24.11.15, 08:04

W Roku Miłosierdzia czasem zbliżenia Kościoła i rodzin

Rok Miłosierdzia powinien być dla rodzin i Kościoła czasem wzajemnego zbliżenia, nawiązania silniejszego przymierza – uważa przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny. Zdaniem abp. Paglii dziś wiele rodzin jest zbyt zamkniętych na Kościół, a wspólnoty Kościoła są w odniesieniu do rodzin zbyt zbiurokratyzowane i klerykalne.

Szef watykańskiej dykasterii podkreśla, że nie przypadkiem Jubileusz Rodzin będzie jednym z pierwszych wielkich wydarzeń Roku Miłosierdzia. Odbędzie się on w Niedzielę Świętej Rodziny 27 grudnia. W Watykanie rodziny spotkają się najpierw przy stajence na placu św. Piotra, pod gołym niebem, na chłodzie, by potem przejść przez Drzwi Święte i zgromadzić się przy ołtarzu nad grobem św. Piotra. Ma to być symboliczne przejście od trudnych niekiedy realiów życia do wspólnoty wokół ołtarza – zauważa abp Vincenzo Paglia.

kad/radio watykańskie