26.03.19, 15:35

W Warszawie kolejne reprywatyzacje unieważnione!

Warszawska Komisja Weryfikacyjna zajmowała się dziś głównie nieruchomościami przy ul Mokotowskiej 46a i ul. Rakowieckiej 33. Patryk Jaki -przewodniczący Komisji - poinformował zatem na konferencji prasowej, wpierw o tym, że komisja ta uchyliła decyzję zwrotową dla nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 46a i przekazała Miastu sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Jaki stwierdził, że decyzja wspomniana decyzja została wydana z naruszeniem prawa, na przykład nie ustalono przesłanki posiadania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych. Poza tym, przeniesienie roszczeń doprowadziło to skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Jednocześnie nie doszło tu do nieodwracalnych skutków prawnych, dzięki czemu decyzja zwrotowa mogła być unieważniona.

Dodajmy, że kamienica, o którą chodzi, czyli budynek przy ul. Mokotowskiej 46a, została wzniesiona w 1937 r., i przetrwała II wojnę światową, ulegając jedynie małym uszkodzeniom. Jej właścicielem był Julian vel Izrael Glass, który wyemigrował do Australii i tam zmarł w 1941 r. Jego spadkobierca, czyli Ludwik Glass próbował bezskutecznie odzyskać nieruchomość. W 2009 r. beneficjenci  późniejszej decyzji reprywatyzacyjnej kupili roszczenia od następców prawnych za sumę 659 tys. 100 zł.
Komisja wydała też decyzje w sprawie nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 33, stwierdzając nieważność decyzji prezydenta m.st. Warszawy wydanych w lipcu 2015 i 2016 r. Decyzje te bowiem zostały wydane z naruszeniem prawa, gdyż zostały skierowane do osoby nie będącej stroną w sprawie. Poza tym, Jaki stwierdził, że komisja przyznała ponad 483 tys. zł lokatorom bydynków przy ul. Noakowskiego 16, Schroegera 72, Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Jagiellońskiej 27. Suma ta ma być jako odszkodowaniem i zadośćuczynieniem za ich cierpienia wynikające z nielegalnej reprywatyzacji.

erl/PAP

Komentarze

Polak2019.03.27 7:43
Czyli kolejne afery z udziałem Lecha K i pisowskich kolesiów. Nie staracie się, (ni)Jaki, przecież własne afery kazano wam chować.