22.10.21, 14:42

"Zdrowy konserwatyzm" Putina - krytyka bolszewików, religia, wartości. Co czeka Rosję?

Władimir Putin wystąpił wczoraj na posiedzeniu opiniotwórczego geopolitycznego rosyjskiego klubu "Wałdaj". W trakcie swojego przemówienia Putin sformułował cztery zasady, które w jego ocenie składać się będą na nową rosyjską ideologię - zdrowy konserwatyzm. W przemówieniu Putina nie zabrakło odniesień do Zachodu, a także do Polski. Jaki wpływ może mieć to podejście na politykę zagraniczną Rosji wobec Polski i reszty świata?

Po pierwsze: „pandemia koronawirusa wyraźnie pokazała, że strukturalną jednością porządku światowego jest wyłącznie państwo”. Oznacza to, że żadne ponadnarodowe globalne struktury go nie zastąpią – chociażby dlatego, że „tylko suwerenne państwa są zdolne do efektywnej odpowiedzi na wyzwania czasów i problem obywateli”. Putin nazwał przy tym idee „świata bez granic” i likwidacji państw „bronią geopolitycznej walki”.

„W trakcie ostatnich dziesięcioleci wielu żonglowało spektakularnymi koncepcjami, które proklamowały przestarzałą rolę państwa. Jakby w realiach globalizacji narodowe granice stanowiły anachronizm, a suwerenność – blokadę  dla rozkwitu. Wiecie, mówiłem już o tym i chcę jeszcze raz podkreślić: tak mówili także ci, którzy próbowali naruszyć cudze granice, wierząc w swoją konkurencyjną przewagę. A jak tylko okazało się, że ktoś gdzieś dochodzi do dużych rezultatów, od razu wracają do zamykania granic, swoich własnych granic celnych, zaczynają budować mury. Czy nie widzimy tego?” – mówił Putin. Czy miał tutaj na myśli także polskie plany budowy muru na granicy z Państwem Związkowym Rosji i Białorusi? (przyp. tłum.)

Putin stwierdził zatem, że każdy rzeczywisty porządek międzynarodowy powinien uwzględniać interesy i możliwości państwa, a nie próbować udowadniać, że w ogóle nie powinno ich być.

Tym bardziej nie wolno komukolwiek narzucać czegokolwiek, jak choćby zasad społeczno-politycznego ładu lub wartości, które ktoś w zgodzie ze swoimi przekonaniami nazwał uniwersalnymi. Przecież widoczne jest, że kiedy przychodzi prawdziwy kryzys, liczy się tylko jedna uniwersalna wartość – ludzkie życie, a o tym, jak je chronić, każde państwo decyduje samodzielnie, uwzględniając swoje możliwości, kulturę, tradycję.

Sens pierwszej tezy jest taki, że to właśnie państwa (chodzi o rzeczywiście suwerenne państwa i te, które starają się nimi stać) będą ustanawiać zasady gry w świecie – a Rosja będzie uczestniczyć w budowie takiego świata.

Druga teza. „Ogrom zmian zmusza nas wszystkich do bycia szczególnie ostrożnym, chociażby z powodu poczucia konieczności ochrony”. Rosja będzie zatem działać ostrożnie i unikać rewolucyjnych zmian.

„Ogromne przełomy technologiczne lub kardynalne zmiany w otaczającym nas świecie, zniszczenie dotychczasowych struktur nie oznacza, że społeczeństwo i państwo powinny reagować na nie w sposób radykalny. Niszczenie, jak wiadomo, to nie budowanie. Bardzo dobrze o tym w Rosji wiemy, niestety na podstawie ostatnich doświadczeń. Przykłady z naszej historii pozwalają nam stwierdzić: rewolucja to nie droga wyjścia z kryzysu, a droga do pogłębienia tego kryzysu. Żadna rewolucja nie była warta uszczerbku, który przyniosła ludzkiemu potencjałowi” – mówił Putin.

Trzecia z tez Putina związana jest z pierwszą – Rosja rozumie, że bez ścisłej współpracy międzynarodowej nie uda się rozwiązać wielu wspólnych problemów, jednak nie za cenę zrzeczenia się suwerenności państwowej na rzecz struktur ponadnarodowych.

