemnict Fatimskiej >to Fakty niepotwierdzone przez kościół Katolicki , opisał to pewien pisarz który podobno dostał tą tajemnice w tajemnicy na polecenie JPII ... i nie ma na to żadnych dowodów , Kardynał Dziwisz tego nigdy nie potwierdził a on to miał być świadkiem ponaglenia przez niebo Jana Pawła II do ujawnienia tej tajemnicy z archiwów Watykańskich . Tym pisarzem który otrzymał w tajemnicy drugo częśc tajemnicy Fatimskiej do ujawnienia światu był pisarz Stefan B. otrzymał rzekomo też kar. Ratzinger a nie ujawnił ...dziwne .U mnie ksiądz ostrzegał przed tą drugą częcią trzeciej tajemnicy. że nie ma żadnego potwierdzenia .
Po 11 ...2020.06.27 15:41
Anioł z ognistym mieczem powtarzający: pokuta, pokuta, pokuta ... to chyba do PiS?
Japa2020.06.27 19:59
Tak jest . Pokuta dla PiS-u . Za to ,że tyle lat upłynęło a żadnemu komuchowi włos za zbrodnie z głowy nie spadł .A ''przechowalnia "czerwonej elity' , czyli PO jeszcze marzy o władzy.Tylko niech Towarzysz "PO 11" o Piotrowiczu nie pisze.
czekista2020.06.28 0:27
To nie slowa pokuta, pokuta, pokuta, To slowa kwa, kwa, kwa ....... dolatujace znad sadzawki.
Japa2020.06.28 11:29
Dlaczego "kwa , kwa " a nie 'Nie bo nie"?
Bianka2020.06.27 15:37
Trudno w to uwierzyć, że Polska będzie tak wazna i tak wywyższona, rozumiem, że dzięki Matce Bożej. Jesli tak się stanie, to żadna w tym nasza zasługa, tylko zasługa Matki Bożej, która raz danego słowa, tak jak Pan Jezus, nie cofa...Oby tak się stało.
Styki2020.06.27 15:32
W listopadzie 1980 roku, w czasie podróży do Niemiec, Jan Paweł II, spotkał się z grupą wiernych i dziennikarzy, którzy zapytali go o treść Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Wypowiedź Papieża ukazała się potem w gazecie „Stimme des Glaubens” ( nr10 z 1981r. ):” -Co zawiera tajemnica fatimska, i dlaczego nie została opublikowana zgodnie z obietnicą już w 1960r? Papież: -”Z uwagi na treść robiąca wielkie wrażenie… . Ponadto każdemu chrześcijaninowi powinno wystarczyć taka wiedza: jeśli się czyta, że oceany zatopią cale kontynenty, że ludzie nagle zostaną pozbawieni życia, z minuty na minutę, i to milionami… .Kiedy się to wie, nie należy domagać się publikacji tej tajemnicy. Wielu chce wiedzieć tylko z ciekawości lub żądzy sensacji, zapominając, że wiedza niesie ze sobą także odpowiedzialność. To bardzo niebezpieczne kiedy się nic nie czyni, mówiąc, to i tak na nic… .
Styki2020.06.27 15:19
Tez nie wiem skad to sie wzielo? Nigdy nie bylo o tym w Tajemnicach Fatimskich.To jakas sciema.
🎀 𝒶𝓃𝒹𝓇𝓏𝑒𝒿 𝒹𝓊𝒹𝒶 🎀2020.06.27 15:18
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Anonim2020.06.27 14:34
Nie rozumiem skąd pochodzi dalsza część trzeciej tajemnicy, nie wiem też dlaczego nie ma tu nic o apostazji w Kościele. Poza tym, wydaje mi się nieprawdopodobne, abyśmy mogli przeżyć bez potężnych strat, przemarsz wojsk niemieckich i dwa wojsk rosyjskich.
Ja, "Lesiu" Keller-Krawczyk mam lepszą oferte.2020.06.27 14:27
Jesteś młody to zarobisz, jesteś stary to ci się PRL przypomnie. Darmowe obciąganie każdej lachy: czarnych, żołtych, tych z wirusem. Za lachy do 30-tki to płacę do 100PLN za 10 min. Lokalizacja dowolna.
katolicka kretynizacja polski2020.06.27 14:26
Moja druga tajemnica:towarzyszom radzieckim nie tylko obciągam ale i lecę kakałko.
Lateinos2020.06.27 14:02
W tym samym duchu pisze polska mistyczka Zofia Nosko: "Na Dalekim Wschodzie ziemie południowe pożerać będą dzieci latającego smoka (mowa o Chinach). Państwo, gdzie raz do roku zmienia swój bieg rzeka (Tolne Sap w Kambodży?), połknięte zostanie w jednej godzinie. Kraina słonia (Indie) w dwóch godzinach połknięta będzie. l nie nasyci się smok latający, pożre krainę porannej świeżości (Koreę). Wówczas smok latający zwróci głowę na cztery wyspy, cztery kwitnące wyspy (być może mowa o Japonii i jej 4 największych wyspach: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu i Sikoku) . Złamie na niej cztery zęby i krwią obficie pluć będzie. Otrząśnie się i ruszy jak lawina poprzez kraj polujących z sokołem (Mongolia). Spadając z gór i wyżyn rzuci się całą siłą na kolosa zlepionego o glinianych nogach, który jest zawsze goły i głodny (to Rosja). W jednym dniu stłucze kolosa o glinianych nogach jak gliniany dzban. Popłyną strugi i rzeki krwi. Zlepiony kolos o glinianych nogach kurczyć się będzie w bólu i cierpieniu, a bał się ciągle ludu, gdzie rosną drzewa mamutowe (USA), a cierpienie i ból, zniszczenie, przyszło od latającego smoka. Teraz smok tłuc będzie w bębny przez stepy, kurhany, a przed smokiem stanie Anioł wymiaru śmierci i blaskiem swej chwały wypełni to, co ma spotkać latającego smoka. Wypełni się Morze Kaspijskie i Wołga ciałami kolosa o glinianych nogach i dziećmi latającego smoka".
Seks kamerki2020.06.27 13:21
Nowa strona ero,tyczna na której znajdziesz sasiadke. Ponad milion ofert z całego świata! www.frircikvip.com.pl Szybka i bezpieczna rejestracja, Zupełna anonimowość, Setki osób z całego świata.
katolicka kretynizacja polski2020.06.27 13:04
przecież nie ujawnili całej tej śmiesznej "tajemnicy fatimskiej" tylko część! i nie przykładałbym wagi do pyerdolenia jakiejś kobity która nażarła się w młodości z innymi dzieciakami grzybów halucynogennych i miała "jazdę" narkotyczną...
Anonim2020.06.27 13:13
Taaaa... frondowe cretino, nie ma innej możliwości... Musiałeś się urodzić w jakieś szamborurze bo ciągle nią jedzie od Ciebie...
katolicka kretynizacja polski2020.06.27 14:25
Moja pierwsza tajemnica: obciągam i połykam!
Viking2020.06.28 9:38
dobrze pejsiku dobrze ze knurom obciągasz i połykasz wiemy wy wszyscy tak potraficie i czasem wielbłądom też ..
Japaw2020.06.27 19:46
Na wypadek wszelki radził bym Ci Towarzyszu "KKP". iśc do spowiedzi . Ks.Sowa udzieli ci błogosławieństwa na drogę do piekła.