30.04.15, 06:14fot.media

Watykan o zwalczaniu handlu ludźmi

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz Caritas Internationalis opublikowały wspólny dokument wzywający do zwiększenia zaangażowania chrześcijan na rzecz zwalczania handlu ludźmi. Został on oficjalnie zaprezentowany 29 kwietnia na specjalnej konferencji w siedzibie Papieskiej Rady ds. Świeckich w Watykanie poświęconej współpracy między różnymi organizacjami i instytucje kościelnymi w walce z tym dramatycznym procederem.

„Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Wiąże się z narzucaniem siłą kontroli nad ludźmi, oszustwami lub zmuszaniem do pracy, wykorzystywaniem seksualnym, żądaniem płacenia haraczów czy też innymi formami zniewolenia. Handel ludźmi ogałaca ofiary z ich wolności i narusza godność człowieka, stworzonego na obraz Boga. A przede wszystkim jest zbrodnią”. Te mocne słowa z dokumentu wskazują na jednoznaczne stanowisko organizacji kościelnych wobec tego dramatycznego procederu.

Ludzie są uprowadzani najczęściej z krajów, gdzie nie przestrzega się podstawowych praw człowieka i gdzie nie jest zapewnione zaspokajanie minimalnych potrzeb socjalnych. Często są to państwa, gdzie panuje skrajne ubóstwo, brak jest stabilności politycznej, społecznej i gospodarczej, a także te, które dotknięte są konfliktami zbrojnymi. Ludzie są stamtąd przerzucani do takich miejsc na świecie, gdzie rośnie zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą. Wykorzystuje się ich głównie do pracy na farmach, w fabrykach, rybołówstwie, budownictwie, a również w pracach domowych. Często motywem przemocy jest także zmuszenie do zawarcia małżeństwa lub pobranie narządów do przeszczepów. „Handel ludźmi to gwałtownie rozwijający się międzynarodowy biznes, bardzo opłacalny, który nieuchronnie prowadzi do zniszczenia setek tysięcy ludzi – czytamy w watykańskim dokumencie. – Zjawisko to ma wymiar międzynarodowy i można mu przeciwdziałać jedynie przez podjęcie wspólnych działań”.

W związku z tym Kościół proponuje cztery konkretne rozwiązania. Po pierwsze chodzi o zapobieganie takim aktom przez budzenie powszechnej świadomości. Po drugie należy udzielić wszelkiej pomocy osobom dotkniętym jakąkolwiek formą handlu ludźmi. Dalej potrzebne są określone działania polityczne uwzględniające przyczyny powstawania tego zjawiska. A w końcu chodzi o stworzenie odpowiednich struktur, które pozwoliłyby na zintegrowaną walkę z tym procederem tak na szczeblu międzynarodowym, jak i w poszczególnych krajach.

ed/Radiowatykanskie.pl

Komentarze

anonim2015.04.30 7:29
Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. Kpł 25, 44 Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, (...) A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Wj 21, 20-21 Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana. Kol 3, 22 Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce. 1 Tm 6, 1 ewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają, niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga. Tt 2, 9-10 Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. 1 P 2, 18 Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. 1 Tm 6, 2
anonim2015.04.30 20:22
Rozwałka z miejsca handlarzy - tyle w temacie.