„Trzeba być realistami: większość pięknych sloganów o globalnych rozwiązaniach globalnych problemów, które słyszeliśmy od końca XX wieku, nigdy nie zostanie zrealizowana. Globalne rozwiązania wymagają takiego stopnia zrzeczenia się suwerennych praw państw i narodów na rzecz struktur ponadnarodowych, na który mało kto jest gotów, a mówiąc ściśle – nikt nie jest gotów. Przede wszystkim dlatego, że odpowiedzialność za rezultaty polityki ponosi się nie przed nieznaną społecznością międzynarodową, a przed swoimi obywatelami i wyborcami” – powiedział Putin.

Putin postulował także reformę głównej organizacji międzynarodowej – ONZ. Dodał, że „to właśnie ONZ w dzisiejszym pełnym turbulencji świecie jest nosicielem tego samego zdrowego konserwatyzmu stosunków międzynarodowych, który jest tak niezbędny dla normalizacji sytuacji”.

Czwarta z wygłoszonych przez Putina tez dotyczy wartości.

„W nowoczesnym kruchym świecie znacznie wzrasta ważność twardych fundamentów moralnych, etycznych, związanych z wartościami. Wartości to produkt kulturalno-historycznego rozwoju każdego narodu i jest to produkt unikalny” – mówił Putin.

Podstawą, na której państwo (teza pierwsza) będzie, odpowiadając na globalne kryzysy i wyzwania, ostrożnie reformować cały sposób życia człowieka (druga teza), są wartości jego narodu i cywilizacji.

Niedopuszczalny jest jakikolwiek ideologiczny dyktat. Rosji nie podobają się liczne Zachodnie „agresywne wymazywanie całych stron powszechnej historii, zwrotna dyskryminacja większości na rzecz interesów mniejszości lub potrzeba odwrócenia się od zwyczajowego rozumienia takich podstawowych pojęć, jak matka, ojciec, rodzina, czy płeć.

„Prosimy tylko, żeby nie leźć z tym do naszych domów – mamy inny punkt widzenia, wierzymy, że powinniśmy opierać się na swoich wartościach duchowych, na historycznej tradycji, na kulturze naszego wielonarodowościowgo społeczeństwa” – powiedział Putin.

Putin określił także stosunek Rosji do rewolucji społecznej w „społeczeństwach postępowych”. Ten stosunek bazuje na historycznych doświadczeniach i tym, że „patrząc na zmiany w szeregu krajów zachodnich, ze zdziwieniem uznajemy własne praktyki, które sami, na szczęście, zostawiliśmy na długie lata”.

Putin porównał przy tym zachodnich polityków do bolszewików.

„Proponowane przez nich pomysły nie są nowe – to wszystko, być może komuś wyda się to niespodziewane – przeżyliśmy już w Rosji, to wszystko już u nas było. Po rewolucji w 1917 roku bolszewicy, opierając się na dogmatach Marksa i Engelsa, również ogłosili, że należy zmienić cały obecny układ – nie tylko polityczny i ekonomiczny, ale także moralność człowieka, podstawy zdrowego istnienia społeczeństwa. Zniszczenie istniejących od wieków wartości, wiary, stosunków międzyludzkich, aż do pełnej rezygnacji z rodziny, zachęcanie do donosicielstwa na bliskich – to wszystko było konsekwencją rozwoju i, prawdę mówiąc, znajdowało wystarczające poparcie w świecie i było modne – tak jak dzisiaj. Również i bolszewicy charakteryzowali się absolutnym brakiem tolerancji wobec poglądów innych osób” – mówił Putin.

Praktykę wyboru płci dla dziecka Putin nazwał zjawiskiem na granicy przestępstwa przeciwko ludzkości, a dyskusję o prawach kobiet i mężczyzn – nowoczesną fantasmagorią.

„Patrzcie tylko, a dojdziecie do tego, w co wierzyli bolszewicy – nie tylko socjalizować kury, ale i kobiety. Jeszcze jeden krok i tam się znajdziecie” – mówił Putin w stronę zachodnich polityków.

Putin sformułował następnie coś, co nazwał „ideologią zdrowego konserwatyzmu".

