• Kapitulacja Lwowa przed Armią Czerwoną. Sowieci gwarantowali oficerom WP „osobistą swobodę i nietykalność ich osobistej własności”, a także możliwość wyjazdu za granicę. Warunki te nie zostały dotrzymane. Większość oficerów, obrońców Lwowa, znalazła się w obozie w Starobielsku, a następnie została zamordowana w Charkowie.
  • Defilada niemiecko-sowiecka w Brześciu nad Bugiem przed gen. Heinzem Guderianem i kombrigiem Siemionem Kriwoszeinem. Przekazanie miasta i twierdzy Sowietom.
  • Przekazanie Białegostoku Sowietom przez Niemców
  • Orkiestra grała „Deutschland, Deutschland über Alles […] kompanie [honorowe] sprezentowały broń i flaga ze swastyką zaczęła się opuszczać. Do masztu podszedł oficer sowiecki i założył inną, czerwoną flagę z sierpem i młotem. Obie sojusznicze kompanie sprezentowały broń, grano hymn [„Międzynarodówkę”] […] oficerowie obydwu wojsk odsalutowali wyciągniętymi szablami […]” (relacja M. Czajkowskiego o przekazaniu Białegostoku w ręce sowieckie, W. Śleszyński, Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie w latach 1939–1941. Propaganda i indoktrynacja, Białystok 2001, s. 24).
  • W czasie walk w Puszczy Augustowskiej wycofujący się spod Grodna 101. rezerwowy pułk ułanów w zwycięskiej bitwie niszczy około 20 czołgów sowieckich. Starcie to znane też jest jako bitwa pod Kodziowcami.
  • Pod Sopoćkiniami (na skraju puszczy Augustowskiej) żołnierze sowieccy mordują gen. Józefa Olszynę-Wilczyńskiego, dowódcę Grupy Operacyjnej „Grodno”.
  • W trakcie walk o Pragę ginie niemiecki gen. Werner von Fritsch, były naczelny dowódca armii niemieckiej, najwyższy rangą niemiecki oficer poległy w czasie kampanii wrześniowej.
  • Apogeum drugiej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, oddziały Frontu Północnego gen. Stefana Dąb-Biernackiego odnotowały szereg taktycznych sukcesów, ogólnie jednak bitwa zakończyła się klęską. W kierunku Lwowa zdołały się przedrzeć jedynie niektóre odziały kawalerii. Największy taktyczny sukces odnosi 25 pułk ułanów wielkopolskich ze składu Nowogródzkiej Brygady Kawalerii gen. Władysława Andersa, który w bitwie pod Krasnobrodem wziął do niewoli ok. 100 jeńców, w tym oficerów ze sztabu niemieckiej 8 dywizji piechoty.