26.03.20, 14:10Fot. P. Tracz (KPRM) via Flickr, CC 0

TSUE odrzuca pytania kasty. Ministerstwo Sprawiedliwości: Niedopuszczalne wnioski sędziów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzielił stanowisko Polski poparte przez Komisję Europejską i Rzecznika Generalnego TSUE, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym są niedopuszczalne. Trybunał stwierdził dziś (26 marca 2020 r.) niedopuszczalność dwóch takich wniosków, które dotyczyły polskich przepisów z 2017 r. ustanawiających system postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. Wnioski do Trybunału skierowali sędziowie Igor Tuleya i Ewa Maciejewska” - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie opublikowanym po decyzji TSUE, która zapadła dziś w kwestii wspomnianych pytań prejudycjalnych.

Sędziowie kierujący pytania prejudycjalne błędnie wskazali, że ukształtowany w Polsce model postępowań dyscyplinarnych stanowi dla władzy ustawodawczej i wykonawczej środek do usunięcia sędziów, których rozstrzygnięcia są dla nich niewygodne, oraz do wpływania w ten sposób na wydawane przez sądy orzeczenia. Widać więc, że autorzy pytań prejudycjalnych do TSUE kierowali się przede wszystkim motywami politycznym, a nie merytorycznymi”

- pisze resort.

Poniżej zamieszczamy pełen komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości:


 

TSUE stwierdził niedopuszczalność pytań prejudycjalnych polskich sędziów

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzielił stanowisko Polski poparte przez Komisję Europejską i Rzecznika Generalnego TSUE, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym są niedopuszczalne. Trybunał stwierdził dziś (26 marca 2020 r.) niedopuszczalność dwóch takich wniosków, które dotyczyły polskich przepisów z 2017 r. ustanawiających system postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. Wnioski do Trybunału skierowali sędziowie Igor Tuleya i Ewa Maciejewska.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości z zadowoleniem przyjmuje rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest ono zgodne ze stanowiskiem Prokuratury Krajowej oraz resortu sprawiedliwości. Niedopuszczalne wnioski sędziów odbiły się negatywnie na polskim wymiarze sprawiedliwości. Należy podkreślić, że skierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE spowodowało przedłużenie trwających postępowań sądowych w Polsce, na czym ucierpiały strony postępowań. Doszło do naruszenia praw obywateli stających przed sądem, którzy, na skutek wniosków złożonych przez sędziów, muszą dłużej czekać na wynik postępowań.

 

Trybunał wskazał, że spory w postępowaniach przed sądami krajowym, których dotyczą wnioski nie wykazują żadnego łącznika z prawem Unii, co powoduje, że wnioski są niedopuszczalne. Sędziowie TSUE dodali również, że wprawdzie dopuszczalne są pytania dotyczące wykładni przepisów proceduralnych prawa Unii, które sąd krajowy był zobowiązany zastosować w celu wydania wyroku, jednak pytania prejudycjalne skierowane w ramach rozpatrywanych spraw połączonych nie dotyczą takiej sytuacji.

 

Co jest niezwykle istotne, skierowane przez polskich sędziów pytania mają charakter generalny, wskutek czego także i z tego powodu wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy uznać za niedopuszczalne.

 

Trybunał wypowiedział się w przedmiocie dopuszczalności dwóch wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (wyrok w sprawach połączonych C-558/18 i C-563/18). W tym zakresie Trybunał przypomniał na wstępie, że zgodnie z art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, orzeczenie w trybie prejudycjalnym musi być „niezbędne”, aby umożliwić sądowi odsyłającemu „wydanie wyroku” w zawisłej przed nim sprawie. Powyższe sprawy sądowe dotyczyły sporu między polską gminą Miasto Łowicz a Skarbem Państwa w przedmiocie roszczenia o wypłatę dotacji celowych oraz postępowania karnego toczącego się przeciwko trzem osobom oskarżonym o czyny popełnione w latach 2002–2003.

 

Sędziowie kierujący pytania prejudycjalne błędnie wskazali, że ukształtowany w Polsce model postępowań dyscyplinarnych stanowi dla władzy ustawodawczej i wykonawczej środek do usunięcia sędziów, których rozstrzygnięcia są dla nich niewygodne, oraz do wpływania w ten sposób na wydawane przez sądy orzeczenia. Widać więc, że autorzy pytań prejudycjalnych do TSUE kierowali się przede wszystkim motywami politycznym, a nie merytorycznymi.