„Jak już mówiłem, formułując nasze stanowisko, będziemy kierować się ideologią zdrowego konserwatyzmu. Kilka lat temu, kiedy napięcia na arenie międzynarodowej nie zbliżały się jeszcze do obecnego poziomu, chociaż, oczywiście, można powiedzieć, że już wówczas gęstniały chmury. Teraz, kiedy świat doświadcza strukturalnego zniszczenia, znaczenie rozumnego konserwatyzmu jako podstawy politycznego kursu znacznie wzrosło, zwłaszcza wraz z pojawieniem się mnożących się ryzyk, niebezpieczeństw, kruchości otaczających nas realiów.

Powiemy zatem, na nadchodzący okres światowych przemian, które mogą trwać dowolnie długo, a których ostateczny wygląd nie jest znany, że umiarkowany konserwatyzm to najbardziej rozsądna, w każdej sytuacji, linia postępowania. Będzie się ona oczywiście zmieniać, ale obecnie w myśl lekarskiej zasady „po pierwsze – nie szkodzić”, jest ona najbardziej racjonalna” – mówił Putin.

„Podejście konserwatywne – to nie bezrozumna opieka, nie strach przed zmianami i nie gra na przetrwanie, tym bardziej nie zamykanie się w obecnej skorupie. To przede wszystkim oparcie się na sprawdzonej przez czas tradycji, ochrona i wzrost populacji, realizm w ocenie siebie i innych, dokładne tworzenie systemy priorytetów, rozsądne formułowanie celów, odrzucenie ekstremizmu” – wyjaśniał swoje stanowisko Putin.

