02.04.19, 12:35

Wytyczne do walki z kościołem w PRL. UDERZAJĄCE podobieństwo!

- W działaniach tych wykorzystujemy zarówno warunki istniejące obiektywnie jak i staramy się stwarzać określone sprzyjające sytuacje. Działania dezintegracyjne winny aktualnie koncentrować się m.in. na pogłębianiu różnic zdań co do miejsca i roli kościoła w świecie współczesnym oraz zasięgu i tempa przemian posoborowych - czytamy w wytycznych do walki z Kościołem z 1973 roku. Ale to nie wszystko! I niezwykle przypomina dzisiejszą sytuację.

W wytycznych do walki z Kościołem z 1973 roku czytamy m.in.:

- działania na rzecz pogłębiania się kryzysu autorytetu w kościele i metod jego funkcjonowania

- pogłębianiu rozdźwięków między klerem dołowym a hierarchią kościelną, rodzących się na gruncie żądań duchowieństwa dozdemokratyzowania kościoła i zapewnienia sobie udziału w kierowaniu nim,

- szerszym wykorzystaniu na naszym gruncie pojawiających się w kościele nurtów reformistycznych, tych które w naszych warunkach mogą działać osłabiająco na wewnętrzną spoistość kościoła


- pogłębianiu i wykorzystaniu różnic poglądów i konfliktów mających miejsce w łonie hierarchii kościelnej
Pomyśleć, że wytyczne zostały stworzone w 1973 roku! Widać, że wrogowie Kościoła wciąż z nich korzystają


kaz/twitter

Komentarze

słowiczek poznański2019.04.2 14:53
Stachu, the ass wiper - very knowledgeable.
Stachu2019.04.2 13:40
Ciekawe z jakich "wytycznych" korzystają "wrogowie Kościoła" z Chile a wcześniej "wrogowie wiary" z terenu archidiecezji bostońskiej?
Ya2019.04.2 14:31
Z szatańskich...
michu2019.04.2 15:27
Bardzo dobre pytanie. Amerykanie powinni się rozejrzeć, kto ma w ręku media itp. Komu zależy na walce z KK. Pono działają w tych krajach socjaliści i komuniści. Trza się naprawdę dobrze przyglądnąć ;).
anonim2019.10.9 9:06
Wszędzie gdzie działały radzieckie służby NKWD/KGB usiłując zaszczepić zdrowe zasady marksizmu / leninizmu miały one jako jedno z zadań realizować zalecenie sformułowane w przypadku Polski jeszcze w sławnej instrukcji NKWD NK 3 /47 : "Pkt. 34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. " Ciekawe, ale niemal wszystkie punkty tej instrukcji, które nie uległy dezaktualizacji usiłują obecnie realizować polscy ultraliberałowie i post komuniści. pzdr
Tomek2019.04.2 12:52
Do tego dodać należy ubeków, którzy poszli do seminariów aby rozsadzać Kościół od środka i to oni zapewne stoją za pedofilia... Ale bramy piekielne Kościoła nie przemogą! Czas diabła jest krótki więc nasila wściekłość ale to i tak nic nie da.
JR2019.04.2 13:29
Takich judaszy jest pewnie wielu. To tak jak WSI. Mało tych faryzeuszy usadowiło się na różnych stanowiskach? Kościół nie jest wyjątkiem. Trzeba te chwasty usunąć, może byłby jakiś porządek. To należy do obecnych służb specjalnych. Jednak tu też są różne powiązania i tu jest pies pogrzebany!