 

Informacja prasowa

Komentarze

smyk2020.03.26 16:05
No i polityczne togi tuleja i ta druga zbłażnili siebie i ich kumpli z kasty..
Bewq2020.03.26 15:54
Dziwne, gdyby orzekli inaczej, skoro TSUE jest we władaniu PiS...
Fergal2020.03.26 15:51
Marna propaganda... TSUE odrzuciło te zapytania z powodu toczącej się sprawy przeciw ID.
jojo2020.03.26 14:54
Frondo nie manipuluj tym ciemnogrodem, TSUE odrzuciło te zapytania z powodu toczącej się sprawy przeciw ID.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.03.26 14:36
To teraz PiSdziaki ma zagwozdkę, ten TSUE to jest dobry czy zły jednak? ale pewnie w reżimowych wiadomościach o 19.30 , eksperty z TVP wam wytłumaczą że jak orzeczenia są zgodne z linią partii to są sprawiedliwe i wiążące a jak przeciw dyktaturze to wtedy jest atak na Polskę i rząd!
witold2020.03.26 20:18
A ty debilku jak traktujesz TSUE?
BieS2020.03.29 22:10
Zagwozdkę to ty masz, że tak mętnie i wykrętnie się tłumaczysz. Dla nas ten trybunał jest obojętny jeżeli nie stara się działać politycznie i wywijać fikołków ponad prawem. Zresztą to przecież opanowany przez lewaków niby sąd ale ostatnio chyba przestraszył się tego wirusa i zaczął myśleć a nuż ta Polska pomoże unii rozpaść się i co my lewacy zrobimy z tym fantem.
Czytelnik2020.03.26 14:34
Czyli sędzia sTulejka morda w kubeł.
żegnamy was 2020.03.26 14:31
Totalniacy rozyebywani w pył wszystkim dookoła, sytuacją z wirusem a teraz to. Ich agonia jest bliska, do dołu z nimi!
katolik2020.03.26 14:30
Przeciez mówiliśmy ,ze teraz wywietrzała im z unijnego łba pogoń za Polską za sprawą donosicielstwa zdrajców Polski, bo maja smierc na karku. Wczesniej tylko biurokracja unii chciała dopaść Polske , nagle nic nieważne, nawet jeśli to kasta wnosi....Unia to jedna wielka bzdura , każdy kraj jest stać na to ,aby być samowystarczalnym, każdy kraj włożył jakiś wkład we wspólne podciągnięcie gospodarki, ale czas pożegnać się z unią. Nic nie jesteśmy dłużni, a możemy stracic zycie w masowym mordzie przez masonów
MT(*)2020.03.26 14:29
No to teraz zrozpaczonej kaście i "totalnym koniecznie potrzeba dużo inspiratorów. No i sporo depilatorów. Tych ostatnich zresztą w ramach wielkopostnej pokuty. I pomyśleć, że wszystko to dlatego, że dla nich konstytucja jest ważniejsza od życia ludzkiego.
man.of.Stagira2020.03.26 14:23
4 października 2007, podobnie jak Wielka Brytania i Czechy, rząd Jarosława Kaczyńskiego zdecydował o niepodpisywaniu Karty Praw Podstawowych. Decyzję tę przedstawiciel rządu uzasadnił w następujący sposób: Chodzi np. o to, żeby zapobiec jakimkolwiek interpretacjom prawa przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, które doprowadziłyby do zmiany definicji rodziny i przymuszały państwo polskie do uznawania małżeństw homoseksualnych Protokół polsko-brytyjski Polska na szczycie w Lizbonie 18–19 października 2007, kiedy osiągnięto porozumienie w sprawie nowego traktatu, przyłączyła się do brytyjskiego protokołu, ograniczającego stosowanie Karty Praw Podstawowych -protokołu o następującej treści: PROTOKÓŁ (nr 30) W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ DO POLSKI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA […] Wymiar sprawiedliwości (art. 47–50): prawo do rzetelnego procesu sądowego; domniemanie niewinności i prawo do obrony; zasada legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym; ne bis in idem procedatur (nikt nie może być ścigany lub skazywany z powodu faktów, co do których został już uniewinniony lub skazany) Artykuł 1 1. Karta NIE rozszerza zdolności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone. 2. W szczególności i w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym. Artykuł 2 Jeżeli dane postanowienie Karty odnosi się do ustawodawstw i praktyk krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa WYŁĄCZNIE w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznane przez ustawodawstwo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa. e r g o mamy LITERALNIE potwierdzone pierwszeństwo prawa polskiego n a d unijnym gdy w jakiejkolwiek kwestii związanej np. z prawem do rzetelnego procesu sądowego –czytaj praworządności czy legalizmu– wystąpiłaby r ó ż n i c a stanowisk w tej kwestii między Polską ustawą a UE.
Randki kamerki pokazy skype!2020.03.26 14:21
Szukam miłego i kulturalnego faceta na sex spotkania lub stały zwiazek. Mam na imię Monia lat 24, wzrost 169cm, wiecej moich nagich fotek i kontakt do mnie tu - www.lexlale.com.pl i wyszukaj mnie po niku: Kamka napisz do mnie i spotkajmy sie!