tłumaczenie: Grzegorz Grzesik za: ria.ru

Komentarze

Po przeczytaniu tego co napisał Włodek2021.11.3 15:17
można napisać, że my tu w Polsce mamy podobne doświadczenia historyczne czyli terror i wdrażanie na siłę obcej ideologii, mamy w 95% procentach podobne poglądy w sprawach ideologicznego bzika na Zachodzie ale bez poczuwia winy wobec ofiar - bo ich nie było - i nie jesteśmy państwem totalitarnym, jesteśmy i byliśmy tolerancyjnie bo to wynikało z naszej historii a *przede wszystkim nie jesteśmy Rosjanami* i nie mamy ich kompleksów i urojeń wielkościowych - nie mamy w planach agresji militarnej na świecie. My, Polacy w swerze ideologi myślimy i mówimy prawie to samo co Włodek ale nim nie jesteśmy i to jest dla niego największą obelgą. On i tylko on ma monopol na takie zbawienne - całkiem sensowne - dla świata rady, które wygłosił na owym zjeździe. Myśleliśmy i mówiliśmy wszystko co on powiedział teraz dawno temu, zanim to było modne. A Rosja pozostaje Rosją, czy się nazywa Imperium Rosyjskie, ZSRR, czy Federacja rosyjska - tutaj nic się nie zmieniło. A Rosjanie radzą z sobie z wyzwaniami po swojemu - biografia poety Puszkina pokazuje najlepiej.
Filip2021.10.23 13:30
Marine Le Pen wzięła pożyczkę w rosyjskim banku w wysokości kilkunastu milionów dolarów. Następnie bank ten został zlikwidowany, żeby nie musiała zwrócić tej pożyczki. To była dotacja od Władimira Putina. Victor Orban i Matteo Salvini to są również wielbiciele Władimira Putina. Oni wszyscy są sojusznikami Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS-u realizuje strategiczne cele Władimira Putina polegające na rozbijaniu Unii Europejskiej. Potem Polska będzie zależna gospodarczo i politycznie od Rosji. Czyli nazywanie PiS-u nową "Targowicą" ma swoje logiczne uzasadnienie. Tylko ciemny lud wszystko kupi i zagłosuje na PiS!
Co?2021.10.24 0:00
Zawsze jest jakaś targowica - a targowiczanie szukający pomocy w postępowym zachodzie są lepsi?
Nie2021.11.3 15:23
napisałeś nieprawdę. I to w pełni świadomie.
Mężczyźni penisy kobiety twarze oprócz mnie.2021.10.23 10:32
Zgadza się bolszewizm to była armia tzw. masonerii francuskiej - głównego podnóżka Watykanu do którego należą wszystkie układy oprócz mojego - nawet kościół prawosławny - który mocno i dobrze żyje z Judaizmem - mimo iż buntującym to też na garnuszku mafii Watykanu . Walczyć z nimi to jak walczyć z samym grzechem - przypomina to siłowanie się rolnika z bagnem co zalewa plony. Jedyną drogą jest jawna przemoc wobec kobiet - niszczenie kultury tańca, a także wszystkich nocnych klubów i miejsc rozrywki budowanych z myślą o kobietach - oraz skazywanie wszystkich sodomitów hetero normatywnych co nie potrafili zadowolić się samą kobietą i potrzebowali jeszcze drugiego mężczyznę - ale gorzej traktować te kobiety.
Ja nic2021.11.3 15:20
nie rozumieć. Napisać to jeszcze raz.
Palestyna2021.10.23 9:38
Jeżeli zamordyzm bolszewicki kacapów można nazwać konserwatyzmem to Putler jest niewątpliwie konserwatystą
katolicka deratyzacja Polski2021.10.23 4:34
PO to partia faszystowska !
Polak2021.10.23 1:06
USA są od dawna głównym promotorem nieporządku - politycznego i kulturowego - co nasiliło się od czasu końca Zimnej Wojny. Rosja, która jest spadkobiercą ZSRR, przegrała Zimną Wojnę także z powodu konserwatyzmu KPZR - widocznego od czasu Wojny Ojczyźnianej. To Zachód - reprezentowany przez lubującą się w etycznych nowinkach Amerykę (patrz Biden i jego obsesja na punkcie przywilejów dla transwestytów w szkolnych toaletach i w sporcie) jest siłą rozbijająca tradycję. Zestawienie konserwatyzmu i demokracji jest wysoce niekompatybilnie. Konserwatyzm ma więcej wspólnego z władzą paternalistyczną, taką jak w Rosji.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.23 4:12
PO i Konfederacja to bizniacze partie faszystowskie
Olej2021.10.22 23:28
