21.12.18, 10:15

Zorganizowany atak groteskowej opozycji na ministra Glińskiego

Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi byłem niezwykle krytyczny wobec Piotra Glińskiego (byłego działacza Unii Wolności – partii uznawanej w środowiskach patriotycznych za ekspozyturę polityczną Gazety Wyborczej). Jednak z pozycji osoby przygotowanej na kontynuację przez ministra Glińskiego polityki PO uznawanej przeze mnie za antypolską, muszę stwierdzić, ze jestem pozytywnie zaskoczony niektórymi posunięciami ministra kultury. Nie dziwi mnie więc rejwach opozycji, która w ramach (jak się wydaje zorganizowanej akcji) szczuje na szefa resortu kultury.

Na lewicowym portalu „Na Temat” Aneta Olender w tekście „Gliński "najgorszym ministrem kultury po 1989". "Dwutygodnik" do zamknięcia”. Gliński jest krytykowany przez „literackie środowisko” (czyli zdaniem środowisk patriotycznych przez literatów wiernych środowisku Wyborczej) za to, że przestaje finansować ich czasopismo "Dwutygodnik" (jak widać pismo które nie ma czytelników by móc się utrzymywać z sprzedaży egzemplarzy).

W ocenie wiceszefa PO, zapewne konesera literatury i kultury „minister Gliński, to najgorszy minister kultury od lat”.

Jak informuje Na Temat „"Dwutygodnik" to bezpłatny internetowy magazyn poświęcony kulturze. Można go czytać od 9 lat. Wśród publikacji można znaleźć m.in. rozmowy z ludźmi kultury, recenzji spektakli, koncertów, książek czy wystaw, analiz trendów i opisów zjawisk współczesnej kultury, a także felietonów, szkiców, wierszy i esejów. Wydawcą "Dwutygodnika" jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Można w nim było przeczytać teksty m.in. Doroty Masłowskiej, Ziemowita Szczurka czy Andrzeja Stasiuka” . Niestety publicystka lewicowego portalu nie wspomniała, że publicystów z ''Dwutygodnika'' można znaleźć na lewicowych portalach politycznych.

Jak informuje kolejny lewicowy portal OKO. Press w anonimowym artykule „Działania Glińskiego „nie licują z godnością urzędnika państwowego”. IFiS PAN o swym pracowniku” Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (postrzeganego przez środowiska patriotyczne jako kuźnia kadr lewicy) „większością głosów przyjęła oświadczenie, w którym ostrej krytyce poddaje działania i wypowiedzi min. Piotra Glińskiego, swego pracownika, wieloletniego członka Rady Naukowej i kierownika Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego (1997-2015), obecnie – na urlopie bezpłatnym”.

W swoim oświadczeniu Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN stwierdziła, że z niepokojem obserwuje „działania i wypowiedzi wicepremiera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego”, i odnosi „wrażenie, że minister stara się podporządkować sferę kultury jednolitej opcji ideowej i narusza przyjęte zasady funkcjonowania instytucji publicznych”. Zdaniem Rady „arbitralne decyzje, dotyczące zmian kadrowych w takich instytucjach, lekceważenie głosu ich pracowników i przedstawicieli, wszystko to musi niepokoić. Niepokoi i razi też ton wielu wypowiedzi. Za szczególnie żenujące uznajemy niedawne porównanie języka używanego w odniesieniu do partii rządzącej, którą reprezentuje m.in. Piotr Gliński, do języka, którym propaganda III Rzeszy posługiwała się wobec Żydów. Takie działania i wypowiedzi uważamy za nielicujące z godnością urzędnika państwowego”.

Oświadczenie takie jest przejawem hipokryzji. Do tej pory w instytucjach kultury faktyczny monopol sprawowali ludzie reprezentujący środowiska czytelników Gazety Wyborczej. PiS nieśmiało i symbolicznie przełamuje ten monopol, dopuszczając osoby spoza tego środowiska. Wywołuje to głęboką irytacje, tym, że pariasi ośmielają się nie przestrzegać norm kastowych. Jest to dowód na to, że należy zaprzestać finansowania kultury z pieniędzy publicznych – pieniądze pariasów powinny zostawać w kieszeniach pariasów a nie być przez władze transferowane do kieszeni braminów pogardzających pariasami.

Piotr Gliński jest profesorem socjologii i magistrem ekonomii, wykładowcą akademickim, w latach 2005 - 2011 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pracował od końca lat 70 w Instytucje Filozofii i Socjologii PAN. W latach 1997 -2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego. Jest kierownikiem Katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, w którym pracuje od 1998 r.

Od lat 80. aktywny w pracach organizacji pozarządowych. Był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego. Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KLON/JAWOR oraz współzałożycielem i wieloletnim członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” (m.in. w Komisji Interwencji i Mediacji Regionu „Mazowsze”). W roku 1997 startował do Sejmu z listy Unii Wolności w ramach Wyborczej Koalicji Liderów Ekologicznych. W latach 1998 – 2000 był członkiem Unii Wolności.

Od 2010 roku współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością. 15 lutego 2014 r. został Przewodniczącym Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, gdzie prowadził pogłębione prace studyjne zespołu ekspertów nad nowym programem tej partii. Był inicjatorem i organizatorem Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy „Myśląc Polska”. Obecnie profesor Piotr Gliński sprawuje mandat posła na Sejm VIII kadencji.

Jan Bodakowski