Gdyby teoria o konserwatyzmie w sowietach miała jakiekolwiek realne podstawy faktów, to pomiędzy Władywostokiem a Moskwą pomykałyby ośmiopasmową autostradą setki tysięcy ciężarówek, Syberia połączona by była siecią drogową i kolejową, wzdłuż których lokowane by były centra przemysłowe i gospodarcze. Azja byłaby skomunikowana z Europą a przeciętny sowiecki człowiek miałby dochód równy temu jaki ma przeciętny obywatel USA. Niezagospodarowana przestrzeń, anachroniczna polityka imperialna z sowieckim systemem centralnego zarządzani i władzy opartej na kulcie jednostki. W państwie sowieckim nie ma nic trwałego opartego na jakimkolwiek prawie jednostki ludzkiej do czegokolwiek. Jednego dnia coś masz na drugi dzień nie masz nic i cię nie ma. Dlaczego ? Ot nie spodobałeś się jakiemuś lokalnemu dzierżymordzie i koniec. I tak jest od góry do dołu. Żyjesz na kredyt łaski systemu, który wolą jednego lub kilku ludzi trwa a może go nie być i z dnia na dzień się wywrócić do góry nogami. Jak to obrazowo mawiał pewien Wania; ....żyt budiesz, jo........t nie zachoczesz........
miki2021.10.22 22:48
Nie wnikając czy przemyślenia są szczere czy nie szczere … są z grubsza słuszne Rewolucja bolszewicka to było kompletne rujnacja Rosji trochę w tym zasługa Piłsudskiego pozwolił bolszewikom rozwalić białych a nie odwrotnie ..ale z białymi nie szło się dogadać nie byli w stanie skalkulować niczego.. i pewnie zaleźli za skórę Polakom a bolszewicy jeszcze nie zdążyli bo się dopiero organizowali… a bolszewicy wiadomo nikt tak nie zrujnuje swojego kraju jak bolszewicy i tak się stało… Lenin to gorzej niż gad, czekam kiedy go zwalą z pomników i w Rosji .. pewnie obserwując Chiny co mają już tyle z komunistyczną gospodarką co eskimosi z pustynią wreszcie elity rosyjskie „wreszcie” doszły do tych prostych wniosków co prawda circe-ebałt ze 100 lat za późno.. Zgadza się na razie państwa są w stanie realizować interes społeczeństw i ich rządy odpowiadać przed obywatelami za lepsze i gorsze zarządzanie .. i realizując dekalog czyli konserwatyzm.. i innej drogi nie ma nie wchodząc w szczegóły Za to zachód z tym swoimi limitami CO2, pedałowaniem , aborcją , zielnym ładem na siłę , i lewicowaniem teraz chce se zrobić seppuku to samo co bolszewicy 100 lat temu i już się wyludnia i kto po nich odziedziczy spuściznę skoro kobiety zamiast realizować się w rodzinie realizują się w pracy … a jak pojawi się dziecko to chcą abortować na życzenie.. A ile aborcji wykonano w Rosji ? ? ? pewnie ileś razy więcej niż straty ludzkie wojenne obu wojen I się w końcu budząc się z „ręką w nocniku” zebrało na refleksję Rosjanom w np. postaci Putina ledwie 130 mln obywateli na tak rozległym terytorium a roczne PKB ledwie wielkości Włoch czy nowego Yorku z przyległościami wreszcie dotarło : 100 lat „w plecy” w czerwonym bagnie… Mówiąc żartobliwie u nas jest taki dowcip „lepiej późno niż wcale powiedziała pani co się na pociąg spóźniła”
katolicka deratyzacja Polski2021.10.23 4:20
Endecy z Konfederacji dalej razem z wrogami Polski posadzaja Pilsudskiego,ze nie rozgromil bolszewikow . Andrzej Nowak udowodnil jednak,ze Polska nie miala wowczas sil ,zeby skutecznie i bezpiecznie odciagnac bolszewikow od Denikina,zupelnie niezaleznie,ze Denikin nawet w obliczu dogorywania jego sil zbrojnych nie chcal uznania niepodleglosci Polski ani panstw baltyckich.\ Endecka agentura faszystowska ZAWSZE przeciwko Niepodleglosci Polski.
miki2021.10.23 10:14
Na temeat Endecji nie bardzo sie wypowiadam bo za mało znam historię ale fakt wizje endecji były sprzeczne z wizjami Piłsudskiego , a w ostatniej części masz rację ... sił było za mało a zachód nie udzilił poparcia finansowego na sensowen plany Piłsudskiego federacja państw : Polski Litwy Białorusi i Ukrainy generalnie zakrawa na cud że wcześniej nie istniejące nowo powstałe Państwo Polskie wykoanało tak gigantyczny wysiłek militarny...
Anonim2021.10.22 20:02
jakbym słuchał jarka...
katolicka deratyzacja Polski2021.10.23 4:22
PO to partia faszystowska.
Władymirze Władymirowiczu,2021.10.22 19:55
Prawość, uczciwość, moralność, wrażliwość, empatia i męstwo. Potem może gospodarka.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.23 4:23
PO i Konfederacja to blizniacze partie faszystowskie
Chyba to2021.11.3 15:28
już gdzieś czytałem:-)
Böno2021.10.22 19:39
Trudno wierzyć Putinowi, ale gdyby te słowa były prawdziwe, to w sumie wspaniały program dla każdego państwa i narodu.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.23 4:24
PO i Konfederacja to blizniacze partie faszystowskie
niewierzący ateusz2021.10.22 19:33
ino tylko przygłupasy wierzą w to co mówi putin
MACIEJ2021.10.22 18:44
KGB prosi Zachod o jalmuzne ale jej nie dostanie. KGB udaje prawice ale nia nie jest.
drHouse2021.10.22 18:19
Gdybym nie wierzył temu facetowi jako psu- Rosjanie zawsze mówili co innego i robili co innego, niezależnie, czy to byli bolszewicy, bojarzy, czy nowe ruskie- to tylko mu przyklasnąć. Ciekawe ilu pożytecznych idiotów na to kupi. A swoją drogą, jedyny, który wprost tym durniom z UE, TSUE ,PE i co tam jeszcze, powiedział wprost jaka ideologie wyznają.
Ciekawy2021.10.22 18:01
Z czasem wpływ przeszłości na terażniejszość będzie coraz bardziej malał. Co do ogólego osądu spraw Putin ma rację. Problem tylko jest ten, że nic konkretnego z tego nie wynika. A sprawy nie zmieniają się na lepsze ani o milimetr.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.23 4:26
PO i Konfederacja to blizniacze partie faszystowskie
Ala Wilk2021.10.22 17:10
Czyli te same brednie co w prawicowej prasie - Zachód to bolszewicy, zielona energia to zło, gejów na szubienice itp. Nic nowego.
taka uwaga2021.10.22 17:23
przeciez lewica to bolszewicy, wszystko ci si Alu pomieszało - albo siejesz dezinformację dokładnie tak jak Putin - widze że uwielbiasz Putina, jego doradców gejów i te milion aborcji rocznie - o to walczyła też wasza ulubienica (ulubienica bolszewików) -Wanda Wasilewska (lewica)
czołowy deizinformator Putin mówi2021.10.22 16:46
'krytyka bolszewików' - ale popieranie barbarzynskiego ataku bolszewików na Polske, ubóstwianie czołowych bolszewikow - Lenina i Stalina oraz ich bolszewickich metod.. 'zdrowy konserwatyzm' - główni doradcy Putina to geje, million aborcji rocznie w Rosji etc. a metody bolszewickie Putina - z truciem oponentów, wojną na Wschodzie , z zestrzeliwaniem samolotów etc. znane sa powszechnie
Ala Wilk2021.10.22 16:32
Putin popiera talibów w Afganistanie, teraz konserwatyzm. Ciekawe kiedy Rosjanki będą zmuszone przez KGB do noszenia chust
Ala Wilk2021.10.22 16:27
Konserwatyzm Putina = milion aborcji rocznie w Rosji. Czy ktoś poza Konfederacją wierzy w te bajki Putina?
katolicka deratyzacja Polski2021.10.23 4:28
PO i Konfederacja to bratnie partie faszystowskie
Anonim2021.10.22 16:20
Upadek
droma2021.10.22 16:19
kompletna ściema z rosji-kaput ,bandyta przeflancował się na kaznodzieja ,żenada wiele że jego głodni niewolnicy są na granicy wytrzymania do poruszą naturalne struny ,które i u niewolników są bo to natura ,a w tym czasie biąłoruś emigranci ,krucie za granicą nowiczokiem ,nawalny w kiciu ,i olbrzymiakasa na służby specjalne ,z których mniejszy pożytek niż z psa nawozu do tego kłamstwa na cały świat do kogo ta mowa ,panie car ...
Olej2021.10.22 16:06
Zdrowy konserwatyzm, mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym, pomniki Lenina w każdym niemal mieście imperium, dwugłowy orzeł w godle i czerwona gwiazda nad jego dwoma łbami. I na koniec koniak do słoniny i kawior do samogonu. Ot i zdrowy konserwatyzm. I troszkę gdzieś kogoś nieprawomyślnego konserwatywnie poczęstować nowiczokiem, jakimś porządnym samobójstwem. Miczurin i gruszki na wierzbie i pszenica z dziesięcioma kłosami.
Po 11 ... lukasz_patrykus2021.10.22 16:01
"premier Holandii ... zupełnie otwarcie powiedział Morawieckiemu że kraje te, nie zamierzają finansować mafii PiSowskich kolesi... a Pinokio na to "deszcz pada" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. OCZYWIŚCIE, że tak NIE powiedział! . . . Powiedział to Kwintet Żydków PATO-HEJTERÓW w składzie: DANIEL PASSENT, HERTRICH- WOLEŃSKI, KRAMSZTYK-HARTMAN, MICHNIK i obywatel ZSRR JERZY URBAN. Ich PATOLOGICZNA nienawiść do Polski, Polaków czeka na opis medyczny. Po protsu zgraja CHORYCH SKÖRWYSYNÓW!
Premier2021.10.22 16:09
Holandii ma potrójne rozumienie rzeczywistości od holenderskiego powietrza nasyconego ziołami niczym kadzidłem. Pierniczy farmazony będąc w oparach pociągaczy nosem.
Na korytarzach PE przerażenie2021.10.22 16:00
Przyszły premier Czech sojusznikiem Kaczyńskiego: - nowy premier popiera Kaczyńskiego i Orbana - krytykuje ideologię gender, stawia na tradycyjną rodzinę - zwycięska ODS współpracuje z PiS - już rozmawiają o zakończeniu sporu ws. Turowa - chcą odwołania Very Jourovej z KE - krytykują Fit For 55
Po 11 ... volverener2021.10.22 15:36
"Dajmy im Kempę i niech się odczepią od Turowa. Natychmiast ją zwrócą i jeszcze zaprzestaną naliczania kar!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak pisze Kwintet Żydków PATO-HEJTERÓW: DANIEL PASSENT, HERTRICH-WOLEŃSKI, KRAMSZTYK-HARTMAN, MICHNIK oraz obywatel sowiecki JERZY URBAN. Ich PATOLOGICZNA NIENAWIŚĆ do KK i Polski nie ma jeszcze opisu medycznego.
hrabia Potocki2021.10.22 15:34
Nie trzeba go lubiec ale powiedzial prawde , bo zachod jakk sie nie opamieta to czeka go zaglada i dominacja Chin , wtedy poczujecie co to ,,-- prawdziwa chinska demokracja,,
Anonim2021.10.22 16:27
Polacy zawsze prędzej wybiorą chińską demokrację niż Rosję:) To chory na Rosję naród.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.23 4:30
PO i Konfederacja to blizniacze partie faszystowskie
Po 11 ... lukasz_patrykus2021.10.22 15:34
"Morawiecki spotkał się z Marine Le Pen... ciągnie naziola do naziola" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak! To Kwintet Żydków PATO-HEJTERÓW w składzie: DANIEL PASSENT, HERTRICH- WOLEŃSKI, KRAMSZTYK-HARTMAN, MICHNIK i obywatel ZSRR JERZY URBAN. Ich PATOLOGICZNA nienawiść do Polski, Polaków czeka na opis medyczny. Po prostu zgraja CHORYCH SKÖRWYSYNÓW!
Po 11 ... lukasz_patrykus2021.10.22 15:33
"Pisiory zadeklarowały także że są "gotowe do rozmów" z Ligą Włoską Matteo Salviniego i hiszpańską partią Vox - czyli grupa narodowo-socjalistyczna w Europie pod patronem Putina, właśnie się krystalizuje" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak! To Kwintet Żydków PATO-HEJTERÓW w składzie: DANIEL PASSENT, HERTRICH- WOLEŃSKI, KRAMSZTYK-HARTMAN, MICHNIK i obywatel ZSRR JERZY URBAN. Ich PATOLOGICZNA nienawiść do Polski, Polaków czeka na opis medyczny. Po prostu zgraja CHORYCH SKÖRWYSYNÓW!
katolicka deratyzacja Polski2021.10.22 15:31
Rosja nie jest panstwem narodowym,to imperium -wiezienie 100 narodow. Zas Putin zamordowal 40% Narodu Czeczenskiego,i ma na szponach takze krew rosyjska.
Po 11 ... el_rumburak_de_san_escobar2021.10.22 15:31
"Ten k utas (Morawiecki) i kłamca przybił by piątkę nawet z samym Hitlerem. Ciągnie swój do swego." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak! To Kwintet Żydków PATO-HEJTERÓW w składzie: DANIEL PASSENT, HERTRICH- WOLEŃSKI, KRAMSZTYK-HARTMAN, MICHNIK i obywatel ZSRR JERZY URBAN. Ich PATOLOGICZNA nienawiść do Polski, Polaków czeka na opis medyczny. Po protsu zgraja CHORYCH SKÖRWYSYNÓW!
Anonim2021.10.22 15:30
UE - be, Putin - cacy. Ktoś jeszcze ma wątpliwości, w którą stronę idziemy pod sztandarami PiS?😁😁😁
katolicka deratyzacja Polski2021.10.22 15:32
PO to partia faszystowska.
S2021.10.22 15:33
Trzeba być wyjątkowo ślepym i wdzięcznie tępym aby wypisywać podobne bzdury. Polska i Rosja są krajami wrogimi ze względu na swoje położenie geograficzne i pod tym względem nic się nie zmieniło. Mając Rosję za sąsiada nie wystarczy malowanie tęczusi kolorowymi kredkami na chodniku....
katolicka deratyzacja Polski2021.10.22 15:22
W tym Klubie Waldajskim wystepowal tez osobisty przyjaciel Putina Adam Michnik.
Albert2021.10.22 15:21
Z grubsza takie same brednie i mydlenie oczu, co te wygadywane przez pisiorstwo. Z jedną zasadniczą różnicą. Rosji nikt nie podskoczy, a Polska w ten sposób tylko robi z siebie pośmiewisko na arenie międzynarodowej.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.22 15:22
PO to partia faszystowska.
hahahaha2021.10.22 15:11
matki członków strajku "kobiet" to kurvvy
S2021.10.22 15:08
Putin przedstawił to, jak chciałby widzieć swój kraj. W diagnozie społ. zachodu ma dużo racji i ewidentnie wprowadza tu kontrast idei. Patrzcie Rosja kraj "bezpieczny, chroniący" itp. dyrdymały - a z drugiej strony - wy właściwie już bolszewicy. Zdefiniował kurs - i - czy go lubimy czy nie - zaznacza - w kontrze do zachodu - co ma do "zaoferowania". Interesujący ruch w dobie kryzys wartości tym bardziej że rundę w walce "Mocarstwo vs UE PartyGames - złoił zachodowi du.sko gazrurką.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.22 15:23
PO to partia faszystowska.
Po 11 ... lukasz_patrykus2021.10.22 15:08
"oj tam, oj tam... PiS zbuduje mur do samego Czarnego Morza" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak pisze Kwintet Żydków PATO-HEJTERÓW w składzie: DANIEL PASSENT, HERTRICH- WOLEŃSKI, KRAMSZTYK-HARTMAN, A. MICHNIK i obywatel ZSRR URBACH-URBAN.. . . . . . . . . . . . . . ŻADEN z nich NIGDY i ANI słówkiem nie bąknął o MURZE w Izraelu i o "metodach" jakie Izrael stosuje wobec tych za tym murem. ANI SŁÓWKO KRYTYKI jak mordowane są dzieciaki palestyńskie bombardowane FOSFOREM (made inGermany).
Po 11 ... volverener2021.10.22 15:04
"Dajmy im Kempę i niech się odczepią od Turowa. Natychmiast ją zwrócą i jeszcze zaprzestaną naliczania kar!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak pisze Kwintet Żydków PATO-HEJTERÓW: DANIEL PASSENT, HERTRICH-WOLEŃSKI, KRAMSZTYK-HARTMAN, MICHNIK oraz obywatel sowiecki JERZY URBAN. Ich PATOLOGICZNA NIENAWIŚĆ do KK i Polski nie ma jeszcze opisu medycznego.
Ola2021.10.22 14:54
Zazdroszcze im takiego przywódcy.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.22 15:25
PO to partia faszystowska.
Przypadek ? Nie sądzę !2021.10.22 14:54
Putin ma takie cele polityczne jak Towarzysz Kaczyński !
katolicka deratyzacja Polski2021.10.22 15:26
PO to partia faszystowska.
Po 11 ...2021.10.22 14:50
Głupi? Mógłby trochę pozmieniać, a nie tak w 100% walić językiem PiSu.
przepraszam, już zmieniam2021.10.22 15:06
to Donek i Radek twierdzili że jestem ich człowiekiem w Moskwie więc walnij się językiem w swój tłusty łeb
Po 11 ...2021.10.22 15:26
Argument w stylu: "A mówiliście, że Banaś jest kryształowy". Zamiast się kompromitować, przeczytaj. Wyobraź sobie, że to Kaczka nadaje, nie Putin. Wszystko ci będzie pasować. no może z wyjątkiem porównania do bolszewików (to taki lokalny koloryt). Do roboty! Umiesz chyba czytać?
koloryt porównania2021.10.22 18:18
sorry za tłusty łeb, twój jest pusty że aż dudni od mlaskania
Anonim2021.10.22 15:24
Nic nie zrozumiałeś ha ha ha ha ha ha ha a miałem ciebie za dość bystrego;) No nic, ja też się czasami, mylę ;P
katolicka deratyzacja Polski2021.10.22 15:27
PO to partia faszystowska.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.10.22 14:49
widać że Putin bierze przykład z Lenina tak jak i kaczyński! ale co się dziwić jak to ten sam parszywy sort komuchów...
Inka2021.10.22 14:56
Głupi nie ma pojęcia zktórej strony POdejsć do planów Putina.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.22 15:28
PO to partia faszystowska.
roSSja putina to mafia2021.10.22 14:48
...stwarzająca na zewnątrz pozory "państwowości". Kraj i jego mieszkańcy jest zarządzany przez grupy mafiozów zwanych dla niepoznaki "oligarchami", do spółki z KGB i lobby żydowskim. Żydokomuna ukradła Rosjanom państwo w 1917 roku i nadal go nie odzyskali.